Medium-term deposits (over 1 year up to 5 years) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Medium-term deposits (over 1 year up to 5 years) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úrazu nebo nemoci: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úrazu nebo nemoci: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK

Graf hodnot, Client deposits by time (FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Medium-term deposits (over 1 year up to 5 years) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.10.2001 1 432.50
Max 31.05.1999 15 915.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 10 838.30 12 331.70 -1 493.40 -12.11% 15 287.60 -4 449.30 -29.10%
30.06.2020 12 331.70 12 838.70 - 507.00 -3.95% 15 177.30 -2 845.60 -18.75%
31.05.2020 12 838.70 13 351.80 - 513.10 -3.84% 15 363.60 -2 524.90 -16.43%
30.04.2020 13 351.80 15 598.70 -2 246.90 -14.40% 15 001.00 -1 649.20 -10.99%
31.03.2020 15 598.70 14 770.70 828.00 5.61% 15 195.40 403.30 2.65%
29.02.2020 14 770.70 14 925.20 - 154.50 -1.04% 15 167.50 - 396.80 -2.62%
31.01.2020 14 925.20 15 068.80 - 143.60 -0.95% 15 624.60 - 699.40 -4.48%
31.12.2019 15 068.80 15 641.00 - 572.20 -3.66% 14 439.30 629.50 4.36%
30.11.2019 15 641.00 15 113.90 527.10 3.49% 14 553.60 1 087.40 7.47%
31.10.2019 15 113.90 15 253.40 - 139.50 -0.91% 14 545.60 568.30 3.91%
30.09.2019 15 253.40 15 537.70 - 284.30 -1.83% 13 781.70 1 471.70 10.68%
31.08.2019 15 537.70 15 287.60 250.10 1.64% 13 747.20 1 790.50 13.02%
31.07.2019 15 287.60 15 177.30 110.30 0.73% 13 290.50 1 997.10 15.03%
30.06.2019 15 177.30 15 363.60 - 186.30 -1.21% 13 445.90 1 731.40 12.88%
31.05.2019 15 363.60 15 001.00 362.60 2.42% 12 896.00 2 467.60 19.13%
30.04.2019 15 001.00 15 195.40 - 194.40 -1.28% 11 324.70 3 676.30 32.46%
31.03.2019 15 195.40 15 167.50 27.90 0.18% 9 871.30 5 324.10 53.94%
28.02.2019 15 167.50 15 624.60 - 457.10 -2.93% 8 531.50 6 636.00 77.78%
31.01.2019 15 624.60 14 439.30 1 185.30 8.21% 7 293.40 8 331.20 114.23%
31.12.2018 14 439.30 14 553.60 - 114.30 -0.79% 6 222.00 8 217.30 132.07%
30.11.2018 14 553.60 14 545.60 8.00 0.05% 5 314.40 9 239.20 173.85%
31.10.2018 14 545.60 13 781.70 763.90 5.54% 5 617.80 8 927.80 158.92%
30.09.2018 13 781.70 13 747.20 34.50 0.25% 5 719.80 8 061.90 140.95%
31.08.2018 13 747.20 13 290.50 456.70 3.44% 5 861.60 7 885.60 134.53%
31.07.2018 13 290.50 13 445.90 - 155.40 -1.16% 5 906.70 7 383.80 125.01%
30.06.2018 13 445.90 12 896.00 549.90 4.26% 6 001.50 7 444.40 124.04%
31.05.2018 12 896.00 11 324.70 1 571.30 13.87% 6 109.40 6 786.60 111.08%
30.04.2018 11 324.70 9 871.30 1 453.40 14.72% 6 644.10 4 680.60 70.45%
