M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), J, L, M, N. KOMERČNÍ SLUŽBY, Měnové finanční instituce
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Saldo, Opravy a údržba j.n ., Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Saldo, Opravy a údržba j.n ., Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Opravy a údržba j.n ., Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Opravy a údržba j.n ., Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Výdaj, Opravy a údržba j.n ., Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Výdaj, Opravy a údržba j.n ., Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Opravy a údržba j.n ., Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Opravy a údržba j.n ., Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, EUR, Příjem, Opravy a údržba j.n ., Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, EUR, Příjem, Opravy a údržba j.n ., Transakce

Graf hodnot, Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 29 917.60
Min 31.01.1997 7 454.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 29 917.60 29 206.10 711.50 2.44% 21 433.80 8 483.80 39.58%
31.10.2015 29 206.10 28 191.60 1 014.50 3.60% 22 959.30 6 246.80 27.21%
30.09.2015 28 191.60 27 976.10 215.50 0.77% 23 680.70 4 510.90 19.05%
31.08.2015 27 976.10 29 516.50 -1 540.40 -5.22% 24 563.30 3 412.80 13.89%
31.07.2015 29 516.50 22 519.10 6 997.40 31.07% 25 789.10 3 727.40 14.45%
30.06.2015 22 519.10 22 653.40 - 134.30 -0.59% 27 495.70 -4 976.60 -18.10%
31.05.2015 22 653.40 23 398.50 - 745.10 -3.18% 23 201.00 - 547.60 -2.36%
30.04.2015 23 398.50 23 119.60 278.90 1.21% 23 557.20 - 158.70 -0.67%
31.03.2015 23 119.60 23 862.60 - 743.00 -3.11% 22 754.10 365.50 1.61%
28.02.2015 23 862.60 24 295.00 - 432.40 -1.78% 22 676.40 1 186.20 5.23%
31.01.2015 24 295.00 23 970.30 324.70 1.35% 24 699.60 - 404.60 -1.64%
31.12.2014 23 970.30 21 433.80 2 536.50 11.83% 23 941.50 28.80 0.12%
30.11.2014 21 433.80 22 959.30 -1 525.50 -6.64% 27 883.60 -6 449.80 -23.13%
31.10.2014 22 959.30 23 680.70 - 721.40 -3.05% 25 916.20 -2 956.90 -11.41%
30.09.2014 23 680.70 24 563.30 - 882.60 -3.59% 25 009.00 -1 328.30 -5.31%
31.08.2014 24 563.30 25 789.10 -1 225.80 -4.75% 24 335.20 228.10 0.94%
31.07.2014 25 789.10 27 495.70 -1 706.60 -6.21% 23 066.30 2 722.80 11.80%
30.06.2014 27 495.70 23 201.00 4 294.70 18.51% 24 961.40 2 534.30 10.15%
31.05.2014 23 201.00 23 557.20 - 356.20 -1.51% 25 004.30 -1 803.30 -7.21%
30.04.2014 23 557.20 22 754.10 803.10 3.53% 24 304.20 - 747.00 -3.07%
31.03.2014 22 754.10 22 676.40 77.70 0.34% 23 920.40 -1 166.30 -4.88%
