Cenné papíry - Bankovní statistika (obchodní banky)


Cenné papíry - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Cenné papíry České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.3.2024 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat 126 342,36 126 342,36 0,00 % 113 446,54 11,37 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem 71 765,20 71 832,89 -0,09 % 70 076,73 2,41 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122) 12 663,83 12 665,24 -0,01 % 12 508,08 1,25 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat 126 342,36 126 342,36 0,00 % 113 446,54 11,37 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem 71 765,20 71 832,89 -0,09 % 70 076,73 2,41 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122) 12 663,83 12 665,24 -0,01 % 12 508,08 1,25 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry 39 688,96 36 534,75 8,63 % 215 289,29 -81,56 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK 34 834,37 33 017,84 5,50 % 206 869,68 -83,16 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry 672 543,61 673 783,19 -0,18 % 588 630,08 14,26 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK 417 800,09 414 492,18 0,80 % 434 042,40 -3,74 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122) 347 635,66 347 109,80 0,15 % 340 125,09 2,21 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Do 1 roku včetně 30 001,00 60 414,80 -50,34 % 48 854,51 -38,59 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně 339 128,39 338 570,85 0,16 % 238 208,07 42,37 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122) 146 894,69 146 368,02 0,36 % 114 624,38 28,15 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let 333 415,22 335 212,33 -0,54 % 313 841,55 6,24 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122) 210 048,74 210 069,89 -0,01 % 229 593,94 -8,51 %
Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122) 356 943,44 356 437,91 0,14 % 350 218,32 1,92 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat 163 378,67 160 674,71 1,68 % 145 405,41 12,36 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem 1 895,57 1 891,50 0,22 % 1 995,96 -5,03 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11) 14 932,78 13 080,42 14,16 % 10 543,84 41,63 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Rezidenti - pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129) 1 930,44 1 930,44 0,00 % 1 906,26 1,27 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat 178 680,77 175 929,99 1,56 % 163 755,80 9,11 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem 9 186,20 9 116,11 0,77 % 13 667,01 -32,79 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11) 15 919,79 14 069,57 13,15 % 11 460,06 38,92 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Rezidenti - pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129) 1 930,44 1 930,44 0,00 % 1 906,26 1,27 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry 69 881,71 67 139,10 4,08 % 65 541,44 6,62 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK 30 809,19 28 889,84 6,64 % 34 791,22 -11,45 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Nerezidenti celkem 500,00 500,00 0,00 % 2 418,10 -79,32 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11) 3 828,15 3 491,20 9,65 % 5 082,66 -24,68 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti celkem 30 309,19 28 389,84 6,76 % 32 373,12 -6,38 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Nerezidenti celkem 11 144,39 10 926,40 2,00 % 10 170,71 9,57 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11) 4 741,85 4 406,89 7,60 % 6 158,54 -23,00 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti celkem 58 737,32 56 212,71 4,49 % 55 370,73 6,08 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry 1 931 046,42 1 897 098,99 1,79 % 1 738 395,94 11,08 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK 1 797 017,09 1 767 732,69 1,66 % 1 613 129,36 11,40 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Nerezidenti celkem 4 457,18 4 459,47 -0,05 % 4 876,76 -8,60 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122) 351 111,30 351 002,99 0,03 % 342 490,03 2,52 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11) 19 376,05 17 692,58 9,52 % 17 534,82 10,50 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - vládní instituce (S.13) 1 419 129,77 1 390 138,01 2,09 % 1 243 628,71 14,11 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti celkem 1 792 559,91 1 763 273,22 1,66 % 1 608 252,59 11,46 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Do 1 roku včetně 34 214,09 26 425,66 29,47 % 74 495,25 -54,07 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Do 1 roku včetně, Rezidenti - vládní instituce (S.13) 32 664,51 26 114,55 25,08 % 68 177,16 -52,09 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně 283 614,25 282 464,53 0,41 % 247 941,82 14,39 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Nerezidenti celkem 16 082,82 16 095,39 -0,08 % 10 626,78 51,34 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122) 147 858,45 147 622,71 0,16 % 116 186,19 27,26 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11) 7 615,56 8 442,40 -9,79 % 7 924,52 -3,90 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - vládní instituce (S.13) 110 103,62 108 478,58 1,50 % 111 777,22 -1,50 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let 1 613 218,09 1 588 208,79 1,57 % 1 415 958,87 13,93 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Nerezidenti celkem 75 669,63 71 421,62 5,95 % 55 950,50 35,24 %
Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122) 214 174,01 214 324,63 -0,07 % 232 122,68 -7,73 %

