Non-monetary financial intermediaries - with agreed maturity, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Non-monetary financial intermediaries - with agreed maturity v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Počet, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Objem, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz

Graf hodnot, Deposits by non-monetary financial corporations and by government - flows

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Non-monetary financial intermediaries - with agreed maturity

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 -3 174.80 -17 699.90 14 525.10 -82.06% 12 414.70 -15 589.50 - 125.57%
01.04.2020 -17 699.90 1 368.10 -19 068.00 -1 393.76% 5 610.30 -23 310.20 - 415.49%
01.01.2020 1 368.10 -3 296.70 4 664.80 - 141.50% 21 441.80 -20 073.70 -93.62%
01.10.2019 -3 296.70 12 414.70 -15 711.40 - 126.55% -10 379.70 7 083.00 -68.24%
01.07.2019 12 414.70 5 610.30 6 804.40 121.28% 1 233.90 11 180.80 906.13%
01.04.2019 5 610.30 21 441.80 -15 831.50 -73.83% -7 281.00 12 891.30 - 177.05%
01.01.2019 21 441.80 -10 379.70 31 821.50 - 306.57% 23 417.70 -1 975.90 -8.44%
01.10.2018 -10 379.70 1 233.90 -11 613.60 - 941.21% -17 547.20 7 167.50 -40.85%
01.07.2018 1 233.90 -7 281.00 8 514.90 - 116.95% 4 663.10 -3 429.20 -73.54%
01.04.2018 -7 281.00 23 417.70 -30 698.70 - 131.09% -5 830.00 -1 451.00 24.89%
01.01.2018 23 417.70 -17 547.20 40 964.90 - 233.46% 9 435.80 13 981.90 148.18%
01.10.2017 -17 547.20 4 663.10 -22 210.30 - 476.30% -4 889.00 -12 658.20 258.91%
01.07.2017 4 663.10 -5 830.00 10 493.10 - 179.98% 6 017.70 -1 354.60 -22.51%
01.04.2017 -5 830.00 9 435.80 -15 265.80 - 161.79% -3 276.10 -2 553.90 77.96%
01.01.2017 9 435.80 -4 889.00 14 324.80 - 293.00% 2 317.40 7 118.40 307.17%
01.10.2016 -4 889.00 6 017.70 -10 906.70 - 181.24% -6 718.00 1 829.00 -27.23%
01.07.2016 6 017.70 -3 276.10 9 293.80 - 283.68% 1 432.50 4 585.20 320.08%
01.04.2016 -3 276.10 2 317.40 -5 593.50 - 241.37% 4 109.00 -7 385.10 - 179.73%
01.01.2016 2 317.40 -6 718.00 9 035.40 - 134.50% -1 842.40 4 159.80 - 225.78%
01.10.2015 -6 718.00 1 432.50 -8 150.50 - 568.97% 979.40 -7 697.40 - 785.93%
01.07.2015 1 432.50 4 109.00 -2 676.50 -65.14% 2 318.00 - 885.50 -38.20%
01.04.2015 4 109.00 -1 842.40 5 951.40 - 323.02% -4 025.20 8 134.20 - 202.08%
01.01.2015 -1 842.40 979.40 -2 821.80 - 288.12% 3 723.80 -5 566.20 - 149.48%
01.10.2014 979.40 2 318.00 -1 338.60 -57.75% 5 461.40 -4 482.00 -82.07%
01.07.2014 2 318.00 -4 025.20 6 343.20 - 157.59% 1 687.50 630.50 37.36%
01.04.2014 -4 025.20 3 723.80 -7 749.00 - 208.09% -2 625.70 -1 399.50 53.30%
01.01.2014 3 723.80 5 461.40 -1 737.60 -31.82% -2 707.30 6 431.10 - 237.55%
01.10.2013 5 461.40 1 687.50 3 773.90 223.64% 3 118.10 2 343.30 75.15%
01.07.2013 1 687.50 -2 625.70 4 313.20 - 164.27% -4 940.80 6 628.30 - 134.15%
01.04.2013 -2 625.70 -2 707.30 81.60 -3.01% 1 811.30 -4 437.00 - 244.96%
01.01.2013 -2 707.30 3 118.10 -5 825.40 - 186.83% -1 500.00 -1 207.30 80.49%
01.10.2012 3 118.10 -4 940.80 8 058.90 - 163.11% 8 618.00 -5 499.90 -63.82%
01.07.2012 -4 940.80 1 811.30 -6 752.10 - 372.78% 4 447.70 -9 388.50 - 211.09%
01.04.2012 1 811.30 -1 500.00 3 311.30 - 220.75% -1 281.20 3 092.50 - 241.38%
01.01.2012 -1 500.00 8 618.00 -10 118.00 - 117.41% -1 940.50 440.50 -22.70%
01.10.2011 8 618.00 4 447.70 4 170.30 93.76% 2 443.10 6 174.90 252.75%
01.07.2011 4 447.70 -1 281.20 5 728.90 - 447.15% - 468.50 4 916.20 -1 049.35%
01.04.2011 -1 281.20 -1 940.50 659.30 -33.98% -2 367.40 1 086.20 -45.88%
01.01.2011 -1 940.50 2 443.10 -4 383.60 - 179.43% 307.40 -2 247.90 - 731.26%
01.10.2010 2 443.10 - 468.50 2 911.60 - 621.47% -1 411.40 3 854.50 - 273.10%
01.07.2010 - 468.50 -2 367.40 1 898.90 -80.21% 4 047.90 -4 516.40 - 111.57%
01.04.2010 -2 367.40 307.40 -2 674.80 - 870.14% -2 490.30 122.90 -4.94%
01.01.2010 307.40 -1 411.40 1 718.80 - 121.78% -3 215.40 3 522.80 - 109.56%
01.10.2009 -1 411.40 4 047.90 -5 459.30 - 134.87% 4 561.90 -5 973.30 - 130.94%
01.07.2009 4 047.90 -2 490.30 6 538.20 - 262.55% 1 847.30 2 200.60 119.13%
01.04.2009 -2 490.30 -3 215.40 725.10 -22.55% 2 056.30 -4 546.60 - 221.11%
01.01.2009 -3 215.40 4 561.90 -7 777.30 - 170.48% -17 154.90 13 939.50 -81.26%
01.10.2008 4 561.90 1 847.30 2 714.60 146.95% 9 154.20 -4 592.30 -50.17%
01.07.2008 1 847.30 2 056.30 - 209.00 -10.16% -1 760.70 3 608.00 - 204.92%
01.04.2008 2 056.30 -17 154.90 19 211.20 - 111.99% 8 821.20 -6 764.90 -76.69%
01.01.2008 -17 154.90 9 154.20 -26 309.10 - 287.40% 1 700.60 -18 855.50 -1 108.76%
01.10.2007 9 154.20 -1 760.70 10 914.90 - 619.92% 176.20 8 978.00 5 095.35%
01.07.2007 -1 760.70 8 821.20 -10 581.90 - 119.96% 1 231.40 -2 992.10 - 242.98%
01.04.2007 8 821.20 1 700.60 7 120.60 418.71% - 160.80 8 982.00 -5 585.82%
01.01.2007 1 700.60 176.20 1 524.40 865.15% - 838.60 2 539.20 - 302.79%
01.10.2006 176.20 1 231.40 -1 055.20 -85.69% - 687.80 864.00 - 125.62%
01.07.2006 1 231.40 - 160.80 1 392.20 - 865.80% 4 164.10 -2 932.70 -70.43%
01.04.2006 - 160.80 - 838.60 677.80 -80.83% 2 393.50 -2 554.30 - 106.72%
01.01.2006 - 838.60 - 687.80 - 150.80 21.92% -3 823.40 2 984.80 -78.07%
01.10.2005 - 687.80 4 164.10 -4 851.90 - 116.52% -1 277.00 589.20 -46.14%
01.07.2005 4 164.10 2 393.50 1 770.60 73.98% 1 861.70 2 302.40 123.67%
01.04.2005 2 393.50 -3 823.40 6 216.90 - 162.60% -6 616.50 9 010.00 - 136.17%
01.01.2005 -3 823.40 -1 277.00 -2 546.40 199.40% -3 136.90 - 686.50 21.88%
01.10.2004 -1 277.00 1 861.70 -3 138.70 - 168.59% 8 456.20 -9 733.20 - 115.10%
01.07.2004 1 861.70 -6 616.50 8 478.20 - 128.14% -13 607.80 15 469.50 - 113.68%
01.04.2004 -6 616.50 -3 136.90 -3 479.60 110.92% -3 622.30 -2 994.20 82.66%
01.01.2004 -3 136.90 8 456.20 -11 593.10 - 137.10% 4 024.10 -7 161.00 - 177.95%
01.10.2003 8 456.20 -13 607.80 22 064.00 - 162.14% -5 246.40 13 702.60 - 261.18%
01.07.2003 -13 607.80 -3 622.30 -9 985.50 275.67% 3 185.50 -16 793.30 - 527.18%
01.04.2003 -3 622.30 4 024.10 -7 646.40 - 190.02% -4 588.50 966.20 -21.06%
01.01.2003 4 024.10 -5 246.40 9 270.50 - 176.70% 12 575.50 -8 551.40 -68.00%
01.10.2002 -5 246.40 3 185.50 -8 431.90 - 264.70% - - -
01.07.2002 3 185.50 -4 588.50 7 774.00 - 169.42% - - -
01.04.2002 -4 588.50 12 575.50 -17 164.00 - 136.49% - - -
01.01.2002 12 575.50 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Non-monetary financial intermediaries - with agreed maturity (Deposits by non-monetary financial corporations and by government - stocks)
Non-monetary financial intermediaries - with agreed maturity (Deposits by non-monetary financial corporations and by government - flows)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Monetary statistics (Monetary and financial statistics)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
National monetary statistics (Monetary statistics)
Monetary survey - historical data (National monetary statistics)
Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Monetary base (National monetary statistics)
Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Statistics on other financial institutions (Monetary statistics)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.