ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  16.01.2020 09:13:39

16.01.2020 Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2019


Kód: 011040-19
Informace o produktu
Kód: 011040-19
Periodicita: Čtvrtletní
Název produktu: Vývoj indexů cen výrobců
Poznámka: Data za 2Q: +1 den. Anglická verze +2 až 3 pracovní dny. Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady indexu cen stavebních prací se běžně revidují na základě ukončeného čtvrtletního šetření.
Anotace: Vývoj indexů cen výrobců (průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb a ve stavebnictví).
Územní členění: Stát
Kontakt: hana.sykorova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Analýza
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 16. kalendářní den po období
Datum vydání: 16.04.2019, 17.07.2019, 16.10.2019, 16.01.2020
Rok: 2019

Přílohy

 • cipc011620analyza.docx
 • cipc011620analyza.pdf
 • cipc011620analyza.zip
Archiv:
 • rok 2019 | 4. čtvrtletí 2019 | 3. čtvrtletí 2019 | 2. čtvrtletí 2019 | 1. čtvrtletí 2019
 • rok 2018 | 4. čtvrtletí 2018 | 3. čtvrtletí 2018 | 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
 • rok 2017 | 4. čtvrtletí 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
 • rok 2016 | 4. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
 • rok 2015 | 4. čtvrtletí 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
 • rok 2014 | 4. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
 • rok 2013 | 4. čtvrtletí 2013 | 3. čtvrtletí 2013 | 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
 • rok 2012 | 4. čtvrtletí 2012 | 3. čtvrtletí 2012 | 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
 • rok 2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
 • rok 2010 | 4. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 1. čtvrtletí
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.16. 1. 2020

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2019 a v roce 2019

Ve 4. čtvrtletí 2019 oproti 3. čtvrtletí 2019 klesly ceny zemědělských výrobců o 2,9 % a ceny průmyslových výrobců o 0,2 %, ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,9 % a ceny stavebních prací, podle odhadů, o 1,2 %. Ve 4. čtvrtletí 2019 byly meziročně ceny zemědělských výrobců nižší o 1,6 %, ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 1,3 %, stavebních prací, podle odhadů, o 4,7 % a tržních služeb pro podniky o 2,3 %.

V průměru za celý rok 2019 v porovnání s rokem 2018 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,9 %, ceny stavebních prací o 4,6 % a ceny průmyslových výrobců a tržních služeb vzrostly shodně o 2,6 %.

Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 2019 oproti 3. čtvrtletí 2019 snížily o 2,9 %. Klesly ceny zeleniny o 30,8 %, brambor o 9,0 %, obilovin o 3,4 % a skotu o 2,4 %. Ceny vajec byly vyšší o 14,6 %, jatečných prasat o 4,4 %, ovoce o 2,9 % a olejnin o 1,7 %.

Ceny zemědělských výrobců byly ve 4. čtvrtletí 2019 meziročně nižší o 1,6 %. Ceny v rostlinné výrobě klesly o 5,6 %, ceny v živočišné výrobě vzrostly o 5,6 %. Cenový pokles v rostlinné výrobě ovlivnilo snížení cen zeleniny o 22,9 %, obilovin o 9,5 % a olejnin o 4,5 %. Vzrostly ceny ovoce o 48,3 % a brambor o 9,4 %. V živočišné výrobě byly vyšší ceny jatečných prasat o 31,4 %, vajec o 3,4 % a drůbeže o 0,6 %. Nižší byly ceny skotu o 1,6 %.

Ve 4. čtvrtletí klesly ceny průmyslových výrobců oproti 3. čtvrtletí o 0,2 %. Snížily se ceny v odvětvích chemických látek a výrobků o 2,4 %, těžby a dobývání o 2,1 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,3 %. Klesly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Vzrostly ceny v odvětvích elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 0,8 %, potravinářských výrobků nápojů a tabáku o 0,9 % a nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 0,6 %.

Meziročně se ceny průmyslových výrobců ve 4. čtvrtletí zvýšily o 1,3 % (ve 3. čtvrtletí o 2,0 %). Ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 8,3 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,0 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly ceny vyšší o 4,6 % a ceny těžby a dobývání o 3,7 %.  Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,7 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 12,0 %. Klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 6,0 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,6 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů ve 4. čtvrtletí 2019 proti zpřesněnému 3. čtvrtletí 2019 vyšší o 1,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,6 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů ve 4. čtvrtletí 2019 proti zpřesněnému 4. čtvrtletí 2018 vyšší o 4,7 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily meziročně o 1,5 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se ve 4. čtvrtletí 2019 proti 3. čtvrtletí 2019 zvýšily o 0,9 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 12,8 %. Dále byly vyšší ceny za služby v oblasti zaměstnání o 2,7 % a informační služby o 1,4 %. Snížily se ceny za poradenství v oblasti řízení o 1,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,1 %.

Ve 4. čtvrtletí 2019 proti stejnému období roku 2018 byly ceny tržních služeb pro podniky vyšší v úhrnu o 2,3 %. Zvýšily se ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,3 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,6 %. Ceny za poradenství v oblasti řízení vzrostly o 2,4 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 4,4 % a za služby v pozemní dopravě o 2,2 %. Nižší byly ceny za služby skladování a podpůrné služby v dopravě, a to o 1,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 2,2 %.

Vývoj cen v roce 2019

Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2019 v porovnání s rokem 2018 vyšší o 4,9 % (v roce 2018 o 0,1 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 5,9 %, ceny živočišných o 3,9 %. Vyšší byly ceny brambor o 37,3 %, ovoce o 12,2 %, čerstvé zeleniny o 7,1 %, obilovin o 6,4 % a olejnin o 5,4 %. V okruhu živočišných výrobků byly vyšší ceny prasat jatečných o 16,6 %, mléka o 2,7 % a drůbeže o 2,2 %, klesly ceny skotu o 2,7 % a vajec o 6,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se v roce 2019 meziročně průměrně zvýšily o 2,6 % (v roce 2018 o 2,0 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 8,0 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 10,6 %. Vyšší byly ceny těžby a dobývání o 6,4 %, ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 4,3 % a v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 2,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,5 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 7,0 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 6,4 %. Klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků se snížily o 1,6 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadu meziročně vyšší o 4,6 % (v roce 2018 po zpřesnění vyšší o 3,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2019 o 3,5 % (stejně jako v roce 2018).

Ceny tržních služeb pro podniky se v průměru zvýšily o 2,6 % (v roce 2018 o 1,8 %). Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,2 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 6,5 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 4,5 %. Dále vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,8 %, za služby v pozemní dopravě o 2,4 % a za architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzy o 1,2 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,4 % (v roce 2018 o 1,8 %).

Kontaktní osoba:

Ing. Miloslav Beránek

Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ

E-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Tel.: 274 052 665

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

16.01.2020 Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: 16.01.2020 Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Pá 16:32  US - PMI nesplnili očakávania, expanzia spomaluje X-Trade Brokers (XTB)
Pá 16:21  PMI v eurozóně a v Německu v únoru na vzestupu Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies