- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank - ekonomika ČNB

Aktualizace dat - Deposit Taking Corporations, except the Central Bank v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Poskytnuté podrozvahové položky: Čtvrtletní, Malé banky, Úvěrové přísliby celkem, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Poskytnuté podrozvahové položky: Čtvrtletní, Malé banky, Finanční záruky celkem, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Poskytnuté podrozvahové položky: Čtvrtletní, Malé banky, Ostatní přísliby celkem, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Poskytnuté podrozvahové položky: Čtvrtletní, Střední banky, Úvěrové přísliby celkem, Centrální banky

Graf hodnot, External Debt by Debtors in millions of USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Deposit Taking Corporations, except the Central Bank - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2018 77 244.90
Min 31.12.1993 742.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 63 494.10 65 892.30 -2 398.20 -3.64% 69 878.50 -6 384.40 -9.14%
31.12.2019 65 892.30 66 179.90 - 287.60 -0.43% 68 194.70 -2 302.40 -3.38%
30.09.2019 66 179.90 68 358.30 -2 178.40 -3.19% 77 244.90 -11 065.00 -14.32%
30.06.2019 68 358.30 69 878.50 -1 520.20 -2.18% 73 572.60 -5 214.30 -7.09%
31.03.2019 69 878.50 68 194.70 1 683.80 2.47% 74 482.60 -4 604.10 -6.18%
31.12.2018 68 194.70 77 244.90 -9 050.20 -11.72% 70 994.60 -2 799.90 -3.94%
30.09.2018 77 244.90 73 572.60 3 672.30 4.99% 74 328.50 2 916.40 3.92%
30.06.2018 73 572.60 74 482.60 - 910.00 -1.22% 66 666.70 6 905.90 10.36%
31.03.2018 74 482.60 70 994.60 3 488.00 4.91% 61 119.20 13 363.40 21.86%
31.12.2017 70 994.60 74 328.50 -3 333.90 -4.49% 35 453.20 35 541.40 100.25%
30.09.2017 74 328.50 66 666.70 7 661.80 11.49% 34 680.20 39 648.30 114.33%
30.06.2017 66 666.70 61 119.20 5 547.50 9.08% 32 279.30 34 387.40 106.53%
31.03.2017 61 119.20 35 453.20 25 666.00 72.39% 30 804.20 30 315.00 98.41%
31.12.2016 35 453.20 34 680.20 773.00 2.23% 26 378.90 9 074.30 34.40%
30.09.2016 34 680.20 32 279.30 2 400.90 7.44% 30 201.40 4 478.80 14.83%
30.06.2016 32 279.30 30 804.20 1 475.10 4.79% 25 181.30 7 098.00 28.19%
31.03.2016 30 804.20 26 378.90 4 425.30 16.78% 22 235.20 8 569.00 38.54%
31.12.2015 26 378.90 30 201.40 -3 822.50 -12.66% 23 738.40 2 640.50 11.12%
30.09.2015 30 201.40 25 181.30 5 020.10 19.94% 23 541.00 6 660.40 28.29%
30.06.2015 25 181.30 22 235.20 2 946.10 13.25% 25 256.30 -75.00 -0.30%
31.03.2015 22 235.20 23 738.40 -1 503.20 -6.33% 18 896.00 3 339.20 17.67%
31.12.2014 23 738.40 23 541.00 197.40 0.84% 22 163.90 1 574.50 7.10%
30.09.2014 23 541.00 25 256.30 -1 715.30 -6.79% 16 089.90 7 451.10 46.31%
30.06.2014 25 256.30 18 896.00 6 360.30 33.66% 16 412.60 8 843.70 53.88%
31.03.2014 18 896.00 22 163.90 -3 267.90 -14.74% 15 900.60 2 995.40 18.84%
31.12.2013 22 163.90 16 089.90 6 074.00 37.75% 14 917.50 7 246.40 48.58%
30.09.2013 16 089.90 16 412.60 - 322.70 -1.97% 13 790.70 2 299.20 16.67%
30.06.2013 16 412.60 15 900.60 512.00 3.22% 15 874.10 538.50 3.39%
31.03.2013 15 900.60 14 917.50 983.10 6.59% 17 764.60 -1 864.00 -10.49%
31.12.2012 14 917.50 13 790.70 1 126.80 8.17% 15 851.60 - 934.10 -5.89%
30.09.2012 13 790.70 15 874.10 -2 083.40 -13.12% 18 656.70 -4 866.00 -26.08%
30.06.2012 15 874.10 17 764.60 -1 890.50 -10.64% 17 501.10 -1 627.00 -9.30%
31.03.2012 17 764.60 15 851.60 1 913.00 12.07% 16 445.10 1 319.50 8.02%
31.12.2011 15 851.60 18 656.70 -2 805.10 -15.04% 15 793.00 58.60 0.37%
30.09.2011 18 656.70 17 501.10 1 155.60 6.60% 12 932.30 5 724.40 44.26%
30.06.2011 17 501.10 16 445.10 1 056.00 6.42% 13 114.10 4 387.00 33.45%
31.03.2011 16 445.10 15 793.00 652.10 4.13% 11 915.40 4 529.70 38.02%
31.12.2010 15 793.00 12 932.30 2 860.70 22.12% 14 561.90 1 231.10 8.45%
30.09.2010 12 932.30 13 114.10 - 181.80 -1.39% 14 669.30 -1 737.00 -11.84%
