Demand deposits (Client deposits by time (FC)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Demand deposits (Client deposits by time (FC)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Graf hodnot, Client deposits by time (FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Client deposits by time (FC) - Demand deposits - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2020 495 981.10
Min 31.01.1997 41 710.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 495 981.10 477 273.10 18 708.00 3.92% 462 079.00 33 902.10 7.34%
30.06.2020 477 273.10 476 252.00 1 021.10 0.21% 451 721.70 25 551.40 5.66%
31.05.2020 476 252.00 475 909.00 343.00 0.07% 457 065.90 19 186.10 4.20%
30.04.2020 475 909.00 492 578.70 -16 669.70 -3.38% 432 343.80 43 565.20 10.08%
31.03.2020 492 578.70 475 781.70 16 797.00 3.53% 404 968.50 87 610.20 21.63%
29.02.2020 475 781.70 474 701.10 1 080.60 0.23% 412 687.80 63 093.90 15.29%
31.01.2020 474 701.10 443 546.90 31 154.20 7.02% 392 900.80 81 800.30 20.82%
31.12.2019 443 546.90 469 249.60 -25 702.70 -5.48% 379 505.60 64 041.30 16.87%
30.11.2019 469 249.60 488 557.40 -19 307.80 -3.95% 401 685.50 67 564.10 16.82%
31.10.2019 488 557.40 451 354.20 37 203.20 8.24% 383 836.30 104 721.10 27.28%
30.09.2019 451 354.20 454 497.10 -3 142.90 -0.69% 374 614.10 76 740.10 20.49%
31.08.2019 454 497.10 462 079.00 -7 581.90 -1.64% 393 625.00 60 872.10 15.46%
31.07.2019 462 079.00 451 721.70 10 357.30 2.29% 400 110.30 61 968.70 15.49%
30.06.2019 451 721.70 457 065.90 -5 344.20 -1.17% 379 876.70 71 845.00 18.91%
31.05.2019 457 065.90 432 343.80 24 722.10 5.72% 384 735.80 72 330.10 18.80%
30.04.2019 432 343.80 404 968.50 27 375.30 6.76% 374 336.10 58 007.70 15.50%
31.03.2019 404 968.50 412 687.80 -7 719.30 -1.87% 375 400.40 29 568.10 7.88%
28.02.2019 412 687.80 392 900.80 19 787.00 5.04% 383 744.10 28 943.70 7.54%
31.01.2019 392 900.80 379 505.60 13 395.20 3.53% 375 196.00 17 704.80 4.72%
31.12.2018 379 505.60 401 685.50 -22 179.90 -5.52% 351 284.20 28 221.40 8.03%
30.11.2018 401 685.50 383 836.30 17 849.20 4.65% 374 310.20 27 375.30 7.31%
31.10.2018 383 836.30 374 614.10 9 222.20 2.46% 364 485.60 19 350.70 5.31%
30.09.2018 374 614.10 393 625.00 -19 010.90 -4.83% 361 201.30 13 412.80 3.71%
31.08.2018 393 625.00 400 110.30 -6 485.30 -1.62% 368 178.90 25 446.10 6.91%
31.07.2018 400 110.30 379 876.70 20 233.60 5.33% 354 143.50 45 966.80 12.98%
30.06.2018 379 876.70 384 735.80 -4 859.10 -1.26% 356 375.10 23 501.60 6.59%
31.05.2018 384 735.80 374 336.10 10 399.70 2.78% 360 296.00 24 439.80 6.78%
30.04.2018 374 336.10 375 400.40 -1 064.30 -0.28% 336 340.90 37 995.20 11.30%
31.03.2018 375 400.40 383 744.10 -8 343.70 -2.17% 328 759.40 46 641.00 14.19%
28.02.2018 383 744.10 375 196.00 8 548.10 2.28% 400 939.70 -17 195.60 -4.29%
31.01.2018 375 196.00 351 284.20 23 911.80 6.81% 380 237.90 -5 041.90 -1.33%
31.12.2017 351 284.20 374 310.20 -23 026.00 -6.15% 372 041.70 -20 757.50 -5.58%
30.11.2017 374 310.20 364 485.60 9 824.60 2.70% 377 773.40 -3 463.20 -0.92%
31.10.2017 364 485.60 361 201.30 3 284.30 0.91% 382 499.30 -18 013.70 -4.71%
30.09.2017 361 201.30 368 178.90 -6 977.60 -1.90% 388 759.30 -27 558.00 -7.09%
31.08.2017 368 178.90 354 143.50 14 035.40 3.96% 382 706.50 -14 527.60 -3.80%
31.07.2017 354 143.50 356 375.10 -2 231.60 -0.63% 374 891.40 -20 747.90 -5.53%
30.06.2017 356 375.10 360 296.00 -3 920.90 -1.09% 370 064.90 -13 689.80 -3.70%
31.05.2017 360 296.00 336 340.90 23 955.10 7.12% 389 646.20 -29 350.20 -7.53%
30.04.2017 336 340.90 328 759.40 7 581.50 2.31% 387 480.80 -51 139.90 -13.20%
31.03.2017 328 759.40 400 939.70 -72 180.30 -18.00% 382 825.10 -54 065.70 -14.12%
28.02.2017 400 939.70 380 237.90 20 701.80 5.44% 363 428.50 37 511.20 10.32%
31.01.2017 380 237.90 372 041.70 8 196.20 2.20% 355 680.60 24 557.30 6.90%
31.12.2016 372 041.70 377 773.40 -5 731.70 -1.52% 357 383.50 14 658.20 4.10%
30.11.2016 377 773.40 382 499.30 -4 725.90 -1.24% 375 956.60 1 816.80 0.48%
31.10.2016 382 499.30 388 759.30 -6 260.00 -1.61% 353 084.50 29 414.80 8.33%
30.09.2016 388 759.30 382 706.50 6 052.80 1.58% 337 087.30 51 672.00 15.33%
31.08.2016 382 706.50 374 891.40 7 815.10 2.08% 351 486.80 31 219.70 8.88%
31.07.2016 374 891.40 370 064.90 4 826.50 1.30% 347 966.60 26 924.80 7.74%
30.06.2016 370 064.90 389 646.20 -19 581.30 -5.03% 350 580.70 19 484.20 5.56%
31.05.2016 389 646.20 387 480.80 2 165.40 0.56% 350 633.70 39 012.50 11.13%
30.04.2016 387 480.80 382 825.10 4 655.70 1.22% 339 729.00 47 751.80 14.06%
31.03.2016 382 825.10 363 428.50 19 396.60 5.34% 345 462.90 37 362.20 10.82%
29.02.2016 363 428.50 355 680.60 7 747.90 2.18% 347 100.90 16 327.60 4.70%
31.01.2016 355 680.60 357 383.50 -1 702.90 -0.48% 326 374.70 29 305.90 8.98%
31.12.2015 357 383.50 375 956.60 -18 573.10 -4.94% 317 331.70 40 051.80 12.62%
30.11.2015 375 956.60 353 084.50 22 872.10 6.48% 313 034.30 62 922.30 20.10%
31.10.2015 353 084.50 337 087.30 15 997.20 4.75% 305 126.70 47 957.80 15.72%
30.09.2015 337 087.30 351 486.80 -14 399.50 -4.10% 303 541.20 33 546.10 11.05%
31.08.2015 351 486.80 347 966.60 3 520.20 1.01% 295 561.60 55 925.20 18.92%
31.07.2015 347 966.60 350 580.70 -2 614.10 -0.75% 284 387.40 63 579.20 22.36%
30.06.2015 350 580.70 350 633.70 -53.00 -0.02% 283 157.20 67 423.50 23.81%
31.05.2015 350 633.70 339 729.00 10 904.70 3.21% 260 642.30 89 991.40 34.53%
30.04.2015 339 729.00 345 462.90 -5 733.90 -1.66% 255 302.20 84 426.80 33.07%
31.03.2015 345 462.90 347 100.90 -1 638.00 -0.47% 252 780.10 92 682.80 36.67%
