WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES - ekonomika ČNB

Aktualizace dat WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Celkem, Expozice vůči retailu
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Malé banky, Expozice vůči retailu
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, Expozice vůči retailu
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, Expozice vůči retailu
31.12.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, Expozice vůči retailu
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2010, Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2010, Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2015, Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2015, Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Tuzemsko + export, 2010, Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Tuzemsko + export, 2010, Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Tuzemsko + export, 2015, Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Tuzemsko + export, 2015, Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Tuzemsko, 2010, Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Tuzemsko, 2010, Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Tuzemsko, 2015, Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení

Graf hodnot, Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2002 9 816.60
Max 29.02.2000 31 283.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 24 170.50 23 960.10 210.40 0.88% 26 819.30 -2 648.80 -9.88%
31.10.2015 23 960.10 24 612.70 - 652.60 -2.65% 26 761.10 -2 801.00 -10.47%
30.09.2015 24 612.70 27 220.30 -2 607.60 -9.58% 25 644.30 -1 031.60 -4.02%
31.08.2015 27 220.30 27 974.70 - 754.40 -2.70% 23 473.50 3 746.80 15.96%
31.07.2015 27 974.70 26 314.80 1 659.90 6.31% 22 565.30 5 409.40 23.97%
30.06.2015 26 314.80 28 002.80 -1 688.00 -6.03% 22 808.90 3 505.90 15.37%
31.05.2015 28 002.80 27 929.90 72.90 0.26% 22 828.20 5 174.60 22.67%
30.04.2015 27 929.90 27 878.40 51.50 0.18% 24 256.50 3 673.40 15.14%
31.03.2015 27 878.40 28 498.40 - 620.00 -2.18% 24 599.90 3 278.50 13.33%
28.02.2015 28 498.40 28 656.60 - 158.20 -0.55% 24 023.40 4 475.00 18.63%
31.01.2015 28 656.60 25 738.60 2 918.00 11.34% 25 273.30 3 383.30 13.39%
31.12.2014 25 738.60 26 819.30 -1 080.70 -4.03% 25 566.50 172.10 0.67%
30.11.2014 26 819.30 26 761.10 58.20 0.22% 25 105.30 1 714.00 6.83%
31.10.2014 26 761.10 25 644.30 1 116.80 4.35% 22 318.00 4 443.10 19.91%
30.09.2014 25 644.30 23 473.50 2 170.80 9.25% 22 684.30 2 960.00 13.05%
31.08.2014 23 473.50 22 565.30 908.20 4.02% 21 313.80 2 159.70 10.13%
31.07.2014 22 565.30 22 808.90 - 243.60 -1.07% 21 420.80 1 144.50 5.34%
