M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), J, L, M, N. KOMERČNÍ SLUŽBY, Měnové finanční instituce
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Saldo, Opravy a údržba j.n ., Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Saldo, Opravy a údržba j.n ., Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Opravy a údržba j.n ., Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Opravy a údržba j.n ., Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Výdaj, Opravy a údržba j.n ., Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Výdaj, Opravy a údržba j.n ., Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Opravy a údržba j.n ., Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Opravy a údržba j.n ., Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, EUR, Příjem, Opravy a údržba j.n ., Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, EUR, Příjem, Opravy a údržba j.n ., Transakce

Graf hodnot, Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2000 122 199.50
Min 31.03.1995 35 439.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 86 586.30 86 933.20 - 346.90 -0.40% 67 911.80 18 674.50 27.50%
31.10.2015 86 933.20 87 697.40 - 764.20 -0.87% 68 568.70 18 364.50 26.78%
30.09.2015 87 697.40 88 140.60 - 443.20 -0.50% 60 107.20 27 590.20 45.90%
31.08.2015 88 140.60 76 246.30 11 894.30 15.60% 58 901.40 29 239.20 49.64%
31.07.2015 76 246.30 76 547.20 - 300.90 -0.39% 57 245.90 19 000.40 33.19%
30.06.2015 76 547.20 72 484.80 4 062.40 5.60% 58 036.80 18 510.40 31.89%
31.05.2015 72 484.80 71 962.10 522.70 0.73% 54 497.70 17 987.10 33.01%
30.04.2015 71 962.10 71 429.50 532.60 0.75% 56 514.10 15 448.00 27.33%
31.03.2015 71 429.50 68 943.50 2 486.00 3.61% 56 075.00 15 354.50 27.38%
28.02.2015 68 943.50 68 490.40 453.10 0.66% 56 777.10 12 166.40 21.43%
31.01.2015 68 490.40 70 265.00 -1 774.60 -2.53% 63 238.10 5 252.30 8.31%
31.12.2014 70 265.00 67 911.80 2 353.20 3.46% 57 240.00 13 025.00 22.75%
30.11.2014 67 911.80 68 568.70 - 656.90 -0.96% 56 742.20 11 169.60 19.68%
31.10.2014 68 568.70 60 107.20 8 461.50 14.08% 56 548.60 12 020.10 21.26%
30.09.2014 60 107.20 58 901.40 1 205.80 2.05% 54 354.70 5 752.50 10.58%
31.08.2014 58 901.40 57 245.90 1 655.50 2.89% 53 879.10 5 022.30 9.32%
31.07.2014 57 245.90 58 036.80 - 790.90 -1.36% 52 720.00 4 525.90 8.58%
30.06.2014 58 036.80 54 497.70 3 539.10 6.49% 55 298.70 2 738.10 4.95%
31.05.2014 54 497.70 56 514.10 -2 016.40 -3.57% 54 328.00 169.70 0.31%
30.04.2014 56 514.10 56 075.00 439.10 0.78% 54 424.30 2 089.80 3.84%
31.03.2014 56 075.00 56 777.10 - 702.10 -1.24% 54 375.40 1 699.60 3.13%
28.02.2014 56 777.10 63 238.10 -6 461.00 -10.22% 53 419.90 3 357.20 6.28%
31.01.2014 63 238.10 57 240.00 5 998.10 10.48% 53 896.00 9 342.10 17.33%
31.12.2013 57 240.00 56 742.20 497.80 0.88% 73 481.60 -16 241.60 -22.10%
30.11.2013 56 742.20 56 548.60 193.60 0.34% 73 646.60 -16 904.40 -22.95%