31.03.2018 9 871.30 8 531.50 1 339.80 15.70% 6 856.60 3 014.70 43.97%
28.02.2018 8 531.50 7 293.40 1 238.10 16.98% 6 856.00 1 675.50 24.44%
31.01.2018 7 293.40 6 222.00 1 071.40 17.22% 7 025.70 267.70 3.81%
31.12.2017 6 222.00 5 314.40 907.60 17.08% 7 140.70 - 918.70 -12.87%
30.11.2017 5 314.40 5 617.80 - 303.40 -5.40% 7 029.20 -1 714.80 -24.40%
31.10.2017 5 617.80 5 719.80 - 102.00 -1.78% 6 601.40 - 983.60 -14.90%
30.09.2017 5 719.80 5 861.60 - 141.80 -2.42% 6 775.70 -1 055.90 -15.58%
31.08.2017 5 861.60 5 906.70 -45.10 -0.76% 6 814.40 - 952.80 -13.98%
31.07.2017 5 906.70 6 001.50 -94.80 -1.58% 6 880.20 - 973.50 -14.15%
30.06.2017 6 001.50 6 109.40 - 107.90 -1.77% 6 971.90 - 970.40 -13.92%
31.05.2017 6 109.40 6 644.10 - 534.70 -8.05% 7 080.00 - 970.60 -13.71%
30.04.2017 6 644.10 6 856.60 - 212.50 -3.10% 7 049.70 - 405.60 -5.75%
31.03.2017 6 856.60 6 856.00 0.60 0.01% 7 015.10 - 158.50 -2.26%
28.02.2017 6 856.00 7 025.70 - 169.70 -2.42% 7 170.30 - 314.30 -4.38%
31.01.2017 7 025.70 7 140.70 - 115.00 -1.61% 6 619.10 406.60 6.14%
31.12.2016 7 140.70 7 029.20 111.50 1.59% 6 585.50 555.20 8.43%
30.11.2016 7 029.20 6 601.40 427.80 6.48% 6 522.30 506.90 7.77%
31.10.2016 6 601.40 6 775.70 - 174.30 -2.57% 6 334.90 266.50 4.21%
30.09.2016 6 775.70 6 814.40 -38.70 -0.57% 6 080.30 695.40 11.44%
31.08.2016 6 814.40 6 880.20 -65.80 -0.96% 5 917.60 896.80 15.15%
31.07.2016 6 880.20 6 971.90 -91.70 -1.32% 5 808.30 1 071.90 18.45%
30.06.2016 6 971.90 7 080.00 - 108.10 -1.53% 5 714.90 1 257.00 22.00%
31.05.2016 7 080.00 7 049.70 30.30 0.43% 5 549.90 1 530.10 27.57%
30.04.2016 7 049.70 7 015.10 34.60 0.49% 5 534.50 1 515.20 27.38%
31.03.2016 7 015.10 7 170.30 - 155.20 -2.16% 5 282.40 1 732.70 32.80%
29.02.2016 7 170.30 6 619.10 551.20 8.33% 5 143.70 2 026.60 39.40%
31.01.2016 6 619.10 6 585.50 33.60 0.51% 5 052.40 1 566.70 31.01%
31.12.2015 6 585.50 6 522.30 63.20 0.97% 4 828.90 1 756.60 36.38%
30.11.2015 6 522.30 6 334.90 187.40 2.96% 4 431.20 2 091.10 47.19%
31.10.2015 6 334.90 6 080.30 254.60 4.19% 4 462.30 1 872.60 41.96%
30.09.2015 6 080.30 5 917.60 162.70 2.75% 4 444.80 1 635.50 36.80%
31.08.2015 5 917.60 5 808.30 109.30 1.88% 4 117.00 1 800.60 43.74%
31.07.2015 5 808.30 5 714.90 93.40 1.63% 4 050.40 1 757.90 43.40%
30.06.2015 5 714.90 5 549.90 165.00 2.97% 4 042.90 1 672.00 41.36%
31.05.2015 5 549.90 5 534.50 15.40 0.28% 12 794.90 -7 245.00 -56.62%
30.04.2015 5 534.50 5 282.40 252.10 4.77% 12 883.70 -7 349.20 -57.04%
31.03.2015 5 282.40 5 143.70 138.70 2.70% 11 848.60 -6 566.20 -55.42%
28.02.2015 5 143.70 5 052.40 91.30 1.81% 11 950.50 -6 806.80 -56.96%
