- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank - ekonomika ČNB

Aktualizace dat - Deposit Taking Corporations, except the Central Bank v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Poskytnuté podrozvahové položky: Čtvrtletní, Malé banky, Úvěrové přísliby celkem, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Poskytnuté podrozvahové položky: Čtvrtletní, Malé banky, Finanční záruky celkem, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Poskytnuté podrozvahové položky: Čtvrtletní, Malé banky, Ostatní přísliby celkem, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Poskytnuté podrozvahové položky: Čtvrtletní, Střední banky, Úvěrové přísliby celkem, Centrální banky

Graf hodnot, External Debt by Debtors in millions of CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Deposit Taking Corporations, except the Central Bank - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2018 1 696 839.20
Min 31.12.1993 22 249.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 1 583 733.40 1 490 549.70 93 183.70 6.25% 1 604 969.90 -21 236.50 -1.32%
31.12.2019 1 490 549.70 1 568 926.80 -78 377.10 -5.00% 1 532 062.90 -41 513.20 -2.71%
30.09.2019 1 568 926.80 1 528 697.50 40 229.30 2.63% 1 696 839.20 - 127 912.40 -7.54%
30.06.2019 1 528 697.50 1 604 969.90 -76 272.40 -4.75% 1 641 992.90 - 113 295.40 -6.90%
31.03.2019 1 604 969.90 1 532 062.90 72 907.00 4.76% 1 537 395.70 67 574.20 4.40%
31.12.2018 1 532 062.90 1 696 839.20 - 164 776.30 -9.71% 1 511 546.70 20 516.20 1.36%
30.09.2018 1 696 839.20 1 641 992.90 54 846.30 3.34% 1 635 450.90 61 388.30 3.75%
30.06.2018 1 641 992.90 1 537 395.70 104 597.20 6.80% 1 530 133.00 111 859.90 7.31%
31.03.2018 1 537 395.70 1 511 546.70 25 849.00 1.71% 1 545 214.90 -7 819.20 -0.51%
31.12.2017 1 511 546.70 1 635 450.90 - 123 904.20 -7.58% 908 983.50 602 563.20 66.29%
30.09.2017 1 635 450.90 1 530 133.00 105 317.90 6.88% 839 608.30 795 842.60 94.79%
30.06.2017 1 530 133.00 1 545 214.90 -15 081.90 -0.98% 788 679.70 741 453.30 94.01%
31.03.2017 1 545 214.90 908 983.50 636 231.40 69.99% 731 815.10 813 399.80 111.15%
31.12.2016 908 983.50 839 608.30 69 375.20 8.26% 654 829.80 254 153.70 38.81%
30.09.2016 839 608.30 788 679.70 50 928.60 6.46% 732 867.30 106 741.00 14.56%
30.06.2016 788 679.70 731 815.10 56 864.60 7.77% 613 088.00 175 591.70 28.64%
31.03.2016 731 815.10 654 829.80 76 985.30 11.76% 568 910.10 162 905.00 28.63%
31.12.2015 654 829.80 732 867.30 -78 037.50 -10.65% 542 041.90 112 787.90 20.81%
30.09.2015 732 867.30 613 088.00 119 779.30 19.54% 514 442.00 218 425.30 42.46%
30.06.2015 613 088.00 568 910.10 44 177.90 7.77% 507 651.20 105 436.80 20.77%
31.03.2015 568 910.10 542 041.90 26 868.20 4.96% 376 048.70 192 861.40 51.29%
31.12.2014 542 041.90 514 442.00 27 599.90 5.37% 440 928.50 101 113.40 22.93%
30.09.2014 514 442.00 507 651.20 6 790.80 1.34% 306 576.40 207 865.60 67.80%
30.06.2014 507 651.20 376 048.70 131 602.50 35.00% 325 642.30 182 008.90 55.89%
31.03.2014 376 048.70 440 928.50 -64 879.80 -14.71% 319 157.30 56 891.40 17.83%
31.12.2013 440 928.50 306 576.40 134 352.10 43.82% 284 252.40 156 676.10 55.12%
30.09.2013 306 576.40 325 642.30 -19 065.90 -5.85% 266 381.50 40 194.90 15.09%
30.06.2013 325 642.30 319 157.30 6 485.00 2.03% 323 212.60 2 429.70 0.75%
31.03.2013 319 157.30 284 252.40 34 904.90 12.28% 329 017.50 -9 860.20 -3.00%
31.12.2012 284 252.40 266 381.50 17 870.90 6.71% 316 081.10 -31 828.70 -10.07%
30.09.2012 266 381.50 323 212.60 -56 831.10 -17.58% 341 996.00 -75 614.50 -22.11%
30.06.2012 323 212.60 329 017.50 -5 804.90 -1.76% 294 806.30 28 406.30 9.64%
31.03.2012 329 017.50 316 081.10 12 936.40 4.09% 284 072.60 44 944.90 15.82%
31.12.2011 316 081.10 341 996.00 -25 914.90 -7.58% 296 135.40 19 945.70 6.74%
30.09.2011 341 996.00 294 806.30 47 189.70 16.01% 233 104.20 108 891.80 46.71%
30.06.2011 294 806.30 284 072.60 10 733.70 3.78% 274 700.80 20 105.50 7.32%
31.03.2011 284 072.60 296 135.40 -12 062.80 -4.07% 224 820.10 59 252.50 26.36%
31.12.2010 296 135.40 233 104.20 63 031.20 27.04% 267 473.60 28 661.80 10.72%
30.09.2010 233 104.20 274 700.80 -41 596.60 -15.14% 251 988.50 -18 884.30 -7.49%
30.06.2010 274 700.80 224 820.10 49 880.70 22.19% 267 203.30 7 497.50 2.81%
31.03.2010 224 820.10 267 473.60 -42 653.50 -15.95% 303 977.30 -79 157.20 -26.04%
31.12.2009 267 473.60 251 988.50 15 485.10 6.15% 335 395.40 -67 921.80 -20.25%
30.09.2009 251 988.50 267 203.30 -15 214.80 -5.69% 335 251.30 -83 262.80 -24.84%
30.06.2009 267 203.30 303 977.30 -36 774.00 -12.10% 353 701.20 -86 497.90 -24.45%
31.03.2009 303 977.30 335 395.40 -31 418.10 -9.37% 317 804.70 -13 827.40 -4.35%
31.12.2008 335 395.40 335 251.30 144.10 0.04% 274 189.40 61 206.00 22.32%
30.09.2008 335 251.30 353 701.20 -18 449.90 -5.22% 263 294.10 71 957.20 27.33%
30.06.2008 353 701.20 317 804.70 35 896.50 11.30% 245 483.10 108 218.10 44.08%
31.03.2008 317 804.70 274 189.40 43 615.30 15.91% 196 793.30 121 011.40 61.49%
31.12.2007 274 189.40 263 294.10 10 895.30 4.14% 196 529.50 77 659.90 39.52%
30.09.2007 263 294.10 245 483.10 17 811.00 7.26% 199 943.50 63 350.60 31.68%
30.06.2007 245 483.10 196 793.30 48 689.80 24.74% 178 516.80 66 966.30 37.51%
31.03.2007 196 793.30 196 529.50 263.80 0.13% 157 821.90 38 971.40 24.69%
31.12.2006 196 529.50 199 943.50 -3 414.00 -1.71% 202 616.90 -6 087.40 -3.00%
30.09.2006 199 943.50 178 516.80 21 426.70 12.00% 173 324.80 26 618.70 15.36%
30.06.2006 178 516.80 157 821.90 20 694.90 13.11% 153 544.30 24 972.50 16.26%
31.03.2006 157 821.90 202 616.90 -44 795.00 -22.11% 167 607.70 -9 785.80 -5.84%
