1.1.1.2. Czech government bonds (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.1.1.2. Czech government bonds (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Obchodníci s CP - Počty subjektů: Čtvrtletní, Investiční společnosti s asset managementem
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
31.12.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům
31.12.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
31.12.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Celkem, 1.1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům
31.12.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Celkem, 1.2.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Malé banky, 1.1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Malé banky, 1.2.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR

Graf hodnot, Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.1.1.2. Czech government bonds - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 318 915 221.00
Min 31.03.2013 188 327 116.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 318 915 221.00 304 423 228.00 14 491 993.00 4.76% 297 012 451.00 21 902 770.00 7.37%
31.12.2019 304 423 228.00 306 518 776.00 -2 095 548.00 -0.68% 292 015 555.00 12 407 673.00 4.25%
30.09.2019 306 518 776.00 299 249 715.00 7 269 061.00 2.43% 283 134 732.00 23 384 044.00 8.26%
30.06.2019 299 249 715.00 297 012 451.00 2 237 264.00 0.75% 284 170 915.00 15 078 800.00 5.31%
31.03.2019 297 012 451.00 292 015 555.00 4 996 896.00 1.71% 278 110 236.00 18 902 215.00 6.80%
31.12.2018 292 015 555.00 283 134 732.00 8 880 823.00 3.14% 274 559 253.00 17 456 302.00 6.36%
30.09.2018 283 134 732.00 284 170 915.00 -1 036 183.00 -0.36% 259 798 144.00 23 336 588.00 8.98%
30.06.2018 284 170 915.00 278 110 236.00 6 060 679.00 2.18% 264 300 694.00 19 870 221.00 7.52%
31.03.2018 278 110 236.00 274 559 253.00 3 550 983.00 1.29% 270 328 411.00 7 781 825.00 2.88%
31.12.2017 274 559 253.00 259 798 144.00 14 761 109.00 5.68% 280 601 524.00 -6 042 271.00 -2.15%
30.09.2017 259 798 144.00 264 300 694.00 -4 502 550.00 -1.70% 278 154 254.00 -18 356 110.00 -6.60%
30.06.2017 264 300 694.00 270 328 411.00 -6 027 717.00 -2.23% 264 867 826.00 - 567 132.00 -0.21%
31.03.2017 270 328 411.00 280 601 524.00 -10 273 113.00 -3.66% 256 730 478.00 13 597 933.00 5.30%
31.12.2016 280 601 524.00 278 154 254.00 2 447 270.00 0.88% 253 496 052.00 27 105 472.00 10.69%
30.09.2016 278 154 254.00 264 867 826.00 13 286 428.00 5.02% 246 682 651.00 31 471 603.00 12.76%
30.06.2016 264 867 826.00 256 730 478.00 8 137 348.00 3.17% 241 776 720.00 23 091 106.00 9.55%
31.03.2016 256 730 478.00 253 496 052.00 3 234 426.00 1.28% 243 918 900.00 12 811 578.00 5.25%
31.12.2015 253 496 052.00 246 682 651.00 6 813 401.00 2.76% 240 936 211.00 12 559 841.00 5.21%
30.09.2015 246 682 651.00 241 776 720.00 4 905 931.00 2.03% 232 082 866.00 14 599 785.00 6.29%
30.06.2015 241 776 720.00 243 918 900.00 -2 142 180.00 -0.88% 227 423 496.00 14 353 224.00 6.31%
31.03.2015 243 918 900.00 240 936 211.00 2 982 689.00 1.24% 210 328 738.00 33 590 162.00 15.97%
31.12.2014 240 936 211.00 232 082 866.00 8 853 345.00 3.81% 205 447 008.00 35 489 203.00 17.27%
30.09.2014 232 082 866.00 227 423 496.00 4 659 370.00 2.05% 197 504 258.00 34 578 608.00 17.51%
30.06.2014 227 423 496.00 210 328 738.00 17 094 758.00 8.13% 192 895 188.00 34 528 308.00 17.90%
31.03.2014 210 328 738.00 205 447 008.00 4 881 730.00 2.38% 188 327 116.00 22 001 622.00 11.68%
31.12.2013 205 447 008.00 197 504 258.00 7 942 750.00 4.02% - - -
30.09.2013 197 504 258.00 192 895 188.00 4 609 070.00 2.39% - - -
30.06.2013 192 895 188.00 188 327 116.00 4 568 072.00 2.43% - - -
31.03.2013 188 327 116.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.1.1.2. Czech government bonds - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.1.1.2. Czech government bonds (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands))
1.1.1.2. Czech government bonds (Retirement funds (in CZK thousands))
1.1.1.2. Czech government bonds (Transformed funds (in CZK thousands))
1.1.1.2. Czech government bonds (Participating funds (in CZK thousands))
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.