31.01.2015 5 052.40 4 828.90 223.50 4.63% 12 191.40 -7 139.00 -58.56%
31.12.2014 4 828.90 4 431.20 397.70 8.97% 12 512.70 -7 683.80 -61.41%
30.11.2014 4 431.20 4 462.30 -31.10 -0.70% 12 740.20 -8 309.00 -65.22%
31.10.2014 4 462.30 4 444.80 17.50 0.39% 12 034.60 -7 572.30 -62.92%
30.09.2014 4 444.80 4 117.00 327.80 7.96% 12 171.60 -7 726.80 -63.48%
31.08.2014 4 117.00 4 050.40 66.60 1.64% 12 263.70 -8 146.70 -66.43%
31.07.2014 4 050.40 4 042.90 7.50 0.19% 12 416.70 -8 366.30 -67.38%
30.06.2014 4 042.90 12 794.90 -8 752.00 -68.40% 12 526.90 -8 484.00 -67.73%
31.05.2014 12 794.90 12 883.70 -88.80 -0.69% 12 435.50 359.40 2.89%
30.04.2014 12 883.70 11 848.60 1 035.10 8.74% 12 542.80 340.90 2.72%
31.03.2014 11 848.60 11 950.50 - 101.90 -0.85% 4 919.60 6 929.00 140.84%
28.02.2014 11 950.50 12 191.40 - 240.90 -1.98% 5 070.10 6 880.40 135.71%
31.01.2014 12 191.40 12 512.70 - 321.30 -2.57% 5 269.30 6 922.10 131.37%
31.12.2013 12 512.70 12 740.20 - 227.50 -1.79% 5 457.20 7 055.50 129.29%
30.11.2013 12 740.20 12 034.60 705.60 5.86% 5 648.10 7 092.10 125.57%
31.10.2013 12 034.60 12 171.60 - 137.00 -1.13% 5 670.60 6 364.00 112.23%
30.09.2013 12 171.60 12 263.70 -92.10 -0.75% 5 692.60 6 479.00 113.81%
31.08.2013 12 263.70 12 416.70 - 153.00 -1.23% 5 515.00 6 748.70 122.37%
31.07.2013 12 416.70 12 526.90 - 110.20 -0.88% 5 446.30 6 970.40 127.98%
30.06.2013 12 526.90 12 435.50 91.40 0.73% 5 512.30 7 014.60 127.25%
31.05.2013 12 435.50 12 542.80 - 107.30 -0.86% 5 810.30 6 625.20 114.03%
30.04.2013 12 542.80 4 919.60 7 623.20 154.96% 5 754.90 6 787.90 117.95%
31.03.2013 4 919.60 5 070.10 - 150.50 -2.97% 5 708.60 - 789.00 -13.82%
28.02.2013 5 070.10 5 269.30 - 199.20 -3.78% 5 350.10 - 280.00 -5.23%
31.01.2013 5 269.30 5 457.20 - 187.90 -3.44% 5 082.50 186.80 3.68%
31.12.2012 5 457.20 5 648.10 - 190.90 -3.38% 5 226.70 230.50 4.41%
30.11.2012 5 648.10 5 670.60 -22.50 -0.40% 4 769.10 879.00 18.43%
31.10.2012 5 670.60 5 692.60 -22.00 -0.39% 4 610.70 1 059.90 22.99%
30.09.2012 5 692.60 5 515.00 177.60 3.22% 5 385.50 307.10 5.70%
31.08.2012 5 515.00 5 446.30 68.70 1.26% 5 303.40 211.60 3.99%
31.07.2012 5 446.30 5 512.30 -66.00 -1.20% 5 247.60 198.70 3.79%
30.06.2012 5 512.30 5 810.30 - 298.00 -5.13% 5 126.70 385.60 7.52%
31.05.2012 5 810.30 5 754.90 55.40 0.96% 4 817.90 992.40 20.60%
30.04.2012 5 754.90 5 708.60 46.30 0.81% 4 027.50 1 727.40 42.89%
31.03.2012 5 708.60 5 350.10 358.50 6.70% 4 039.00 1 669.60 41.34%
29.02.2012 5 350.10 5 082.50 267.60 5.27% 4 278.90 1 071.20 25.03%
31.01.2012 5 082.50 5 226.70 - 144.20 -2.76% 4 228.60 853.90 20.19%
31.12.2011 5 226.70 4 769.10 457.60 9.60% 4 485.10 741.60 16.53%
30.11.2011 4 769.10 4 610.70 158.40 3.44% 4 337.60 431.50 9.95%
31.10.2011 4 610.70 5 385.50 - 774.80 -14.39% 4 940.30 - 329.60 -6.67%
30.09.2011 5 385.50 5 303.40 82.10 1.55% 4 820.10 565.40 11.73%
31.08.2011 5 303.40 5 247.60 55.80 1.06% 5 014.20 289.20 5.77%
31.07.2011 5 247.60 5 126.70 120.90 2.36% 3 908.20 1 339.40 34.27%
30.06.2011 5 126.70 4 817.90 308.80 6.41% 4 002.90 1 123.80 28.07%
31.05.2011 4 817.90 4 027.50 790.40 19.62% 3 958.40 859.50 21.71%
30.04.2011 4 027.50 4 039.00 -11.50 -0.28% 4 114.00 -86.50 -2.10%
31.03.2011 4 039.00 4 278.90 - 239.90 -5.61% 4 070.70 -31.70 -0.78%
28.02.2011 4 278.90 4 228.60 50.30 1.19% 3 848.10 430.80 11.20%
31.01.2011 4 228.60 4 485.10 - 256.50 -5.72% 4 021.30 207.30 5.16%
31.12.2010 4 485.10 4 337.60 147.50 3.40% 3 886.10 599.00 15.41%
30.11.2010 4 337.60 4 940.30 - 602.70 -12.20% 3 554.90 782.70 22.02%
31.10.2010 4 940.30 4 820.10 120.20 2.49% 3 491.80 1 448.50 41.48%
30.09.2010 4 820.10 5 014.20 - 194.10 -3.87% 3 220.50 1 599.60 49.67%
31.08.2010 5 014.20 3 908.20 1 106.00 28.30% 3 195.70 1 818.50 56.90%
31.07.2010 3 908.20 4 002.90 -94.70 -2.37% 3 043.00 865.20 28.43%
30.06.2010 4 002.90 3 958.40 44.50 1.12% 3 075.40 927.50 30.16%
31.05.2010 3 958.40 4 114.00 - 155.60 -3.78% 2 739.80 1 218.60 44.48%
30.04.2010 4 114.00 4 070.70 43.30 1.06% 2 545.40 1 568.60 61.62%
31.03.2010 4 070.70 3 848.10 222.60 5.78% 2 879.00 1 191.70 41.39%
28.02.2010 3 848.10 4 021.30 - 173.20 -4.31% 3 078.00 770.10 25.02%
31.01.2010 4 021.30 3 886.10 135.20 3.48% 3 144.30 877.00 27.89%
31.12.2009 3 886.10 3 554.90 331.20 9.32% 2 625.50 1 260.60 48.01%
30.11.2009 3 554.90 3 491.80 63.10 1.81% 2 494.30 1 060.60 42.52%
31.10.2009 3 491.80 3 220.50 271.30 8.42% 2 765.00 726.80 26.29%
30.09.2009 3 220.50 3 195.70 24.80 0.78% 2 919.60 300.90 10.31%
31.08.2009 3 195.70 3 043.00 152.70 5.02% 2 887.10 308.60 10.69%
31.07.2009 3 043.00 3 075.40 -32.40 -1.05% 2 885.40 157.60 5.46%
30.06.2009 3 075.40 2 739.80 335.60 12.25% 2 216.70 858.70 38.74%
31.05.2009 2 739.80 2 545.40 194.40 7.64% 2 456.50 283.30 11.53%
30.04.2009 2 545.40 2 879.00 - 333.60 -11.59% 2 568.50 -23.10 -0.90%
31.03.2009 2 879.00 3 078.00 - 199.00 -6.47% 2 407.20 471.80 19.60%
28.02.2009 3 078.00 3 144.30 -66.30 -2.11% 2 598.00 480.00 18.48%
31.01.2009 3 144.30 2 625.50 518.80 19.76% 2 640.30 504.00 19.09%
31.12.2008 2 625.50 2 494.30 131.20 5.26% 2 692.50 -67.00 -2.49%
30.11.2008 2 494.30 2 765.00 - 270.70 -9.79% 2 655.80 - 161.50 -6.08%
31.10.2008 2 765.00 2 919.60 - 154.60 -5.30% 2 731.20 33.80 1.24%
30.09.2008 2 919.60 2 887.10 32.50 1.13% 2 837.20 82.40 2.90%
31.08.2008 2 887.10 2 885.40 1.70 0.06% 2 838.40 48.70 1.72%
