Deposits of residents - Other general government/other residents - total, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of residents - Other general government/other residents - total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Deposits of residents - Other general government/other residents - total

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 4 770 173.70 14 112 784.50 -9 342 610.80 -66.20% 13 279 288.10 -8 509 114.40 -64.08%
01.04.2020 14 112 784.50 13 842 499.00 270 285.50 1.95% 13 125 174.90 987 609.60 7.52%
01.01.2020 13 842 499.00 13 386 266.80 456 232.20 3.41% 12 762 162.80 1 080 336.20 8.47%
01.10.2019 13 386 266.80 13 279 288.10 106 978.70 0.81% 12 562 133.00 824 133.80 6.56%
01.07.2019 13 279 288.10 13 125 174.90 154 113.20 1.17% 12 427 784.80 851 503.30 6.85%
01.04.2019 13 125 174.90 12 762 162.80 363 012.10 2.84% 12 315 707.40 809 467.50 6.57%
01.01.2019 12 762 162.80 12 562 133.00 200 029.80 1.59% 12 093 616.40 668 546.40 5.53%
01.10.2018 12 562 133.00 12 427 784.80 134 348.20 1.08% 11 835 179.40 726 953.60 6.14%
01.07.2018 12 427 784.80 12 315 707.40 112 077.40 0.91% 11 852 730.00 575 054.80 4.85%
01.04.2018 12 315 707.40 12 093 616.40 222 091.00 1.84% 11 685 098.00 630 609.40 5.40%
01.01.2018 12 093 616.40 11 835 179.40 258 437.00 2.18% 11 238 729.50 854 886.90 7.61%
01.10.2017 11 835 179.40 11 852 730.00 -17 550.60 -0.15% 10 737 706.40 1 097 473.00 10.22%
01.07.2017 11 852 730.00 11 685 098.00 167 632.00 1.43% 10 568 730.70 1 283 999.30 12.15%
01.04.2017 11 685 098.00 11 238 729.50 446 368.50 3.97% 10 434 449.30 1 250 648.70 11.99%
01.01.2017 11 238 729.50 10 737 706.40 501 023.10 4.67% 10 264 058.70 974 670.80 9.50%
01.10.2016 10 737 706.40 10 568 730.70 168 975.70 1.60% 10 082 325.00 655 381.40 6.50%
01.07.2016 10 568 730.70 10 434 449.30 134 281.40 1.29% 9 795 222.10 773 508.60 7.90%
01.04.2016 10 434 449.30 10 264 058.70 170 390.60 1.66% 9 635 097.20 799 352.10 8.30%
01.01.2016 10 264 058.70 10 082 325.00 181 733.70 1.80% 9 494 599.90 769 458.80 8.10%
01.10.2015 10 082 325.00 9 795 222.10 287 102.90 2.93% 9 347 458.40 734 866.60 7.86%
01.07.2015 9 795 222.10 9 635 097.20 160 124.90 1.66% 9 183 653.10 611 569.00 6.66%
01.04.2015 9 635 097.20 9 494 599.90 140 497.30 1.48% 9 181 652.50 453 444.70 4.94%
01.01.2015 9 494 599.90 9 347 458.40 147 141.50 1.57% 9 091 199.00 403 400.90 4.44%
01.10.2014 9 347 458.40 9 183 653.10 163 805.30 1.78% 8 973 347.10 374 111.30 4.17%
01.07.2014 9 183 653.10 9 181 652.50 2 000.60 0.02% 8 846 173.80 337 479.30 3.81%
01.04.2014 9 181 652.50 9 091 199.00 90 453.50 0.99% 8 722 163.30 459 489.20 5.27%
01.01.2014 9 091 199.00 8 973 347.10 117 851.90 1.31% 8 649 330.50 441 868.50 5.11%
01.10.2013 8 973 347.10 8 846 173.80 127 173.30 1.44% 8 529 893.90 443 453.20 5.20%
01.07.2013 8 846 173.80 8 722 163.30 124 010.50 1.42% 8 392 081.40 454 092.40 5.41%
01.04.2013 8 722 163.30 8 649 330.50 72 832.80 0.84% 8 357 368.10 364 795.20 4.36%
01.01.2013 8 649 330.50 8 529 893.90 119 436.60 1.40% 8 240 852.50 408 478.00 4.96%
01.10.2012 8 529 893.90 8 392 081.40 137 812.50 1.64% 8 093 526.50 436 367.40 5.39%
01.07.2012 8 392 081.40 8 357 368.10 34 713.30 0.42% 7 943 128.40 448 953.00 5.65%
01.04.2012 8 357 368.10 8 240 852.50 116 515.60 1.41% 7 889 710.50 467 657.60 5.93%
01.01.2012 8 240 852.50 8 093 526.50 147 326.00 1.82% 7 788 951.30 451 901.20 5.80%
01.10.2011 8 093 526.50 7 943 128.40 150 398.10 1.89% 7 764 740.30 328 786.20 4.23%
01.07.2011 7 943 128.40 7 889 710.50 53 417.90 0.68% 7 720 797.80 222 330.60 2.88%
01.04.2011 7 889 710.50 7 788 951.30 100 759.20 1.29% 7 795 141.60 94 568.90 1.21%
01.01.2011 7 788 951.30 7 764 740.30 24 211.00 0.31% 7 598 070.30 190 881.00 2.51%
01.10.2010 7 764 740.30 7 720 797.80 43 942.50 0.57% 7 489 320.20 275 420.10 3.68%
01.07.2010 7 720 797.80 7 795 141.60 -74 343.80 -0.95% 7 371 533.50 349 264.30 4.74%
01.04.2010 7 795 141.60 7 598 070.30 197 071.30 2.59% 7 489 167.30 305 974.30 4.09%
01.01.2010 7 598 070.30 7 489 320.20 108 750.10 1.45% 7 419 932.50 178 137.80 2.40%
01.10.2009 7 489 320.20 7 371 533.50 117 786.70 1.60% 7 209 218.30 280 101.90 3.89%
01.07.2009 7 371 533.50 7 489 167.30 - 117 633.80 -1.57% 7 133 585.00 237 948.50 3.34%
01.04.2009 7 489 167.30 7 419 932.50 69 234.80 0.93% 6 973 511.40 515 655.90 7.39%
01.01.2009 7 419 932.50 7 209 218.30 210 714.20 2.92% 6 826 305.60 593 626.90 8.70%
01.10.2008 7 209 218.30 7 133 585.00 75 633.30 1.06% 6 665 469.80 543 748.50 8.16%
01.07.2008 7 133 585.00 6 973 511.40 160 073.60 2.30% 6 467 759.30 665 825.70 10.29%
01.04.2008 6 973 511.40 6 826 305.60 147 205.80 2.16% 6 360 389.20 613 122.20 9.64%
01.01.2008 6 826 305.60 6 665 469.80 160 835.80 2.41% 6 105 651.50 720 654.10 11.80%
01.10.2007 6 665 469.80 6 467 759.30 197 710.50 3.06% 5 917 173.30 748 296.50 12.65%
01.07.2007 6 467 759.30 6 360 389.20 107 370.10 1.69% 5 768 233.90 699 525.40 12.13%
01.04.2007 6 360 389.20 6 105 651.50 254 737.70 4.17% 5 698 404.90 661 984.30 11.62%
01.01.2007 6 105 651.50 5 917 173.30 188 478.20 3.19% 5 531 177.60 574 473.90 10.39%
01.10.2006 5 917 173.30 5 768 233.90 148 939.40 2.58% 5 418 840.60 498 332.70 9.20%
01.07.2006 5 768 233.90 5 698 404.90 69 829.00 1.23% 5 302 479.10 465 754.80 8.78%
01.04.2006 5 698 404.90 5 531 177.60 167 227.30 3.02% 5 238 890.70 459 514.20 8.77%
01.01.2006 5 531 177.60 5 418 840.60 112 337.00 2.07% 5 052 590.80 478 586.80 9.47%
01.10.2005 5 418 840.60 5 302 479.10 116 361.50 2.19% 5 087 127.80 331 712.80 6.52%
01.07.2005 5 302 479.10 5 238 890.70 63 588.40 1.21% 5 077 207.70 225 271.40 4.44%
01.04.2005 5 238 890.70 5 052 590.80 186 299.90 3.69% 5 012 916.20 225 974.50 4.51%
01.01.2005 5 052 590.80 5 087 127.80 -34 537.00 -0.68% 4 858 974.20 193 616.60 3.98%
01.10.2004 5 087 127.80 5 077 207.70 9 920.10 0.20% 4 790 604.90 296 522.90 6.19%
01.07.2004 5 077 207.70 5 012 916.20 64 291.50 1.28% 4 708 608.10 368 599.60 7.83%
01.04.2004 5 012 916.20 4 858 974.20 153 942.00 3.17% 4 581 184.20 431 732.00 9.42%
01.01.2004 4 858 974.20 4 790 604.90 68 369.30 1.43% 4 547 661.10 311 313.10 6.85%
01.10.2003 4 790 604.90 4 708 608.10 81 996.80 1.74% 4 552 936.70 237 668.20 5.22%
01.07.2003 4 708 608.10 4 581 184.20 127 423.90 2.78% 4 467 350.00 241 258.10 5.40%
01.04.2003 4 581 184.20 4 547 661.10 33 523.10 0.74% 4 451 666.50 129 517.70 2.91%
01.01.2003 4 547 661.10 4 552 936.70 -5 275.60 -0.12% 4 397 222.70 150 438.40 3.42%
01.10.2002 4 552 936.70 4 467 350.00 85 586.70 1.92% - - -
01.07.2002 4 467 350.00 4 451 666.50 15 683.50 0.35% - - -
01.04.2002 4 451 666.50 4 397 222.70 54 443.80 1.24% - - -
01.01.2002 4 397 222.70 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.