Daňové formuláře pro rok 2013

Formuláře pro rok 2013
Kod Vzor Název
25 5101 17 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
25 5101a 10 Odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)
25 5102 17 Přihláška k registraci právnických osob - univerzální
25 5104 5 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
25 5105 10 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
25 5111 1 Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace
25 5125 4 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny
25 5126 4 List člena skupiny
25 5127 4 Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny
25 5216/3 6 Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru)
25 5216/9 4 Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5
25 5241 7 Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech
25 5242 2 Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty
25 5246 7 Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zýhodnění
25 5247 1 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
25 5247/a 1 Vysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
25 5401 18 Přiznání k dani z přidané hodnoty
25 5402 9 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou od 1. 1. 2004
25 5402/A 6 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou od 1.1.2004
25 5402/B 6 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti od 1. 1. 2004
25 5403 13 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické
25 5404 23 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy
25 5404/1 23 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/1a 23 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
25 5404/a 23 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy - anglická verze
25 5404/B 16 Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období
25 5404/Ba 16 Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období - anglická verze
25 5404/C 11 Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
25 5404/C/1 11 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu
25 5404/C1a 11 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu - anglická verze
25 5404/Ca 11 Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - anglická verze
25 5404/D 10 Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/Da 10 Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
25 5405 19 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012
25 5405/1 20 Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012
25 5405/1a 20 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012 - anglická verze
25 5405/AJ 19 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012 - anglická verze
25 5405/P1 8 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)
25 5405/P1a 8 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) - anglická verze
25 5405/P2 8 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona)
25 5405/P2a 8 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) - anglická verze
25 5405/P3 8 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona)
25 5405/P3a 8 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§38f zákona) - anglická verze
25 5405/P6 1 Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů
25 5405/P6a 1 Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů - anglická verze
25 5405a 2 Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí
25 5405aj 2 Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí - anglická verze
25 5405b 2 Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
25 5405ba 2 Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - anglická verze
25 5405c 6 Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
25 5405ca 6 Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením - anglická verze
25 5406 13 Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací
25 5407 15 Přiznání k dani silniční
25 5407/1 14 Přiznání k dani silniční - příloha
25 5408 19 Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční
25 5409 11 Přiznání k dani dědické
25 5409/1 13 Přiznání k dani darovací
25 5410 15 Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
25 5411 17 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
25 5411/a 4 Dodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí
25 5412 14 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty
25 5433 8 Příloha k přiznání k dani darovací
25 5450 13 Přiznání k dani z nemovitostí
25 5450/1 17 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí
25 5451 8 Platební výměr na správní poplatek
25 5452 9 Dodatečný platební výměr na správní poplatek
25 5453 9 Výzva k úhradě správního poplatku
25 5457 22 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5457/AJ 22 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - anglická verze
25 5459 18 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5459/1 17 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5460 21 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
25 5460 20 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
25 5460/1 17 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5460/AJ 21 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze
25 5460/AJ 20 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze
25 5461 11 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
25 5462 12 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
25 5466 15 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
25 5466/1 11 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
25 5466/A 11 Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
25 5478 12 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
25 5480 11 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
25 5490 13 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
25 5490/1 12 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
25 5508 5 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
25 5509 4 Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5510 7 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5512 5 Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5513 7 Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5516 11 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
25 5522 2 Nepovinná příloha č. 1 - Výměna nemovitostí - pomůcka pro stanovení základu daně u směnné smlouvy
25 5523 1 Nepovinná příloha č. 2 - Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem dohodou
25 5526 3 Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
25 5527 3 Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
25 5530 9 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů
25 5531 8 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona
25 5532 4 Samostatný list k dani z pozemků
25 5533 3 Samostatný list k dani ze staveb
25 5534 3 Příloha k listu k dani z pozemků
25 5535 2 Příloha k listu k dani ze staveb
25 5537 2 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření podle § 14 až 22 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
25 5537 1 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření podle § 14 až 22 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
25 5538 2 Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5538/1 2 Pokyny k vyplnění hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5538/A 1 Zvláštní příloha k řádku 170 Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5539 2 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5539/1 2 Pokyny k vyplnění přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5539/A 1 Zvláštní příloha k řádku 170 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her za odvodové období kalendářního roku
25 5541 1 Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření vč. pokynů k vyplnění tiskopisu
25 5541/a 1 Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření vč. pokynů k vyplnění tiskopisu
25 5542 1 Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření vč. přílohy
25 5542/1 1 Pokyny k vyplnění Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření za pojistné období 2013/nebo za část pojistného období
25 5543 1 Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření
25 5544 1 Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření
25 5545 1 Žádost poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o vypořádání přeplatku na důchodovém spoření
25 5643/1 1 Vyúčtování pokutových bloků
25 5644/1 1 Zásobník pokutových bloků - obal
25 5645/1 1 Zásobník pokutových bloků - vložka
25 5646/1 1 Evidenční list pokutových bloků - obal
25 5647/1 1 Evidenční list pokutových bloků - vložka
25 5654/1 1 Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury pokutových bloků
25 5655/1 1 Předávací protokoly pokutových bloků
25 5657 1 Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků
25 5658 1 Příloha k tiskopisu "Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků"
25 MF - 1 18 Daně z příjmů
25 MF - 4 17 Daň silniční
25 MF - 5 11 Daň z nemovitostí
25 MF - 6 15 Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
25 MF - 7 16 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2013
25 MF-Inf10 6 Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013
25 MF-Inf15 4 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013
25 MF-Inf16 1 Změny v podobě pokutových bloků od 1. 1. 2013
25 MF-Inf17 1 Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013
26 6202 2 Sešit stvrzenek k inkasu daní v hotovosti - 50 trojlistů
26 6204 1 Sešit stvrzenek k úhradě pořádkové pokuty - 50 trojlistů
45 4002 3 Referátník
45 4109/3 6 Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru)
45 4109/9 4 Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5
45 4303 7 Platební výměr na místní poplatek nezaplacený včas
45 4304 9 Platební výměr na správní poplatek
45 4305 9 Dodatečný platební výměr na správní poplatek
45 4307 9 Výzva k úhradě správního poplatku
45 4326 1 Platební výměr na místní poplatek doměřený, nezaplacený ve správné výši
45 4416/1 1 Vyúčtování pokutových bloků
45 4417/1 1 Zásobník pokutových bloků - obal
45 4418/1 1 Zásobník pokutových bloků - vložka
45 4419/1 1 Evidenční list pokutových bloků - obal
45 4420/1 1 Evidenční list pokutových bloků - vložka
45 4434/1 1 Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury pokutových bloků
45 4435/1 1 Předávací protokoly pokutových bloků
45 4437 1 Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků
45 4438 1 Příloha k tiskopisu "Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků"
46 6100/1 1 Bloky na pokuty na místě nezaplacené (50 trojlistů)
46 6111 1 Bloky na pokuty na místě zaplacené (20 dvoulistů)
46 6202 2 Sešit stvrzenek k inkasu daní v hotovosti - 50 trojlistů
46 6204 1 Sešit stvrzenek k úhradě pořádkové pokuty - 50 trojlistů
46 6600 1 Bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (50 trojlistů)
46 6611 1 Bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (20 dvoulistů)Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.