28.02.2015 347 100.90 326 374.70 20 726.20 6.35% 268 821.70 78 279.20 29.12%
31.01.2015 326 374.70 317 331.70 9 043.00 2.85% 242 846.70 83 528.00 34.40%
31.12.2014 317 331.70 313 034.30 4 297.40 1.37% 248 278.20 69 053.50 27.81%
30.11.2014 313 034.30 305 126.70 7 907.60 2.59% 244 613.60 68 420.70 27.97%
31.10.2014 305 126.70 303 541.20 1 585.50 0.52% 258 182.20 46 944.50 18.18%
30.09.2014 303 541.20 295 561.60 7 979.60 2.70% 248 536.70 55 004.50 22.13%
31.08.2014 295 561.60 284 387.40 11 174.20 3.93% 258 369.60 37 192.00 14.39%
31.07.2014 284 387.40 283 157.20 1 230.20 0.43% 266 607.60 17 779.80 6.67%
30.06.2014 283 157.20 260 642.30 22 514.90 8.64% 240 140.60 43 016.60 17.91%
31.05.2014 260 642.30 255 302.20 5 340.10 2.09% 230 580.40 30 061.90 13.04%
30.04.2014 255 302.20 252 780.10 2 522.10 1.00% 222 448.60 32 853.60 14.77%
31.03.2014 252 780.10 268 821.70 -16 041.60 -5.97% 200 932.10 51 848.00 25.80%
28.02.2014 268 821.70 242 846.70 25 975.00 10.70% 210 990.60 57 831.10 27.41%
31.01.2014 242 846.70 248 278.20 -5 431.50 -2.19% 212 529.70 30 317.00 14.26%
31.12.2013 248 278.20 244 613.60 3 664.60 1.50% 217 592.90 30 685.30 14.10%
30.11.2013 244 613.60 258 182.20 -13 568.60 -5.26% 202 649.50 41 964.10 20.71%
31.10.2013 258 182.20 248 536.70 9 645.50 3.88% 201 669.90 56 512.30 28.02%
30.09.2013 248 536.70 258 369.60 -9 832.90 -3.81% 201 724.30 46 812.40 23.21%
31.08.2013 258 369.60 266 607.60 -8 238.00 -3.09% 207 650.10 50 719.50 24.43%
31.07.2013 266 607.60 240 140.60 26 467.00 11.02% 199 942.10 66 665.50 33.34%
30.06.2013 240 140.60 230 580.40 9 560.20 4.15% 165 639.40 74 501.20 44.98%
31.05.2013 230 580.40 222 448.60 8 131.80 3.66% 164 447.40 66 133.00 40.22%
30.04.2013 222 448.60 200 932.10 21 516.50 10.71% 169 296.90 53 151.70 31.40%
31.03.2013 200 932.10 210 990.60 -10 058.50 -4.77% 163 957.10 36 975.00 22.55%
28.02.2013 210 990.60 212 529.70 -1 539.10 -0.72% 169 855.90 41 134.70 24.22%
31.01.2013 212 529.70 217 592.90 -5 063.20 -2.33% 170 578.80 41 950.90 24.59%
31.12.2012 217 592.90 202 649.50 14 943.40 7.37% 167 757.60 49 835.30 29.71%
30.11.2012 202 649.50 201 669.90 979.60 0.49% 152 623.90 50 025.60 32.78%
31.10.2012 201 669.90 201 724.30 -54.40 -0.03% 153 808.70 47 861.20 31.12%
30.09.2012 201 724.30 207 650.10 -5 925.80 -2.85% 147 169.20 54 555.10 37.07%
31.08.2012 207 650.10 199 942.10 7 708.00 3.86% 150 383.30 57 266.80 38.08%
31.07.2012 199 942.10 165 639.40 34 302.70 20.71% 150 438.00 49 504.10 32.91%
30.06.2012 165 639.40 164 447.40 1 192.00 0.72% 149 117.70 16 521.70 11.08%
31.05.2012 164 447.40 169 296.90 -4 849.50 -2.86% 151 271.70 13 175.70 8.71%
30.04.2012 169 296.90 163 957.10 5 339.80 3.26% 155 187.60 14 109.30 9.09%
31.03.2012 163 957.10 169 855.90 -5 898.80 -3.47% 152 322.80 11 634.30 7.64%
29.02.2012 169 855.90 170 578.80 - 722.90 -0.42% 154 339.00 15 516.90 10.05%
31.01.2012 170 578.80 167 757.60 2 821.20 1.68% 152 884.80 17 694.00 11.57%
31.12.2011 167 757.60 152 623.90 15 133.70 9.92% 153 817.40 13 940.20 9.06%
30.11.2011 152 623.90 153 808.70 -1 184.80 -0.77% 156 551.80 -3 927.90 -2.51%
31.10.2011 153 808.70 147 169.20 6 639.50 4.51% 161 364.00 -7 555.30 -4.68%
30.09.2011 147 169.20 150 383.30 -3 214.10 -2.14% 158 518.60 -11 349.40 -7.16%
31.08.2011 150 383.30 150 438.00 -54.70 -0.04% 157 974.70 -7 591.40 -4.81%
31.07.2011 150 438.00 149 117.70 1 320.30 0.89% 154 124.00 -3 686.00 -2.39%
30.06.2011 149 117.70 151 271.70 -2 154.00 -1.42% 146 882.80 2 234.90 1.52%
31.05.2011 151 271.70 155 187.60 -3 915.90 -2.52% 153 542.60 -2 270.90 -1.48%
30.04.2011 155 187.60 152 322.80 2 864.80 1.88% 150 616.00 4 571.60 3.04%
31.03.2011 152 322.80 154 339.00 -2 016.20 -1.31% 148 656.70 3 666.10 2.47%
28.02.2011 154 339.00 152 884.80 1 454.20 0.95% 147 692.00 6 647.00 4.50%
31.01.2011 152 884.80 153 817.40 - 932.60 -0.61% 142 707.90 10 176.90 7.13%
31.12.2010 153 817.40 156 551.80 -2 734.40 -1.75% 148 670.40 5 147.00 3.46%
30.11.2010 156 551.80 161 364.00 -4 812.20 -2.98% 156 156.40 395.40 0.25%
31.10.2010 161 364.00 158 518.60 2 845.40 1.79% 147 165.60 14 198.40 9.65%
30.09.2010 158 518.60 157 974.70 543.90 0.34% 146 455.40 12 063.20 8.24%
31.08.2010 157 974.70 154 124.00 3 850.70 2.50% 154 285.40 3 689.30 2.39%
31.07.2010 154 124.00 146 882.80 7 241.20 4.93% 151 385.20 2 738.80 1.81%
30.06.2010 146 882.80 153 542.60 -6 659.80 -4.34% 146 399.90 482.90 0.33%
31.05.2010 153 542.60 150 616.00 2 926.60 1.94% 136 028.40 17 514.20 12.88%
30.04.2010 150 616.00 148 656.70 1 959.30 1.32% 141 528.60 9 087.40 6.42%
31.03.2010 148 656.70 147 692.00 964.70 0.65% 145 127.90 3 528.80 2.43%
28.02.2010 147 692.00 142 707.90 4 984.10 3.49% 143 018.60 4 673.40 3.27%
31.01.2010 142 707.90 148 670.40 -5 962.50 -4.01% 138 289.20 4 418.70 3.20%
31.12.2009 148 670.40 156 156.40 -7 486.00 -4.79% 133 036.70 15 633.70 11.75%
30.11.2009 156 156.40 147 165.60 8 990.80 6.11% 119 990.10 36 166.30 30.14%
31.10.2009 147 165.60 146 455.40 710.20 0.48% 116 219.90 30 945.70 26.63%
30.09.2009 146 455.40 154 285.40 -7 830.00 -5.08% 111 835.20 34 620.20 30.96%
31.08.2009 154 285.40 151 385.20 2 900.20 1.92% 118 029.00 36 256.40 30.72%
31.07.2009 151 385.20 146 399.90 4 985.30 3.41% 119 199.90 32 185.30 27.00%
30.06.2009 146 399.90 136 028.40 10 371.50 7.62% 128 392.60 18 007.30 14.03%
31.05.2009 136 028.40 141 528.60 -5 500.20 -3.89% 120 955.50 15 072.90 12.46%
30.04.2009 141 528.60 145 127.90 -3 599.30 -2.48% 116 359.00 25 169.60 21.63%
31.03.2009 145 127.90 143 018.60 2 109.30 1.47% 116 017.40 29 110.50 25.09%
28.02.2009 143 018.60 138 289.20 4 729.40 3.42% 121 590.70 21 427.90 17.62%
31.01.2009 138 289.20 133 036.70 5 252.50 3.95% 136 581.10 1 708.10 1.25%
31.12.2008 133 036.70 119 990.10 13 046.60 10.87% 143 845.20 -10 808.50 -7.51%
30.11.2008 119 990.10 116 219.90 3 770.20 3.24% 138 337.80 -18 347.70 -13.26%
31.10.2008 116 219.90 111 835.20 4 384.70 3.92% 138 404.30 -22 184.40 -16.03%
30.09.2008 111 835.20 118 029.00 -6 193.80 -5.25% 129 881.70 -18 046.50 -13.89%
31.08.2008 118 029.00 119 199.90 -1 170.90 -0.98% 127 689.10 -9 660.10 -7.57%
31.07.2008 119 199.90 128 392.60 -9 192.70 -7.16% 121 146.50 -1 946.60 -1.61%
30.06.2008 128 392.60 120 955.50 7 437.10 6.15% 117 249.40 11 143.20 9.50%
31.05.2008 120 955.50 116 359.00 4 596.50 3.95% 113 379.80 7 575.70 6.68%
30.04.2008 116 359.00 116 017.40 341.60 0.29% 114 604.70 1 754.30 1.53%
31.03.2008 116 017.40 121 590.70 -5 573.30 -4.58% 111 356.80 4 660.60 4.19%
29.02.2008 121 590.70 136 581.10 -14 990.40 -10.98% 110 916.00 10 674.70 9.62%
31.01.2008 136 581.10 143 845.20 -7 264.10 -5.05% 106 754.20 29 826.90 27.94%
31.12.2007 143 845.20 138 337.80 5 507.40 3.98% 112 583.10 31 262.10 27.77%
30.11.2007 138 337.80 138 404.30 -66.50 -0.05% 109 509.50 28 828.30 26.32%
31.10.2007 138 404.30 129 881.70 8 522.60 6.56% 107 149.10 31 255.20 29.17%
30.09.2007 129 881.70 127 689.10 2 192.60 1.72% 102 801.80 27 079.90 26.34%
31.08.2007 127 689.10 121 146.50 6 542.60 5.40% 103 067.90 24 621.20 23.89%
31.07.2007 121 146.50 117 249.40 3 897.10 3.32% 101 837.70 19 308.80 18.96%
30.06.2007 117 249.40 113 379.80 3 869.60 3.41% 99 146.40 18 103.00 18.26%
31.05.2007 113 379.80 114 604.70 -1 224.90 -1.07% 109 313.50 4 066.30 3.72%
30.04.2007 114 604.70 111 356.80 3 247.90 2.92% 103 114.80 11 489.90 11.14%
31.03.2007 111 356.80 110 916.00 440.80 0.40% 98 085.80 13 271.00 13.53%
28.02.2007 110 916.00 106 754.20 4 161.80 3.90% 102 854.90 8 061.10 7.84%
31.01.2007 106 754.20 112 583.10 -5 828.90 -5.18% 104 219.10 2 535.10 2.43%
31.12.2006 112 583.10 109 509.50 3 073.60 2.81% 105 302.40 7 280.70 6.91%
30.11.2006 109 509.50 107 149.10 2 360.40 2.20% 100 537.30 8 972.20 8.92%
31.10.2006 107 149.10 102 801.80 4 347.30 4.23% 99 943.20 7 205.90 7.21%
30.09.2006 102 801.80 103 067.90 - 266.10 -0.26% 95 915.60 6 886.20 7.18%
31.08.2006 103 067.90 101 837.70 1 230.20 1.21% 94 522.00 8 545.90 9.04%
31.07.2006 101 837.70 99 146.40 2 691.30 2.71% 91 848.20 9 989.50 10.88%
30.06.2006 99 146.40 109 313.50 -10 167.10 -9.30% 91 996.90 7 149.50 7.77%
31.05.2006 109 313.50 103 114.80 6 198.70 6.01% 99 070.20 10 243.30 10.34%
30.04.2006 103 114.80 98 085.80 5 029.00 5.13% 97 832.90 5 281.90 5.40%
31.03.2006 98 085.80 102 854.90 -4 769.10 -4.64% 87 541.70 10 544.10 12.04%
28.02.2006 102 854.90 104 219.10 -1 364.20 -1.31% 90 915.20 11 939.70 13.13%
31.01.2006 104 219.10 105 302.40 -1 083.30 -1.03% 93 992.70 10 226.40 10.88%
31.12.2005 105 302.40 100 537.30 4 765.10 4.74% 93 422.50 11 879.90 12.72%
30.11.2005 100 537.30 99 943.20 594.10 0.59% 95 368.90 5 168.40 5.42%
31.10.2005 99 943.20 95 915.60 4 027.60 4.20% 96 871.30 3 071.90 3.17%
30.09.2005 95 915.60 94 522.00 1 393.60 1.47% 93 382.30 2 533.30 2.71%
31.08.2005 94 522.00 91 848.20 2 673.80 2.91% 90 885.60 3 636.40 4.00%
31.07.2005 91 848.20 91 996.90 - 148.70 -0.16% 91 867.60 -19.40 -0.02%
30.06.2005 91 996.90 99 070.20 -7 073.30 -7.14% 90 378.40 1 618.50 1.79%
31.05.2005 99 070.20 97 832.90 1 237.30 1.26% 91 324.10 7 746.10 8.48%
30.04.2005 97 832.90 87 541.70 10 291.20 11.76% 86 657.50 11 175.40 12.90%
31.03.2005 87 541.70 90 915.20 -3 373.50 -3.71% 85 255.60 2 286.10 2.68%
28.02.2005 90 915.20 93 992.70 -3 077.50 -3.27% 83 196.30 7 718.90 9.28%
31.01.2005 93 992.70 93 422.50 570.20 0.61% 84 339.90 9 652.80 11.45%
31.12.2004 93 422.50 95 368.90 -1 946.40 -2.04% 85 355.40 8 067.10 9.45%
30.11.2004 95 368.90 96 871.30 -1 502.40 -1.55% 84 791.90 10 577.00 12.47%
31.10.2004 96 871.30 93 382.30 3 489.00 3.74% 84 823.10 12 048.20 14.20%
30.09.2004 93 382.30 90 885.60 2 496.70 2.75% 81 059.30 12 323.00 15.20%
31.08.2004 90 885.60 91 867.60 - 982.00 -1.07% 81 391.10 9 494.50 11.67%
31.07.2004 91 867.60 90 378.40 1 489.20 1.65% 79 872.10 11 995.50 15.02%
30.06.2004 90 378.40 91 324.10 - 945.70 -1.04% 76 094.60 14 283.80 18.77%
31.05.2004 91 324.10 86 657.50 4 666.60 5.39% 72 351.30 18 972.80 26.22%
30.04.2004 86 657.50 85 255.60 1 401.90 1.64% 75 960.00 10 697.50 14.08%
31.03.2004 85 255.60 83 196.30 2 059.30 2.48% 72 814.20 12 441.40 17.09%
29.02.2004 83 196.30 84 339.90 -1 143.60 -1.36% 74 483.10 8 713.20 11.70%
31.01.2004 84 339.90 85 355.40 -1 015.50 -1.19% 75 316.40 9 023.50 11.98%
31.12.2003 85 355.40 84 791.90 563.50 0.66% 76 467.60 8 887.80 11.62%
30.11.2003 84 791.90 84 823.10 -31.20 -0.04% 72 611.80 12 180.10 16.77%
31.10.2003 84 823.10 81 059.30 3 763.80 4.64% 72 408.10 12 415.00 17.15%
30.09.2003 81 059.30 81 391.10 - 331.80 -0.41% 75 903.50 5 155.80 6.79%
31.08.2003 81 391.10 79 872.10 1 519.00 1.90% 75 593.50 5 797.60 7.67%
31.07.2003 79 872.10 76 094.60 3 777.50 4.96% 74 690.40 5 181.70 6.94%
30.06.2003 76 094.60 72 351.30 3 743.30 5.17% 76 344.40 - 249.80 -0.33%
31.05.2003 72 351.30 75 960.00 -3 608.70 -4.75% 81 832.60 -9 481.30 -11.59%
30.04.2003 75 960.00 72 814.20 3 145.80 4.32% 94 336.00 -18 376.00 -19.48%
31.03.2003 72 814.20 74 483.10 -1 668.90 -2.24% 74 079.50 -1 265.30 -1.71%
28.02.2003 74 483.10 75 316.40 - 833.30 -1.11% 75 370.60 - 887.50 -1.18%
31.01.2003 75 316.40 76 467.60 -1 151.20 -1.51% 78 163.00 -2 846.60 -3.64%
31.12.2002 76 467.60 72 611.80 3 855.80 5.31% 82 389.60 -5 922.00 -7.19%
30.11.2002 72 611.80 72 408.10 203.70 0.28% 76 746.30 -4 134.50 -5.39%
31.10.2002 72 408.10 75 903.50 -3 495.40 -4.61% 73 297.20 - 889.10 -1.21%
30.09.2002 75 903.50 75 593.50 310.00 0.41% 71 579.40 4 324.10 6.04%
31.08.2002 75 593.50 74 690.40 903.10 1.21% 72 390.00 3 203.50 4.43%
31.07.2002 74 690.40 76 344.40 -1 654.00 -2.17% 74 290.60 399.80 0.54%
30.06.2002 76 344.40 81 832.60 -5 488.20 -6.71% 72 610.80 3 733.60 5.14%
31.05.2002 81 832.60 94 336.00 -12 503.40 -13.25% 72 107.70 9 724.90 13.49%
30.04.2002 94 336.00 74 079.50 20 256.50 27.34% 69 200.20 25 135.80 36.32%
31.03.2002 74 079.50 75 370.60 -1 291.10 -1.71% 68 904.80 5 174.70 7.51%
28.02.2002 75 370.60 78 163.00 -2 792.40 -3.57% 70 625.40 4 745.20 6.72%
31.01.2002 78 163.00 82 389.60 -4 226.60 -5.13% 71 814.30 6 348.70 8.84%
31.12.2001 82 389.60 76 746.30 5 643.30 7.35% 74 916.70 7 472.90 9.97%
30.11.2001 76 746.30 73 297.20 3 449.10 4.71% 72 300.30 4 446.00 6.15%
31.10.2001 73 297.20 71 579.40 1 717.80 2.40% 73 861.30 - 564.10 -0.76%
30.09.2001 71 579.40 72 390.00 - 810.60 -1.12% 72 459.60 - 880.20 -1.21%
31.08.2001 72 390.00 74 290.60 -1 900.60 -2.56% 74 297.20 -1 907.20 -2.57%
31.07.2001 74 290.60 72 610.80 1 679.80 2.31% 71 565.90 2 724.70 3.81%
30.06.2001 72 610.80 72 107.70 503.10 0.70% 69 236.50 3 374.30 4.87%
31.05.2001 72 107.70 69 200.20 2 907.50 4.20% 70 461.40 1 646.30 2.34%
30.04.2001 69 200.20 68 904.80 295.40 0.43% 67 786.40 1 413.80 2.09%
31.03.2001 68 904.80 70 625.40 -1 720.60 -2.44% 66 536.30 2 368.50 3.56%
28.02.2001 70 625.40 71 814.30 -1 188.90 -1.66% 69 010.10 1 615.30 2.34%
31.01.2001 71 814.30 74 916.70 -3 102.40 -4.14% 67 980.50 3 833.80 5.64%
31.12.2000 74 916.70 72 300.30 2 616.40 3.62% 70 809.40 4 107.30 5.80%
30.11.2000 72 300.30 73 861.30 -1 561.00 -2.11% 68 211.20 4 089.10 5.99%
31.10.2000 73 861.30 72 459.60 1 401.70 1.93% 68 578.80 5 282.50 7.70%
30.09.2000 72 459.60 74 297.20 -1 837.60 -2.47% 67 954.30 4 505.30 6.63%
31.08.2000 74 297.20 71 565.90 2 731.30 3.82% 69 741.80 4 555.40 6.53%
31.07.2000 71 565.90 69 236.50 2 329.40 3.36% 68 409.40 3 156.50 4.61%
30.06.2000 69 236.50 70 461.40 -1 224.90 -1.74% 72 404.60 -3 168.10 -4.38%
31.05.2000 70 461.40 67 786.40 2 675.00 3.95% 70 575.50 - 114.10 -0.16%
30.04.2000 67 786.40 66 536.30 1 250.10 1.88% 71 575.10 -3 788.70 -5.29%
31.03.2000 66 536.30 69 010.10 -2 473.80 -3.58% 71 753.00 -5 216.70 -7.27%
29.02.2000 69 010.10 67 980.50 1 029.60 1.51% 71 243.70 -2 233.60 -3.14%
31.01.2000 67 980.50 70 809.40 -2 828.90 -4.00% 69 447.50 -1 467.00 -2.11%
31.12.1999 70 809.40 68 211.20 2 598.20 3.81% 72 731.40 -1 922.00 -2.64%
30.11.1999 68 211.20 68 578.80 - 367.60 -0.54% 70 557.80 -2 346.60 -3.33%
31.10.1999 68 578.80 67 954.30 624.50 0.92% 70 358.60 -1 779.80 -2.53%