31.10.2013 56 548.60 54 354.70 2 193.90 4.04% 75 587.00 -19 038.40 -25.19%
30.09.2013 54 354.70 53 879.10 475.60 0.88% 75 324.00 -20 969.30 -27.84%
31.08.2013 53 879.10 52 720.00 1 159.10 2.20% 75 495.00 -21 615.90 -28.63%
31.07.2013 52 720.00 55 298.70 -2 578.70 -4.66% 74 610.70 -21 890.70 -29.34%
30.06.2013 55 298.70 54 328.00 970.70 1.79% 71 934.10 -16 635.40 -23.13%
31.05.2013 54 328.00 54 424.30 -96.30 -0.18% 71 369.60 -17 041.60 -23.88%
30.04.2013 54 424.30 54 375.40 48.90 0.09% 69 943.30 -15 519.00 -22.19%
31.03.2013 54 375.40 53 419.90 955.50 1.79% 69 092.00 -14 716.60 -21.30%
28.02.2013 53 419.90 53 896.00 - 476.10 -0.88% 68 594.30 -15 174.40 -22.12%
31.01.2013 53 896.00 73 481.60 -19 585.60 -26.65% 64 951.60 -11 055.60 -17.02%
31.12.2012 73 481.60 73 646.60 - 165.00 -0.22% 63 098.90 10 382.70 16.45%
30.11.2012 73 646.60 75 587.00 -1 940.40 -2.57% 55 300.40 18 346.20 33.18%
31.10.2012 75 587.00 75 324.00 263.00 0.35% 55 584.20 20 002.80 35.99%
30.09.2012 75 324.00 75 495.00 - 171.00 -0.23% 54 618.90 20 705.10 37.91%
31.08.2012 75 495.00 74 610.70 884.30 1.19% 55 956.90 19 538.10 34.92%
31.07.2012 74 610.70 71 934.10 2 676.60 3.72% 56 117.00 18 493.70 32.96%
30.06.2012 71 934.10 71 369.60 564.50 0.79% 54 811.20 17 122.90 31.24%
31.05.2012 71 369.60 69 943.30 1 426.30 2.04% 56 140.80 15 228.80 27.13%
30.04.2012 69 943.30 69 092.00 851.30 1.23% 55 106.00 14 837.30 26.93%
31.03.2012 69 092.00 68 594.30 497.70 0.73% 54 857.80 14 234.20 25.95%
29.02.2012 68 594.30 64 951.60 3 642.70 5.61% 54 058.60 14 535.70 26.89%
31.01.2012 64 951.60 63 098.90 1 852.70 2.94% 53 804.10 11 147.50 20.72%
31.12.2011 63 098.90 55 300.40 7 798.50 14.10% 52 576.90 10 522.00 20.01%
30.11.2011 55 300.40 55 584.20 - 283.80 -0.51% 54 660.70 639.70 1.17%
31.10.2011 55 584.20 54 618.90 965.30 1.77% 52 898.00 2 686.20 5.08%
30.09.2011 54 618.90 55 956.90 -1 338.00 -2.39% 53 457.10 1 161.80 2.17%
31.08.2011 55 956.90 56 117.00 - 160.10 -0.29% 52 549.30 3 407.60 6.48%
31.07.2011 56 117.00 54 811.20 1 305.80 2.38% 51 526.10 4 590.90 8.91%
30.06.2011 54 811.20 56 140.80 -1 329.60 -2.37% 51 128.40 3 682.80 7.20%
31.05.2011 56 140.80 55 106.00 1 034.80 1.88% 52 664.90 3 475.90 6.60%
30.04.2011 55 106.00 54 857.80 248.20 0.45% 51 873.40 3 232.60 6.23%
31.03.2011 54 857.80 54 058.60 799.20 1.48% 53 407.10 1 450.70 2.72%
28.02.2011 54 058.60 53 804.10 254.50 0.47% 55 031.70 - 973.10 -1.77%
31.01.2011 53 804.10 52 576.90 1 227.20 2.33% 54 911.10 -1 107.00 -2.02%
31.12.2010 52 576.90 54 660.70 -2 083.80 -3.81% 52 068.60 508.30 0.98%
30.11.2010 54 660.70 52 898.00 1 762.70 3.33% 53 853.50 807.20 1.50%
31.10.2010 52 898.00 53 457.10 - 559.10 -1.05% 55 079.00 -2 181.00 -3.96%
30.09.2010 53 457.10 52 549.30 907.80 1.73% 54 583.10 -1 126.00 -2.06%
31.08.2010 52 549.30 51 526.10 1 023.20 1.99% 54 604.30 -2 055.00 -3.76%