30.06.2014 22 808.90 22 828.20 -19.30 -0.08% 21 459.70 1 349.20 6.29%
31.05.2014 22 828.20 24 256.50 -1 428.30 -5.89% 20 037.30 2 790.90 13.93%
30.04.2014 24 256.50 24 599.90 - 343.40 -1.40% 18 964.20 5 292.30 27.91%
31.03.2014 24 599.90 24 023.40 576.50 2.40% 18 771.50 5 828.40 31.05%
28.02.2014 24 023.40 25 273.30 -1 249.90 -4.95% 18 568.10 5 455.30 29.38%
31.01.2014 25 273.30 25 566.50 - 293.20 -1.15% 16 752.70 8 520.60 50.86%
31.12.2013 25 566.50 25 105.30 461.20 1.84% 16 128.20 9 438.30 58.52%
30.11.2013 25 105.30 22 318.00 2 787.30 12.49% 16 536.00 8 569.30 51.82%
31.10.2013 22 318.00 22 684.30 - 366.30 -1.61% 16 525.00 5 793.00 35.06%
30.09.2013 22 684.30 21 313.80 1 370.50 6.43% 16 067.50 6 616.80 41.18%
31.08.2013 21 313.80 21 420.80 - 107.00 -0.50% 16 518.00 4 795.80 29.03%
31.07.2013 21 420.80 21 459.70 -38.90 -0.18% 17 006.20 4 414.60 25.96%
30.06.2013 21 459.70 20 037.30 1 422.40 7.10% 16 931.90 4 527.80 26.74%
31.05.2013 20 037.30 18 964.20 1 073.10 5.66% 17 724.10 2 313.20 13.05%
30.04.2013 18 964.20 18 771.50 192.70 1.03% 16 240.10 2 724.10 16.77%
31.03.2013 18 771.50 18 568.10 203.40 1.10% 15 720.60 3 050.90 19.41%
28.02.2013 18 568.10 16 752.70 1 815.40 10.84% 15 610.60 2 957.50 18.95%
31.01.2013 16 752.70 16 128.20 624.50 3.87% 15 637.90 1 114.80 7.13%
31.12.2012 16 128.20 16 536.00 - 407.80 -2.47% 16 491.60 - 363.40 -2.20%
30.11.2012 16 536.00 16 525.00 11.00 0.07% 16 544.50 -8.50 -0.05%
31.10.2012 16 525.00 16 067.50 457.50 2.85% 16 043.30 481.70 3.00%
30.09.2012 16 067.50 16 518.00 - 450.50 -2.73% 15 646.30 421.20 2.69%
31.08.2012 16 518.00 17 006.20 - 488.20 -2.87% 14 842.30 1 675.70 11.29%
31.07.2012 17 006.20 16 931.90 74.30 0.44% 15 184.20 1 822.00 12.00%
30.06.2012 16 931.90 17 724.10 - 792.20 -4.47% 14 984.80 1 947.10 12.99%
31.05.2012 17 724.10 16 240.10 1 484.00 9.14% 15 362.20 2 361.90 15.37%
30.04.2012 16 240.10 15 720.60 519.50 3.30% 15 096.10 1 144.00 7.58%
31.03.2012 15 720.60 15 610.60 110.00 0.70% 14 970.40 750.20 5.01%
29.02.2012 15 610.60 15 637.90 -27.30 -0.17% 14 786.90 823.70 5.57%
31.01.2012 15 637.90 16 491.60 - 853.70 -5.18% 17 908.00 -2 270.10 -12.68%
31.12.2011 16 491.60 16 544.50 -52.90 -0.32% 18 866.70 -2 375.10 -12.59%
30.11.2011 16 544.50 16 043.30 501.20 3.12% 19 545.70 -3 001.20 -15.35%
31.10.2011 16 043.30 15 646.30 397.00 2.54% 15 012.80 1 030.50 6.86%
30.09.2011 15 646.30 14 842.30 804.00 5.42% 15 004.70 641.60 4.28%
31.08.2011 14 842.30 15 184.20 - 341.90 -2.25% 15 728.40 - 886.10 -5.63%
31.07.2011 15 184.20 14 984.80 199.40 1.33% 14 718.50 465.70 3.16%
30.06.2011 14 984.80 15 362.20 - 377.40 -2.46% 16 291.20 -1 306.40 -8.02%
31.05.2011 15 362.20 15 096.10 266.10 1.76% 16 483.90 -1 121.70 -6.80%
30.04.2011 15 096.10 14 970.40 125.70 0.84% 15 617.70 - 521.60 -3.34%
31.03.2011 14 970.40 14 786.90 183.50 1.24% 15 172.70 - 202.30 -1.33%
28.02.2011 14 786.90 17 908.00 -3 121.10 -17.43% 15 240.60 - 453.70 -2.98%
31.01.2011 17 908.00 18 866.70 - 958.70 -5.08% 14 742.00 3 166.00 21.48%
31.12.2010 18 866.70 19 545.70 - 679.00 -3.47% 14 551.80 4 314.90 29.65%
30.11.2010 19 545.70 15 012.80 4 532.90 30.19% 15 312.50 4 233.20 27.65%
31.10.2010 15 012.80 15 004.70 8.10 0.05% 15 177.20 - 164.40 -1.08%
30.09.2010 15 004.70 15 728.40 - 723.70 -4.60% 14 272.50 732.20 5.13%
31.08.2010 15 728.40 14 718.50 1 009.90 6.86% 14 500.60 1 227.80 8.47%
31.07.2010 14 718.50 16 291.20 -1 572.70 -9.65% 13 964.70 753.80 5.40%
30.06.2010 16 291.20 16 483.90 - 192.70 -1.17% 15 270.30 1 020.90 6.69%
31.05.2010 16 483.90 15 617.70 866.20 5.55% 14 620.20 1 863.70 12.75%
30.04.2010 15 617.70 15 172.70 445.00 2.93% 14 353.20 1 264.50 8.81%
31.03.2010 15 172.70 15 240.60 -67.90 -0.45% 12 837.40 2 335.30 18.19%
28.02.2010 15 240.60 14 742.00 498.60 3.38% 14 567.10 673.50 4.62%
31.01.2010 14 742.00 14 551.80 190.20 1.31% 16 583.70 -1 841.70 -11.11%
31.12.2009 14 551.80 15 312.50 - 760.70 -4.97% 19 595.90 -5 044.10 -25.74%
30.11.2009 15 312.50 15 177.20 135.30 0.89% 18 768.20 -3 455.70 -18.41%
31.10.2009 15 177.20 14 272.50 904.70 6.34% 17 847.00 -2 669.80 -14.96%
30.09.2009 14 272.50 14 500.60 - 228.10 -1.57% 17 404.90 -3 132.40 -18.00%
31.08.2009 14 500.60 13 964.70 535.90 3.84% 17 124.30 -2 623.70 -15.32%
31.07.2009 13 964.70 15 270.30 -1 305.60 -8.55% 15 973.60 -2 008.90 -12.58%
30.06.2009 15 270.30 14 620.20 650.10 4.45% 15 380.60 - 110.30 -0.72%
31.05.2009 14 620.20 14 353.20 267.00 1.86% 15 932.50 -1 312.30 -8.24%
30.04.2009 14 353.20 12 837.40 1 515.80 11.81% 17 237.60 -2 884.40 -16.73%
31.03.2009 12 837.40 14 567.10 -1 729.70 -11.87% 16 449.10 -3 611.70 -21.96%
28.02.2009 14 567.10 16 583.70 -2 016.60 -12.16% 16 019.70 -1 452.60 -9.07%
31.01.2009 16 583.70 19 595.90 -3 012.20 -15.37% 16 450.80 132.90 0.81%
31.12.2008 19 595.90 18 768.20 827.70 4.41% 16 626.30 2 969.60 17.86%
30.11.2008 18 768.20 17 847.00 921.20 5.16% 16 513.70 2 254.50 13.65%
31.10.2008 17 847.00 17 404.90 442.10 2.54% 18 931.40 -1 084.40 -5.73%
30.09.2008 17 404.90 17 124.30 280.60 1.64% 21 681.00 -4 276.10 -19.72%
31.08.2008 17 124.30 15 973.60 1 150.70 7.20% 20 926.90 -3 802.60 -18.17%
31.07.2008 15 973.60 15 380.60 593.00 3.86% 21 241.10 -5 267.50 -24.80%
30.06.2008 15 380.60 15 932.50 - 551.90 -3.46% 21 259.20 -5 878.60 -27.65%
31.05.2008 15 932.50 17 237.60 -1 305.10 -7.57% 21 676.10 -5 743.60 -26.50%
30.04.2008 17 237.60 16 449.10 788.50 4.79% 20 927.50 -3 689.90 -17.63%
31.03.2008 16 449.10 16 019.70 429.40 2.68% 21 072.90 -4 623.80 -21.94%
29.02.2008 16 019.70 16 450.80 - 431.10 -2.62% 21 915.20 -5 895.50 -26.90%
31.01.2008 16 450.80 16 626.30 - 175.50 -1.06% 21 796.70 -5 345.90 -24.53%
31.12.2007 16 626.30 16 513.70 112.60 0.68% 19 097.60 -2 471.30 -12.94%
30.11.2007 16 513.70 18 931.40 -2 417.70 -12.77% 19 599.10 -3 085.40 -15.74%
31.10.2007 18 931.40 21 681.00 -2 749.60 -12.68% 17 726.60 1 204.80 6.80%
30.09.2007 21 681.00 20 926.90 754.10 3.60% 17 197.90 4 483.10 26.07%
31.08.2007 20 926.90 21 241.10 - 314.20 -1.48% 17 063.30 3 863.60 22.64%
31.07.2007 21 241.10 21 259.20 -18.10 -0.09% 21 129.70 111.40 0.53%
30.06.2007 21 259.20 21 676.10 - 416.90 -1.92% 20 889.00 370.20 1.77%
31.05.2007 21 676.10 20 927.50 748.60 3.58% 19 733.80 1 942.30 9.84%
30.04.2007 20 927.50 21 072.90 - 145.40 -0.69% 18 759.80 2 167.70 11.55%
31.03.2007 21 072.90 21 915.20 - 842.30 -3.84% 18 707.40 2 365.50 12.64%
28.02.2007 21 915.20 21 796.70 118.50 0.54% 19 043.90 2 871.30 15.08%
31.01.2007 21 796.70 19 097.60 2 699.10 14.13% 19 050.80 2 745.90 14.41%
31.12.2006 19 097.60 19 599.10 - 501.50 -2.56% 19 092.80 4.80 0.03%
30.11.2006 19 599.10 17 726.60 1 872.50 10.56% 19 482.90 116.20 0.60%
31.10.2006 17 726.60 17 197.90 528.70 3.07% 19 307.60 -1 581.00 -8.19%
30.09.2006 17 197.90 17 063.30 134.60 0.79% 18 325.80 -1 127.90 -6.15%
31.08.2006 17 063.30 21 129.70 -4 066.40 -19.24% 18 472.80 -1 409.50 -7.63%
31.07.2006 21 129.70 20 889.00 240.70 1.15% 13 340.50 7 789.20 58.39%
30.06.2006 20 889.00 19 733.80 1 155.20 5.85% 13 020.60 7 868.40 60.43%
31.05.2006 19 733.80 18 759.80 974.00 5.19% 15 631.50 4 102.30 26.24%
30.04.2006 18 759.80 18 707.40 52.40 0.28% 15 464.70 3 295.10 21.31%
31.03.2006 18 707.40 19 043.90 - 336.50 -1.77% 15 305.40 3 402.00 22.23%
28.02.2006 19 043.90 19 050.80 -6.90 -0.04% 15 299.00 3 744.90 24.48%
31.01.2006 19 050.80 19 092.80 -42.00 -0.22% 14 564.00 4 486.80 30.81%
31.12.2005 19 092.80 19 482.90 - 390.10 -2.00% 13 312.80 5 780.00 43.42%
30.11.2005 19 482.90 19 307.60 175.30 0.91% 13 982.70 5 500.20 39.34%
31.10.2005 19 307.60 18 325.80 981.80 5.36% 13 993.00 5 314.60 37.98%
30.09.2005 18 325.80 18 472.80 - 147.00 -0.80% 13 412.20 4 913.60 36.64%
31.08.2005 18 472.80 13 340.50 5 132.30 38.47% 12 648.00 5 824.80 46.05%
31.07.2005 13 340.50 13 020.60 319.90 2.46% 12 143.70 1 196.80 9.86%
30.06.2005 13 020.60 15 631.50 -2 610.90 -16.70% 12 123.20 897.40 7.40%
31.05.2005 15 631.50 15 464.70 166.80 1.08% 13 099.60 2 531.90 19.33%
30.04.2005 15 464.70 15 305.40 159.30 1.04% 13 131.90 2 332.80 17.76%
31.03.2005 15 305.40 15 299.00 6.40 0.04% 12 923.70 2 381.70 18.43%
28.02.2005 15 299.00 14 564.00 735.00 5.05% 13 297.50 2 001.50 15.05%
