ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  30.04.2018 09:03:34

Postavení českého trhu práce v rámci EU - 4. čtvrtletí 2017


Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Třetina zemí EU28 i ve 4. čtvrtletí roku 2017 překročila stanovený cíl, podle kterého má míra zaměstnanosti členských zemí EU v průměru dosahovat 75 procent. Třetina států Unie rovněž dosáhla svého národního cíle v zaměstnanosti 20-64letých osob. Nezaměstnanost meziročně klesá. Mezi zeměmi EU28 je v České republice míra nezaměstnanosti mužů i žen ve 4. čtvrtletí roku 2017 nejnižší.

Česká republika je na čtvrté příčce s nejvyšší mírou zaměstnanosti ve věku 20–64 let

 

Podle strategie Evropa 2020 je cílem dosáhnout míry zaměstnanosti 20–64letých v zemích EU28 v průměru 75 %. Ve 4. čtvrtletí 2017 tato míra v zemích EU28 dosahovala v průměru 72,5 procent. Míra zaměstnanosti mužů (78,4 %) se drží nad hodnotou udávanou v roce 2008 před finanční krizí. Zaměstnanost u mužů nyní převyšuje průměrnou míru zaměstnanost žen o 11,6 procentního bodu (p. b.). Zaměstnanost žen stabilně roste.

 

Ve 4. čtvrtletí 2017 cílovou hranici (75 procent) dosáhlo deset sledovaných států Evropy – Švédsko, Estonsko, Německo, Česká republika, Spojené království, Nizozemsko, Dánsko, Litva, Lotyšsko a Rakousko. Na druhé straně nejnižší míra zaměstnanosti je v jižních státech Unie. Kromě Řecka se to týká hlavně Itálie, Chorvatska a Španělska, kde nepracuje více než třetina populace v tomto produktivním věku.

 

Dále je pro danou míru zaměstnanosti každé z členských zemí stanoven národní cíl. Definice národních cílů v oblasti zaměstnanosti jsou srovnatelné s celounijní úrovní. Ve 4. čtvrtletí 2017 tuto národní míru zaměstnanosti v zemích EU28 splnilo 10 států (Švédsko, Estonsko, Německo, Česká republika, Litva, Lotyšsko, Irsko, Malta, Polsko a Chorvatsko).

 

Tabulka seřazená od nejvyšších hodnot k nejnižším ukazuje, že si stále vysokou míru zaměstnanosti udržují severské státy včetně baltských zemí, některé země západní Evropy a naše republika. I přes spíše nízký meziroční růst má stále nejvyšší míru zaměstnanosti Švédsko (81,6 %). Největší meziroční nárůst míry zaměstnanosti vykazuje Bulharsko (o 4,4 p. b.), dále Slovinsko, Estonsko a Portugalsko. Nejnižší míra zaměstnanosti je stále v Řecku (57,7 %), kde je zaměstnána méně než polovina žen.

 

Ve 4. čtvrtletí 2017 se Česká republika opět zařadila na čtvrté místo mezi zeměmi EU28, když míra naší zaměstnanosti byla už 79,4 %. Ze sousedních států mělo ve 4. čtvrtletí 2017 vyšší míru zaměstnanosti Německo (79,8 %). Rakousko (75,8 %) splňuje stanovenou průměrnou hranici zaměstnat alespoň 75 % populace ve věkové kategorii 20 až 64 let, ale na národní cílovou úroveň mu ještě schází. Na Slovensku a v Polsku byla celková zaměstnanost zhruba o více než 8 p. b. nižší než v ČR.

 

Ve všech zemích EU je míra zaměstnanosti mužů více či méně vyšší než míra zaměstnanosti žen. Ve 4. čtvrtletí roku 2017 převyšovala zaměstnanost mužů v České republice s 87,1 procenty v této kategorii všechny ostatní členské země. Míru zaměstnanosti žen má stále nejvyšší Švédsko (79,4 %). V ČR zaměstnanost žen dosáhla 71,4 %.

 

Tabulka 1 Míra zaměstnanosti 20–64letých v členských zemích EU (v %)

Země (cíl strategie)

4. čtvrtletí 2017

Rozdíl v p. b.
4. Q 2017 - 4. Q 2016

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Švédsko (> 80 %)

81,6

83,8

79,4

0,6

0,9

0,3

Estonsko (76 %)

80,1

83,2

77,0

3,7

2,9

4,4

Německo (77 %)

79,8

83,7

75,8

0,6

0,6

0,6

Česká republika (75 %)

79,4

87,1

71,4

1,6

1,7

1,5

Spojené království

78,5

83,5

73,5

0,7

0,3

1,1

Nizozemsko (80 %)

78,4

83,6

73,3

0,8

0,5

1,2

Dánsko (80 %)

77,3

80,9

73,7

0,2

0,3

0,1

Litva (72,8 %)

76,6

77,4

75,8

1,2

1,2

1,1

Lotyšsko (73 %)

76,0

78,5

73,8

2,5

4,1

1,2

Rakousko (77 %)

75,8

80,1

71,6

0,8

1,2

0,4

Finsko (78 %)

74,8

76,5

73,0

1,8

1,8

1,8

Slovinsko (75 %)

74,7

78,1

71,2

3,7

4,2

3,3

Portugalsko (75 %)

74,6

78,5

70,9

3,3

3,8

2,8

Maďarsko (75 %)

73,9

81,9

66,2

1,3

2,2

0,5

Irsko (69-71 %)

73,6

79,5

67,9

1,4

1,0

1,9

Malta (70 %)

73,1

85,6

59,9

2,8

2,1

3,5

EU28 (75 %)

72,5

78,4

66,8

1,1

1,2

1,2

Bulharsko (76 %)

72,1

76,6

67,5

4,4

4,9

3,9

Lucembursko (73 %)

71,6

75,9

67,1

-0,2

-0,6

0,1

Kypr (75-77 %)

71,4

75,6

67,6

2,0

0,9

3,2

Slovensko (72 %)

71,3

77,7

64,9

1,0

0,5

1,6

Polsko (71 %)

71,1

78,8

63,5

1,2

1,5

0,9

Francie (75 %)

70,9

74,9

67,0

1,0

1,0

1,0

Belgie (73,2 %)

69,6

74,5

64,7

0,6

1,3

-0,1

Rumunsko (70 %)

68,4

77,5

59,2

1,9

2,1

1,8

Španělsko (74 %)

66,1

72,0

60,3

1,6

1,9

1,4

Chorvatsko (62,9 %)

64,4

69,0

59,8

3,0

2,2

3,7

Itálie (67-69 %)

62,6

72,4

52,9

0,9

0,6

1,0

Řecko (70 %)

57,7

68,0

47,6

1,8

2,6

1,1

Zdroj: Eurostat

 

 

Ve 4. čtvrtletí roku 2017 zaznamenaly ve srovnání s předchozím čtvrtletím největší nárůst zaměstnaných osob Malta (1,8 %), Estonsko (1,6 %) a Finsko (1,2 %). Největší pokles zaměstnaných mezi čtvrtletími ze sledovaných zemí eviduje Itálie (-0,3 %) a Polsko (-0,3 %). V České republice zůstala zaměstnanost z tohoto hlediska stejná.

 

Nezaměstnanost mužů i žen ve věku 15–64 let je v naší republice nejnižší

 

Míra nezaměstnanosti meziročně dále klesla ve všech členských zemích EU.

V České republice byla míra nezaměstnanosti v daném období nejnižší, když celková míra nezaměstnanosti za dané období dosahovala 2,4 %, u mužů dokonce 2,0 %. V ČR je dokonce i poprvé nejnižší míra nezaměstnanosti žen, ta v tomto období činila 3,0 procent. Na druhé místo se s celkovou úrovní nezaměstnanosti 3,6 % zařadilo Německo. Již několik období si Maďarsko udržuje nízkou nezaměstnanost, ve 4. čtvrtletí dosahovala celková míra v této zemi 3,8 procent.