31.07.2010 51 526.10 51 128.40 397.70 0.78% 56 966.60 -5 440.50 -9.55%
30.06.2010 51 128.40 52 664.90 -1 536.50 -2.92% 58 427.20 -7 298.80 -12.49%
31.05.2010 52 664.90 51 873.40 791.50 1.53% 57 954.50 -5 289.60 -9.13%
30.04.2010 51 873.40 53 407.10 -1 533.70 -2.87% 58 999.90 -7 126.50 -12.08%
31.03.2010 53 407.10 55 031.70 -1 624.60 -2.95% 59 617.50 -6 210.40 -10.42%
28.02.2010 55 031.70 54 911.10 120.60 0.22% 60 890.40 -5 858.70 -9.62%
31.01.2010 54 911.10 52 068.60 2 842.50 5.46% 59 792.00 -4 880.90 -8.16%
31.12.2009 52 068.60 53 853.50 -1 784.90 -3.31% 63 349.60 -11 281.00 -17.81%
30.11.2009 53 853.50 55 079.00 -1 225.50 -2.22% 66 557.50 -12 704.00 -19.09%
31.10.2009 55 079.00 54 583.10 495.90 0.91% 66 888.90 -11 809.90 -17.66%
30.09.2009 54 583.10 54 604.30 -21.20 -0.04% 66 455.60 -11 872.50 -17.87%
31.08.2009 54 604.30 56 966.60 -2 362.30 -4.15% 66 255.10 -11 650.80 -17.58%
31.07.2009 56 966.60 58 427.20 -1 460.60 -2.50% 66 167.10 -9 200.50 -13.90%
30.06.2009 58 427.20 57 954.50 472.70 0.82% 65 425.60 -6 998.40 -10.70%
31.05.2009 57 954.50 58 999.90 -1 045.40 -1.77% 63 366.50 -5 412.00 -8.54%
30.04.2009 58 999.90 59 617.50 - 617.60 -1.04% 61 246.20 -2 246.30 -3.67%
31.03.2009 59 617.50 60 890.40 -1 272.90 -2.09% 59 455.30 162.20 0.27%
28.02.2009 60 890.40 59 792.00 1 098.40 1.84% 59 173.80 1 716.60 2.90%
31.01.2009 59 792.00 63 349.60 -3 557.60 -5.62% 58 145.00 1 647.00 2.83%
31.12.2008 63 349.60 66 557.50 -3 207.90 -4.82% 56 094.00 7 255.60 12.93%
30.11.2008 66 557.50 66 888.90 - 331.40 -0.50% 58 609.80 7 947.70 13.56%
31.10.2008 66 888.90 66 455.60 433.30 0.65% 61 357.70 5 531.20 9.01%
30.09.2008 66 455.60 66 255.10 200.50 0.30% 60 648.20 5 807.40 9.58%
31.08.2008 66 255.10 66 167.10 88.00 0.13% 58 414.30 7 840.80 13.42%
31.07.2008 66 167.10 65 425.60 741.50 1.13% 57 226.50 8 940.60 15.62%
30.06.2008 65 425.60 63 366.50 2 059.10 3.25% 56 749.20 8 676.40 15.29%
31.05.2008 63 366.50 61 246.20 2 120.30 3.46% 55 203.30 8 163.20 14.79%
30.04.2008 61 246.20 59 455.30 1 790.90 3.01% 52 577.40 8 668.80 16.49%
31.03.2008 59 455.30 59 173.80 281.50 0.48% 52 839.90 6 615.40 12.52%
29.02.2008 59 173.80 58 145.00 1 028.80 1.77% 51 842.80 7 331.00 14.14%
31.01.2008 58 145.00 56 094.00 2 051.00 3.66% 53 667.80 4 477.20 8.34%
31.12.2007 56 094.00 58 609.80 -2 515.80 -4.29% 49 628.90 6 465.10 13.03%
30.11.2007 58 609.80 61 357.70 -2 747.90 -4.48% 49 401.70 9 208.10 18.64%
31.10.2007 61 357.70 60 648.20 709.50 1.17% 48 986.20 12 371.50 25.25%
30.09.2007 60 648.20 58 414.30 2 233.90 3.82% 50 074.50 10 573.70 21.12%
31.08.2007 58 414.30 57 226.50 1 187.80 2.08% 47 311.60 11 102.70 23.47%
31.07.2007 57 226.50 56 749.20 477.30 0.84% 46 613.80 10 612.70 22.77%
30.06.2007 56 749.20 55 203.30 1 545.90 2.80% 46 560.60 10 188.60 21.88%
31.05.2007 55 203.30 52 577.40 2 625.90 4.99% 45 658.40 9 544.90 20.91%