30.09.1999 67 954.30 69 741.80 -1 787.50 -2.56% 70 365.80 -2 411.50 -3.43%
31.08.1999 69 741.80 68 409.40 1 332.40 1.95% 75 870.30 -6 128.50 -8.08%
31.07.1999 68 409.40 72 404.60 -3 995.20 -5.52% 72 901.80 -4 492.40 -6.16%
30.06.1999 72 404.60 70 575.50 1 829.10 2.59% 74 518.70 -2 114.10 -2.84%
31.05.1999 70 575.50 71 575.10 - 999.60 -1.40% 75 389.50 -4 814.00 -6.39%
30.04.1999 71 575.10 71 753.00 - 177.90 -0.25% 69 012.90 2 562.20 3.71%
31.03.1999 71 753.00 71 243.70 509.30 0.71% 67 867.30 3 885.70 5.73%
28.02.1999 71 243.70 69 447.50 1 796.20 2.59% 66 939.60 4 304.10 6.43%
31.01.1999 69 447.50 72 731.40 -3 283.90 -4.52% 68 363.30 1 084.20 1.59%
31.12.1998 72 731.40 70 557.80 2 173.60 3.08% 68 802.70 3 928.70 5.71%
30.11.1998 70 557.80 70 358.60 199.20 0.28% 68 861.00 1 696.80 2.46%
31.10.1998 70 358.60 70 365.80 -7.20 -0.01% 69 467.40 891.20 1.28%
30.09.1998 70 365.80 75 870.30 -5 504.50 -7.26% 66 869.90 3 495.90 5.23%
31.08.1998 75 870.30 72 901.80 2 968.50 4.07% 69 557.90 6 312.40 9.07%
31.07.1998 72 901.80 74 518.70 -1 616.90 -2.17% 67 696.00 5 205.80 7.69%
30.06.1998 74 518.70 75 389.50 - 870.80 -1.16% 68 796.80 5 721.90 8.32%
31.05.1998 75 389.50 69 012.90 6 376.60 9.24% 70 832.60 4 556.90 6.43%
30.04.1998 69 012.90 67 867.30 1 145.60 1.69% 46 769.50 22 243.40 47.56%
31.03.1998 67 867.30 66 939.60 927.70 1.39% 45 029.80 22 837.50 50.72%
28.02.1998 66 939.60 68 363.30 -1 423.70 -2.08% 43 281.80 23 657.80 54.66%
31.01.1998 68 363.30 68 802.70 - 439.40 -0.64% 41 710.10 26 653.20 63.90%
31.12.1997 68 802.70 68 861.00 -58.30 -0.08% - - -
30.11.1997 68 861.00 69 467.40 - 606.40 -0.87% - - -
31.10.1997 69 467.40 66 869.90 2 597.50 3.88% - - -
30.09.1997 66 869.90 69 557.90 -2 688.00 -3.86% - - -
31.08.1997 69 557.90 67 696.00 1 861.90 2.75% - - -
31.07.1997 67 696.00 68 796.80 -1 100.80 -1.60% - - -
30.06.1997 68 796.80 70 832.60 -2 035.80 -2.87% - - -
31.05.1997 70 832.60 46 769.50 24 063.10 51.45% - - -
30.04.1997 46 769.50 45 029.80 1 739.70 3.86% - - -
31.03.1997 45 029.80 43 281.80 1 748.00 4.04% - - -
28.02.1997 43 281.80 41 710.10 1 571.70 3.77% - - -
31.01.1997 41 710.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Demand deposits - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Demand deposits (Client deposits by time (CZK+FC))
Demand deposits (Client deposits by time (CZK))
Demand deposits (Client deposits by time (FC))
Demand deposits (Client deposits by time (EUR))
Demand deposits (Client deposits by type (CZK+FC))
Demand deposits (Client deposits by type (CZK))
Demand deposits (Client deposits by type (FC))
Demand deposits (Client deposits by type (EUR))
Demand deposits (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Demand deposits (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.