ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  07.09.2020 09:00:00

ČR - průmysl v červenci meziročně klesl o 5%, hodnota nových zakázek klesla o 3,6%


Průmyslová produkce v červenci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 5,0 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 5,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 3,6 %.


Průmyslová produkce1 červenci 2020 byla reálně meziměsíčně vyšší o 5,7 %. Meziročně klesla o 5,0 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -1,1 procentního bodu, pokles o 10,1 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 9,3 %) a  výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 7,0 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvěk 0,14 p. b., růst o 7,7 %), výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek 0,11 p. b., růst o 6,7 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvěk 0,04 p. b., růst o 0,4 %).

Tržbyprůmyslové činnosti v běžných cenách2červenci 2020 meziročně klesly o 3,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 0,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 8,7 %.

Hodnota nových zakázek2červenci 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 3,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 1,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 7,8 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek příspěla odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -2,6 p. b., pokles o 58,3 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,1 p. b., pokles o 9,9 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -1,1 p. b., pokles o 8,7 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvěk 3,3 p. b., růst o 9,5 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvěk 0,3 p. b., růst o 3,5 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvěk 0,05 p. b., růst o 1,8 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 průmyslu se červenci 2020 meziročně snížil o 4,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červenci 2020 meziročně vzrostla o 1,7 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červnu 2020 v EU27 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 11,6 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za červenec 2020 dne 14. 9. 2020.

Poznámky:
1
Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Červenec 2020 měl stejný počet pracovních dnů jako červenec 2019.
2
Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3
Ukazatele týkající se zaměstnanostiprůmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za červenec 2020 revidovány údaje za duben až červen 2020.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 735 130 317, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:  přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat:  31. 8. 2020
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 7. 10. 2020

 

Přílohy

Archiv:
 • rok 2020 | červenec 2020 | červen 2020 | květen 2020 | duben 2020 | březen 2020 | únor 2020 | leden 2020
 • rok 2019 | prosinec 2019 | listopad 2019 | říjen 2019 | září 2019 | srpen 2019 | červenec 2019 | červen 2019 | květen 2019 | duben 2019 | březen 2019 | únor 2019 | leden 2019
 • rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
 • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
 • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
 • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
 • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
 • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
 • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
 • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
 • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.09.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

7. 9. 2020

Průmyslová produkce meziročně klesla o 5 %

Průmysl – červenec 2020

Průmyslová produkce v červenci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 5,0 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 5,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 3,6 %.

 

Průmyslová produkce1 v červenci 2020 byla reálně meziměsíčně vyšší o 5,7 %. Meziročně klesla o 5,0 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -1,1 procentního bodu, pokles o 10,1 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 9,3 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 7,0 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvěk 0,14 p. b., růst o 7,7 %), výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek 0,11 p. b., růst o 6,7 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvěk 0,04 p. b., růst o 0,4 %).

 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v červenci 2020 meziročně klesly o 3,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 0,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 8,7 %.

 

Hodnota nových zakázek2 v červenci 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 3,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 1,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 7,8 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek příspěla odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -2,6 p. b., pokles o 58,3 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,1 p. b., pokles o 9,9 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -1,1 p. b., pokles o 8,7 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvěk 3,3 p. b., růst o 9,5 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvěk 0,3 p. b., růst o 3,5 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvěk 0,05 p. b., růst o 1,8 %).

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v červenci 2020 meziročně snížil o 4,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červenci 2020 meziročně vzrostla o 1,7 %.

 

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červnu 2020 v EU27 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 11,6 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za červenec 2020 dne 14. 9. 2020.


 

Poznámky:

1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Červenec 2020 měl stejný počet pracovních dnů jako červenec 2019.

2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.

3Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za červenec 2020 revidovány údaje za duben až červen 2020.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:       Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz

Kontaktní osoba:                                  Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 735 130 317, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:                             přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat:               31. 8. 2020

Navazující výstupy:                              časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI:                7. 10. 2020

 

 

Přílohy:

Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)

Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)

Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)

Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)

Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

St 12:59  Má QE ještě smysl? Patria (Patria Finance)
St 12:30  Koruna před ČNB posiluje Research (Česká spořitelna)
St 12:25  EMU: Ceny průmyslových výrobců Research (Česká spořitelna)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.