 

V porovnání s ostatními sousedními státy byla míra nezaměstnanosti o 2 a více procentní body vyšší v Polsku (4,5 %) a v Rakousku (5,3 %). Slovensko se 7,8 procentní mírou nezaměstnanosti 15–64letých osob bylo hned pod evropským průměrem.

 

Tabulka 2 Míra nezaměstnanosti 15–64letých v členských zemích EU (v %)

Země

4. čtvrtletí 2017

Rozdíl v p. b.
 4. Q 2017 - 4. Q 2016

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Česká republika

2,4

2,0

3,0

-1,2

-1,1

-1,3

Německo

3,6

3,9

3,2

-0,2

-0,4

-0,2

Malta

3,8

3,9

3,5

-0,5

0,2

-1,6

Maďarsko

3,8

3,3

4,4

-0,7

-1,1

-0,1

Spojené království

4,2

4,2

4,2

-0,5

-0,7

-0,3

Nizozemsko

4,3

4,0

4,6

-1,2

-1,0

-1,5

Polsko

4,5

4,5

4,7

-1,1

-1,0

-1,0

Rumunsko

4,9

5,3

4,4

-0,7

-0,7

-0,6

Lucembursko

5,2

5,0

5,4

-0,7

-1,2

-0,2

Dánsko

5,2

5,0

5,5

-1,1

-0,9

-1,2

Estonsko

5,3

5,4

5,2

-1,4

-1,9

-1,0

Rakousko

5,3

5,5

5,1

-0,4

-0,5

-0,2

Bulharsko

5,7

5,7

5,7

-1,0

-1,2

-0,8

Slovinsko

5,9

5,2

6,6

-2,2

-2,7

-1,8

Švédsko

6,2

6,4

6,0

-0,4

-0,5

-0,2

Irsko

6,2

6,7

5,7

-1,2

-1,1

-1,2

Belgie

6,4

6,6

6,3

-0,9

-1,2

-0,4

Litva

6,9

7,9

5,9

-0,9

-1,1

-0,7

EU28

7,4

7,2

7,7

-1,0

-1,0

-0,9

Slovensko

7,8

7,2

8,5

-1,4

-1,4

-1,4

Finsko

7,8

8,2

7,3

-0,4

-0,3

-0,5

Lotyšsko

8,3

9,1

7,5

-1,3

-1,9

-0,6

Portugalsko

8,4

8,1

8,6

-2,5

-2,8

-2,2

Francie

9,3

9,4

9,2

-1,1

-1,1

-1,1

Kypr

10,3

10,7

9,9

-2,8

-1,8

-3,9

Chorvatsko

11,0

10,8

11,3

-2,5

-1,5

-3,7

Itálie

11,4

10,6

12,5

-1,0

-0,9

-1,1

Španělsko

16,6

15,1

18,4

-2,1

-2,2

-2,0

Řecko

21,4

17,5

26,3

-2,3

-2,5

-2,0

Zdroj: Eurostat

 

Nejvyšší míru nezaměstnanosti mají převážně ve státech jižní Evropy. V porovnání s minulým čtvrtletím v těchto zemích zřejmě vlivem zimního období míra nezaměstnanosti mírně vzrostla. U Řecka lze stále konstatovat, že z osob ve věku 15–64 let, které by mohly pracovat, byla více než pětina nezaměstnaná.

 

Meziroční pokles činí v průměru za země EU28 1,0 procentní bod. Největší meziroční pokles nezaměstnanosti mají zejména země jižní Evropy, kde se míra nezaměstnanosti 15–64letých pohybuje nad evropským průměrem.

 

Klesá nezaměstnanost mladých ve věku 15–24 let

 

Zejména demografické změny mají v současné době vliv na nezaměstnanost mladých ve věku 15–24 let. Z meziročního porovnání vyplývá, že ve většině členských zemí EU míra nezaměstnanosti mladých klesla. Míra nezaměstnanosti mladých ve věku 15–24 let je v evropských zemích dvojnásobně a více vyšší než nezaměstnanost v produktivním věku. Mírně vyšší je nezaměstnanost mladých mužů než žen. Pro tuto věkovou skupinu je však třeba vzít v potaz, že do situace v nejmladších skupinách produktivního věku i z genderového pohledu zasahuje skutečnost, že podstatná část se zatím připravuje ve školách na výkon budoucího povolání, a nejsou tedy aktivními. Z dostupných údajů vyplývá, že největší nezaměstnanost mladých lidí měli v Řecku (43,6 %) a ve Španělsku (37,5 %). První pořadí s nejnižší celkovou nezaměstnaností mladých si stále udržuje Německo (6,1 %), u mužů zde činila míra nezaměstnanosti 6,7 %, a u žen 5,4 %. V České republice ve 4. čtvrtletí 2017 míra nezaměstnanosti 15–24letých dosáhla druhé nejnižší hodnoty 6,3 %, u mužů byla tato míra právě v ČR nejnižší a činila 6,3 %.

 

Tabulka 3 Míra nezaměstnanosti 15–24letých v členských zemích EU (v %)

Země

4. čtvrtletí 2017

celkem

muži

ženy

Německo

6,1

6,7

5,4

Česká republika

6,3

6,3

6,2

Nizozemsko

7,7

8,3

7,2

Dánsko

9,1

9,3

8,8

Rakousko

9,4

10,2

8,6

Malta

9,6(u)

:(u)

:(u)

Maďarsko

10,2

8,6

12,5

Bulharsko

11,6

11,3

12,2

Spojené království

11,8

12,9

10,6

Irsko

12,2

14,0

10,2

Slovinsko

12,7(u)

12,0(u)

13,5(u)

Litva

13,1

14,7

11,2

Finsko

14,3

15,7

12,9

Švédsko

14,5

14,9

14,1

Polsko

14,7

14,3

15,4

EU28

16,2

16,7

15,7

Lotyšsko

16,5

20,2

11,7

Lucembursko

16,5(u)

:(u)

:(u)

Belgie

16,8

17,1

16,6

Slovensko

19,5

17,9

22,0

Rumunsko

21,2

20,1

22,7

Francie

22,3

23,4

20,9

Kypr

22,9

26,7

19,7

Portugalsko

23,5

21,4

25,8

Chorvatsko

32,4

31,9(u)

33,3(u)

Itálie

35,2

32,7

39,0

Španělsko

37,5

37,8

37,1

Řecko

43,6

39,2

48,2

Estonsko

:(u)

:(u)

:(u)

 

Zdroj: Eurostat : - údaj není k dispozici

                                                                                                                                            (u) - nízká spolehlivost

 

Podíl osob nezaměstnaných 1 rok a déle

 

Při celkovém poklesu nezaměstnanosti se podíl dlouhodobě nezaměstnaných (1 rok a déle) na celkové nezaměstnanosti – v průměru za EU28 meziročně snížil o 2,1 p. b. na 44,5 %. Nad tímto průměrem je sedm států Unie se stále vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných.

 

Ve většině zemí se ve 4. čtvrtletí 2017 podíl dlouhodobě nezaměstnaných (tj. nezaměstnaných 1 rok a déle) meziročně snížil. V České republice se podíl nezaměstnaných 1 rok a déle meziročně snížil o 7,8 p. b. (na 31,4 %). Největší meziroční pokles zaznamenali v Chorvatsku (na celkových 33,0 %). Naopak největší přírůstek v podílu dlouhodobě nezaměstnaných měli na Slovensku. Dlouhodobá nezaměstnanost je problémem zejména v Řecku (71,6 %), dále pak na Slovensku, v Itálii, v Bulharsku a i v Belgii, kde dlouhodobě nepracuje více než polovina z celkového počtu nezaměstnaných. Nejnižší podíl dlouhodobě nezaměstnaných je naopak v severských státech, které se vyznačují podprůměrnou celkovou nezaměstnaností.

