ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  10.12.2017 09:02:29

ČR - průmysl v říjnu rostl o 5,3%, hodnota nových zakázek +10,3% r/r

 


Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 5,3 %, bez očištění byla vyšší o 10,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 10,3 %.

Průmyslová produkce v říjnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,5 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 5,3 %, bez očištění vzrostla o 10,5 %. Říjen 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,2 procentního bodu, růst o 10,8 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,7 p.b., růst o 15,4 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 21,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích opravy a instalace strojů a zařízení (pokles o 7,7 %), výroba usní a souvisejících výrobků (pokles o 3,0 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (pokles o 1,1 %).

Tržbyprůmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2017 meziročně vzrostly o 8,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 9,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 8,0 %.

Hodnota nových zakázek v říjnu 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 10,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 12,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba elektrických zařízení (příspěvek +2,6 p.b., růst o 29,8 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,5 p.b., růst o 28,1 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů  (příspěvek +1,3 p.b., růst o 3,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (pokles o 1,5 %) a výroba oděvů (pokles o 0,3 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu 2017 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2017 meziročně vzrostla o 7,1 % a činila 31 211 .

Podle údajů zveřejněných Eurostatemprůmyslová produkce v září 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,6 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za říjen 2017 Eurostat zveřejní 13. 12. 2017 v 11.00 h.

 

________________

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za říjen 2017 revidovány údaje za červenec až září 2017.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz
Metoda získání dat:  přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12


Termín ukončení sběru dat:  1. 12. 2017


Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr


Termín zveřejnění další RI: 8. 1. 2018

 

Přílohy

Archiv:
  • rok 2017  |  říjen 2017  |  září 2017  |  srpen 2017  |  červenec 2017  |  červen 2017  |  květen 2017  |  duben 2017  |  březen 2017  |  únor 2017  |  leden 2017
  • rok 2016  |  prosinec 2016  |  listopad 2016  |  říjen 2016  |  září 2016  |  srpen 2016  |  červenec 2016  |  červen 2016  |  květen 2016  |  duben 2016  |  březen 2016  |  únor 2016  |  leden 2016
  • rok 2015  |  prosinec 2015  |  listopad 2015  |  říjen 2015  |  září 2015  |  srpen 2015  |  červenec 2015  |  červen 2015  |  květen 2015  |  duben 2015  |  březen 2015  |  únor 2015  |  leden 2015
  • rok 2014  |  prosinec 2014  |  listopad 2014  |  říjen 2014  |  září 2014  |  srpen 2014  |  červenec 2014  |  červen 2014  |  květen 2014  |  duben 2014  |  březen 2014  |  únor 2014  |  leden 2014
  • rok 2013  |  prosinec 2013  |  listopad 2013  |  říjen 2013  |  září 2013  |  srpen 2013  |  červenec 2013  |  červen 2013  |  květen 2013  |  duben 2013  |  březen 2013  |  únor 2013  |  leden 2013
  • rok 2012  |  prosinec 2012  |  listopad 2012  |  říjen 2012  |  září 2012  |  srpen 2012  |  červenec 2012  |  červen 2012  |  květen 2012  |  duben 2012  |  březen 2012  |  únor 2012  |  leden 2012
  • rok 2011  |  prosinec 2011  |  listopad 2011  |  říjen 2011  |  září 2011  |  srpen 2011  |  červenec 2011  |  červen 2011  |  květen 2011  |  duben 2011  |  březen 2011  |  únor 2011  |  leden 2011
  • rok 2010  |  prosinec 2010  |  listopad 2010  |  říjen 2010  |  září 2010  |  srpen 2010  |  červenec 2010  |  červen 2010  |  květen 2010  |  duben 2010  |  březen 2010  |  únor 2010  |  leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

7. 12. 2017

Počet zaměstnanců v průmyslu se dále zvýšil

Průmysl – říjen 2017         

Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 5,3 %, bez očištění byla vyšší o 10,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 10,3 %.

Průmyslová produkce v říjnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,5 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 5,3 %, bez očištění vzrostla o 10,5 %. Říjen 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,2 procentního bodu, růst o 10,8 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,7 p.b., růst o 15,4 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 21,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích opravy a instalace strojů a zařízení (pokles o 7,7 %), výroba usní a souvisejících výrobků (pokles o 3,0 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (pokles o 1,1 %).

 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2017 meziročně vzrostly o 8,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 9,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 8,0 %.

 

Hodnota nových zakázek v říjnu 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 10,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 12,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba elektrických zařízení (příspěvek +2,6 p.b., růst o 29,8 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,5 p.b., růst o 28,1 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,3 p.b., růst o 3,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (pokles o 1,5 %) a výroba oděvů (pokles o 0,3 %).

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu 2017 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2017 meziročně vzrostla o 7,1 % a činila 31 211 .

 

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v září 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,6 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za říjen 2017 Eurostat zveřejní 13. 12. 2017 v 11.00 h.

 

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za říjen 2017 revidovány údaje za červenec až září 2017.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:       Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz

Kontaktní osoba:                                  Ing. Iveta Danišová, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:                             přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat:               1. 12. 2017

Navazující výstupy:                              časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI:                8. 1. 2018

 

 

Přílohy:

Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)

Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)

Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)

Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)

Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

St 15:15  Americká správa ADP nenaplnila očakávania X-Trade Brokers (XTB)
St 12:59  Má QE ještě smysl? Patria (Patria Finance)
St 12:30  Koruna před ČNB posiluje Research (Česká spořitelna)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.