31.07.2008 2 885.40 2 216.70 668.70 30.17% 2 949.80 -64.40 -2.18%
30.06.2008 2 216.70 2 456.50 - 239.80 -9.76% 2 913.40 - 696.70 -23.91%
31.05.2008 2 456.50 2 568.50 - 112.00 -4.36% 2 848.00 - 391.50 -13.75%
30.04.2008 2 568.50 2 407.20 161.30 6.70% 2 811.00 - 242.50 -8.63%
31.03.2008 2 407.20 2 598.00 - 190.80 -7.34% 2 741.70 - 334.50 -12.20%
29.02.2008 2 598.00 2 640.30 -42.30 -1.60% 2 838.40 - 240.40 -8.47%
31.01.2008 2 640.30 2 692.50 -52.20 -1.94% 2 872.20 - 231.90 -8.07%
31.12.2007 2 692.50 2 655.80 36.70 1.38% 2 634.30 58.20 2.21%
30.11.2007 2 655.80 2 731.20 -75.40 -2.76% 3 131.30 - 475.50 -15.19%
31.10.2007 2 731.20 2 837.20 - 106.00 -3.74% 3 268.50 - 537.30 -16.44%
30.09.2007 2 837.20 2 838.40 -1.20 -0.04% 3 297.30 - 460.10 -13.95%
31.08.2007 2 838.40 2 949.80 - 111.40 -3.78% 3 275.00 - 436.60 -13.33%
31.07.2007 2 949.80 2 913.40 36.40 1.25% 3 291.80 - 342.00 -10.39%
30.06.2007 2 913.40 2 848.00 65.40 2.30% 3 255.70 - 342.30 -10.51%
31.05.2007 2 848.00 2 811.00 37.00 1.32% 3 230.60 - 382.60 -11.84%
30.04.2007 2 811.00 2 741.70 69.30 2.53% 2 384.00 427.00 17.91%
31.03.2007 2 741.70 2 838.40 -96.70 -3.41% 2 415.60 326.10 13.50%
28.02.2007 2 838.40 2 872.20 -33.80 -1.18% 2 199.50 638.90 29.05%
31.01.2007 2 872.20 2 634.30 237.90 9.03% 2 136.20 736.00 34.45%
31.12.2006 2 634.30 3 131.30 - 497.00 -15.87% 2 166.10 468.20 21.61%
30.11.2006 3 131.30 3 268.50 - 137.20 -4.20% 2 116.00 1 015.30 47.98%
31.10.2006 3 268.50 3 297.30 -28.80 -0.87% 1 985.30 1 283.20 64.64%
30.09.2006 3 297.30 3 275.00 22.30 0.68% 2 029.60 1 267.70 62.46%
31.08.2006 3 275.00 3 291.80 -16.80 -0.51% 1 924.60 1 350.40 70.17%
31.07.2006 3 291.80 3 255.70 36.10 1.11% 1 972.70 1 319.10 66.87%
30.06.2006 3 255.70 3 230.60 25.10 0.78% 1 770.10 1 485.60 83.93%
31.05.2006 3 230.60 2 384.00 846.60 35.51% 1 734.10 1 496.50 86.30%
30.04.2006 2 384.00 2 415.60 -31.60 -1.31% 1 686.10 697.90 41.39%
31.03.2006 2 415.60 2 199.50 216.10 9.82% 2 235.10 180.50 8.08%
28.02.2006 2 199.50 2 136.20 63.30 2.96% 2 288.90 -89.40 -3.91%
31.01.2006 2 136.20 2 166.10 -29.90 -1.38% 2 314.00 - 177.80 -7.68%
31.12.2005 2 166.10 2 116.00 50.10 2.37% 2 289.80 - 123.70 -5.40%
30.11.2005 2 116.00 1 985.30 130.70 6.58% 2 329.50 - 213.50 -9.16%
31.10.2005 1 985.30 2 029.60 -44.30 -2.18% 2 380.20 - 394.90 -16.59%
30.09.2005 2 029.60 1 924.60 105.00 5.46% 2 430.30 - 400.70 -16.49%
31.08.2005 1 924.60 1 972.70 -48.10 -2.44% 2 431.20 - 506.60 -20.84%
31.07.2005 1 972.70 1 770.10 202.60 11.45% 1 910.70 62.00 3.24%
30.06.2005 1 770.10 1 734.10 36.00 2.08% 1 854.10 -84.00 -4.53%
31.05.2005 1 734.10 1 686.10 48.00 2.85% 1 942.30 - 208.20 -10.72%
30.04.2005 1 686.10 2 235.10 - 549.00 -24.56% 2 029.90 - 343.80 -16.94%
31.03.2005 2 235.10 2 288.90 -53.80 -2.35% 3 036.90 - 801.80 -26.40%
28.02.2005 2 288.90 2 314.00 -25.10 -1.08% 3 004.60 - 715.70 -23.82%
31.01.2005 2 314.00 2 289.80 24.20 1.06% 3 078.30 - 764.30 -24.83%
31.12.2004 2 289.80 2 329.50 -39.70 -1.70% 3 288.60 - 998.80 -30.37%
30.11.2004 2 329.50 2 380.20 -50.70 -2.13% 3 212.60 - 883.10 -27.49%
31.10.2004 2 380.20 2 430.30 -50.10 -2.06% 3 151.40 - 771.20 -24.47%
30.09.2004 2 430.30 2 431.20 -0.90 -0.04% 3 120.00 - 689.70 -22.11%
31.08.2004 2 431.20 1 910.70 520.50 27.24% 3 253.00 - 821.80 -25.26%
31.07.2004 1 910.70 1 854.10 56.60 3.05% 3 240.70 -1 330.00 -41.04%
30.06.2004 1 854.10 1 942.30 -88.20 -4.54% 3 210.40 -1 356.30 -42.25%
31.05.2004 1 942.30 2 029.90 -87.60 -4.32% 3 196.60 -1 254.30 -39.24%
30.04.2004 2 029.90 3 036.90 -1 007.00 -33.16% 3 109.20 -1 079.30 -34.71%
31.03.2004 3 036.90 3 004.60 32.30 1.07% 3 369.20 - 332.30 -9.86%
29.02.2004 3 004.60 3 078.30 -73.70 -2.39% 3 415.90 - 411.30 -12.04%
31.01.2004 3 078.30 3 288.60 - 210.30 -6.39% 3 426.30 - 348.00 -10.16%
31.12.2003 3 288.60 3 212.60 76.00 2.37% 3 378.50 -89.90 -2.66%
30.11.2003 3 212.60 3 151.40 61.20 1.94% 3 467.10 - 254.50 -7.34%
31.10.2003 3 151.40 3 120.00 31.40 1.01% 3 520.60 - 369.20 -10.49%
30.09.2003 3 120.00 3 253.00 - 133.00 -4.09% 3 355.40 - 235.40 -7.02%
31.08.2003 3 253.00 3 240.70 12.30 0.38% 3 381.30 - 128.30 -3.79%
31.07.2003 3 240.70 3 210.40 30.30 0.94% 3 345.20 - 104.50 -3.12%
30.06.2003 3 210.40 3 196.60 13.80 0.43% 3 145.30 65.10 2.07%
31.05.2003 3 196.60 3 109.20 87.40 2.81% 3 278.80 -82.20 -2.51%
30.04.2003 3 109.20 3 369.20 - 260.00 -7.72% 3 350.80 - 241.60 -7.21%
31.03.2003 3 369.20 3 415.90 -46.70 -1.37% 1 516.60 1 852.60 122.15%
28.02.2003 3 415.90 3 426.30 -10.40 -0.30% 1 496.50 1 919.40 128.26%
31.01.2003 3 426.30 3 378.50 47.80 1.41% 1 466.30 1 960.00 133.67%
31.12.2002 3 378.50 3 467.10 -88.60 -2.56% 1 436.90 1 941.60 135.12%
30.11.2002 3 467.10 3 520.60 -53.50 -1.52% 1 451.60 2 015.50 138.85%
31.10.2002 3 520.60 3 355.40 165.20 4.92% 1 432.50 2 088.10 145.77%
30.09.2002 3 355.40 3 381.30 -25.90 -0.77% 1 576.90 1 778.50 112.78%
31.08.2002 3 381.30 3 345.20 36.10 1.08% 1 635.70 1 745.60 106.72%
31.07.2002 3 345.20 3 145.30 199.90 6.36% 1 511.70 1 833.50 121.29%
30.06.2002 3 145.30 3 278.80 - 133.50 -4.07% 1 553.40 1 591.90 102.48%
31.05.2002 3 278.80 3 350.80 -72.00 -2.15% 1 551.70 1 727.10 111.30%
30.04.2002 3 350.80 1 516.60 1 834.20 120.94% 11 357.50 -8 006.70 -70.50%
31.03.2002 1 516.60 1 496.50 20.10 1.34% 11 527.40 -10 010.80 -86.84%
28.02.2002 1 496.50 1 466.30 30.20 2.06% 11 272.80 -9 776.30 -86.72%
31.01.2002 1 466.30 1 436.90 29.40 2.05% 11 434.20 -9 967.90 -87.18%
31.12.2001 1 436.90 1 451.60 -14.70 -1.01% 11 544.30 -10 107.40 -87.55%
30.11.2001 1 451.60 1 432.50 19.10 1.33% 12 169.90 -10 718.30 -88.07%
31.10.2001 1 432.50 1 576.90 - 144.40 -9.16% 12 487.30 -11 054.80 -88.53%
30.09.2001 1 576.90 1 635.70 -58.80 -3.59% 12 198.50 -10 621.60 -87.07%
31.08.2001 1 635.70 1 511.70 124.00 8.20% 12 440.20 -10 804.50 -86.85%
31.07.2001 1 511.70 1 553.40 -41.70 -2.68% 11 885.70 -10 374.00 -87.28%
30.06.2001 1 553.40 1 551.70 1.70 0.11% 11 680.10 -10 126.70 -86.70%
31.05.2001 1 551.70 11 357.50 -9 805.80 -86.34% 11 878.50 -10 326.80 -86.94%
30.04.2001 11 357.50 11 527.40 - 169.90 -1.47% 11 971.90 - 614.40 -5.13%
31.03.2001 11 527.40 11 272.80 254.60 2.26% 11 278.20 249.20 2.21%
28.02.2001 11 272.80 11 434.20 - 161.40 -1.41% 11 003.60 269.20 2.45%
31.01.2001 11 434.20 11 544.30 - 110.10 -0.95% 10 618.00 816.20 7.69%
31.12.2000 11 544.30 12 169.90 - 625.60 -5.14% 10 517.20 1 027.10 9.77%
30.11.2000 12 169.90 12 487.30 - 317.40 -2.54% 10 464.20 1 705.70 16.30%
31.10.2000 12 487.30 12 198.50 288.80 2.37% 10 091.20 2 396.10 23.74%
30.09.2000 12 198.50 12 440.20 - 241.70 -1.94% 15 230.70 -3 032.20 -19.91%
31.08.2000 12 440.20 11 885.70 554.50 4.67% 15 446.60 -3 006.40 -19.46%
31.07.2000 11 885.70 11 680.10 205.60 1.76% 15 330.90 -3 445.20 -22.47%
30.06.2000 11 680.10 11 878.50 - 198.40 -1.67% 15 360.10 -3 680.00 -23.96%
31.05.2000 11 878.50 11 971.90 -93.40 -0.78% 15 915.50 -4 037.00 -25.37%
30.04.2000 11 971.90 11 278.20 693.70 6.15% 15 503.40 -3 531.50 -22.78%
31.03.2000 11 278.20 11 003.60 274.60 2.50% 15 686.50 -4 408.30 -28.10%
29.02.2000 11 003.60 10 618.00 385.60 3.63% 15 526.70 -4 523.10 -29.13%
31.01.2000 10 618.00 10 517.20 100.80 0.96% 14 302.90 -3 684.90 -25.76%
31.12.1999 10 517.20 10 464.20 53.00 0.51% 13 557.40 -3 040.20 -22.42%
30.11.1999 10 464.20 10 091.20 373.00 3.70% 13 833.60 -3 369.40 -24.36%
31.10.1999 10 091.20 15 230.70 -5 139.50 -33.74% 13 255.10 -3 163.90 -23.87%
30.09.1999 15 230.70 15 446.60 - 215.90 -1.40% 13 566.70 1 664.00 12.27%
31.08.1999 15 446.60 15 330.90 115.70 0.75% 14 777.50 669.10 4.53%
31.07.1999 15 330.90 15 360.10 -29.20 -0.19% 13 683.50 1 647.40 12.04%
30.06.1999 15 360.10 15 915.50 - 555.40 -3.49% 14 657.60 702.50 4.79%
31.05.1999 15 915.50 15 503.40 412.10 2.66% 14 747.50 1 168.00 7.92%
30.04.1999 15 503.40 15 686.50 - 183.10 -1.17% 14 601.40 902.00 6.18%
31.03.1999 15 686.50 15 526.70 159.80 1.03% 14 738.50 948.00 6.43%