31.01.2005 14 564.00 13 312.80 1 251.20 9.40% 11 822.80 2 741.20 23.19%
31.12.2004 13 312.80 13 982.70 - 669.90 -4.79% 10 045.60 3 267.20 32.52%
30.11.2004 13 982.70 13 993.00 -10.30 -0.07% 10 934.30 3 048.40 27.88%
31.10.2004 13 993.00 13 412.20 580.80 4.33% 11 099.90 2 893.10 26.06%
30.09.2004 13 412.20 12 648.00 764.20 6.04% 11 216.80 2 195.40 19.57%
31.08.2004 12 648.00 12 143.70 504.30 4.15% 11 427.30 1 220.70 10.68%
31.07.2004 12 143.70 12 123.20 20.50 0.17% 11 383.50 760.20 6.68%
30.06.2004 12 123.20 13 099.60 - 976.40 -7.45% 11 018.30 1 104.90 10.03%
31.05.2004 13 099.60 13 131.90 -32.30 -0.25% 10 859.10 2 240.50 20.63%
30.04.2004 13 131.90 12 923.70 208.20 1.61% 10 672.70 2 459.20 23.04%
31.03.2004 12 923.70 13 297.50 - 373.80 -2.81% 10 754.10 2 169.60 20.17%
29.02.2004 13 297.50 11 822.80 1 474.70 12.47% 10 738.90 2 558.60 23.83%
31.01.2004 11 822.80 10 045.60 1 777.20 17.69% 10 387.20 1 435.60 13.82%
31.12.2003 10 045.60 10 934.30 - 888.70 -8.13% 10 646.60 - 601.00 -5.64%
30.11.2003 10 934.30 11 099.90 - 165.60 -1.49% 10 602.90 331.40 3.13%
31.10.2003 11 099.90 11 216.80 - 116.90 -1.04% 9 982.20 1 117.70 11.20%
30.09.2003 11 216.80 11 427.30 - 210.50 -1.84% 9 927.80 1 289.00 12.98%
31.08.2003 11 427.30 11 383.50 43.80 0.38% 10 125.20 1 302.10 12.86%
31.07.2003 11 383.50 11 018.30 365.20 3.31% 10 032.30 1 351.20 13.47%
30.06.2003 11 018.30 10 859.10 159.20 1.47% 9 816.60 1 201.70 12.24%
31.05.2003 10 859.10 10 672.70 186.40 1.75% 10 747.50 111.60 1.04%
30.04.2003 10 672.70 10 754.10 -81.40 -0.76% 11 371.90 - 699.20 -6.15%
31.03.2003 10 754.10 10 738.90 15.20 0.14% 11 528.20 - 774.10 -6.71%
28.02.2003 10 738.90 10 387.20 351.70 3.39% 11 896.10 -1 157.20 -9.73%
31.01.2003 10 387.20 10 646.60 - 259.40 -2.44% 11 782.20 -1 395.00 -11.84%
31.12.2002 10 646.60 10 602.90 43.70 0.41% 15 832.80 -5 186.20 -32.76%
30.11.2002 10 602.90 9 982.20 620.70 6.22% 16 781.10 -6 178.20 -36.82%
31.10.2002 9 982.20 9 927.80 54.40 0.55% 17 106.10 -7 123.90 -41.65%
30.09.2002 9 927.80 10 125.20 - 197.40 -1.95% 17 841.10 -7 913.30 -44.35%
31.08.2002 10 125.20 10 032.30 92.90 0.93% 18 022.60 -7 897.40 -43.82%
31.07.2002 10 032.30 9 816.60 215.70 2.20% 21 734.10 -11 701.80 -53.84%
30.06.2002 9 816.60 10 747.50 - 930.90 -8.66% 23 158.70 -13 342.10 -57.61%
31.05.2002 10 747.50 11 371.90 - 624.40 -5.49% 23 789.30 -13 041.80 -54.82%
30.04.2002 11 371.90 11 528.20 - 156.30 -1.36% 24 082.10 -12 710.20 -52.78%
31.03.2002 11 528.20 11 896.10 - 367.90 -3.09% 24 738.90 -13 210.70 -53.40%
28.02.2002 11 896.10 11 782.20 113.90 0.97% 25 202.20 -13 306.10 -52.80%
31.01.2002 11 782.20 15 832.80 -4 050.60 -25.58% 25 674.00 -13 891.80 -54.11%
31.12.2001 15 832.80 16 781.10 - 948.30 -5.65% 25 805.30 -9 972.50 -38.65%
