1.1.2. Bonds issued in other OECD member states - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.1.2. Bonds issued in other OECD member states v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, 2.5. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Použité ke krytí technických rezerv k životnímu pojištění, 2.5. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Použité ke krytí technických rezerv k neživotnímu pojištění, 2.5. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Nepoužité ke krytí technických rezerv, 2.5. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), USD
31.12.2023 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 1.1.3.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
31.12.2023 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.1.3.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
31.12.2023 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, 1.1.3.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)

Graf hodnot, Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.1.2. Bonds issued in other OECD member states - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2015 18 127 215.00
Min 31.03.2013 5 844 683.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 15 200 926.00 15 760 446.00 - 559 520.00 -3.55% 16 167 872.00 - 966 946.00 -5.98%
31.12.2019 15 760 446.00 15 705 364.00 55 082.00 0.35% 16 427 384.00 - 666 938.00 -4.06%
30.09.2019 15 705 364.00 15 853 814.00 - 148 450.00 -0.94% 15 589 893.00 115 471.00 0.74%
30.06.2019 15 853 814.00 16 167 872.00 - 314 058.00 -1.94% 16 319 310.00 - 465 496.00 -2.85%
31.03.2019 16 167 872.00 16 427 384.00 - 259 512.00 -1.58% 15 541 003.00 626 869.00 4.03%
31.12.2018 16 427 384.00 15 589 893.00 837 491.00 5.37% 16 057 118.00 370 266.00 2.31%
30.09.2018 15 589 893.00 16 319 310.00 - 729 417.00 -4.47% 15 957 582.00 - 367 689.00 -2.30%
30.06.2018 16 319 310.00 15 541 003.00 778 307.00 5.01% 15 763 795.00 555 515.00 3.52%
31.03.2018 15 541 003.00 16 057 118.00 - 516 115.00 -3.21% 16 528 051.00 - 987 048.00 -5.97%
31.12.2017 16 057 118.00 15 957 582.00 99 536.00 0.62% 17 091 985.00 -1 034 867.00 -6.05%
30.09.2017 15 957 582.00 15 763 795.00 193 787.00 1.23% 17 758 875.00 -1 801 293.00 -10.14%
30.06.2017 15 763 795.00 16 528 051.00 - 764 256.00 -4.62% 17 726 977.00 -1 963 182.00 -11.07%
31.03.2017 16 528 051.00 17 091 985.00 - 563 934.00 -3.30% 17 502 837.00 - 974 786.00 -5.57%
31.12.2016 17 091 985.00 17 758 875.00 - 666 890.00 -3.76% 16 197 374.00 894 611.00 5.52%
30.09.2016 17 758 875.00 17 726 977.00 31 898.00 0.18% 13 949 561.00 3 809 314.00 27.31%
30.06.2016 17 726 977.00 17 502 837.00 224 140.00 1.28% 18 127 215.00 - 400 238.00 -2.21%
31.03.2016 17 502 837.00 16 197 374.00 1 305 463.00 8.06% 17 575 513.00 -72 676.00 -0.41%
31.12.2015 16 197 374.00 13 949 561.00 2 247 813.00 16.11% 12 665 946.00 3 531 428.00 27.88%
30.09.2015 13 949 561.00 18 127 215.00 -4 177 654.00 -23.05% 9 118 573.00 4 830 988.00 52.98%
30.06.2015 18 127 215.00 17 575 513.00 551 702.00 3.14% 8 818 416.00 9 308 799.00 105.56%
31.03.2015 17 575 513.00 12 665 946.00 4 909 567.00 38.76% 8 655 590.00 8 919 923.00 103.05%
31.12.2014 12 665 946.00 9 118 573.00 3 547 373.00 38.90% 8 874 226.00 3 791 720.00 42.73%
30.09.2014 9 118 573.00 8 818 416.00 300 157.00 3.40% 10 000 679.00 - 882 106.00 -8.82%
30.06.2014 8 818 416.00 8 655 590.00 162 826.00 1.88% 8 421 613.00 396 803.00 4.71%
31.03.2014 8 655 590.00 8 874 226.00 - 218 636.00 -2.46% 5 844 683.00 2 810 907.00 48.09%
31.12.2013 8 874 226.00 10 000 679.00 -1 126 453.00 -11.26% - - -
30.09.2013 10 000 679.00 8 421 613.00 1 579 066.00 18.75% - - -
30.06.2013 8 421 613.00 5 844 683.00 2 576 930.00 44.09% - - -
31.03.2013 5 844 683.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.1.2. Bonds issued in other OECD member states - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.1.2. Bonds issued in other OECD member states (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands))
1.1.2. Bonds issued in other OECD member states (Retirement funds (in CZK thousands))
1.1.2. Bonds issued in other OECD member states (Transformed funds (in CZK thousands))
1.1.2. Bonds issued in other OECD member states (Participating funds (in CZK thousands))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.