28.02.1999 15 526.70 14 302.90 1 223.80 8.56% 14 946.20 580.50 3.88%
31.01.1999 14 302.90 13 557.40 745.50 5.50% 15 330.00 -1 027.10 -6.70%
31.12.1998 13 557.40 13 833.60 - 276.20 -2.00% 15 284.30 -1 726.90 -11.30%
30.11.1998 13 833.60 13 255.10 578.50 4.36% 15 212.70 -1 379.10 -9.07%
31.10.1998 13 255.10 13 566.70 - 311.60 -2.30% 14 713.30 -1 458.20 -9.91%
30.09.1998 13 566.70 14 777.50 -1 210.80 -8.19% 14 538.80 - 972.10 -6.69%
31.08.1998 14 777.50 13 683.50 1 094.00 8.00% 14 768.80 8.70 0.06%
31.07.1998 13 683.50 14 657.60 - 974.10 -6.65% 15 054.30 -1 370.80 -9.11%
30.06.1998 14 657.60 14 747.50 -89.90 -0.61% 14 298.30 359.30 2.51%
31.05.1998 14 747.50 14 601.40 146.10 1.00% 14 368.30 379.20 2.64%
30.04.1998 14 601.40 14 738.50 - 137.10 -0.93% 13 484.90 1 116.50 8.28%
31.03.1998 14 738.50 14 946.20 - 207.70 -1.39% 13 355.00 1 383.50 10.36%
28.02.1998 14 946.20 15 330.00 - 383.80 -2.50% 15 211.70 - 265.50 -1.75%
31.01.1998 15 330.00 15 284.30 45.70 0.30% 13 203.60 2 126.40 16.10%
31.12.1997 15 284.30 15 212.70 71.60 0.47% - - -
30.11.1997 15 212.70 14 713.30 499.40 3.39% - - -
31.10.1997 14 713.30 14 538.80 174.50 1.20% - - -
30.09.1997 14 538.80 14 768.80 - 230.00 -1.56% - - -
31.08.1997 14 768.80 15 054.30 - 285.50 -1.90% - - -
31.07.1997 15 054.30 14 298.30 756.00 5.29% - - -
30.06.1997 14 298.30 14 368.30 -70.00 -0.49% - - -
31.05.1997 14 368.30 13 484.90 883.40 6.55% - - -
30.04.1997 13 484.90 13 355.00 129.90 0.97% - - -
31.03.1997 13 355.00 15 211.70 -1 856.70 -12.21% - - -
28.02.1997 15 211.70 13 203.60 2 008.10 15.21% - - -
31.01.1997 13 203.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Medium-term deposits (over 1 year up to 5 years) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Medium-term deposits (over 1 year up to 5 years) (Client deposits by time (CZK+FC))
Medium-term deposits (over 1 year up to 5 years) (Client deposits by time (CZK))
Medium-term deposits (over 1 year up to 5 years) (Client deposits by time (FC))
Medium-term deposits (over 1 year up to 5 years) (Client deposits by time (EUR))
Medium-term deposits (over 1 year up to 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Medium-term deposits (over 1 year up to 5 years) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Medium-term deposits (over 1 year up to 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Medium-term deposits (over 1 year up to 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK))
Medium-term deposits (over 1 year up to 5 years) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK))
Medium-term deposits (over 1 year up to 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.