Deposits of other general government/other residents - Total, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of other general government/other residents - Total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Deposits of other general government/other residents - Total

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2018 31 168.90 42 315.60 -11 146.70 -26.34% -21 485.40 52 654.30 - 245.07%
01.07.2018 42 315.60 35 936.40 6 379.20 17.75% 84 745.10 -42 429.50 -50.07%
01.04.2018 35 936.40 125 210.10 -89 273.70 -71.30% 68 743.10 -32 806.70 -47.72%
01.01.2018 125 210.10 -21 485.40 146 695.50 - 682.77% 254 042.00 - 128 831.90 -50.71%
01.10.2017 -21 485.40 84 745.10 - 106 230.50 - 125.35% 31 996.80 -53 482.20 - 167.15%
01.07.2017 84 745.10 68 743.10 16 002.00 23.28% 60 264.70 24 480.40 40.62%
01.04.2017 68 743.10 254 042.00 - 185 298.90 -72.94% 38 355.20 30 387.90 79.23%
01.01.2017 254 042.00 31 996.80 222 045.20 693.96% 60 362.00 193 680.00 320.86%
01.10.2016 31 996.80 60 264.70 -28 267.90 -46.91% 91 219.50 -59 222.70 -64.92%
01.07.2016 60 264.70 38 355.20 21 909.50 57.12% 85 011.50 -24 746.80 -29.11%
01.04.2016 38 355.20 60 362.00 -22 006.80 -36.46% 42 403.40 -4 048.20 -9.55%
01.01.2016 60 362.00 91 219.50 -30 857.50 -33.83% 7 493.50 52 868.50 705.52%
01.10.2015 91 219.50 85 011.50 6 208.00 7.30% 111 227.10 -20 007.60 -17.99%
01.07.2015 85 011.50 42 403.40 42 608.10 100.48% 13 542.00 71 469.50 527.76%
01.04.2015 42 403.40 7 493.50 34 909.90 465.87% -2 473.40 44 876.80 -1 814.38%
01.01.2015 7 493.50 111 227.10 - 103 733.60 -93.26% 19 434.10 -11 940.60 -61.44%
01.10.2014 111 227.10 13 542.00 97 685.10 721.35% 78 416.50 32 810.60 41.84%
01.07.2014 13 542.00 -2 473.40 16 015.40 - 647.51% 41 354.20 -27 812.20 -67.25%
01.04.2014 -2 473.40 19 434.10 -21 907.50 - 112.73% 20 060.00 -22 533.40 - 112.33%
01.01.2014 19 434.10 78 416.50 -58 982.40 -75.22% 2 962.70 16 471.40 555.96%
01.10.2013 78 416.50 41 354.20 37 062.30 89.62% 83 212.40 -4 795.90 -5.76%
01.07.2013 41 354.20 20 060.00 21 294.20 106.15% 10 645.10 30 709.10 288.48%
01.04.2013 20 060.00 2 962.70 17 097.30 577.09% 27 842.10 -7 782.10 -27.95%
01.01.2013 2 962.70 83 212.40 -80 249.70 -96.44% 18 246.20 -15 283.50 -83.76%
01.10.2012 83 212.40 10 645.10 72 567.30 681.70% 64 145.70 19 066.70 29.72%
01.07.2012 10 645.10 27 842.10 -17 197.00 -61.77% 39 809.50 -29 164.40 -73.26%
01.04.2012 27 842.10 18 246.20 9 595.90 52.59% 32 567.20 -4 725.10 -14.51%
01.01.2012 18 246.20 64 145.70 -45 899.50 -71.56% -26 259.50 44 505.70 - 169.48%
01.10.2011 64 145.70 39 809.50 24 336.20 61.13% 48 526.20 15 619.50 32.19%
01.07.2011 39 809.50 32 567.20 7 242.30 22.24% -13 250.50 53 060.00 - 400.44%
01.04.2011 32 567.20 -26 259.50 58 826.70 - 224.02% 31 790.20 777.00 2.44%
