Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)
  Obchodní zákoník byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník ke dni 1.1.2014.

  Přehled sazeb povinného ručení pro rok 2009 naleznete v naší příloze Povinné ručení.

  Úvod Úvod
  Část první § 1-55 Obecná ustanovení
  Hlava I § 1-20 Základní ustanovení
  Díl I § 1-4 Úvodní ustanovení
  Díl II § 5-7 Podnik a obchodní jmění
  Díl III § 8-12 Obchodní firma
  Díl IV § 13-16 Jednání podnikatele
  Díl V § 17-20 Obchodní tajemství
  Hlava II § 21-26 Podnikání zahraničních osob
  Díl I § 21-23 Základní ustanovení
  Díl II § 24 Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách
  Díl III § 25 Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice
  Díl IV § 26 Přemístění sídla
  Hlava III § 27-38l Obchodní rejstřík
  Hlava IV § 39-40 Účetnictví podnikatelů
  Hlava V § 41-55 Hospodářská soutěž
  Díl I § 41-43 Účast na hospodářské soutěži
  Díl II § 44-52 Nekalá soutěž
  Díl III § 53-55 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
  Část druhá § 56-260 Obchodní společnosti a družstvo
  Hlava I § 56-220zc Obchodní společnosti
  Díl I § 56-75c Obecná ustanovení
  Díl II § 76-92e Veřejná obchodní společnost
  Oddíl 1 § 76-78 Základní ustanovení
  Oddíl 2 § 79-84 Práva a povinnosti společníků
  Oddíl 3 § 85-87 Právní vztahy k třetím osobám
  Oddíl 4 § 88-92 Zrušení a likvidace společnosti
  Oddíl 5 § 92a-92d nadpis zrušen
  Oddíl 6 § 92e nadpis zrušen
  Díl III § 93-104e Komanditní společnost
  Oddíl 1 § 93-96 Základní ustanovení
  Oddíl 2 § 97-100 Práva a povinnosti společníků
  Oddíl 3 § 101 Právní vztahy k třetím osobám
  Oddíl 4 § 102-104 Zrušení a likvidace společnosti
  Oddíl 5 § 104a-104d nadpis zrušen
  Oddíl 6 § 104e nadpis zrušen
  Díl IV § 105-153e Společnost s ručením omezeným
  Oddíl 1 § 105-112 Základní ustanovení
  Oddíl 2 § 113-124 Práva a povinnosti společníků
  Oddíl 3 § 125-140 Orgány společnosti
  Oddíl 4 § 141-150 Změna společenské smlouvy
  Oddíl 5 § 151-153 Zrušení a likvidace společnosti
  Oddíl 6 § 153a-153e nadpis zrušen
  Díl V § 154-220zc Akciová společnost
  Oddíl 1 § 154-161g Základní ustanovení
  Oddíl 2 § 162-177a Založení a vznik společnosti
  Oddíl 3 § 178-183n Práva a povinnosti akcionářů
  Oddíl 4 § 184-201 Orgány společnosti
  Oddíl 5 § 202-210 Zvýšení základního kapitálu
  Oddíl 6 § 211-216c Snížení základního kapitálu
  Oddíl 7 § 217-217a Rezervní fond a opční listy
  Oddíl 8 § 218-220 Zrušení a likvidace společnosti
  Oddíl 9 § 220a-220o nadpis zrušen
  Oddíl 10 § 220p nadpis zrušen
  Oddíl 11 § 220r-220za nadpis zrušen
  Oddíl 12 § 220zb-220zc nadpis zrušen
  Hlava II § 221-260 Družstvo
  Díl I § 221-226 Základní ustanovení
  Díl II § 227-236 Vznik a zánik členství
  Díl III § 237-251 Orgány družstva
  Díl IV § 252-253 Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
  Díl V § 254-260 Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva
  Část třetí § 261-755 OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY
  Hlava I § 261-408 Obecná ustanovení
  Díl I § 261-265 Předmět právní úpravy a její povaha
  Díl II § 266-268 Některá ustanovení o právních úkonech
  Díl III § 269-288 Některá ustanovení o uzavírání smlouvy
  Oddíl 1 § 269-275 Jednání o uzavření smlouvy
  Oddíl 2 § 276-280 Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky
  Oddíl 3 § 281-288 Obchodní veřejná soutěž
  Díl IV § 289-292 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
  Díl V § 293-296 Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech
  Díl VI § 297-323f Zajištění závazku
  Oddíl 1 § 297-299 bez nadpisu
  Oddíl 2 § 300-302 Některá ustanovení o smluvní pokutě
  Oddíl 3 § 303-312 Ručení
  Oddíl 4 § 313-322 Bankovní záruka