30.11.2001 16 781.10 17 106.10 - 325.00 -1.90% 26 409.20 -9 628.10 -36.46%
31.10.2001 17 106.10 17 841.10 - 735.00 -4.12% 27 722.90 -10 616.80 -38.30%
30.09.2001 17 841.10 18 022.60 - 181.50 -1.01% 28 732.40 -10 891.30 -37.91%
31.08.2001 18 022.60 21 734.10 -3 711.50 -17.08% 28 821.10 -10 798.50 -37.47%
31.07.2001 21 734.10 23 158.70 -1 424.60 -6.15% 29 918.00 -8 183.90 -27.35%
30.06.2001 23 158.70 23 789.30 - 630.60 -2.65% 30 348.70 -7 190.00 -23.69%
31.05.2001 23 789.30 24 082.10 - 292.80 -1.22% 30 804.40 -7 015.10 -22.77%
30.04.2001 24 082.10 24 738.90 - 656.80 -2.65% 31 074.10 -6 992.00 -22.50%
31.03.2001 24 738.90 25 202.20 - 463.30 -1.84% 29 795.40 -5 056.50 -16.97%
28.02.2001 25 202.20 25 674.00 - 471.80 -1.84% 31 283.60 -6 081.40 -19.44%
31.01.2001 25 674.00 25 805.30 - 131.30 -0.51% 30 787.60 -5 113.60 -16.61%
31.12.2000 25 805.30 26 409.20 - 603.90 -2.29% - - -
30.11.2000 26 409.20 27 722.90 -1 313.70 -4.74% - - -
31.10.2000 27 722.90 28 732.40 -1 009.50 -3.51% - - -
30.09.2000 28 732.40 28 821.10 -88.70 -0.31% - - -
31.08.2000 28 821.10 29 918.00 -1 096.90 -3.67% - - -
31.07.2000 29 918.00 30 348.70 - 430.70 -1.42% - - -
30.06.2000 30 348.70 30 804.40 - 455.70 -1.48% - - -
31.05.2000 30 804.40 31 074.10 - 269.70 -0.87% - - -
30.04.2000 31 074.10 29 795.40 1 278.70 4.29% - - -
31.03.2000 29 795.40 31 283.60 -1 488.20 -4.76% - - -
29.02.2000 31 283.60 30 787.60 496.00 1.61% - - -
31.01.2000 30 787.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES (Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (CZK+FC))
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES (Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (CZK))
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES (Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (FC))
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES (Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (EUR))
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES (Client deposits by branches (CZ-NACE) - by divisions (CZK))
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES (Client deposits by branches (CZ-NACE) - by divisions (FC))
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES (Client deposits by branches (CZ-NACE) - by divisions (EUR))
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES (Client deposits by branches (CZ-NACE) - by divisions (CZK+FC))
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES (Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (CZK+FC))
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES (Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (CZK))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.