30.06.2010 13 114.10 11 915.40 1 198.70 10.06% 14 586.90 -1 472.80 -10.10%
31.03.2010 11 915.40 14 561.90 -2 646.50 -18.17% 14 781.30 -2 865.90 -19.39%
31.12.2009 14 561.90 14 669.30 - 107.40 -0.73% 17 336.70 -2 774.80 -16.01%
30.09.2009 14 669.30 14 586.90 82.40 0.56% 19 440.50 -4 771.20 -24.54%
30.06.2009 14 586.90 14 781.30 - 194.40 -1.32% 23 335.80 -8 748.90 -37.49%
31.03.2009 14 781.30 17 336.70 -2 555.40 -14.74% 19 833.00 -5 051.70 -25.47%
31.12.2008 17 336.70 19 440.50 -2 103.80 -10.82% 15 167.00 2 169.70 14.31%
30.09.2008 19 440.50 23 335.80 -3 895.30 -16.69% 13 521.70 5 918.80 43.77%
30.06.2008 23 335.80 19 833.00 3 502.80 17.66% 11 547.80 11 788.00 102.08%
31.03.2008 19 833.00 15 167.00 4 666.00 30.76% 9 360.90 10 472.10 111.87%
31.12.2007 15 167.00 13 521.70 1 645.30 12.17% 9 414.10 5 752.90 61.11%
30.09.2007 13 521.70 11 547.80 1 973.90 17.09% 8 936.00 4 585.70 51.32%
30.06.2007 11 547.80 9 360.90 2 186.90 23.36% 7 964.90 3 582.90 44.98%
31.03.2007 9 360.90 9 414.10 -53.20 -0.57% 6 680.90 2 680.00 40.11%
31.12.2006 9 414.10 8 936.00 478.10 5.35% 8 240.50 1 173.60 14.24%
30.09.2006 8 936.00 7 964.90 971.10 12.19% 7 063.80 1 872.20 26.50%
30.06.2006 7 964.90 6 680.90 1 284.00 19.22% 6 182.30 1 782.60 28.83%
31.03.2006 6 680.90 8 240.50 -1 559.60 -18.93% 7 255.70 - 574.80 -7.92%
31.12.2005 8 240.50 7 063.80 1 176.70 16.66% 8 428.20 - 187.70 -2.23%
30.09.2005 7 063.80 6 182.30 881.50 14.26% 5 808.70 1 255.10 21.61%
30.06.2005 6 182.30 7 255.70 -1 073.40 -14.79% 5 667.80 514.50 9.08%
31.03.2005 7 255.70 8 428.20 -1 172.50 -13.91% 5 442.20 1 813.50 33.32%
31.12.2004 8 428.20 5 808.70 2 619.50 45.10% 8 186.50 241.70 2.95%
30.09.2004 5 808.70 5 667.80 140.90 2.49% 6 513.00 - 704.30 -10.81%
30.06.2004 5 667.80 5 442.20 225.60 4.15% 5 664.50 3.30 0.06%
31.03.2004 5 442.20 8 186.50 -2 744.30 -33.52% 5 548.20 - 106.00 -1.91%
31.12.2003 8 186.50 6 513.00 1 673.50 25.69% 5 888.10 2 298.40 39.03%
30.09.2003 6 513.00 5 664.50 848.50 14.98% 4 912.70 1 600.30 32.57%
30.06.2003 5 664.50 5 548.20 116.30 2.10% 5 413.80 250.70 4.63%
31.03.2003 5 548.20 5 888.10 - 339.90 -5.77% 4 751.30 796.90 16.77%
31.12.2002 5 888.10 4 912.70 975.40 19.85% 5 307.30 580.80 10.94%
30.09.2002 4 912.70 5 413.80 - 501.10 -9.26% 6 314.40 -1 401.70 -22.20%
30.06.2002 5 413.80 4 751.30 662.50 13.94% 6 198.40 - 784.60 -12.66%
31.03.2002 4 751.30 5 307.30 - 556.00 -10.48% 6 107.50 -1 356.20 -22.21%
31.12.2001 5 307.30 6 314.40 -1 007.10 -15.95% 5 983.30 - 676.00 -11.30%
30.09.2001 6 314.40 6 198.40 116.00 1.87% 5 092.80 1 221.60 23.99%
30.06.2001 6 198.40 6 107.50 90.90 1.49% 4 726.50 1 471.90 31.14%
31.03.2001 6 107.50 5 983.30 124.20 2.08% 5 655.00 452.50 8.00%
31.12.2000 5 983.30 5 092.80 890.50 17.49% 6 392.60 - 409.30 -6.40%
30.09.2000 5 092.80 4 726.50 366.30 7.75% 6 477.10 -1 384.30 -21.37%
30.06.2000 4 726.50 5 655.00 - 928.50 -16.42% 6 477.10 -1 750.60 -27.03%
31.03.2000 5 655.00 6 392.60 - 737.60 -11.54% 6 477.10 - 822.10 -12.69%
31.12.1999 6 392.60 6 477.10 -84.50 -1.30% 6 477.10 -84.50 -1.30%
31.12.1998 6 477.10 4 912.40 1 564.70 31.85% 4 912.40 1 564.70 31.85%
31.12.1997 4 912.40 3 909.40 1 003.00 25.66% 3 909.40 1 003.00 25.66%
31.12.1996 3 909.40 2 703.30 1 206.10 44.62% 2 703.30 1 206.10 44.62%
31.12.1995 2 703.30 1 473.80 1 229.50 83.42% 1 473.80 1 229.50 83.42%
31.12.1994 1 473.80 742.80 731.00 98.41% 742.80 731.00 98.41%
31.12.1993 742.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank (External Debt by Debtors in millions of EUR)
- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank (External Debt by Debtors in millions of USD)
- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank (External Debt by Debtors in millions of CZK)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
Deposits of central government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.