30.04.2007 52 577.40 52 839.90 - 262.50 -0.50% 44 688.80 7 888.60 17.65%
31.03.2007 52 839.90 51 842.80 997.10 1.92% 43 974.40 8 865.50 20.16%
28.02.2007 51 842.80 53 667.80 -1 825.00 -3.40% 44 668.00 7 174.80 16.06%
31.01.2007 53 667.80 49 628.90 4 038.90 8.14% 44 303.10 9 364.70 21.14%
31.12.2006 49 628.90 49 401.70 227.20 0.46% 44 670.10 4 958.80 11.10%
30.11.2006 49 401.70 48 986.20 415.50 0.85% 45 410.10 3 991.60 8.79%
31.10.2006 48 986.20 50 074.50 -1 088.30 -2.17% 44 039.50 4 946.70 11.23%
30.09.2006 50 074.50 47 311.60 2 762.90 5.84% 43 577.50 6 497.00 14.91%
31.08.2006 47 311.60 46 613.80 697.80 1.50% 41 073.10 6 238.50 15.19%
31.07.2006 46 613.80 46 560.60 53.20 0.11% 42 209.30 4 404.50 10.43%
30.06.2006 46 560.60 45 658.40 902.20 1.98% 42 973.10 3 587.50 8.35%
31.05.2006 45 658.40 44 688.80 969.60 2.17% 43 117.60 2 540.80 5.89%
30.04.2006 44 688.80 43 974.40 714.40 1.62% 43 377.10 1 311.70 3.02%
31.03.2006 43 974.40 44 668.00 - 693.60 -1.55% 43 908.30 66.10 0.15%
28.02.2006 44 668.00 44 303.10 364.90 0.82% 43 949.30 718.70 1.64%
31.01.2006 44 303.10 44 670.10 - 367.00 -0.82% 43 230.70 1 072.40 2.48%
31.12.2005 44 670.10 45 410.10 - 740.00 -1.63% 45 504.10 - 834.00 -1.83%
30.11.2005 45 410.10 44 039.50 1 370.60 3.11% 45 705.20 - 295.10 -0.65%
31.10.2005 44 039.50 43 577.50 462.00 1.06% 46 769.50 -2 730.00 -5.84%
30.09.2005 43 577.50 41 073.10 2 504.40 6.10% 45 772.00 -2 194.50 -4.79%
31.08.2005 41 073.10 42 209.30 -1 136.20 -2.69% 44 645.40 -3 572.30 -8.00%
31.07.2005 42 209.30 42 973.10 - 763.80 -1.78% 45 927.00 -3 717.70 -8.09%
30.06.2005 42 973.10 43 117.60 - 144.50 -0.34% 47 523.50 -4 550.40 -9.57%
31.05.2005 43 117.60 43 377.10 - 259.50 -0.60% 47 031.90 -3 914.30 -8.32%
30.04.2005 43 377.10 43 908.30 - 531.20 -1.21% 44 206.30 - 829.20 -1.88%
31.03.2005 43 908.30 43 949.30 -41.00 -0.09% 45 177.80 -1 269.50 -2.81%
28.02.2005 43 949.30 43 230.70 718.60 1.66% 44 450.10 - 500.80 -1.13%
31.01.2005 43 230.70 45 504.10 -2 273.40 -5.00% 44 904.80 -1 674.10 -3.73%
31.12.2004 45 504.10 45 705.20 - 201.10 -0.44% 46 757.30 -1 253.20 -2.68%
30.11.2004 45 705.20 46 769.50 -1 064.30 -2.28% 44 829.70 875.50 1.95%
31.10.2004 46 769.50 45 772.00 997.50 2.18% 44 783.80 1 985.70 4.43%
30.09.2004 45 772.00 44 645.40 1 126.60 2.52% 43 375.00 2 397.00 5.53%
31.08.2004 44 645.40 45 927.00 -1 281.60 -2.79% 44 462.10 183.30 0.41%
31.07.2004 45 927.00 47 523.50 -1 596.50 -3.36% 44 834.30 1 092.70 2.44%
30.06.2004 47 523.50 47 031.90 491.60 1.05% 43 893.70 3 629.80 8.27%
31.05.2004 47 031.90 44 206.30 2 825.60 6.39% 42 640.70 4 391.20 10.30%
30.04.2004 44 206.30 45 177.80 - 971.50 -2.15% 44 699.50 - 493.20 -1.10%
31.03.2004 45 177.80 44 450.10 727.70 1.64% 43 824.60 1 353.20 3.09%
29.02.2004 44 450.10 44 904.80 - 454.70 -1.01% 45 918.90 -1 468.80 -3.20%
31.01.2004 44 904.80 46 757.30 -1 852.50 -3.96% 47 329.50 -2 424.70 -5.12%