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat

Období Hodnota
31.03.2024 126 342,36
29.02.2024 126 342,36
31.01.2024 126 342,36
31.12.2023 117 539,54
30.11.2023 117 539,54
31.10.2023 115 068,95
30.09.2023 113 946,54
31.08.2023 113 946,54
31.07.2023 113 797,22
30.06.2023 113 446,54
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem

Období Hodnota
31.03.2024 71 765,20
29.02.2024 71 832,89
31.01.2024 71 834,49
31.12.2023 70 868,67
30.11.2023 70 878,26
31.10.2023 70 878,15
30.09.2023 70 205,74
31.08.2023 70 230,34
31.07.2023 70 230,34
30.06.2023 70 229,36
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)

Období Hodnota
31.03.2024 12 663,83
29.02.2024 12 665,24
31.01.2024 12 664,61
31.12.2023 12 666,76
30.11.2023 12 665,84
31.10.2023 12 665,84
30.09.2023 12 215,84
31.08.2023 12 222,95
31.07.2023 12 221,40
30.06.2023 12 210,90
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat

Období Hodnota
31.03.2024 126 342,36
29.02.2024 126 342,36
31.01.2024 126 342,36
31.12.2023 117 539,54
30.11.2023 117 539,54
31.10.2023 115 068,95
30.09.2023 113 946,54
31.08.2023 113 946,54
31.07.2023 113 797,22
30.06.2023 113 446,54
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem

Období Hodnota
31.03.2024 71 765,20
29.02.2024 71 832,89
31.01.2024 71 834,49
31.12.2023 70 868,67
30.11.2023 70 878,26
31.10.2023 70 878,15
30.09.2023 70 205,74
31.08.2023 70 230,34
31.07.2023 70 230,34
30.06.2023 70 229,36
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)

Období Hodnota
31.03.2024 12 663,83
29.02.2024 12 665,24
31.01.2024 12 664,61
31.12.2023 12 666,76
30.11.2023 12 665,84
31.10.2023 12 665,84
30.09.2023 12 215,84
31.08.2023 12 222,95
31.07.2023 12 221,40
30.06.2023 12 210,90
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry

Období Hodnota
31.03.2024 39 688,96
29.02.2024 36 534,75
31.01.2024 36 726,01
31.12.2023 26 897,44
30.11.2023 161 584,88
31.10.2023 193 108,49
30.09.2023 206 181,94
31.08.2023 204 405,91
31.07.2023 205 193,18
30.06.2023 211 641,71
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 34 834,37
29.02.2024 33 017,84
31.01.2024 33 823,23
31.12.2023 23 292,76
30.11.2023 150 033,50
31.10.2023 179 757,57
30.09.2023 193 576,42
31.08.2023 194 344,97
31.07.2023 195 629,96
30.06.2023 205 841,90
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry

Období Hodnota
31.03.2024 672 543,61
29.02.2024 673 783,19
31.01.2024 679 527,19
31.12.2023 696 870,88
30.11.2023 656 701,05
31.10.2023 656 328,04
30.09.2023 649 822,24
31.08.2023 618 743,61
31.07.2023 616 044,04
30.06.2023 608 440,71
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 417 800,09
29.02.2024 414 492,18
31.01.2024 443 606,57
31.12.2023 474 429,57
30.11.2023 442 562,43
31.10.2023 441 297,62
30.09.2023 439 710,14
31.08.2023 437 991,58
31.07.2023 436 585,24
30.06.2023 430 083,13
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)

Období Hodnota
31.03.2024 347 635,66
29.02.2024 347 109,80
31.01.2024 347 615,58
31.12.2023 348 291,62
30.11.2023 346 222,79
31.10.2023 345 773,89
30.09.2023 343 773,40
31.08.2023 342 774,18
31.07.2023 342 269,66
30.06.2023 335 632,30
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Do 1 roku včetně

Období Hodnota
31.01.2024 30 001,00
31.12.2023 60 414,80
30.11.2023 30 369,18
31.10.2023 30 371,66
30.09.2023 30 365,69
31.08.2023 30 360,42
31.07.2023 30 356,73
30.06.2023 30 590,13
31.05.2023 30 589,23
30.04.2023 36 582,08
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně

Období Hodnota
31.03.2024 339 128,39
29.02.2024 338 570,85
31.01.2024 315 176,31
31.12.2023 312 677,50
30.11.2023 308 565,00
31.10.2023 303 725,64
30.09.2023 297 529,68
31.08.2023 282 200,63
31.07.2023 278 354,56
30.06.2023 270 078,87
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)