28.02.2014 22 676.40 24 699.60 -2 023.20 -8.19% 25 086.00 -2 409.60 -9.61%
31.01.2014 24 699.60 23 941.50 758.10 3.17% 22 949.10 1 750.50 7.63%
31.12.2013 23 941.50 27 883.60 -3 942.10 -14.14% 24 045.60 - 104.10 -0.43%
30.11.2013 27 883.60 25 916.20 1 967.40 7.59% 23 554.80 4 328.80 18.38%
31.10.2013 25 916.20 25 009.00 907.20 3.63% 24 188.10 1 728.10 7.14%
30.09.2013 25 009.00 24 335.20 673.80 2.77% 23 902.60 1 106.40 4.63%
31.08.2013 24 335.20 23 066.30 1 268.90 5.50% 22 475.50 1 859.70 8.27%
31.07.2013 23 066.30 24 961.40 -1 895.10 -7.59% 20 791.80 2 274.50 10.94%
30.06.2013 24 961.40 25 004.30 -42.90 -0.17% 19 676.90 5 284.50 26.86%
31.05.2013 25 004.30 24 304.20 700.10 2.88% 19 596.10 5 408.20 27.60%
30.04.2013 24 304.20 23 920.40 383.80 1.60% 18 488.90 5 815.30 31.45%
31.03.2013 23 920.40 25 086.00 -1 165.60 -4.65% 17 881.00 6 039.40 33.78%
28.02.2013 25 086.00 22 949.10 2 136.90 9.31% 18 262.00 6 824.00 37.37%
31.01.2013 22 949.10 24 045.60 -1 096.50 -4.56% 18 138.60 4 810.50 26.52%
31.12.2012 24 045.60 23 554.80 490.80 2.08% 19 982.60 4 063.00 20.33%
30.11.2012 23 554.80 24 188.10 - 633.30 -2.62% 19 263.70 4 291.10 22.28%
31.10.2012 24 188.10 23 902.60 285.50 1.19% 17 338.30 6 849.80 39.51%
30.09.2012 23 902.60 22 475.50 1 427.10 6.35% 16 723.20 7 179.40 42.93%
31.08.2012 22 475.50 20 791.80 1 683.70 8.10% 16 191.90 6 283.60 38.81%
31.07.2012 20 791.80 19 676.90 1 114.90 5.67% 16 523.50 4 268.30 25.83%
30.06.2012 19 676.90 19 596.10 80.80 0.41% 16 845.30 2 831.60 16.81%
31.05.2012 19 596.10 18 488.90 1 107.20 5.99% 18 302.50 1 293.60 7.07%
30.04.2012 18 488.90 17 881.00 607.90 3.40% 18 182.10 306.80 1.69%
31.03.2012 17 881.00 18 262.00 - 381.00 -2.09% 18 644.90 - 763.90 -4.10%
29.02.2012 18 262.00 18 138.60 123.40 0.68% 18 690.30 - 428.30 -2.29%
31.01.2012 18 138.60 19 982.60 -1 844.00 -9.23% 18 476.00 - 337.40 -1.83%
31.12.2011 19 982.60 19 263.70 718.90 3.73% 19 381.60 601.00 3.10%
30.11.2011 19 263.70 17 338.30 1 925.40 11.10% 17 912.50 1 351.20 7.54%
31.10.2011 17 338.30 16 723.20 615.10 3.68% 17 050.30 288.00 1.69%
30.09.2011 16 723.20 16 191.90 531.30 3.28% 17 564.30 - 841.10 -4.79%
31.08.2011 16 191.90 16 523.50 - 331.60 -2.01% 19 727.90 -3 536.00 -17.92%
31.07.2011 16 523.50 16 845.30 - 321.80 -1.91% 19 426.00 -2 902.50 -14.94%
30.06.2011 16 845.30 18 302.50 -1 457.20 -7.96% 20 177.60 -3 332.30 -16.51%
31.05.2011 18 302.50 18 182.10 120.40 0.66% 20 106.00 -1 803.50 -8.97%
30.04.2011 18 182.10 18 644.90 - 462.80 -2.48% 19 730.30 -1 548.20 -7.85%
31.03.2011 18 644.90 18 690.30 -45.40 -0.24% 19 949.90 -1 305.00 -6.54%
28.02.2011 18 690.30 18 476.00 214.30 1.16% 19 304.50 - 614.20 -3.18%
31.01.2011 18 476.00 19 381.60 - 905.60 -4.67% 18 700.00 - 224.00 -1.20%
31.12.2010 19 381.60 17 912.50 1 469.10 8.20% 19 717.70 - 336.10 -1.70%
30.11.2010 17 912.50 17 050.30 862.20 5.06% 20 375.30 -2 462.80 -12.09%
31.10.2010 17 050.30 17 564.30 - 514.00 -2.93% 20 289.70 -3 239.40 -15.97%
30.09.2010 17 564.30 19 727.90 -2 163.60 -10.97% 18 796.00 -1 231.70 -6.55%
31.08.2010 19 727.90 19 426.00 301.90 1.55% 18 919.60 808.30 4.27%
31.07.2010 19 426.00 20 177.60 - 751.60 -3.72% 19 100.40 325.60 1.70%
30.06.2010 20 177.60 20 106.00 71.60 0.36% 19 268.70 908.90 4.72%
31.05.2010 20 106.00 19 730.30 375.70 1.90% 18 449.80 1 656.20 8.98%
30.04.2010 19 730.30 19 949.90 - 219.60 -1.10% 18 523.90 1 206.40 6.51%
31.03.2010 19 949.90 19 304.50 645.40 3.34% 18 027.30 1 922.60 10.66%
28.02.2010 19 304.50 18 700.00 604.50 3.23% 17 269.50 2 035.00 11.78%
31.01.2010 18 700.00 19 717.70 -1 017.70 -5.16% 16 897.70 1 802.30 10.67%
31.12.2009 19 717.70 20 375.30 - 657.60 -3.23% 17 718.60 1 999.10 11.28%
30.11.2009 20 375.30 20 289.70 85.60 0.42% 16 511.70 3 863.60 23.40%
31.10.2009 20 289.70 18 796.00 1 493.70 7.95% 16 003.00 4 286.70 26.79%
30.09.2009 18 796.00 18 919.60 - 123.60 -0.65% 15 548.40 3 247.60 20.89%
31.08.2009 18 919.60 19 100.40 - 180.80 -0.95% 15 031.10 3 888.50 25.87%
31.07.2009 19 100.40 19 268.70 - 168.30 -0.87% 13 926.40 5 174.00 37.15%
30.06.2009 19 268.70 18 449.80 818.90 4.44% 13 146.80 6 121.90 46.57%
31.05.2009 18 449.80 18 523.90 -74.10 -0.40% 13 770.00 4 679.80 33.99%
30.04.2009 18 523.90 18 027.30 496.60 2.75% 13 013.50 5 510.40 42.34%
31.03.2009 18 027.30 17 269.50 757.80 4.39% 12 963.00 5 064.30 39.07%
28.02.2009 17 269.50 16 897.70 371.80 2.20% 12 405.30 4 864.20 39.21%
31.01.2009 16 897.70 17 718.60 - 820.90 -4.63% 13 459.20 3 438.50 25.55%
31.12.2008 17 718.60 16 511.70 1 206.90 7.31% 13 738.70 3 979.90 28.97%
30.11.2008 16 511.70 16 003.00 508.70 3.18% 13 916.40 2 595.30 18.65%
31.10.2008 16 003.00 15 548.40 454.60 2.92% 14 260.90 1 742.10 12.22%
30.09.2008 15 548.40 15 031.10 517.30 3.44% 13 525.00 2 023.40 14.96%
31.08.2008 15 031.10 13 926.40 1 104.70 7.93% 12 860.10 2 171.00 16.88%
31.07.2008 13 926.40 13 146.80 779.60 5.93% 12 214.60 1 711.80 14.01%
30.06.2008 13 146.80 13 770.00 - 623.20 -4.53% 12 189.00 957.80 7.86%
31.05.2008 13 770.00 13 013.50 756.50 5.81% 12 039.40 1 730.60 14.37%
30.04.2008 13 013.50 12 963.00 50.50 0.39% 12 131.00 882.50 7.27%
