ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  07.05.2021 09:03:53

ČR - zahraniční obchod v březnu s přebytkem 18,5 mld. Kč


Podle předběžných údajů dosáhlo saldo zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách v březnu 2021 přebytku 18,5 mld. . V březnu předchozího roku skončila bilance vyrovnaná, tudíž i meziroční rozdíl činil 18,5 mld. .

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o 20,9 mld. , a to hlavně díky přírůstku jejich vývozu o 37,4 mld. . Vzrostlo také aktivum bilance strojů a zařízení o 2,4 mld.  a kovodělných výrobků o 1,5 mld. .

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména větší deficit bilance s ropouzemním plynem o 3,7 mld.  vlivem vyšších cen na světových trzích a růstu dovezeného množství plynu. Dále se prohloubilo pasivum bilance základních kovů o 3,5 mld.  a základních farmaceutických výrobků a přípravků o 2,6 mld. 

Meziročně vzrostl vývoz o 29,2 % na 374,1 mld. dovoz o 22,8 % na 355,6 mld. . Výsledky byly ovlivněny nízkou srovnávací základnou. V březnu 2020 započaly první restriktivní opatření proti koronaviru. Březen 2021 měl o jeden pracovní den více než březen 2020.

V lednu až březnu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 65,1 mld. , což představovalo meziroční růst o 27,9 mld. . Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 10,4 % a dovoz o 7,5 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 7,0 % a dovoz o 7,1 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 2,6 %) a dovozu (o 3,8 %). 

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v lednu přebytkem 75,6 mld. , který meziročně vzrostl o 35,2 mld. . Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchoděNěmeckem o 12,2 mld. , Francií o 5,2 mld. Rakouskem o 3,4 mld. 

V březnu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,9 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 48,6 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 29,9 % (55,8 mld. ) na 242,6 mld. , dovoz z eurozóny se zvýšil o 17,4 % (25,7 mld. ) a dosáhl 172,9 mld. . V březnu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 1,5 %. 

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně prohloubil o 16,2 mld.  na 54,9 mld. . Zvětšil se především deficit obchoduČínou o 14,0 mld.  a Japonskem o 1,8 mld. . Přechodem z aktiva do pasiva se  zhoršila bilance obchoduRuskou federací o 2,3 mld. .

________________________

Metodická poznámka:
Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

________________________
Poznámky:
1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie. 

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2020 a 2021 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznánídani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
241014-21 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita) 
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 07. 06. 2021

 

Přílohy

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

07. 5. 2021

Bilanci ovlivnil vysoký růst vývozu motorových vozidel

Zahraniční obchod se zbožím – březen 2021

Podle předběžných údajů dosáhlo saldo zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách v březnu 2021 přebytku 18,5 mld. . V březnu předchozího roku skončila bilance vyrovnaná, tudíž i meziroční rozdíl činil 18,5 mld. .

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o 20,9 mld. , a to hlavně díky přírůstku jejich vývozu o 37,4 mld. . Vzrostlo také aktivum bilance strojů a zařízení o 2,4 mld. a kovodělných výrobků o 1,5 mld. .

 

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména větší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 3,7 mld. vlivem vyšších cen na světových trzích a růstu dovezeného množství plynu. Dále se prohloubilo pasivum bilance základních kovů o 3,5 mld. a základních farmaceutických výrobků a přípravků o 2,6 mld. .

 

Meziročně vzrostl vývoz o 29,2 % na 374,1 mld. a dovoz o 22,8 % na 355,6 mld. . Výsledky byly ovlivněny nízkou srovnávací základnou. V březnu 2020 započaly první restriktivní opatření proti koronaviru. Březen 2021 měl o jeden pracovní den více než březen 2020.

 

V lednu až březnu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 65,1 mld. , což představovalo meziroční růst o 27,9 mld. . Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 10,4 % a dovoz o 7,5 %.

 

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 7,0 % a dovoz o 7,1 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 2,6 %) a dovozu (o 3,8 %).

 

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v lednu přebytkem 75,6 mld. , který meziročně vzrostl o 35,2 mld. . Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 12,2 mld. , Francií o 5,2 mld. a Rakouskem o 3,4 mld. .

 

V březnu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,9 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 48,6 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 29,9 % (55,8 mld. ) na 242,6 mld. , dovoz z eurozóny se zvýšil o 17,4 % (25,7 mld. ) a dosáhl 172,9 mld. . V březnu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 1,5 %.

 

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně prohloubil o 16,2 mld. na 54,9 mld. . Zvětšil se především deficit obchodu s Čínou o 14,0 mld. a Japonskem o 1,8 mld. . Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 2,3 mld. .

Metodická poznámka:

Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.

 

2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

 

3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

 

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

 

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2020 a 2021 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.

Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:          Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz

 

Kontaktní osoba:                                     Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz

 

Datové zdroje:                                         Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty

 

Termín ukončení sběru dat:                       20. pracovní den po skončení referenčního měsíce

 

Navazující datové sady:                            https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr

 241014-21 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita)

https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321

 

Termín zveřejnění další Rychlé informace:     07. 06. 2021

 

Přílohy:

Graf 1 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU27 a se státy mimo EU27)

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.