  Oddíl 5 § 323 Uznání závazku
  Oddíl 6 § 323a-323f nadpis zrušen
  Díl VII § 324-343b Zánik závazku jeho splněním
  Oddíl 1 § 324-334 Způsob plnění
  Oddíl 2 § 335-343b Místo plnění
  Díl VIII § 344-357 Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku
  Oddíl 1 § 344-351 Odstoupení od smlouvy
  Oddíl 2 § 352-354 Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění
  Oddíl 3 § 355 Odstupné
  Oddíl 4 § 356-357 Zmaření účelu smlouvy
  Díl IX § 358-364 Některá ustanovení o započtení pohledávek
  Díl X § 365-386 Porušení smluvních povinností a jeho následky
  Oddíl 1 § 365-369a Prodlení dlužníka
  Oddíl 2 § 370-372 Prodlení věřitele
  Oddíl 3 § 373-386 Náhrada škody
  Díl XI § 387-408 Promlčení
  Oddíl 1 § 387 Předmět promlčení
  Oddíl 2 § 388-390 Účinky promlčení
  Oddíl 3 § 391-401 Počátek a trvání promlčecí doby
  Oddíl 4 § 402-407 Stavení a přetržení promlčecí doby
  Oddíl 5 § 408 Obecné omezení promlčecí doby
  Hlava II § 409-728 Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích
  Díl I § 409-470 Kupní smlouva
  Oddíl 1 § 409-410 Vymezení kupní smlouvy
  Oddíl 2 § 411-442 Povinnosti prodávajícího
  Oddíl 3 § 443-446 Nabytí vlastnického práva
  Oddíl 4 § 447-454 Povinnosti kupujícího
  Oddíl 5 § 455-461 Nebezpečí škody na zboží
  Oddíl 6 § 462-468 Uchování zboží
  Oddíl 7 § 469-470 Zvláštní ustanovení o náhradě škody
  Díl II § 471-475 Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
  Oddíl 1 § 471-472 Koupě na zkoušku
  Oddíl 2 § 473-475 Cenová doložka
  Díl III § 476-488a Smlouva o prodeji podniku
  Díl IIIA § 488b-488i Smlouva o nájmu podniku
  Díl IV § 489-496 Smlouva o koupi najaté věci
  Díl V § 497-507 Smlouva o úvěru
  Díl VI § 508-515 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
  Díl VII § 516-526 Smlouva o uložení věci
  Díl VIII § 527-535 Smlouva o skladování
  Díl IX § 536-565 Smlouva o dílo
  Oddíl 1 § 536 Základní ustanovení
  Oddíl 2 § 537-538 Provedení díla
  Oddíl 3 § 539-541 Věci určené k provedení díla
  Oddíl 4 § 542-545 Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
  Oddíl 5 § 546-549 Cena za dílo
  Oddíl 6 § 550-553 Způsob provádění díla
  Oddíl 7 § 554-559 Provedení díla
  Oddíl 8 § 560-565 Vady díla
  Díl X § 566-576 Smlouva mandátní
  Díl XI § 577-590 Smlouva komisionářská
  Díl XII § 591-600 Smlouva o kontrolní činnosti
  Díl XIII § 601-609 Smlouva zasílatelská
  Díl XIV § 610-629 Smlouva o přepravě věci
  Díl XV § 630-637 Smlouva o nájmu dopravního prostředku
  Díl XVI § 638-641 Smlouva o provozu dopravního prostředku
  Díl XVII § 642-651 Smlouva o zprostředkování
  Díl XVIII § 652-672a Smlouva o obchodním zastoupení
  Díl XIX § 673-681 Smlouva o tichém společenství
  Díl XX § 682-691 Smlouva o otevření akreditivu
  Díl XXI § 692-699 Smlouva o inkasu
  Díl XXII § 700-707 Smlouva o bankovním uložení věci
  Díl XXIII § 708-715a Smlouva o běžném účtu
  Díl XXIV § 716-719b Smlouva o vkladovém účtu
  Díl XXV § 720-724 Cestovní šek
  Díl XXVI § 725-728 Slib odškodnění
  Hlava III § 729-755 Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu
  Díl I § 729 Předmět úpravy
  Díl II § 730-738 Obecná ustanovení
  Díl III § 739-755 Zvláštní ujednání
  Oddíl 1 § 739-741 Zákaz dalšího vývozu
  Oddíl 2 § 742-743 Ujednání o omezení prodeje
  Oddíl 3 § 744 Měnová doložka
  Oddíl 4 § 745-749 Smlouva o výhradním prodeji
  Oddíl 5 § 750-755 Smlouvy o vázaných obchodech
  Část čtvrtá § 756-775 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
  Vybraná ustanovení z novel Vybraná ustanovení z novel  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat     Mobil verze

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2021

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.