31.03.2008 12 963.00 12 405.30 557.70 4.50% 11 274.50 1 688.50 14.98%
29.02.2008 12 405.30 13 459.20 -1 053.90 -7.83% 11 546.10 859.20 7.44%
31.01.2008 13 459.20 13 738.70 - 279.50 -2.03% 17 909.20 -4 450.00 -24.85%
31.12.2007 13 738.70 13 916.40 - 177.70 -1.28% 16 469.80 -2 731.10 -16.58%
30.11.2007 13 916.40 14 260.90 - 344.50 -2.42% 16 217.90 -2 301.50 -14.19%
31.10.2007 14 260.90 13 525.00 735.90 5.44% 16 274.10 -2 013.20 -12.37%
30.09.2007 13 525.00 12 860.10 664.90 5.17% 17 969.40 -4 444.40 -24.73%
31.08.2007 12 860.10 12 214.60 645.50 5.28% 18 071.20 -5 211.10 -28.84%
31.07.2007 12 214.60 12 189.00 25.60 0.21% 14 892.40 -2 677.80 -17.98%
30.06.2007 12 189.00 12 039.40 149.60 1.24% 14 640.80 -2 451.80 -16.75%
31.05.2007 12 039.40 12 131.00 -91.60 -0.76% 14 605.60 -2 566.20 -17.57%
30.04.2007 12 131.00 11 274.50 856.50 7.60% 13 752.70 -1 621.70 -11.79%
31.03.2007 11 274.50 11 546.10 - 271.60 -2.35% 13 319.90 -2 045.40 -15.36%
28.02.2007 11 546.10 17 909.20 -6 363.10 -35.53% 13 007.50 -1 461.40 -11.23%
31.01.2007 17 909.20 16 469.80 1 439.40 8.74% 12 486.80 5 422.40 43.42%
31.12.2006 16 469.80 16 217.90 251.90 1.55% 12 993.50 3 476.30 26.75%
30.11.2006 16 217.90 16 274.10 -56.20 -0.35% 10 801.30 5 416.60 50.15%
31.10.2006 16 274.10 17 969.40 -1 695.30 -9.43% 13 354.40 2 919.70 21.86%
30.09.2006 17 969.40 18 071.20 - 101.80 -0.56% 16 541.80 1 427.60 8.63%
31.08.2006 18 071.20 14 892.40 3 178.80 21.35% 17 562.70 508.50 2.90%
31.07.2006 14 892.40 14 640.80 251.60 1.72% 16 890.50 -1 998.10 -11.83%
30.06.2006 14 640.80 14 605.60 35.20 0.24% 15 811.60 -1 170.80 -7.40%
31.05.2006 14 605.60 13 752.70 852.90 6.20% 15 844.40 -1 238.80 -7.82%
30.04.2006 13 752.70 13 319.90 432.80 3.25% 15 495.20 -1 742.50 -11.25%
31.03.2006 13 319.90 13 007.50 312.40 2.40% 14 666.70 -1 346.80 -9.18%
28.02.2006 13 007.50 12 486.80 520.70 4.17% 13 919.60 - 912.10 -6.55%
31.01.2006 12 486.80 12 993.50 - 506.70 -3.90% 11 810.50 676.30 5.73%
31.12.2005 12 993.50 10 801.30 2 192.20 20.30% 12 305.90 687.60 5.59%
30.11.2005 10 801.30 13 354.40 -2 553.10 -19.12% 10 934.10 - 132.80 -1.21%
31.10.2005 13 354.40 16 541.80 -3 187.40 -19.27% 11 125.60 2 228.80 20.03%
30.09.2005 16 541.80 17 562.70 -1 020.90 -5.81% 10 740.30 5 801.50 54.02%
31.08.2005 17 562.70 16 890.50 672.20 3.98% 11 060.80 6 501.90 58.78%
31.07.2005 16 890.50 15 811.60 1 078.90 6.82% 11 586.20 5 304.30 45.78%
30.06.2005 15 811.60 15 844.40 -32.80 -0.21% 12 703.70 3 107.90 24.46%
31.05.2005 15 844.40 15 495.20 349.20 2.25% 11 283.90 4 560.50 40.42%
30.04.2005 15 495.20 14 666.70 828.50 5.65% 11 962.50 3 532.70 29.53%
