ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  10.12.2017 09:02:29

ČR - průmysl v říjnu rostl o 5,3%, hodnota nových zakázek +10,3% r/r

 


Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 5,3 %, bez očištění byla vyšší o 10,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 10,3 %.

Průmyslová produkce v říjnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,5 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 5,3 %, bez očištění vzrostla o 10,5 %. Říjen 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,2 procentního bodu, růst o 10,8 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,7 p.b., růst o 15,4 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 21,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích opravy a instalace strojů a zařízení (pokles o 7,7 %), výroba usní a souvisejících výrobků (pokles o 3,0 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (pokles o 1,1 %).

Tržbyprůmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2017 meziročně vzrostly o 8,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 9,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 8,0 %.

Hodnota nových zakázek v říjnu 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 10,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 12,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba elektrických zařízení (příspěvek +2,6 p.b., růst o 29,8 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,5 p.b., růst o 28,1 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů  (příspěvek +1,3 p.b., růst o 3,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (pokles o 1,5 %) a výroba oděvů (pokles o 0,3 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu 2017 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2017 meziročně vzrostla o 7,1 % a činila 31 211 .

Podle údajů zveřejněných Eurostatemprůmyslová produkce v září 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,6 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za říjen 2017 Eurostat zveřejní 13. 12. 2017 v 11.00 h.

 

________________

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za říjen 2017 revidovány údaje za červenec až září 2017.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz
Metoda získání dat:  přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12


Termín ukončení sběru dat:  1. 12. 2017


Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr


Termín zveřejnění další RI: 8. 1. 2018

 

Přílohy

Archiv:
  • rok 2017  |  říjen 2017  |  září 2017  |  srpen 2017  |  červenec 2017  |  červen 2017  |  květen 2017  |  duben 2017  |  březen 2017  |  únor 2017  |  leden 2017
  • rok 2016  |  prosinec 2016  |  listopad 2016  |  říjen 2016  |  září 2016  |  srpen 2016  |  červenec 2016  |  červen 2016  |  květen 2016  |  duben 2016  |  březen 2016  |  únor 2016  |  leden 2016
  • rok 2015  |  prosinec 2015  |  listopad 2015  |  říjen 2015  |  září 2015  |  srpen 2015  |  červenec 2015  |  červen 2015  |  květen 2015  |  duben 2015  |  březen 2015  |  únor 2015  |  leden 2015
  • rok 2014  |  prosinec 2014  |  listopad 2014  |  říjen 2014  |  září 2014  |  srpen 2014  |  červenec 2014  |  červen 2014  |  květen 2014  |  duben 2014  |  březen 2014  |  únor 2014  |  leden 2014
  • rok 2013  |  prosinec 2013  |  listopad 2013  |  říjen 2013  |  září 2013  |  srpen 2013  |  červenec 2013  |  červen 2013  |  květen 2013  |  duben 2013  |  březen 2013  |  únor 2013  |  leden 2013
  • rok 2012  |  prosinec 2012  |  listopad 2012  |  říjen 2012  |  září 2012  |  srpen 2012  |  červenec 2012  |  červen 2012  |  květen 2012  |  duben 2012  |  březen 2012  |  únor 2012  |  leden 2012
  • rok 2011  |  prosinec 2011  |  listopad 2011  |  říjen 2011  |  září 2011  |  srpen 2011  |  červenec 2011  |  červen 2011  |  květen 2011  |  duben 2011  |  březen 2011  |  únor 2011  |  leden 2011
  • rok 2010  |  prosinec 2010  |  listopad 2010  |  říjen 2010  |  září 2010  |  srpen 2010  |  červenec 2010  |  červen 2010  |  květen 2010  |  duben 2010  |  březen 2010  |  únor 2010  |  leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

7. 12. 2017

Počet zaměstnanců v průmyslu se dále zvýšil

Průmysl – říjen 2017         

Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 5,3 %, bez očištění byla vyšší o 10,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 10,3 %.

Průmyslová produkce v říjnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,5 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 5,3 %, bez očištění vzrostla o 10,5 %. Říjen 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,2 procentního bodu, růst o 10,8 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,7 p.b., růst o 15,4 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 21,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích opravy a instalace strojů a zařízení (pokles o 7,7 %), výroba usní a souvisejících výrobků (pokles o 3,0 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (pokles o 1,1 %).

 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2017 meziročně vzrostly o 8,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 9,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 8,0 %.

 

Hodnota nových zakázek v říjnu 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 10,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 12,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba elektrických zařízení (příspěvek +2,6 p.b., růst o 29,8 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,5 p.b., růst o 28,1 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,3 p.b., růst o 3,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (pokles o 1,5 %) a výroba oděvů (pokles o 0,3 %).

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu 2017 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2017 meziročně vzrostla o 7,1 % a činila 31 211 .

 

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v září 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,6 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za říjen 2017 Eurostat zveřejní 13. 12. 2017 v 11.00 h.

 

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za říjen 2017 revidovány údaje za červenec až září 2017.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:       Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz

Kontaktní osoba:                                  Ing. Iveta Danišová, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:                             přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat:               1. 12. 2017

Navazující výstupy:                              časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI:                8. 1. 2018

 

 

Přílohy:

Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)

Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)

Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)

Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)

Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Út 16:10  Fed, BoE a ECB - kdo řekne stop? X-Trade Brokers (XTB)
Út 15:11  FED ve středu rozhodne mimo jiné o dalším osudu dolaru Tisková zpráva (Tisková zpráva)
Út 14:51  CAD po zveřejnění HDP z Kanady mírně posiluje X-Trade Brokers (XTB)
Út 11:43  HDP z eurozóny za 4Q překonalo očekávání X-Trade Brokers (XTB)

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688