31.12.2003 46 757.30 44 829.70 1 927.60 4.30% 46 873.60 - 116.30 -0.25%
30.11.2003 44 829.70 44 783.80 45.90 0.10% 47 824.80 -2 995.10 -6.26%
31.10.2003 44 783.80 43 375.00 1 408.80 3.25% 46 546.10 -1 762.30 -3.79%
30.09.2003 43 375.00 44 462.10 -1 087.10 -2.44% 44 885.90 -1 510.90 -3.37%
31.08.2003 44 462.10 44 834.30 - 372.20 -0.83% 43 727.00 735.10 1.68%
31.07.2003 44 834.30 43 893.70 940.60 2.14% 44 159.60 674.70 1.53%
30.06.2003 43 893.70 42 640.70 1 253.00 2.94% 44 725.70 - 832.00 -1.86%
31.05.2003 42 640.70 44 699.50 -2 058.80 -4.61% 44 954.50 -2 313.80 -5.15%
30.04.2003 44 699.50 43 824.60 874.90 2.00% 46 595.00 -1 895.50 -4.07%
31.03.2003 43 824.60 45 918.90 -2 094.30 -4.56% 57 821.80 -13 997.20 -24.21%
28.02.2003 45 918.90 47 329.50 -1 410.60 -2.98% 56 665.90 -10 747.00 -18.97%
31.01.2003 47 329.50 46 873.60 455.90 0.97% 59 530.60 -12 201.10 -20.50%
31.12.2002 46 873.60 47 824.80 - 951.20 -1.99% 69 378.00 -22 504.40 -32.44%
30.11.2002 47 824.80 46 546.10 1 278.70 2.75% 69 878.50 -22 053.70 -31.56%
31.10.2002 46 546.10 44 885.90 1 660.20 3.70% 71 847.40 -25 301.30 -35.22%
30.09.2002 44 885.90 43 727.00 1 158.90 2.65% 77 348.80 -32 462.90 -41.97%
31.08.2002 43 727.00 44 159.60 - 432.60 -0.98% 105 622.40 -61 895.40 -58.60%
31.07.2002 44 159.60 44 725.70 - 566.10 -1.27% 106 160.60 -62 001.00 -58.40%
30.06.2002 44 725.70 44 954.50 - 228.80 -0.51% 106 979.80 -62 254.10 -58.19%
31.05.2002 44 954.50 46 595.00 -1 640.50 -3.52% 106 601.90 -61 647.40 -57.83%
30.04.2002 46 595.00 57 821.80 -11 226.80 -19.42% 105 584.40 -58 989.40 -55.87%
31.03.2002 57 821.80 56 665.90 1 155.90 2.04% 104 037.40 -46 215.60 -44.42%
28.02.2002 56 665.90 59 530.60 -2 864.70 -4.81% 102 317.90 -45 652.00 -44.62%
31.01.2002 59 530.60 69 378.00 -9 847.40 -14.19% 109 844.80 -50 314.20 -45.80%
31.12.2001 69 378.00 69 878.50 - 500.50 -0.72% 122 199.50 -52 821.50 -43.23%
30.11.2001 69 878.50 71 847.40 -1 968.90 -2.74% 121 170.40 -51 291.90 -42.33%
31.10.2001 71 847.40 77 348.80 -5 501.40 -7.11% 120 583.60 -48 736.20 -40.42%
30.09.2001 77 348.80 105 622.40 -28 273.60 -26.77% 112 512.00 -35 163.20 -31.25%
31.08.2001 105 622.40 106 160.60 - 538.20 -0.51% 112 847.40 -7 225.00 -6.40%
31.07.2001 106 160.60 106 979.80 - 819.20 -0.77% 95 262.70 10 897.90 11.44%
30.06.2001 106 979.80 106 601.90 377.90 0.35% 94 224.40 12 755.40 13.54%
31.05.2001 106 601.90 105 584.40 1 017.50 0.96% 85 019.90 21 582.00 25.38%
30.04.2001 105 584.40 104 037.40 1 547.00 1.49% 87 164.50 18 419.90 21.13%
31.03.2001 104 037.40 102 317.90 1 719.50 1.68% 92 646.60 11 390.80 12.29%
28.02.2001 102 317.90 109 844.80 -7 526.90 -6.85% 92 801.60 9 516.30 10.25%
31.01.2001 109 844.80 122 199.50 -12 354.70 -10.11% 92 573.30 17 271.50 18.66%
31.12.2000 122 199.50 121 170.40 1 029.10 0.85% 72 751.60 49 447.90 67.97%
30.11.2000 121 170.40 120 583.60 586.80 0.49% 75 238.40 45 932.00 61.05%
31.10.2000 120 583.60 112 512.00 8 071.60 7.17% 80 019.40 40 564.20 50.69%
30.09.2000 112 512.00 112 847.40 - 335.40 -0.30% 79 641.50 32 870.50 41.27%
31.08.2000 112 847.40 95 262.70 17 584.70 18.46% 78 109.80 34 737.60 44.47%
31.07.2000 95 262.70 94 224.40 1 038.30 1.10% 78 315.50 16 947.20 21.64%
30.06.2000 94 224.40 85 019.90 9 204.50 10.83% 77 120.50 17 103.90 22.18%
31.05.2000 85 019.90 87 164.50 -2 144.60 -2.46% 82 287.40 2 732.50 3.32%
30.04.2000 87 164.50 92 646.60 -5 482.10 -5.92% 85 313.00 1 851.50 2.17%
31.03.2000 92 646.60 92 801.60 - 155.00 -0.17% 83 867.80 8 778.80 10.47%
29.02.2000 92 801.60 92 573.30 228.30 0.25% 83 870.90 8 930.70 10.65%
31.01.2000 92 573.30 72 751.60 19 821.70 27.25% 83 561.00 9 012.30 10.79%
31.12.1999 72 751.60 75 238.40 -2 486.80 -3.31% 81 752.90 -9 001.30 -11.01%
30.11.1999 75 238.40 80 019.40 -4 781.00 -5.97% 91 408.20 -16 169.80 -17.69%
31.10.1999 80 019.40 79 641.50 377.90 0.47% 91 365.20 -11 345.80 -12.42%
30.09.1999 79 641.50 78 109.80 1 531.70 1.96% 89 633.40 -9 991.90 -11.15%
31.08.1999 78 109.80 78 315.50 - 205.70 -0.26% 93 858.60 -15 748.80 -16.78%
31.07.1999 78 315.50 77 120.50 1 195.00 1.55% 76 078.10 2 237.40 2.94%
30.06.1999 77 120.50 82 287.40 -5 166.90 -6.28% 84 480.90 -7 360.40 -8.71%
31.05.1999 82 287.40 85 313.00 -3 025.60 -3.55% 89 770.50 -7 483.10 -8.34%
30.04.1999 85 313.00 83 867.80 1 445.20 1.72% 83 678.80 1 634.20 1.95%
31.03.1999 83 867.80 83 870.90 -3.10 -0.00% 85 463.50 -1 595.70 -1.87%
28.02.1999 83 870.90 83 561.00 309.90 0.37% 86 097.70 -2 226.80 -2.59%
31.01.1999 83 561.00 81 752.90 1 808.10 2.21% 85 899.10 -2 338.10 -2.72%
31.12.1998 81 752.90 91 408.20 -9 655.30 -10.56% 82 140.70 - 387.80 -0.47%
30.11.1998 91 408.20 91 365.20 43.00 0.05% 79 761.70 11 646.50 14.60%
31.10.1998 91 365.20 89 633.40 1 731.80 1.93% 83 032.60 8 332.60 10.04%
30.09.1998 89 633.40 93 858.60 -4 225.20 -4.50% 75 390.80 14 242.60 18.89%
31.08.1998 93 858.60 76 078.10 17 780.50 23.37% 75 860.00 17 998.60 23.73%
31.07.1998 76 078.10 84 480.90 -8 402.80 -9.95% 73 955.30 2 122.80 2.87%
30.06.1998 84 480.90 89 770.50 -5 289.60 -5.89% 76 544.60 7 936.30 10.37%
31.05.1998 89 770.50 83 678.80 6 091.70 7.28% 73 577.60 16 192.90 22.01%
30.04.1998 83 678.80 85 463.50 -1 784.70 -2.09% 68 805.80 14 873.00 21.62%
31.03.1998 85 463.50 86 097.70 - 634.20 -0.74% 65 617.40 19 846.10 30.25%
28.02.1998 86 097.70 85 899.10 198.60 0.23% 66 630.30 19 467.40 29.22%
31.01.1998 85 899.10 82 140.70 3 758.40 4.58% 66 449.40 19 449.70 29.27%
31.12.1997 82 140.70 79 761.70 2 379.00 2.98% 70 603.80 11 536.90 16.34%
30.11.1997 79 761.70 83 032.60 -3 270.90 -3.94% 71 398.70 8 363.00 11.71%
31.10.1997 83 032.60 75 390.80 7 641.80 10.14% 70 752.40 12 280.20 17.36%
30.09.1997 75 390.80 75 860.00 - 469.20 -0.62% 70 647.50 4 743.30 6.71%
31.08.1997 75 860.00 73 955.30 1 904.70 2.58% 71 087.50 4 772.50 6.71%
31.07.1997 73 955.30 76 544.60 -2 589.30 -3.38% 70 725.30 3 230.00 4.57%
30.06.1997 76 544.60 73 577.60 2 967.00 4.03% 50 827.40 25 717.20 50.60%
31.05.1997 73 577.60 68 805.80 4 771.80 6.94% 74 782.50 -1 204.90 -1.61%
30.04.1997 68 805.80 65 617.40 3 188.40 4.86% 76 003.80 -7 198.00 -9.47%
31.03.1997 65 617.40 66 630.30 -1 012.90 -1.52% 47 173.20 18 444.20 39.10%
28.02.1997 66 630.30 66 449.40 180.90 0.27% 46 553.00 20 077.30 43.13%
31.01.1997 66 449.40 70 603.80 -4 154.40 -5.88% 45 117.10 21 332.30 47.28%
31.12.1996 70 603.80 71 398.70 - 794.90 -1.11% 45 282.00 25 321.80 55.92%
30.11.1996 71 398.70 70 752.40 646.30 0.91% 45 586.90 25 811.80 56.62%
31.10.1996 70 752.40 70 647.50 104.90 0.15% 46 055.50 24 696.90 53.62%
30.09.1996 70 647.50 71 087.50 - 440.00 -0.62% 44 150.00 26 497.50 60.02%
31.08.1996 71 087.50 70 725.30 362.20 0.51% 42 183.80 28 903.70 68.52%
31.07.1996 70 725.30 50 827.40 19 897.90 39.15% 42 108.10 28 617.20 67.96%
30.06.1996 50 827.40 74 782.50 -23 955.10 -32.03% 40 022.60 10 804.80 27.00%
31.05.1996 74 782.50 76 003.80 -1 221.30 -1.61% 38 653.40 36 129.10 93.47%
30.04.1996 76 003.80 47 173.20 28 830.60 61.12% 37 299.10 38 704.70 103.77%
31.03.1996 47 173.20 46 553.00 620.20 1.33% 35 439.50 11 733.70 33.11%
29.02.1996 46 553.00 45 117.10 1 435.90 3.18% 35 856.90 10 696.10 29.83%
31.01.1996 45 117.10 45 282.00 - 164.90 -0.36% 41 854.80 3 262.30 7.79%
31.12.1995 45 282.00 45 586.90 - 304.90 -0.67% - - -
30.11.1995 45 586.90 46 055.50 - 468.60 -1.02% - - -
31.10.1995 46 055.50 44 150.00 1 905.50 4.32% - - -
30.09.1995 44 150.00 42 183.80 1 966.20 4.66% - - -
31.08.1995 42 183.80 42 108.10 75.70 0.18% - - -
31.07.1995 42 108.10 40 022.60 2 085.50 5.21% - - -
30.06.1995 40 022.60 38 653.40 1 369.20 3.54% - - -
31.05.1995 38 653.40 37 299.10 1 354.30 3.63% - - -
30.04.1995 37 299.10 35 439.50 1 859.60 5.25% - - -
31.03.1995 35 439.50 35 856.90 - 417.40 -1.16% - - -
28.02.1995 35 856.90 41 854.80 -5 997.90 -14.33% - - -
31.01.1995 41 854.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES (Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (CZK+FC))
M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES (Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (CZK))
M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES (Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (FC))
M,N,J. PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL,INFORMATION,COMMUNICATION,ADMIN.ACTIVITIES (Client loans by branches (CZ-NACE) - by divisions (EUR))
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
2.2. O/N deposit (MONETARY BASE (end of month, CZK in bn))
2.2. O/N deposit (MONETARY BASE (monthly average, CZK in bn))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Výroba strojů a zařízení j. n. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, INFORMAČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.