31.03.2005 14 666.70 13 919.60 747.10 5.37% 10 323.80 4 342.90 42.07%
28.02.2005 13 919.60 11 810.50 2 109.10 17.86% 10 422.80 3 496.80 33.55%
31.01.2005 11 810.50 12 305.90 - 495.40 -4.03% 10 904.80 905.70 8.31%
31.12.2004 12 305.90 10 934.10 1 371.80 12.55% 9 273.40 3 032.50 32.70%
30.11.2004 10 934.10 11 125.60 - 191.50 -1.72% 9 636.80 1 297.30 13.46%
31.10.2004 11 125.60 10 740.30 385.30 3.59% 9 784.00 1 341.60 13.71%
30.09.2004 10 740.30 11 060.80 - 320.50 -2.90% 9 433.50 1 306.80 13.85%
31.08.2004 11 060.80 11 586.20 - 525.40 -4.53% 9 049.30 2 011.50 22.23%
31.07.2004 11 586.20 12 703.70 -1 117.50 -8.80% 8 937.30 2 648.90 29.64%
30.06.2004 12 703.70 11 283.90 1 419.80 12.58% 8 996.20 3 707.50 41.21%
31.05.2004 11 283.90 11 962.50 - 678.60 -5.67% 9 100.60 2 183.30 23.99%
30.04.2004 11 962.50 10 323.80 1 638.70 15.87% 9 136.50 2 826.00 30.93%
31.03.2004 10 323.80 10 422.80 -99.00 -0.95% 9 327.60 996.20 10.68%
29.02.2004 10 422.80 10 904.80 - 482.00 -4.42% 9 265.50 1 157.30 12.49%
31.01.2004 10 904.80 9 273.40 1 631.40 17.59% 9 548.10 1 356.70 14.21%
31.12.2003 9 273.40 9 636.80 - 363.40 -3.77% 10 173.60 - 900.20 -8.85%
30.11.2003 9 636.80 9 784.00 - 147.20 -1.50% 10 543.70 - 906.90 -8.60%
31.10.2003 9 784.00 9 433.50 350.50 3.72% 10 491.60 - 707.60 -6.74%
30.09.2003 9 433.50 9 049.30 384.20 4.25% 10 147.80 - 714.30 -7.04%
31.08.2003 9 049.30 8 937.30 112.00 1.25% 9 910.30 - 861.00 -8.69%
31.07.2003 8 937.30 8 996.20 -58.90 -0.65% 8 713.50 223.80 2.57%
30.06.2003 8 996.20 9 100.60 - 104.40 -1.15% 8 705.30 290.90 3.34%
31.05.2003 9 100.60 9 136.50 -35.90 -0.39% 8 838.70 261.90 2.96%
30.04.2003 9 136.50 9 327.60 - 191.10 -2.05% 9 546.10 - 409.60 -4.29%
31.03.2003 9 327.60 9 265.50 62.10 0.67% 9 436.40 - 108.80 -1.15%
28.02.2003 9 265.50 9 548.10 - 282.60 -2.96% 9 893.40 - 627.90 -6.35%
31.01.2003 9 548.10 10 173.60 - 625.50 -6.15% 8 956.60 591.50 6.60%
31.12.2002 10 173.60 10 543.70 - 370.10 -3.51% 10 655.60 - 482.00 -4.52%
30.11.2002 10 543.70 10 491.60 52.10 0.50% 11 738.40 -1 194.70 -10.18%
31.10.2002 10 491.60 10 147.80 343.80 3.39% 11 789.20 -1 297.60 -11.01%
30.09.2002 10 147.80 9 910.30 237.50 2.40% 13 855.00 -3 707.20 -26.76%
31.08.2002 9 910.30 8 713.50 1 196.80 13.73% 13 645.60 -3 735.30 -27.37%
31.07.2002 8 713.50 8 705.30 8.20 0.09% 13 033.10 -4 319.60 -33.14%
30.06.2002 8 705.30 8 838.70 - 133.40 -1.51% 13 716.60 -5 011.30 -36.53%
31.05.2002 8 838.70 9 546.10 - 707.40 -7.41% 13 157.10 -4 318.40 -32.82%
30.04.2002 9 546.10 9 436.40 109.70 1.16% 13 506.20 -3 960.10 -29.32%