 

Tabulka 4 Podíl osob nezaměstnaných 1 rok a déle na celkovém počtu nezaměstnaných ve věku 15–64 let (v %)

Země

4. čtvrtletí 2017

Rozdíl v p. b.
 4. Q 2017 - 4. Q 2016

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Řecko

71,6

68,7

74,0

0,0

-1,0

0,7

Slovensko

62,8

67,4

58,2

3,5

4,4

2,7

Itálie

58,2

59,7

56,4

1,0

3,6

-1,9

Bulharsko

55,3

56,5

53,9

-2,4

-1,8

-3,1

Belgie

51,5

52,5

50,3

0,3

-0,7

1,8

Portugalsko

46,3

46,4

46,3

-8,7

-12,0

-5,1

Slovinsko

45,9

48,9

43,3

-8,7

-12,1

-4,3

EU28

44,5

45,0

43,9

-2,1

-1,7

-2,5

Francie

43,1

44,5

41,6

-1,7

-2,1

-1,2

Španělsko

42,8

41,1

44,4

-5,0

-5,1

-5,0

Irsko

42,6

47,4

36,4

-10,8

-12,1

-9,0

Německo

42,5

45,0

39,1

0,2

0,9

-0,6

Rumunsko

39,6

42,8

34,5

-7,9

-5,8

-11,1

Nizozemsko

39,6

37,9

41,4

-2,7

-5,2

-0,1

Litva

39,2

37,8

41,1

2,4

3,9

0,4

Maďarsko

38,3

38,9

37,7

-7,3

-5,9

-8,7

Malta

37,8(u)

41,9(u)

:(u)

.-2,0(u)

.-0,5(u)

:(u)

Lucembursko

35,1

36,7(u)

33,4(u)

3,3

2,9(u)

4,2(u)

Rakousko

34,7

32,7

37,2

0,6

-3,9

6,4

Kypr

33,7

35,4

31,8

-11,2

-17,3

-5,7

Chorvatsko

33,0

32,7(u)

33,4(u)

-16,1

.-16,3(u)

.-15,7(u)

Lotyšsko

32,4

30,9

34,2

-5,8

-12,9

3,6

Polsko

32,2

33,0

31,4

-1,6

-0,9

-2,4

Estonsko

31,4

29,5(u)

33,5(u)

-6,7

.-8,7(u)

.-4,4(u)

Česká republika

31,4

32,0

30,9

-7,8

-3,5

-11,5

Spojené království

26,0

29,8

21,8

-0,1

1,0

-1,0

Finsko

26,0

27,6

23,9

-2,3

-3,4

-1,2

Dánsko

25,2

26,0

24,4

1,6

3,7

-0,4

Švédsko

20,9

22,9

18,4

0,6

1,9

-1,1

Zdroj: Eurostat : - údaj není k dispozici

(u) - nízká spolehlivost

 

Kontakt

Ilona Mendlová

Oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí

Tel.: 274 054 380

E-mail: ilona.mendlova@czso.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Postavení českého trhu práce v rámci EU - 4. čtvrtletí 2017

Diskuze a názory uživatelů na téma: Postavení českého trhu práce v rámci EU - 4. čtvrtletí 2017

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Pá 15:58  US - průmyslová výroba v listopadu roste nad odhady trhu ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Pá 14:39  Maloobchodní tržby zpomalily (14.12.2018) ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Pá 13:07  Eurozóna - PMI v listopadu naznačuje zpomalování ekonomiky Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Pá 11:40  Průzkum PMI potvrzuje trvající pesimismus Radomír Jáč (Generali)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies