ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  10.08.2021 09:04:13

10.08.2021 Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2021

Kód: 013014-21
Informace o produktu
Kód: 013014-21
Periodicita: Měsíční
Název produktu: Indexy cen vývozu a dovozu
Poznámka: Data za únor a květen: +1 den; říjen: -3 dny; listopad: +2 dny; prosinec: +4 dny.
Anotace: Podrobná měsíční informace o vývoji indexů cen vývozu a dovozu podle klasifikace SITC.
Územní členění: Stát
Kontakt: vladimir.klimes@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 41. kalendářní den po období
Datum vydání: 15.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 10.06.2021, 13.07.2021, 10.08.2021, 10.09.2021, 11.10.2021, 10.11.2021, 10.12.2021, 12.01.2022, 14.02.2022
Rok: 2021

V červnu 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,6 %, dovozní ceny o 1,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 3,4 %, dovozní ceny o 5,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,4 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v červnu zvýšily o 0,6 % (po očištění o kurzový vliv o 0,8 %). Růst celkového meziměsíčního indexu byl ovlivněn zejména zvýšením cen polotovarů[1] o 1,8 % (hlavně železaoceli). Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 8,7 % (zejména elektřiny) a ostatních surovin[2] o 5,8 % (především dřeva a kovového odpadu). Ceny strojů a dopravních prostředků zaznamenaly pokles o 0,4 %.

Dovozní ceny v červnu vzrostly o 1,2 % (po očištění o kurzový vliv o 1,4 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 9,3 % (ropy, ropných výrobků, elektřinyplynu). Významně rostly ceny ostatních surovin o 9,2 % (převážně rud kovů, kovového odpadudřeva) a polotovarů o 1,4 % (hlavně železaoceli). Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 0,3 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 99,4 % (v květnu 99,7 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (96,9 %), minerální paliva a stroje a dopravní prostředky (shodně 99,5 %). Nejvyšších pozitivních hodnot dosáhly polotovary (100,4 %) a průmyslové spotřební zboží (100,3 %).

„V červnu 2021 koruna meziměsíčně posílila vůči euru a mírně oslabila vůči dolaru, meziročně vůči oběma měnám posílila. Vývozní ceny vzrostly o 0,6 % a dovozní o 1,2 % oproti cenám v květnu. Ve vývozu i dovozu pokračoval značný růst cen minerálních paliv a ostatních surovin, což je zvlášť patrné v meziročním srovnání. Významně rostly ceny ropných výrobků, elektřiny, plynuželeza, oceli, kovového odpadudřeva,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmysluzahraničního obchodu ČSÚ.

Meziroční srovnání
Ceny vývozu se zvýšily o 3,4 % (po očištění o kurzový vliv o 7,5 %). Rozhodující vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 48,5 % (elektřiny, ropných výrobků a plynu). Výrazně rostly také ceny ostatních surovin o 48,3 % (zejména kovového odpadudřeva), chemikálií o 12,7 % a ceny polotovarů o 5,8 % (hlavně železaoceli). Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 3,0 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,9 %.

Dovozní ceny vzrostly o 5,1 % (po očištění o kurzový vliv o 9,7 %). Růst celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn výrazným zvýšením cen minerálních paliv o 97,2 % (ropy a ropných výrobků, plynuelektřiny). Významně rostly také ceny ostatních surovin o 31,8 % (především rud kovů, kovového odpadudřeva), chemikálií o 8,5 % a ceny polotovarů o 7,1 % (hlavně železaoceli). Nejvíce klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 4,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,5 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 98,4 % (v květnu 99,5 %). Nejnižší hodnotu směnných relací zaznamenala minerální paliva (75,3 %). Naopak nejvyšší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (112,5 %).

__________________  


[1] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
[2] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) 
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 9. 2021

 


Související analýza: Vývoj indexů cen vývozu a dovozu - 2. čtvrtletí 2021

Přílohy

  • cizc081021.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.08.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.10. 8. 2021

Vývozní i dovozní ceny rostly

Indexy cen vývozu a dovozu – červen 2021

V červnu 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,6 %, dovozní ceny o 1,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 3,4 %, dovozní ceny o 5,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,4 %.

Meziměsíční srovnání

Vývozní ceny se v červnu zvýšily o 0,6 % (po očištění o kurzový vliv o 0,8 %). Růst celkového meziměsíčního indexu byl ovlivněn zejména zvýšením cen polotovarů[1] o 1,8 % (hlavně železa a oceli). Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 8,7 % (zejména elektřiny) a ostatních surovin[2] o 5,8 % (především dřeva a kovového odpadu). Ceny strojů a dopravních prostředků zaznamenaly pokles o 0,4 %.

Dovozní ceny v červnu vzrostly o 1,2 % (po očištění o kurzový vliv o 1,4 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 9,3 % (ropy, ropných výrobků, elektřiny a plynu). Významně rostly ceny ostatních surovin o 9,2 % (převážně rud kovů, kovového odpadu a dřeva) a polotovarů o 1,4 % (hlavně železa a oceli). Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 0,3 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 99,4 % (v květnu 99,7 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (96,9 %), minerální paliva a stroje a dopravní prostředky (shodně 99,5 %). Nejvyšších pozitivních hodnot dosáhly polotovary (100,4 %) a průmyslové spotřební zboží (100,3 %).

„V červnu 2021 koruna meziměsíčně posílila vůči euru a mírně oslabila vůči dolaru, meziročně vůči oběma měnám posílila. Vývozní ceny vzrostly o 0,6 % a dovozní o 1,2 % oproti cenám v květnu. Ve vývozu i dovozu pokračoval značný růst cen minerálních paliv a ostatních surovin, což je zvlášť patrné v meziročním srovnání. Významně rostly ceny ropných výrobků, elektřiny, plynu, železa, oceli, kovového odpadu a dřeva,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziroční srovnání

Ceny vývozu se zvýšily o 3,4 % (po očištění o kurzový vliv o 7,5 %). Rozhodující vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 48,5 % (elektřiny, ropných výrobků a plynu). Výrazně rostly také ceny ostatních surovin o 48,3 % (zejména kovového odpadu a dřeva), chemikálií o 12,7 % a ceny polotovarů o 5,8 % (hlavně železa a oceli). Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 3,0 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,9 %.

Dovozní ceny vzrostly o 5,1 % (po očištění o kurzový vliv o 9,7 %). Růst celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn výrazným zvýšením cen minerálních paliv o 97,2 % (ropy a ropných výrobků, plynu a elektřiny). Významně rostly také ceny ostatních surovin o 31,8 % (především rud kovů, kovového odpadu a dřeva), chemikálií o 8,5 % a ceny polotovarů o 7,1 % (hlavně železa a oceli). Nejvíce klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 4,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,5 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 98,4 % (v květnu 99,5 %). Nejnižší hodnotu směnných relací zaznamenala minerální paliva (75,3 %). Naopak nejvyšší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (112,5 %).

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat:                                             Výběrové zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat:                               15. kalendářní den po sledovaném měsíci

Navazující datová sada:                                     013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

Specifické metodické poznámky:                      Publikované údaje jsou definitivní.

Termín zveřejnění další RI:                                10. 9. 2021

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen vývozu a dovozu

Tab. 2   Indexy cen vývozu a dovozu

              (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)

Graf      Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)[1] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

[2] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.