ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  21.07.2021 00:13:29

21.07.2021 Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 6. 2021 podle MPSV

21. červenec 2021

Úřad práceKarlovarském kraji evidoval na konci června 2021 celkem 10 423 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 837 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci celé ČR (5,25 %). Na 1 volné pracovní místo připadalo 2,07 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

Karlovarském kraji bylo k 30. 6. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 10 423 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 837, tj. 94,4 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 7,2 %, naopak  meziročně došlo k nárůstu počtu nezaměstnaných, a to o 2,6 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (51,9 %, tj. 5 405). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 339 (3,3 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 982 osob se zdravotním postižením.

Nejvyšší podíl uchazečů o zaměstnání byl ve věku 55 až 59 let (téměř 14 % všech uchazečů), následovali uchazeči ve věkových kategoriích 45 až 49 let a 50 až 54 let (shodně necelých 12 % všech uchazečů)  Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,9 let a nezaměstnaní byli o 1,1 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 4 602, tj. 44,2 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání.

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2021

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2021

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 565 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k poklesu těchto uchazečů o 15,3 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci června 2021 okres Karlovy Vary (1 050, tj. 40,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávkynezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 842 .

Podíl nezaměstnanýchKarlovarském dosáhl na konci června  2021 hodnoty 5,25 %. Po ÚsteckémMoravskoslezském kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 1,52 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,37%) a Královéhradeckém kraji (2,76 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 6. 2021Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 6. 2021

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 6. 2021Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 6. 2021

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 30. 6. 2021

okresů Karlovarského kraje vykazoval v červnu 2021 největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 6,13 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 72. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, MostOstrava, ChomutovÚstí nad Labem.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2020 k 30. 6. 2021

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2020 a k 30. 6. 2021

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,92 %), který se umístil na 53. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. 
 

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2021 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2021

 Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší pak v okresech Jeseník (o 17,8 %), Jindřichův Hradec (o 14,7 %) a Prostějov (o 11,2 ). Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil nejvýrazněji pak v okrese Cheb (o 9,3 %).

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 6. 2021

Na konci sledovaného měsíce nabízely úřady práceKarlovarském kraji celkem 5 043 volných pracovních míst, z toho 15,1 % pro absolventy a mladistvé a 3,6 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 6,2 %.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2021

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2021

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,13). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 2,07, což je druhý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,3 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,77). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,33) a Plzeňském kraji (0,37).

okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,10 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 5,26 uchazeče.

Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 30. 6. 2021 Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 30. 6. 2021

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 


21. červenec 2021

 

Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 6. 2021 podle MPSV

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci června 2021 celkem 10 423 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 837 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci celé ČR (5,25 %). Na 1 volné pracovní místo připadalo 2,07 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 6. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 10 423 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 837, tj. 94,4 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 7,2 %, naopak  meziročně došlo k nárůstu počtu nezaměstnaných, a to o 2,6 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (51,9 %, tj. 5 405). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 339  (3,3 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 982 osob se zdravotním postižením.

Nejvyšší podíl uchazečů o zaměstnání byl ve věku 55 až 59 let (téměř 14 % všech uchazečů), následovali uchazeči ve věkových kategoriích 45 až 49 let a 50 až 54 let (shodně necelých 12 % všech uchazečů)  Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,9 let a nezaměstnaní byli o 1,1 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 4 602, tj. 44,2 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání. 

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2021

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

41,4%

 

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 565 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k poklesu těchto uchazečů o 15,3 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci června 2021 okres Karlovy Vary (1 050, tj. 40,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 842 .

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci června  2021 hodnoty 5,25 %. Po Ústeckém a Moravskoslezském kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 1,52 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,37%) a Královéhradeckém kraji (2,76 %). 

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 6. 2021

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

1)

Podíl nezaměstnaných v %

Pracovní místa v evidenci

úřadu práce celkem

z toho pro

Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce

celkem

ženy

muži

absolventy a mladistvé

osoby se

zdravotním postižením

Česká republika v tom kraje:

Hl. město Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

3,73

3,44

3,28

2,81

2,90

5,25

5,58

3,95

2,76

2,37

2,77

3,99

3,54

2,91

5,42

3,99

3,60

3,66

3,15

3,23

5,59

6,17

4,30

2,97

2,69

3,14

4,26

3,78

3,10

5,35

3,47

3,29

2,92

2,48

2,59

4,91

5,03

3,62

2,57

2,06

2,43

3,74

3,30

2,72

5,48

355 612

96 081

65 017

20 676

33 032

5 043 15 639

10 201

13 207

19 185

11 284

30 552

9 049 12 536

14 110

63 979

4 926

12 548 4 496

7 830

759 3 375

2 047

2 753

5 200

3 231

7 337

2 233

3 167

4 077

13 686

2 269

1 384

1 148 882

184

725

524

597

565

664

1 469

784 1 154

1 337

0,77

0,33

0,48

0,60

0,37

2,07

1,99

1,18

0,78

0,44

0,85

1,07

1,66

0,93

3,13

1) Podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let.                                                                         

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 6. 2021

kraj

%

 

 

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v červnu 2021 největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 6,13 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 72. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Ostrava, Chomutov a Ústí nad Labem.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2020 a k 30. 6. 2021

%

 k 30. 6. 2021

 k 30. 6. 2020

 

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,92 %), který se umístil na 53. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. 

 

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2021

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Podíl nezaměstnaných v %1)

Pracovní místa v evidenci

úřadu práce celkem

z toho pro

Uchazeči o zaměstnání na

1 pracovní místo v evidenci úřadu práce

celkem

ženy

muži

absolventy a mladistvé

osoby se

zdravotním postižením

Karlovarský kraj v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

5,25

3,92

5,63

6,13

5,59

4,13

6,09

6,49

4,91

3,71

5,19

5,79

5 043

2 191

2 151 701

759

278

421

60

184

73

73

38

2,07

1,10

2,01

5,26

1) Podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let.   Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší pak v okresech Jeseník (o 17,8 %), Jindřichův Hradec (o 14,7 %) a Prostějov (o 11,2 ). Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil nejvýrazněji pak v okrese Cheb (o 9,3 %).

 

Na konci sledovaného měsíce nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 043 volných pracovních míst, z toho 15,1 % pro absolventy a mladistvé a 3,6 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 6,2 %. 

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2021

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce

celkem

z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání

dosažitelní

ženy

absolventi a mladiství

osoby se

zdravotním postižením

s nárokem

na podporu

v nezaměstnanosti

celkem

z toho dosažitelné

celkem

z toho dosažitelní

Karlovarský kraj v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

10 423

2 419

4 320

3 684

9 837

2 291

4 085

3 461

5 405

1 262

2 259

1 884

5 122

1 189

2 160

1 773

339

76 136

127

337

75 136

126

982

233

335

414

2 565

606

1 050 909

 

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,13). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 2,07, což je druhý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,3 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,77). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,33) a Plzeňském kraji (0,37).  

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,10 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 5,26 uchazeče.

Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 30. 6. 2021

Kontakt: 

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Tel.: 731 439 249

E-mail: jana.spackova@czso.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Po 10:22  Důvěra v české ekonomice klesá navzdory silné poptávce ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Po   9:54  Ranní restart: Letem světem - jaro, neziskovky a trading Research (Česká spořitelna)
Po   9:49  Eurodolar stále pod 1,18. ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.