ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  16.10.2020 09:04:08

ČR - indexy cen výrobců v září - silně rostou ceny služeb a v zemědělstvíMeziměsíčně vzrostly shodně ceny zemědělských výrobců a ceny tržních služeb pro podniky o 0,8 %, ceny průmyslových výrobců o 0,2 % a ceny stavebních prací o 0,3 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 3,5 % a ceny průmyslových výrobců o 0,4 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 2,8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,7 %.
 

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,8 % v důsledku růstu cen skotu o 1,1 %. Ceny drůbeže se snížily o 3,9 %, jatečných prasat o 2,7 % a obilovin o 0,3 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 %. Zvýšily se ceny dopravních prostředků o 1,5 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,7 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,5 %. Snížily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 0,4 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,5 %, naopak ceny mléčných výrobků vzrostly o 1,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,5 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,8 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 14,3 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,7 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,5 %. Klesly ceny za služby v oblasti programování a poradenství, a to o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se meziměsíčně nezměnily.
 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 3,5 % (v srpnu o 1,9 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 1,1 %. Nižší byly ceny brambor o 27,1 %, ceny čerstvé zeleniny a obilovin klesly shodně o 0,7 %. Ceny ovoce vzrostly o 22,5 % a olejnin o 8,0 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 7,2 %, klesly ceny jatečných prasat o 18,4 %, drůbeže o 7,4 %, mléka o 4,0 % a skotu o 3,3 %. Vyšší byly ceny vajec, a to o 4,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,4 % (v srpnu o 0,5 %). Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 10,6 %, těžby a dobývání o 3,7 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,0 %. Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,7 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,0 %. Ceny dopravních prostředků se zvýšily o 2,9 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly ceny vyšší o 4,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 1,0 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 4,7 %, naopak klesly ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 3,0 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly ceny energií o 2,8 % a meziproduktů o 1,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,8 % (v srpnu o 3,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,3 % (v srpnu nižší o 0,5 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,7 % (v srpnu o 2,1 %). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 5,9 %, za poradenství v oblasti řízení o 5,0 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,2 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí byly vyšší o 3,2 %, za služby v oblasti programování o 3,1 % a za služby v oblasti zaměstnání o 2,0 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 3,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 2,1 % (v srpnu o 2,3 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – srpen 2020 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně vzrostly o 0,2 % (v červenci o 0,6 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 3,1 %. V Německu a v Rakousku byly ceny vyšší o 0,1 %. Na Slovensku se ceny snížily o 0,4 %, v České republice o 0,3 % a v Polsku o 0,2 %. Nejvíce klesly v Bulharsku o 0,5 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v srpnu nižší o 2,3 % (v červenci o 2,9 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 6,8 %. V Rakousku se ceny snížily o 2,3 %, Polsku o 1,4 %, v Německu o 1,1 % a v České republice o 0,5 %. Na Slovensku se ceny nezměnily. Nejvíce vzrostly ceny na Maltě o 1,6 %.

 

_____________________


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmysluzahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace: 011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
 https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:    16. 11. 2020

 


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2020

Přílohy

Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 16.10.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

16. 10. 2020 

Meziroční pokles cen zemědělských výrobců pokračoval již jedenáctý měsíc

Indexy cen výrobců – září 2020

Meziměsíčně vzrostly shodně ceny zemědělských výrobců a ceny tržních služeb pro podniky o 0,8 %, ceny průmyslových výrobců o 0,2 % a ceny stavebních prací o 0,3 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 3,5 % a ceny průmyslových výrobců o 0,4 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 2,8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,7 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,8 % v důsledku růstu cen skotu o 1,1 %. Ceny drůbeže se snížily o 3,9 %, jatečných prasat o 2,7 % a obilovin o 0,3 %.

 

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 %. Zvýšily se ceny dopravních prostředků o 1,5 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,7 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,5 %. Snížily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 0,4 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,5 %, naopak ceny mléčných výrobků vzrostly o 1,3 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,5 %.

 

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,8 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 14,3 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,7 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,5 %. Klesly ceny za služby v oblasti programování a poradenství, a to o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se meziměsíčně nezměnily.

 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 3,5 % (v srpnu o 1,9 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 1,1 %. Nižší byly ceny brambor o 27,1 %, ceny čerstvé zeleniny a obilovin klesly shodně o 0,7 %. Ceny ovoce vzrostly o 22,5 % a olejnin o 8,0 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 7,2 %, klesly ceny jatečných prasat o 18,4 %, drůbeže o 7,4 %, mléka o 4,0 % a skotu o 3,3 %. Vyšší byly ceny vajec, a to o 4,0 %.

 

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,4 % (v srpnu o 0,5 %). Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 10,6 %, těžby a dobývání o 3,7 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,0 %. Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,7 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,0 %. Ceny dopravních prostředků se zvýšily o 2,9 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly ceny vyšší o 4,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 1,0 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 4,7 %, naopak klesly ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 3,0 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly ceny energií o 2,8 % a meziproduktů o 1,8 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,8 % (v srpnu o 3,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,3 % (v srpnu nižší o 0,5 %).

 

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,7 % (v srpnu o 2,1 %). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 5,9 %, za poradenství v oblasti řízení o 5,0 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,2 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí byly vyšší o 3,2 %, za služby v oblasti programování o 3,1 % a za služby v oblasti zaměstnání o 2,0 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 3,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 2,1 % (v srpnu o 2,3 %).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – srpen 2020 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně vzrostly o 0,2 % (v červenci o 0,6 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 3,1 %. V Německu a v Rakousku byly ceny vyšší o 0,1 %. Na Slovensku se ceny snížily o 0,4 %, v České republice o 0,3 % a v Polsku o 0,2 %. Nejvíce klesly v Bulharsku o 0,5 %.

 

Meziročně byly ceny v EU27 v srpnu nižší o 2,3 % (v červenci o 2,9 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 6,8 %. V Rakousku se ceny snížily o 2,3 %, v Polsku o 1,4 %, v Německu o 1,1 % a v České republice o 0,5 %. Na Slovensku se ceny nezměnily. Nejvíce vzrostly ceny na Maltě o 1,6 %.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                            Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

 

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          16. 11. 2020

 

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen výrobců

Tab. 2   Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3   Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf 1   Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 2   Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 3   Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 4   Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 5   Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015 = 100)

 

 

 

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

16.10.2020 Indexy cen výrobců - září 2020

Diskuze a názory uživatelů na téma: 16.10.2020 Indexy cen výrobců - září 2020

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

St 13:36  Data z trhu David Jukl (Mercurius Pro)
St   9:38  Inflace v Británii roste ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Út 13:26  Americké volby, Covid a komodity Saxo Bank (Saxo Bank)
Út 11:36  CZE: Vláda schválila rozpočet Research (Česká spořitelna)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele