ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  16.01.2020 09:04:43

16.01.2020 Indexy cen výrobců - prosinec 2019: Ceny průmyslových výrobců se v roce 2019 meziročně zvýšily o 2,6 %

Kód: 011047-19
 
Informace o produktu
Kód: 011047-19
Periodicita: Měsíční
Název produktu: Indexy cen výrobců
Poznámka: Data za leden: +5 dnů; duben: + 2 dny; červen: + 1 den. Publikované údaje, mimo indexu cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady indexu cen stavebních prací se běžně revidují na základě ukončeného čtvrtletního šetření.
Anotace: Indexy cen průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb a ve stavebnictví.
Územní členění: Stát
Kontakt: hana.sykorova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:  
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 16. kalendářní den po období
Datum vydání: 25.02.2019, 18.03.2019, 16.04.2019, 20.05.2019, 17.06.2019, 17.07.2019, 16.08.2019, 16.09.2019, 16.10.2019, 18.11.2019, 16.12.2019, 16.01.2020
Rok: 2019
 
 

 

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,6 %, ceny průmyslových výrobců o 0,1 % a ceny stavebních prací o 0,2 %, ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,2 %. Meziročně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,7 %, ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,1 %, stavebních prací o 4,6 % a tržních služeb pro podniky o 2,4 %.

V průměru za celý rok 2019 v porovnání s rokem 2018 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,9 %, ceny stavebních prací o 4,6 % a ceny průmyslových výrobců a tržních služeb vzrostly shodně o 2,6 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny ovoce o 8,7 %, jatečných prasat a vajec shodně o 4,9 %, olejnin o 1,5 % a mléka o 1,4 %. Ceny zeleniny se snížily o 4,8 % a drůbeže o 2,7 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,1 %. Vzrostly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,7 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 3,4 %. Zvýšily se ceny chemických látek a výrobků o 0,8 % a ceny těžby a dobývání o 0,4 %. Klesly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků a ceny v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků shodně o 0,2 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,2 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 4,6 % a za služby v oblasti zaměstnání o 1,8 %. Zvýšily se ceny za architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství o 1,3 % a za poradenství v oblasti řízení o 0,9 %. Ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování a ceny za služby v oblasti programování vzrostly shodně o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 3,7 % (v listopadu o 2,1 %). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 10,2 %. Ceny zeleniny byly nižší o 31,5 %, obilovin o 11,2 % a olejnin o 4,1 %. Ceny ovoce vzrostly o 62,7 % a ceny brambor o 0,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,8 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 38,1 % a vajec o 6,3 %. Nižší byly ceny skotu o 1,1 % a mléka o 1,5 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,1 % (v listopadu o 0,9 %). Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,8 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchoduelektřinou o 11,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 4,2 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 14,5 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu se zvýšily o 4,7 % a v odvětví těžby a dobývání o 4,3 %. Vzrostly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků klesly o 2,3 %, dopravních prostředků o 1,1 % a chemických látek a výrobků o 3,5 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 6,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,6 % (v listopadu o 4,7 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,2 % (stejně jako v listopadu).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,4 % (v listopadu o 2,2 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 7,7 %, za služby v oblasti programování o 5,2 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,6 %, za informační služby o 3,9 % a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 3,7 %. Vyšší byly ceny za poradenství v oblasti řízení o 2,9 % za služby v pozemní dopravě o 2,3 %. Ceny za skladování a podpůrné službydopravě byly nižší o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,2 % (v listopadu o 2,0 %).

Průměrný vývoj v roce 2019

Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2019 v porovnání s rokem 2018 vyšší o 4,9 % (v roce 2018 o 0,1 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 5,9 %, ceny živočišných o 3,9 %. Vyšší byly ceny brambor o 37,3 %, ovoce o 12,2 %, čerstvé zeleniny o 7,1 %, obilovin o 6,4 % a olejnin o 5,4 %. V okruhu živočišných výrobků byly vyšší ceny prasat jatečných o 16,6 %, mléka o 2,7 % a drůbeže o 2,2 %, klesly ceny skotu o 2,7 % a vajec o 6,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se roce 2019 meziročně průměrně zvýšily o 2,6 % (v roce 2018 o 2,0 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 8,0 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchoduelektřinou o 10,6 %. Vyšší byly ceny těžby a dobývání o 6,4 %, ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 4,3 % a v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 2,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,5 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 7,0 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 6,4 %. Klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků se snížily o 1,6 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadu meziročně vyšší o 4,6 % (v roce 2018 po zpřesnění vyšší o 3,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2019 o 3,4 % (v roce 2018 o 3,5 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se v průměru zvýšily o 2,6 % (v roce 2018 o 1,8 %). Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,2 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 6,5 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 4,5 %. Dále vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,8 %, za služby v pozemní dopravě o 2,4 % a za architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzy o 1,2 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné službydopravě o 1,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,4 % (v roce 2018 o 1,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2019 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně vzrostly o 0,1 % (v říjnu se nezměnily). Nejvíce se zvýšily ceny v Řecku o 3,4 %. V Rakousku byly ceny vyšší o 0,3 %, na Slovensku o 0,1 %, v Německu a v Polsku se ceny nezměnily. V České republice ceny klesly o 0,1 %. Nejvíce se snížily ceny v Portugalsku o 0,9 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v listopadu nižší o 1,0 % (v říjnu o 1,6 %). Nejvíce se snížily ceny v Dánsku o 4,8 %. V Rakousku ceny klesly o 1,5 % a v Německu o 0,4 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 1,2 %, v České republice o 0,9 % a v Polsku o 0,5 %. Nejvíce vzrostly ceny v Bulharsku o 4,0 %.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmysluzahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
 https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI:   24. 2. 2020


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2019

Přílohy

 

 

 

 

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Út 14:46  Americká inflace vzrostla (13.4.2021) ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Út 10:57  Inflace tažena vyššími cenami pohonných hmot Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Út 10:49  Jádrová inflace v ČR brzdí (Analýza makroindikátorů) Investiční bankovnictví (Komerční banka)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.