31.03.2002 9 436.40 9 893.40 - 457.00 -4.62% 13 497.00 -4 060.60 -30.09%
28.02.2002 9 893.40 8 956.60 936.80 10.46% 13 465.90 -3 572.50 -26.53%
31.01.2002 8 956.60 10 655.60 -1 699.00 -15.94% 14 541.80 -5 585.20 -38.41%
31.12.2001 10 655.60 11 738.40 -1 082.80 -9.22% 14 005.80 -3 350.20 -23.92%
30.11.2001 11 738.40 11 789.20 -50.80 -0.43% 13 710.60 -1 972.20 -14.38%
31.10.2001 11 789.20 13 855.00 -2 065.80 -14.91% 13 969.80 -2 180.60 -15.61%
30.09.2001 13 855.00 13 645.60 209.40 1.53% 14 064.40 - 209.40 -1.49%
31.08.2001 13 645.60 13 033.10 612.50 4.70% 14 214.20 - 568.60 -4.00%
31.07.2001 13 033.10 13 716.60 - 683.50 -4.98% 14 332.50 -1 299.40 -9.07%
30.06.2001 13 716.60 13 157.10 559.50 4.25% 15 090.40 -1 373.80 -9.10%
31.05.2001 13 157.10 13 506.20 - 349.10 -2.58% 16 359.20 -3 202.10 -19.57%
30.04.2001 13 506.20 13 497.00 9.20 0.07% 16 929.50 -3 423.30 -20.22%
31.03.2001 13 497.00 13 465.90 31.10 0.23% 16 624.50 -3 127.50 -18.81%
28.02.2001 13 465.90 14 541.80 -1 075.90 -7.40% 17 031.50 -3 565.60 -20.94%
31.01.2001 14 541.80 14 005.80 536.00 3.83% 16 913.90 -2 372.10 -14.02%
31.12.2000 14 005.80 13 710.60 295.20 2.15% 15 146.70 -1 140.90 -7.53%
30.11.2000 13 710.60 13 969.80 - 259.20 -1.86% 15 061.40 -1 350.80 -8.97%
31.10.2000 13 969.80 14 064.40 -94.60 -0.67% 15 212.70 -1 242.90 -8.17%
30.09.2000 14 064.40 14 214.20 - 149.80 -1.05% 15 039.10 - 974.70 -6.48%
31.08.2000 14 214.20 14 332.50 - 118.30 -0.83% 14 180.50 33.70 0.24%
31.07.2000 14 332.50 15 090.40 - 757.90 -5.02% 15 033.90 - 701.40 -4.67%
30.06.2000 15 090.40 16 359.20 -1 268.80 -7.76% 15 485.40 - 395.00 -2.55%
31.05.2000 16 359.20 16 929.50 - 570.30 -3.37% 16 768.30 - 409.10 -2.44%
30.04.2000 16 929.50 16 624.50 305.00 1.83% 17 988.40 -1 058.90 -5.89%
31.03.2000 16 624.50 17 031.50 - 407.00 -2.39% 17 451.40 - 826.90 -4.74%
29.02.2000 17 031.50 16 913.90 117.60 0.70% 15 472.80 1 558.70 10.07%
31.01.2000 16 913.90 15 146.70 1 767.20 11.67% 17 667.60 - 753.70 -4.27%
31.12.1999 15 146.70 15 061.40 85.30 0.57% 15 302.50 - 155.80 -1.02%
30.11.1999 15 061.40 15 212.70 - 151.30 -0.99% 13 349.10 1 712.30 12.83%
31.10.1999 15 212.70 15 039.10 173.60 1.15% 12 557.90 2 654.80 21.14%
30.09.1999 15 039.10 14 180.50 858.60 6.05% 13 160.50 1 878.60 14.27%
31.08.1999 14 180.50 15 033.90 - 853.40 -5.68% 29 048.30 -14 867.80 -51.18%
31.07.1999 15 033.90 15 485.40 - 451.50 -2.92% 26 678.70 -11 644.80 -43.65%
30.06.1999 15 485.40 16 768.30 -1 282.90 -7.65% 28 422.20 -12 936.80 -45.52%
31.05.1999 16 768.30 17 988.40 -1 220.10 -6.78% 26 772.30 -10 004.00 -37.37%