Období Hodnota
31.03.2024 146 894,69
29.02.2024 146 368,02
31.01.2024 145 332,95
31.12.2023 143 593,82
30.11.2023 140 448,38
31.10.2023 135 107,67
30.09.2023 132 069,29
31.08.2023 130 770,75
31.07.2023 128 040,95
30.06.2023 119 924,08
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let

Období Hodnota
31.03.2024 333 415,22
29.02.2024 335 212,33
31.01.2024 334 349,88
31.12.2023 323 778,58
30.11.2023 317 766,86
31.10.2023 322 230,74
30.09.2023 321 926,86
31.08.2023 306 182,55
31.07.2023 307 332,75
30.06.2023 307 771,71
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)

Období Hodnota
31.03.2024 210 048,74
29.02.2024 210 069,89
31.01.2024 211 436,19
31.12.2023 213 792,71
30.11.2023 214 417,16
31.10.2023 218 301,85
30.09.2023 219 239,99
31.08.2023 219 665,16
31.07.2023 221 619,67
30.06.2023 223 319,77
Další >>

Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)

Období Hodnota
31.03.2024 356 943,44
29.02.2024 356 437,91
31.01.2024 356 769,14
31.12.2023 357 386,52
30.11.2023 354 865,54
31.10.2023 353 409,52
30.09.2023 351 309,28
31.08.2023 350 435,91
31.07.2023 349 660,61
30.06.2023 343 243,85
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat

Období Hodnota
31.03.2024 163 378,67
29.02.2024 160 674,71
31.01.2024 160 448,68
31.12.2023 158 415,23
30.11.2023 155 919,80
31.10.2023 155 408,48
30.09.2023 155 040,90
31.08.2023 154 164,55
31.07.2023 153 956,24
30.06.2023 153 746,65
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem

Období Hodnota
31.03.2024 1 895,57
29.02.2024 1 891,50
31.01.2024 1 886,61
31.12.2023 1 819,61
30.11.2023 1 818,29
31.10.2023 1 862,09
30.09.2023 1 842,99
31.08.2023 1 841,99
31.07.2023 1 854,43
30.06.2023 1 872,90
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)

Období Hodnota
31.03.2024 14 932,78
29.02.2024 13 080,42
31.01.2024 13 094,54
31.12.2023 12 712,91
30.11.2023 12 297,49
31.10.2023 11 782,12
30.09.2023 11 656,12
31.08.2023 10 675,70
31.07.2023 10 680,09
30.06.2023 10 612,30
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Rezidenti - pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)

Období Hodnota
31.03.2024 1 930,44
29.02.2024 1 930,44
31.01.2024 1 930,44
31.12.2023 1 930,44
30.11.2023 1 930,44
31.10.2023 1 930,44
30.09.2023 1 930,44
31.08.2023 1 906,26
31.07.2023 1 906,26
30.06.2023 1 906,26
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat

Období Hodnota
31.03.2024 178 680,77
29.02.2024 175 929,99
31.01.2024 175 494,10
31.12.2023 173 829,72
30.11.2023 171 386,87
31.10.2023 173 077,00
30.09.2023 173 760,09
31.08.2023 172 897,71
31.07.2023 172 932,00
30.06.2023 172 734,82
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem

Období Hodnota
31.03.2024 9 186,20
29.02.2024 9 116,11
31.01.2024 9 047,81
31.12.2023 8 900,10
30.11.2023 8 908,45
31.10.2023 11 073,77
30.09.2023 12 217,61
31.08.2023 12 214,08
31.07.2023 12 543,67
30.06.2023 12 557,67
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)

Období Hodnota
31.03.2024 15 919,79
29.02.2024 14 069,57
31.01.2024 14 065,17
31.12.2023 13 677,30
30.11.2023 13 244,91
31.10.2023 12 742,61
30.09.2023 12 605,49
31.08.2023 11 614,74
31.07.2023 11 633,54
30.06.2023 11 537,87
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Rezidenti - pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)

Období Hodnota
31.03.2024 1 930,44
29.02.2024 1 930,44
31.01.2024 1 930,44
31.12.2023 1 930,44
30.11.2023 1 930,44
31.10.2023 1 930,44
30.09.2023 1 930,44
31.08.2023 1 906,26
31.07.2023 1 906,26
30.06.2023 1 906,26
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry

Období Hodnota
31.03.2024 69 881,71
29.02.2024 67 139,10
31.01.2024 68 439,15
31.12.2023 65 359,47
30.11.2023 65 704,10
31.10.2023 66 168,48
30.09.2023 64 665,41
31.08.2023 63 311,57
31.07.2023 65 683,05
30.06.2023 65 492,02
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 30 809,19
29.02.2024 28 889,84
31.01.2024 30 258,67
31.12.2023 33 248,45
30.11.2023 29 554,69
31.10.2023 29 649,17
30.09.2023 29 654,38
31.08.2023 29 228,56
31.07.2023 31 357,57
30.06.2023 32 875,81
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Nerezidenti celkem

Období Hodnota
31.03.2024 500,00
29.02.2024 500,00
31.01.2024 500,00
31.12.2023 500,00
30.11.2023 1 543,17
31.10.2023 1 543,17
30.09.2023 2 281,66
31.08.2023 2 281,66
31.07.2023 2 281,66
30.06.2023 2 394,30
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)

Období Hodnota
31.03.2024 3 828,15
29.02.2024 3 491,20
31.01.2024 3 489,25
31.12.2023 4 012,39
30.11.2023 3 413,34
31.10.2023 3 447,97
30.09.2023 3 442,43
31.08.2023 3 442,09
31.07.2023 4 457,87
30.06.2023 4 449,08
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti celkem

Období Hodnota
31.03.2024 30 309,19
29.02.2024 28 389,84
31.01.2024 29 758,67
31.12.2023 32 748,45
30.11.2023 28 011,52
31.10.2023 28 106,00
30.09.2023 27 372,73
31.08.2023 26 946,90
31.07.2023 29 075,92
30.06.2023 30 481,52
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Nerezidenti celkem

Období Hodnota
31.03.2024 11 144,39
29.02.2024 10 926,40
31.01.2024 10 712,99
31.12.2023 10 789,97
30.11.2023 11 162,49
31.10.2023 11 105,66
30.09.2023 11 835,25
31.08.2023 11 177,06
31.07.2023 10 879,40
30.06.2023 10 691,05
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)

Období Hodnota
31.03.2024 4 741,85
29.02.2024 4 406,89
31.01.2024 4 387,80
31.12.2023 5 281,99
30.11.2023 4 666,11
31.10.2023 4 540,43
30.09.2023 4 538,41
31.08.2023 4 526,14
31.07.2023 5 534,49
30.06.2023 5 517,59
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti celkem

Období Hodnota
31.03.2024 58 737,32
29.02.2024 56 212,71
31.01.2024 57 726,16
31.12.2023 54 569,51
30.11.2023 54 541,61
31.10.2023 55 062,81
30.09.2023 52 830,16
31.08.2023 52 134,52
31.07.2023 54 803,65
30.06.2023 54 800,97
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry

Období Hodnota
31.03.2024 1 931 046,42
29.02.2024 1 897 098,99
31.01.2024 1 865 422,02
31.12.2023 1 858 702,56
30.11.2023 1 857 406,12
31.10.2023 1 834 518,12
30.09.2023 1 822 688,74
31.08.2023 1 795 799,63
31.07.2023 1 800 215,89
30.06.2023 1 784 415,32
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 1 797 017,09
29.02.2024 1 767 732,69
31.01.2024 1 743 797,71
31.12.2023 1 733 319,98
30.11.2023 1 740 425,04
31.10.2023 1 719 605,29
30.09.2023 1 718 382,21
31.08.2023 1 693 941,31
31.07.2023 1 681 122,81
30.06.2023 1 662 714,03
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Nerezidenti celkem

Období Hodnota
31.03.2024 4 457,18
29.02.2024 4 459,47
31.01.2024 4 515,42
31.12.2023 4 457,86
30.11.2023 4 523,72
31.10.2023 4 536,69
30.09.2023 4 599,99
31.08.2023 4 684,54
31.07.2023 4 586,71
30.06.2023 4 793,90
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)

Období Hodnota
31.03.2024 351 111,30
29.02.2024 351 002,99
31.01.2024 351 502,64
31.12.2023 352 085,86
30.11.2023 348 902,40
31.10.2023 348 432,08
30.09.2023 346 328,96
31.08.2023 345 555,53
31.07.2023 345 094,12
30.06.2023 338 238,17
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)

Období Hodnota
31.03.2024 19 376,05
29.02.2024 17 692,58
31.01.2024 16 308,74
31.12.2023 16 309,17
30.11.2023 17 095,12
31.10.2023 18 229,81
30.09.2023 18 351,70
31.08.2023 18 406,25
31.07.2023 18 165,36
30.06.2023 17 836,32
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - vládní instituce (S.13)

