1.1.2. Bonds issued in other OECD member states - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.1.2. Bonds issued in other OECD member states v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, 2.5. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Použité ke krytí technických rezerv k životnímu pojištění, 2.5. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Použité ke krytí technických rezerv k neživotnímu pojištění, 2.5. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Nepoužité ke krytí technických rezerv, 2.5. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), USD
31.12.2023 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 1.1.3.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
31.12.2023 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.1.3.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
31.12.2023 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, 1.1.3.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)

Graf hodnot, Transformed funds (in CZK thousands)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.1.2. Bonds issued in other OECD member states - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2015 17 846 649.00
Min 31.03.2013 5 844 683.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 14 510 400.00 15 070 612.00 - 560 212.00 -3.72% 15 630 121.00 -1 119 721.00 -7.16%
31.12.2019 15 070 612.00 15 042 161.00 28 451.00 0.19% 15 927 201.00 - 856 589.00 -5.38%
30.09.2019 15 042 161.00 15 290 586.00 - 248 425.00 -1.62% 15 068 585.00 -26 424.00 -0.18%
30.06.2019 15 290 586.00 15 630 121.00 - 339 535.00 -2.17% 15 709 405.00 - 418 819.00 -2.67%
31.03.2019 15 630 121.00 15 927 201.00 - 297 080.00 -1.87% 14 991 260.00 638 861.00 4.26%
31.12.2018 15 927 201.00 15 068 585.00 858 616.00 5.70% 15 490 192.00 437 009.00 2.82%
30.09.2018 15 068 585.00 15 709 405.00 - 640 820.00 -4.08% 15 388 203.00 - 319 618.00 -2.08%
30.06.2018 15 709 405.00 14 991 260.00 718 145.00 4.79% 15 274 518.00 434 887.00 2.85%
31.03.2018 14 991 260.00 15 490 192.00 - 498 932.00 -3.22% 16 103 577.00 -1 112 317.00 -6.91%
31.12.2017 15 490 192.00 15 388 203.00 101 989.00 0.66% 16 617 683.00 -1 127 491.00 -6.78%
30.09.2017 15 388 203.00 15 274 518.00 113 685.00 0.74% 17 079 321.00 -1 691 118.00 -9.90%
30.06.2017 15 274 518.00 16 103 577.00 - 829 059.00 -5.15% 17 028 258.00 -1 753 740.00 -10.30%
31.03.2017 16 103 577.00 16 617 683.00 - 514 106.00 -3.09% 16 998 873.00 - 895 296.00 -5.27%
31.12.2016 16 617 683.00 17 079 321.00 - 461 638.00 -2.70% 15 690 056.00 927 627.00 5.91%
30.09.2016 17 079 321.00 17 028 258.00 51 063.00 0.30% 13 223 080.00 3 856 241.00 29.16%
30.06.2016 17 028 258.00 16 998 873.00 29 385.00 0.17% 17 846 649.00 - 818 391.00 -4.59%
31.03.2016 16 998 873.00 15 690 056.00 1 308 817.00 8.34% 17 297 197.00 - 298 324.00 -1.72%
31.12.2015 15 690 056.00 13 223 080.00 2 466 976.00 18.66% 12 452 576.00 3 237 480.00 26.00%
30.09.2015 13 223 080.00 17 846 649.00 -4 623 569.00 -25.91% 8 996 360.00 4 226 720.00 46.98%
30.06.2015 17 846 649.00 17 297 197.00 549 452.00 3.18% 8 756 128.00 9 090 521.00 103.82%
31.03.2015 17 297 197.00 12 452 576.00 4 844 621.00 38.90% 8 618 977.00 8 678 220.00 100.69%
31.12.2014 12 452 576.00 8 996 360.00 3 456 216.00 38.42% 8 874 226.00 3 578 350.00 40.32%
30.09.2014 8 996 360.00 8 756 128.00 240 232.00 2.74% 10 000 679.00 -1 004 319.00 -10.04%
30.06.2014 8 756 128.00 8 618 977.00 137 151.00 1.59% 8 421 613.00 334 515.00 3.97%
31.03.2014 8 618 977.00 8 874 226.00 - 255 249.00 -2.88% 5 844 683.00 2 774 294.00 47.47%
31.12.2013 8 874 226.00 10 000 679.00 -1 126 453.00 -11.26% - - -
30.09.2013 10 000 679.00 8 421 613.00 1 579 066.00 18.75% - - -
30.06.2013 8 421 613.00 5 844 683.00 2 576 930.00 44.09% - - -
31.03.2013 5 844 683.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.1.2. Bonds issued in other OECD member states - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.1.2. Bonds issued in other OECD member states (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands))
1.1.2. Bonds issued in other OECD member states (Retirement funds (in CZK thousands))
1.1.2. Bonds issued in other OECD member states (Transformed funds (in CZK thousands))
1.1.2. Bonds issued in other OECD member states (Participating funds (in CZK thousands))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.