30.04.1999 17 988.40 17 451.40 537.00 3.08% 25 508.30 -7 519.90 -29.48%
31.03.1999 17 451.40 15 472.80 1 978.60 12.79% 11 570.60 5 880.80 50.83%
28.02.1999 15 472.80 17 667.60 -2 194.80 -12.42% 10 452.60 5 020.20 48.03%
31.01.1999 17 667.60 15 302.50 2 365.10 15.46% 11 081.90 6 585.70 59.43%
31.12.1998 15 302.50 13 349.10 1 953.40 14.63% 10 416.70 4 885.80 46.90%
30.11.1998 13 349.10 12 557.90 791.20 6.30% 9 902.20 3 446.90 34.81%
31.10.1998 12 557.90 13 160.50 - 602.60 -4.58% 9 533.10 3 024.80 31.73%
30.09.1998 13 160.50 29 048.30 -15 887.80 -54.69% 10 001.30 3 159.20 31.59%
31.08.1998 29 048.30 26 678.70 2 369.60 8.88% 9 366.00 19 682.30 210.15%
31.07.1998 26 678.70 28 422.20 -1 743.50 -6.13% 9 798.00 16 880.70 172.29%
30.06.1998 28 422.20 26 772.30 1 649.90 6.16% 10 996.50 17 425.70 158.47%
31.05.1998 26 772.30 25 508.30 1 264.00 4.96% 9 801.40 16 970.90 173.15%
30.04.1998 25 508.30 11 570.60 13 937.70 120.46% 9 525.80 15 982.50 167.78%
31.03.1998 11 570.60 10 452.60 1 118.00 10.70% 9 537.80 2 032.80 21.31%
28.02.1998 10 452.60 11 081.90 - 629.30 -5.68% 8 563.30 1 889.30 22.06%
31.01.1998 11 081.90 10 416.70 665.20 6.39% 7 454.40 3 627.50 48.66%
31.12.1997 10 416.70 9 902.20 514.50 5.20% - - -
30.11.1997 9 902.20 9 533.10 369.10 3.87% - - -
31.10.1997 9 533.10 10 001.30 - 468.20 -4.68% - - -
30.09.1997 10 001.30 9 366.00 635.30 6.78% - - -
31.08.1997 9 366.00 9 798.00 - 432.00 -4.41% - - -
31.07.1997 9 798.00 10 996.50 -1 198.50 -10.90% - - -
30.06.1997 10 996.50 9 801.40 1 195.10 12.19% - - -
31.05.1997 9 801.40 9 525.80 275.60 2.89% - - -
30.04.1997 9 525.80 9 537.80 -12.00 -0.13% - - -
31.03.1997 9 537.80 8 563.30 974.50 11.38% - - -
28.02.1997 8 563.30 7 454.40 1 108.90 14.88% - - -
31.01.1997 7 454.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES (Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (CZK+FC))
M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES (Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (CZK))
M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES (Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (FC))
M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES (Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (EUR))
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
2.2. O/N deposit (MONETARY BASE (end of month, CZK in bn))
2.2. O/N deposit (MONETARY BASE (monthly average, CZK in bn))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Výroba strojů a zařízení j. n. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, INFORMAČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.