31.12.2005 202 616.90 173 324.80 29 292.10 16.90% 188 495.90 14 121.00 7.49%
30.09.2005 173 324.80 153 544.30 19 780.50 12.88% 148 190.90 25 133.90 16.96%
30.06.2005 153 544.30 167 607.70 -14 063.40 -8.39% 148 149.70 5 394.60 3.64%
31.03.2005 167 607.70 188 495.90 -20 888.20 -11.08% 146 173.00 21 434.70 14.66%
31.12.2004 188 495.90 148 190.90 40 305.00 27.20% 210 017.00 -21 521.10 -10.25%
30.09.2004 148 190.90 148 149.70 41.20 0.03% 177 995.00 -29 804.10 -16.74%
30.06.2004 148 149.70 146 173.00 1 976.70 1.35% 156 516.70 -8 367.00 -5.35%
31.03.2004 146 173.00 210 017.00 -63 844.00 -30.40% 162 657.80 -16 484.80 -10.13%
31.12.2003 210 017.00 177 995.00 32 022.00 17.99% 177 474.40 32 542.60 18.34%
30.09.2003 177 995.00 156 516.70 21 478.30 13.72% 150 963.00 27 032.00 17.91%
30.06.2003 156 516.70 162 657.80 -6 141.10 -3.78% 158 879.00 -2 362.30 -1.49%
31.03.2003 162 657.80 177 474.40 -14 816.60 -8.35% 167 977.10 -5 319.30 -3.17%
31.12.2002 177 474.40 150 963.00 26 511.40 17.56% 192 438.40 -14 964.00 -7.78%
30.09.2002 150 963.00 158 879.00 -7 916.00 -4.98% 233 102.00 -82 139.00 -35.24%
30.06.2002 158 879.00 167 977.10 -9 098.10 -5.42% 244 081.60 -85 202.60 -34.91%
31.03.2002 167 977.10 192 438.40 -24 461.30 -12.71% 237 198.50 -69 221.40 -29.18%
31.12.2001 192 438.40 233 102.00 -40 663.60 -17.44% 226 246.10 -33 807.70 -14.94%
30.09.2001 233 102.00 244 081.60 -10 979.60 -4.50% 203 802.20 29 299.80 14.38%
30.06.2001 244 081.60 237 198.50 6 883.10 2.90% 178 478.70 65 602.90 36.76%
31.03.2001 237 198.50 226 246.10 10 952.40 4.84% 210 643.10 26 555.40 12.61%
31.12.2000 226 246.10 203 802.20 22 443.90 11.01% 230 000.50 -3 754.40 -1.63%
30.09.2000 203 802.20 178 478.70 25 323.50 14.19% 193 373.00 10 429.20 5.39%
30.06.2000 178 478.70 210 643.10 -32 164.40 -15.27% 193 373.00 -14 894.30 -7.70%
31.03.2000 210 643.10 230 000.50 -19 357.40 -8.42% 193 373.00 17 270.10 8.93%
31.12.1999 230 000.50 193 373.00 36 627.50 18.94% 193 373.00 36 627.50 18.94%
31.12.1998 193 373.00 170 147.00 23 226.00 13.65% 170 147.00 23 226.00 13.65%
31.12.1997 170 147.00 106 852.60 63 294.40 59.24% 106 852.60 63 294.40 59.24%
31.12.1996 106 852.60 71 911.90 34 940.70 48.59% 71 911.90 34 940.70 48.59%
31.12.1995 71 911.90 41 339.90 30 572.00 73.95% 41 339.90 30 572.00 73.95%
31.12.1994 41 339.90 22 249.30 19 090.60 85.80% 22 249.30 19 090.60 85.80%
31.12.1993 22 249.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank (External Debt by Debtors in millions of EUR)
- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank (External Debt by Debtors in millions of USD)
- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank (External Debt by Debtors in millions of CZK)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
Deposits of central government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.