01.01.2011 -26 259.50 48 526.20 -74 785.70 - 154.11% 20 902.30 -47 161.80 - 225.63%
01.10.2010 48 526.20 -13 250.50 61 776.70 - 466.22% 89 504.00 -40 977.80 -45.78%
01.07.2010 -13 250.50 31 790.20 -45 040.70 - 141.68% -28 496.20 15 245.70 -53.50%
01.04.2010 31 790.20 20 902.30 10 887.90 52.09% 20 750.70 11 039.50 53.20%
01.01.2010 20 902.30 89 504.00 -68 601.70 -76.65% 22 027.70 -1 125.40 -5.11%
01.10.2009 89 504.00 -28 496.20 118 000.20 - 414.09% 44 867.20 44 636.80 99.49%
01.07.2009 -28 496.20 20 750.70 -49 246.90 - 237.33% 49 545.10 -78 041.30 - 157.52%
01.04.2009 20 750.70 22 027.70 -1 277.00 -5.80% 52 655.40 -31 904.70 -60.59%
01.01.2009 22 027.70 44 867.20 -22 839.50 -50.90% 29 617.70 -7 590.00 -25.63%
01.10.2008 44 867.20 49 545.10 -4 677.90 -9.44% 124 030.70 -79 163.50 -63.83%
01.07.2008 49 545.10 52 655.40 -3 110.30 -5.91% 34 653.90 14 891.20 42.97%
01.04.2008 52 655.40 29 617.70 23 037.70 77.78% 79 957.40 -27 302.00 -34.15%
01.01.2008 29 617.70 124 030.70 -94 413.00 -76.12% 38 753.20 -9 135.50 -23.57%
01.10.2007 124 030.70 34 653.90 89 376.80 257.91% 87 492.00 36 538.70 41.76%
01.07.2007 34 653.90 79 957.40 -45 303.50 -56.66% 14 737.30 19 916.60 135.14%
01.04.2007 79 957.40 38 753.20 41 204.20 106.32% 59 301.90 20 655.50 34.83%
01.01.2007 38 753.20 87 492.00 -48 738.80 -55.71% 28 859.70 9 893.50 34.28%
01.10.2006 87 492.00 14 737.30 72 754.70 493.68% 59 976.40 27 515.60 45.88%
01.07.2006 14 737.30 59 301.90 -44 564.60 -75.15% 16 151.50 -1 414.20 -8.76%
01.04.2006 59 301.90 28 859.70 30 442.20 105.48% 61 916.30 -2 614.40 -4.22%
01.01.2006 28 859.70 59 976.40 -31 116.70 -51.88% -2 092.30 30 952.00 -1 479.33%
01.10.2005 59 976.40 16 151.50 43 824.90 271.34% 6 811.60 53 164.80 780.50%
01.07.2005 16 151.50 61 916.30 -45 764.80 -73.91% 24 050.00 -7 898.50 -32.84%
01.04.2005 61 916.30 -2 092.30 64 008.60 -3 059.25% 55 478.80 6 437.50 11.60%
01.01.2005 -2 092.30 6 811.60 -8 903.90 - 130.72% 4 946.90 -7 039.20 - 142.30%
01.10.2004 6 811.60 24 050.00 -17 238.40 -71.68% 49 818.30 -43 006.70 -86.33%
01.07.2004 24 050.00 55 478.80 -31 428.80 -56.65% 53 338.30 -29 288.30 -54.91%
01.04.2004 55 478.80 4 946.90 50 531.90 1 021.49% 28 189.60 27 289.20 96.81%
01.01.2004 4 946.90 49 818.30 -44 871.40 -90.07% -10 183.20 15 130.10 - 148.58%
01.10.2003 49 818.30 53 338.30 -3 520.00 -6.60% 28 813.30 21 005.00 72.90%
01.07.2003 53 338.30 28 189.60 25 148.70 89.21% 21 408.90 31 929.40 149.14%
01.04.2003 28 189.60 -10 183.20 38 372.80 - 376.82% 14 768.40 13 421.20 90.88%
01.01.2003 -10 183.20 28 813.30 -38 996.50 - 135.34% -7 488.90 -2 694.30 35.98%
01.10.2002 28 813.30 21 408.90 7 404.40 34.59% - - -
01.07.2002 21 408.90 14 768.40 6 640.50 44.96% - - -
01.04.2002 14 768.40 -7 488.90 22 257.30 - 297.20% - - -
01.01.2002 -7 488.90 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.