Období Hodnota
31.03.2024 1 419 129,77
29.02.2024 1 390 138,01
31.01.2024 1 365 621,08
31.12.2023 1 354 636,58
30.11.2023 1 363 911,99
31.10.2023 1 342 363,58
30.09.2023 1 343 623,08
31.08.2023 1 319 869,20
31.07.2023 1 307 784,40
30.06.2023 1 296 145,45
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti celkem

Období Hodnota
31.03.2024 1 792 559,91
29.02.2024 1 763 273,22
31.01.2024 1 739 282,28
31.12.2023 1 728 862,12
30.11.2023 1 735 901,32
31.10.2023 1 715 068,60
30.09.2023 1 713 782,22
31.08.2023 1 689 256,77
31.07.2023 1 676 536,10
30.06.2023 1 657 920,13
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Do 1 roku včetně

Období Hodnota
31.03.2024 34 214,09
29.02.2024 26 425,66
31.01.2024 18 133,83
31.12.2023 18 500,07
30.11.2023 25 755,62
31.10.2023 30 454,65
30.09.2023 30 130,01
31.08.2023 26 362,44
31.07.2023 65 147,72
30.06.2023 75 259,30
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Do 1 roku včetně, Rezidenti - vládní instituce (S.13)

Období Hodnota
31.03.2024 32 664,51
29.02.2024 26 114,55
31.01.2024 17 829,40
31.12.2023 18 198,29
30.11.2023 25 459,46
31.10.2023 30 161,56
30.09.2023 29 851,12
31.08.2023 25 745,49
31.07.2023 64 536,48
30.06.2023 74 651,27
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně

Období Hodnota
31.03.2024 283 614,25
29.02.2024 282 464,53
31.01.2024 279 533,60
31.12.2023 278 000,99
30.11.2023 275 718,13
31.10.2023 266 388,32
30.09.2023 265 617,97
31.08.2023 266 939,40
31.07.2023 263 074,47
30.06.2023 253 868,48
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Nerezidenti celkem

Období Hodnota
31.03.2024 16 082,82
29.02.2024 16 095,39
31.01.2024 15 072,31
31.12.2023 14 378,96
30.11.2023 15 034,72
31.10.2023 15 282,61
30.09.2023 14 001,26
31.08.2023 13 102,92
31.07.2023 12 148,09
30.06.2023 11 396,03
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)

Období Hodnota
31.03.2024 147 858,45
29.02.2024 147 622,71
31.01.2024 146 416,45
31.12.2023 144 630,11
30.11.2023 141 692,73
31.10.2023 136 402,40
30.09.2023 133 362,55
31.08.2023 131 813,84
31.07.2023 129 285,92
30.06.2023 121 100,21
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)

Období Hodnota
31.03.2024 7 615,56
29.02.2024 8 442,40
31.01.2024 8 615,51
31.12.2023 8 522,84
30.11.2023 8 085,30
31.10.2023 7 943,02
30.09.2023 8 129,63
31.08.2023 8 763,84
31.07.2023 8 484,93
30.06.2023 8 137,03
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - vládní instituce (S.13)

Období Hodnota
31.03.2024 110 103,62
29.02.2024 108 478,58
31.01.2024 107 581,42
31.12.2023 108 641,15
30.11.2023 109 042,24
31.10.2023 104 801,96
30.09.2023 108 693,61
31.08.2023 111 875,30
31.07.2023 111 713,43
30.06.2023 111 779,61
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let

Období Hodnota
31.03.2024 1 613 218,09
29.02.2024 1 588 208,79
31.01.2024 1 567 754,59
31.12.2023 1 562 201,49
30.11.2023 1 555 932,37
31.10.2023 1 537 675,15
30.09.2023 1 526 940,76
31.08.2023 1 502 497,78
31.07.2023 1 471 993,71
30.06.2023 1 455 287,53
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Nerezidenti celkem

Období Hodnota
31.03.2024 75 669,63
29.02.2024 71 421,62
31.01.2024 69 344,24
31.12.2023 71 276,52
30.11.2023 70 311,49
31.10.2023 68 802,71
30.09.2023 64 129,69
31.08.2023 62 059,30
31.07.2023 60 057,30
30.06.2023 59 579,25
Další >>

Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)

Období Hodnota
31.03.2024 214 174,01
29.02.2024 214 324,63
31.01.2024 215 732,69
31.12.2023 218 034,84
30.11.2023 217 600,68
31.10.2023 221 428,91
30.09.2023 222 282,09
31.08.2023 222 956,74
31.07.2023 224 959,34
30.06.2023 226 572,60
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.