Emitované bankami (Bankovní statistika (obchodní banky)»Cenné papíry) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Emitované bankami (Bankovní statistika (obchodní banky)»Cenné papíry) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bankovní statistika (obchodní banky)
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Emitované dluhové cenné papíry
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, CZK
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, EUR
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Nerezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované ostatní dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované ostatní dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, CZK
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované ostatní dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované ostatní dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, EUR
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované ostatní dluhové cenné papíry, Rezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované ostatní dluhové cenné papíry, Nerezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
30.04.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
30.04.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
30.04.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
30.04.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
30.04.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru držitele - všechny měny

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Ostatní dluhové cen. pap. do 1 roku vč. - rezidenti a nerezidenti celkem 30 590.10 30 589.20 0.00% 77 440.30 -60.50%
UK2 Ostatní dluhové cen. pap. nad 1 rok do 5 let vč. - rezidenti a nerezidenti celkem (do r. 2003 do 4 let vč.) 270 078.90 249 101.50 8.42% 158 403.20 70.50%
UK3 Ostatní dluhové cen. pap. nad 1 rok do 5 let vč. - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (do r. 2003 do 4 let vč.) 119 924.10 124 608.40 -3.76% 103 219.70 16.18%
UK4 Ostatní dluhové cen. pap. nad 5 let - rezidenti a nerezidenti celkem (do r. 2003 nad 4 roky) 307 771.70 310 847.60 -0.99% 338 302.10 -9.02%
UK5 Ostatní dluhové cen. pap. nad 5 let - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (do r. 2003 nad 4 roky) 223 319.80 225 828.40 -1.11% 245 738.60 -9.12%

Souhrnně podle sektoru držitele - všechny měny

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Neobchodovatelné cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem 211 641.70 211 366.50 0.13% 200 637.10 5.48%
UK2 Ostatní dluhové cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem 608 440.70 590 538.30 3.03% 574 145.60 5.97%
UK3 Ostatní dluhové cenné papíry - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) 343 243.80 350 436.70 -2.05% 354 958.30 -3.30%
UK4 Akcie a zatímní listy - rezidenti a nerezidenti celkem 113 446.50 113 446.50 0.00 111 227.30 2.00%
UK5 Akcie a zatímní listy - centrální a obchodní banky (rezidenti) 12 210.90 12 507.20 -2.37% 9 749.70 25.24%
UK6 Akcie a zatímní listy - nerezidenti 70 229.40 70 077.20 0.22% 72 142.50 -2.65%

Souhrnně podle sektoru držitele - CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Neobchodovatelné cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem 205 841.90 205 650.30 0.09% 200 454.50 2.69%
UK2 Ostatní dluhové cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem 430 083.10 436 792.10 -1.54% 460 029.60 -6.51%
UK3 Ostatní dluhové cenné papíry - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) 335 632.30 342 824.30 -2.10% 343 393.20 -2.26%
UK4 Akcie a zatímní listy - rezidenti a nerezidenti celkem 113 446.50 113 446.50 0.00 111 227.30 2.00%
UK5 Akcie a zatímní listy - centrální a obchodní banky (rezidenti) 12 210.90 12 507.20 -2.37% 9 749.70 25.24%
UK6 Akcie a zatímní listy - nerezidenti 70 229.40 70 077.20 0.22% 72 142.50 -2.65%
Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru držitele - všechny měny
Ostatní dluhové cen. pap. do 1 roku vč. - rezidenti a nerezidenti celkem (152 hodnoty, 30.06.2023)
Ostatní dluhové cen. pap. nad 1 rok do 5 let vč. - rezidenti a nerezidenti celkem (do r. 2003 do 4 let vč.) (250 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní dluhové cen. pap. nad 1 rok do 5 let vč. - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (do r. 2003 do 4 let vč.) (238 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní dluhové cen. pap. nad 5 let - rezidenti a nerezidenti celkem (do r. 2003 nad 4 roky) (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní dluhové cen. pap. nad 5 let - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (do r. 2003 nad 4 roky) (258 hodnot, 30.06.2023)
Souhrnně podle sektoru držitele - všechny měny
Neobchodovatelné cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem (282 hodnoty, 30.06.2023)
Ostatní dluhové cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem (274 hodnoty, 30.06.2023)
Ostatní dluhové cenné papíry - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (262 hodnoty, 30.06.2023)
Akcie a zatímní listy - rezidenti a nerezidenti celkem (282 hodnoty, 30.06.2023)
Akcie a zatímní listy - centrální a obchodní banky (rezidenti) (282 hodnoty, 30.06.2023)
Akcie a zatímní listy - nerezidenti (282 hodnoty, 30.06.2023)
Souhrnně podle sektoru držitele - CZK
Neobchodovatelné cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem (282 hodnoty, 30.06.2023)
Ostatní dluhové cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem (274 hodnoty, 30.06.2023)
Ostatní dluhové cenné papíry - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (262 hodnoty, 30.06.2023)
Akcie a zatímní listy - rezidenti a nerezidenti celkem (282 hodnoty, 30.06.2023)
Akcie a zatímní listy - centrální a obchodní banky (rezidenti) (282 hodnoty, 30.06.2023)
Akcie a zatímní listy - nerezidenti (282 hodnoty, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Emitované bankami (Cenné papíry)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.