1.1.1.2. Czech government bonds (Transformed funds (in CZK thousands)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.1.1.2. Czech government bonds (Transformed funds (in CZK thousands)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
31.12.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Celkem, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
31.12.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Celkem, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Malé banky, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Malé banky, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
31.12.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
31.12.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
31.12.2023 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, 1.1.3.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
31.12.2023 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 1.1.3.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)

Graf hodnot, Transformed funds (in CZK thousands)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.1.1.2. Czech government bonds - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 302 676 456.00
Min 31.03.2013 188 327 116.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 302 676 456.00 291 263 194.00 11 413 262.00 3.92% 285 403 021.00 17 273 435.00 6.05%
31.12.2019 291 263 194.00 293 158 101.00 -1 894 907.00 -0.65% 280 215 448.00 11 047 746.00 3.94%
30.09.2019 293 158 101.00 285 384 461.00 7 773 640.00 2.72% 272 413 308.00 20 744 793.00 7.62%
30.06.2019 285 384 461.00 285 403 021.00 -18 560.00 -0.01% 273 841 089.00 11 543 372.00 4.22%
31.03.2019 285 403 021.00 280 215 448.00 5 187 573.00 1.85% 269 420 516.00 15 982 505.00 5.93%
31.12.2018 280 215 448.00 272 413 308.00 7 802 140.00 2.86% 265 399 020.00 14 816 428.00 5.58%
30.09.2018 272 413 308.00 273 841 089.00 -1 427 781.00 -0.52% 252 707 365.00 19 705 943.00 7.80%
30.06.2018 273 841 089.00 269 420 516.00 4 420 573.00 1.64% 257 093 828.00 16 747 261.00 6.51%
31.03.2018 269 420 516.00 265 399 020.00 4 021 496.00 1.52% 263 350 517.00 6 069 999.00 2.30%
31.12.2017 265 399 020.00 252 707 365.00 12 691 655.00 5.02% 272 145 480.00 -6 746 460.00 -2.48%
30.09.2017 252 707 365.00 257 093 828.00 -4 386 463.00 -1.71% 271 195 305.00 -18 487 940.00 -6.82%
30.06.2017 257 093 828.00 263 350 517.00 -6 256 689.00 -2.38% 258 637 178.00 -1 543 350.00 -0.60%
31.03.2017 263 350 517.00 272 145 480.00 -8 794 963.00 -3.23% 250 905 878.00 12 444 639.00 4.96%
31.12.2016 272 145 480.00 271 195 305.00 950 175.00 0.35% 247 498 734.00 24 646 746.00 9.96%
30.09.2016 271 195 305.00 258 637 178.00 12 558 127.00 4.86% 241 219 829.00 29 975 476.00 12.43%
30.06.2016 258 637 178.00 250 905 878.00 7 731 300.00 3.08% 236 756 154.00 21 881 024.00 9.24%
31.03.2016 250 905 878.00 247 498 734.00 3 407 144.00 1.38% 239 446 708.00 11 459 170.00 4.79%
31.12.2015 247 498 734.00 241 219 829.00 6 278 905.00 2.60% 237 027 595.00 10 471 139.00 4.42%
30.09.2015 241 219 829.00 236 756 154.00 4 463 675.00 1.89% 229 847 378.00 11 372 451.00 4.95%
30.06.2015 236 756 154.00 239 446 708.00 -2 690 554.00 -1.12% 225 925 520.00 10 830 634.00 4.79%
31.03.2015 239 446 708.00 237 027 595.00 2 419 113.00 1.02% 209 439 062.00 30 007 646.00 14.33%
31.12.2014 237 027 595.00 229 847 378.00 7 180 217.00 3.12% 205 014 842.00 32 012 753.00 15.61%
30.09.2014 229 847 378.00 225 925 520.00 3 921 858.00 1.74% 197 340 469.00 32 506 909.00 16.47%
30.06.2014 225 925 520.00 209 439 062.00 16 486 458.00 7.87% 192 830 709.00 33 094 811.00 17.16%
31.03.2014 209 439 062.00 205 014 842.00 4 424 220.00 2.16% 188 327 116.00 21 111 946.00 11.21%
31.12.2013 205 014 842.00 197 340 469.00 7 674 373.00 3.89% - - -
30.09.2013 197 340 469.00 192 830 709.00 4 509 760.00 2.34% - - -
30.06.2013 192 830 709.00 188 327 116.00 4 503 593.00 2.39% - - -
31.03.2013 188 327 116.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.1.1.2. Czech government bonds - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.1.1.2. Czech government bonds (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands))
1.1.1.2. Czech government bonds (Retirement funds (in CZK thousands))
1.1.1.2. Czech government bonds (Transformed funds (in CZK thousands))
1.1.1.2. Czech government bonds (Participating funds (in CZK thousands))
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.