IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, CZK
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností

Graf hodnot, Volumes for B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2014 1 368.10 2 307.80 - 939.70 -40.72% 2 249.20 - 881.10 -39.17%
01.04.2014 2 307.80 4 997.20 -2 689.40 -53.82% 2 346.40 -38.60 -1.65%
01.01.2014 4 997.20 1 895.30 3 101.90 163.66% 1 882.30 3 114.90 165.48%
01.10.2013 1 895.30 2 249.20 - 353.90 -15.73% 1 889.30 6.00 0.32%
01.07.2013 2 249.20 2 346.40 -97.20 -4.14% 1 549.70 699.50 45.14%
01.04.2013 2 346.40 1 882.30 464.10 24.66% 1 875.30 471.10 25.12%
01.01.2013 1 882.30 1 889.30 -7.00 -0.37% 3 054.70 -1 172.40 -38.38%
01.10.2012 1 889.30 1 549.70 339.60 21.91% 2 598.50 - 709.20 -27.29%
01.07.2012 1 549.70 1 875.30 - 325.60 -17.36% 2 279.10 - 729.40 -32.00%
01.04.2012 1 875.30 3 054.70 -1 179.40 -38.61% 4 570.60 -2 695.30 -58.97%
01.01.2012 3 054.70 2 598.50 456.20 17.56% 3 113.70 -59.00 -1.89%
01.10.2011 2 598.50 2 279.10 319.40 14.01% 2 289.90 308.60 13.48%
01.07.2011 2 279.10 4 570.60 -2 291.50 -50.14% 1 662.40 616.70 37.10%
01.04.2011 4 570.60 3 113.70 1 456.90 46.79% 4 147.30 423.30 10.21%
01.01.2011 3 113.70 2 289.90 823.80 35.98% 6 470.10 -3 356.40 -51.88%
01.10.2010 2 289.90 1 662.40 627.50 37.75% 7 744.60 -5 454.70 -70.43%
01.07.2010 1 662.40 4 147.30 -2 484.90 -59.92% 2 600.20 - 937.80 -36.07%
01.04.2010 4 147.30 6 470.10 -2 322.80 -35.90% 3 520.30 627.00 17.81%
01.01.2010 6 470.10 7 744.60 -1 274.50 -16.46% 3 457.50 3 012.60 87.13%
01.10.2009 7 744.60 2 600.20 5 144.40 197.85% 992.80 6 751.80 680.08%
01.07.2009 2 600.20 3 520.30 - 920.10 -26.14% 484.40 2 115.80 436.79%
01.04.2009 3 520.30 3 457.50 62.80 1.82% 453.80 3 066.50 675.74%
01.01.2009 3 457.50 992.80 2 464.70 248.26% 496.20 2 961.30 596.80%
01.10.2008 992.80 484.40 508.40 104.95% 507.80 485.00 95.51%
01.07.2008 484.40 453.80 30.60 6.74% 264.30 220.10 83.28%
01.04.2008 453.80 496.20 -42.40 -8.54% 285.00 168.80 59.23%
01.01.2008 496.20 507.80 -11.60 -2.28% 302.30 193.90 64.14%
01.10.2007 507.80 264.30 243.50 92.13% 355.10 152.70 43.00%
01.07.2007 264.30 285.00 -20.70 -7.26% 556.40 - 292.10 -52.50%
01.04.2007 285.00 302.30 -17.30 -5.72% 134.00 151.00 112.69%
01.01.2007 302.30 355.10 -52.80 -14.87% 232.00 70.30 30.30%
01.10.2006 355.10 556.40 - 201.30 -36.18% 244.90 110.20 45.00%
01.07.2006 556.40 134.00 422.40 315.22% 44.10 512.30 1 161.68%
01.04.2006 134.00 232.00 -98.00 -42.24% 148.60 -14.60 -9.82%
01.01.2006 232.00 244.90 -12.90 -5.27% 261.60 -29.60 -11.31%
01.10.2005 244.90 44.10 200.80 455.33% 133.00 111.90 84.14%
01.07.2005 44.10 148.60 - 104.50 -70.32% 192.40 - 148.30 -77.08%
01.04.2005 148.60 261.60 - 113.00 -43.20% 124.80 23.80 19.07%
01.01.2005 261.60 133.00 128.60 96.69% 194.70 66.90 34.36%
01.10.2004 133.00 192.40 -59.40 -30.87% - - -
01.07.2004 192.40 124.80 67.60 54.17% - - -
01.04.2004 124.80 194.70 -69.90 -35.90% - - -
01.01.2004 194.70 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years (Volumes for B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.