ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  17.12.2018 09:04:39

Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2018


V říjnu 2018 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,0 %, dovozní ceny o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,1 %, dovozní ceny o 3,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,3 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v říjnu zvýšily o 1,0 %. Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Ceny minerálních paliv rostly o 2,6 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,2 % a ceny polotovarů1 o 0,9 %. V žádné skupině ceny neklesly.

Dovozní ceny v říjnu vzrostly o 0,8 %. Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 4,5 %. Ceny chemikálií rostly o 1,2 %, polotovarů o 0,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Ceny potravin klesly o 0,2 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,2 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly stroje a dopravní prostředky (100,9 %), potraviny (100,6 %) a průmyslové spotřební zboží (100,4 %). Naopak nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (98,2 %) a ostatní suroviny2 (99,2 %).

Meziroční srovnání
Ceny vývozu rostly o 3,1 % (v září o 1,4 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 4,9 %. Nejvíce se zvýšily ceny ve skupině minerálních paliv o 24,9 % (zejména elektřiny). Ceny chemikálií rostly o 3,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,2 %. Ceny neklesly v žádné jednomístné skupině klasifikace SITC.

Dovozní ceny se zvýšily o 3,8 % (v září o 2,4 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 37,6 % (především ropy a ropných výrobků). Ceny chemikálií vzrostly o 5,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Naopak nejvíce klesly ceny potravin o 1,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,3 % (v září 99,0 %), nicméně pátý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zvláště minerální paliva (90,8 %), chemikálie (98,2 %) a ostatní suroviny (98,5 %). Z významných skupin dosáhlo pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (103,5 %), polotovary (103,2 %) a stroje a dopravní prostředky (100,4 %).

______________________

1 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
2 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat:  15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-18 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky:  Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 1. 2019

Přílohy

 • cizc121718.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
 • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
 • Tiskové sdělení: Meziroční růst cen zahraničního obchodu zrychlil
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
 • rok 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
 • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
 • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
 • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
 • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
 • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
 • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
 • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
 • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

17. 12. 2018

Meziroční růst cen zahraničního obchodu zrychlil

Indexy cen vývozu a dovozu – říjen 2018

V říjnu 2018 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,0 %, dovozní ceny o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,1 %, dovozní ceny o 3,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,3 %.

 

Meziměsíční srovnání

Vývozní ceny se v říjnu zvýšily o 1,0 %. Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Ceny minerálních paliv rostly o 2,6 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,2 % a ceny polotovarů[1] o 0,9 %. V žádné skupině ceny neklesly.

 

Dovozní ceny v říjnu vzrostly o 0,8 %. Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 4,5 %. Ceny chemikálií rostly o 1,2 %, polotovarů o 0,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Ceny potravin klesly o 0,2 %.

 

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,2 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly stroje a dopravní prostředky (100,9 %), potraviny (100,6 %) a průmyslové spotřební zboží (100,4 %). Naopak nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (98,2 %) a ostatní suroviny[2] (99,2 %).

 

Meziroční srovnání

Ceny vývozu rostly o 3,1 % (v září o 1,4 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 4,9 %. Nejvíce se zvýšily ceny ve skupině minerálních paliv o 24,9 % (zejména elektřiny). Ceny chemikálií rostly o 3,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,2 %. Ceny neklesly v žádné jednomístné skupině klasifikace SITC.

 

Dovozní ceny se zvýšily o 3,8 % (v září o 2,4 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 37,6 % (především ropy a ropných výrobků). Ceny chemikálií vzrostly o 5,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Naopak nejvíce klesly ceny potravin o 1,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %.

 

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,3 % (v září 99,0 %), nicméně pátý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zvláště minerální paliva (90,8 %), chemikálie (98,2 %) a ostatní suroviny (98,5 %). Z významných skupin dosáhlo pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (103,5 %), polotovary (103,2 %) a stroje a dopravní prostředky (100,4 %).

 

 

Poznámky:

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

 

Metoda získání dat:                                             Výběrové zjišťování ČSÚ

 

Termín ukončení sběru dat:                               15. kalendářní den po sledovaném měsíci

 

Navazující datová sada:                                     013014-18 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

 

Specifické metodické poznámky:                      Publikované údaje jsou definitivní.

 

Termín zveřejnění další RI:                                16. 1. 2019

 

 

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen vývozu a dovozu

Tab. 2   Indexy cen vývozu a dovozu

              (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)

Graf      Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)[1] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

[2] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2018

Diskuze a názory uživatelů na téma: Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2018

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Čt 11:49  Němci přece jen rozhazují (tedy ... šetří míň než dřív) Research (Česká spořitelna)
Čt 11:39  Evropská komise kárá, radí, informuje Research (Česká spořitelna)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies