Deposits of residents - Other general government/other residents - total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of residents - Other general government/other residents - total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits of residents - Other general government/other residents - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2020 4 770 173.70
Min 30.06.2002 1 454 712.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 4 770 173.70 4 722 664.70 47 509.00 1.01% 4 407 839.70 362 334.00 8.22%
30.06.2020 4 722 664.70 4 712 404.60 10 260.10 0.22% 4 385 160.00 337 504.70 7.70%
31.05.2020 4 712 404.60 4 677 715.20 34 689.40 0.74% 4 401 962.70 310 441.90 7.05%
30.04.2020 4 677 715.20 4 680 659.00 -2 943.80 -0.06% 4 338 052.20 339 663.00 7.83%
31.03.2020 4 680 659.00 4 612 907.20 67 751.80 1.47% 4 274 815.00 405 844.00 9.49%
29.02.2020 4 612 907.20 4 548 932.80 63 974.40 1.41% 4 269 683.80 343 223.40 8.04%
31.01.2020 4 548 932.80 4 435 411.60 113 521.20 2.56% 4 217 664.00 331 268.80 7.85%
31.12.2019 4 435 411.60 4 487 728.40 -52 316.80 -1.17% 4 167 396.40 268 015.20 6.43%
30.11.2019 4 487 728.40 4 463 126.80 24 601.60 0.55% 4 221 103.10 266 625.30 6.32%
31.10.2019 4 463 126.80 4 431 467.50 31 659.30 0.71% 4 173 633.50 289 493.30 6.94%
30.09.2019 4 431 467.50 4 439 980.90 -8 513.40 -0.19% 4 138 073.90 293 393.60 7.09%
31.08.2019 4 439 980.90 4 407 839.70 32 141.20 0.73% 4 163 143.50 276 837.40 6.65%
31.07.2019 4 407 839.70 4 385 160.00 22 679.70 0.52% 4 126 567.40 281 272.30 6.82%
30.06.2019 4 385 160.00 4 401 962.70 -16 802.70 -0.38% 4 099 778.70 285 381.30 6.96%
31.05.2019 4 401 962.70 4 338 052.20 63 910.50 1.47% 4 130 487.50 271 475.20 6.57%
30.04.2019 4 338 052.20 4 274 815.00 63 237.20 1.48% 4 085 441.20 252 611.00 6.18%
31.03.2019 4 274 815.00 4 269 683.80 5 131.20 0.12% 4 053 740.70 221 074.30 5.45%
28.02.2019 4 269 683.80 4 217 664.00 52 019.80 1.23% 4 046 605.80 223 078.00 5.51%
31.01.2019 4 217 664.00 4 167 396.40 50 267.60 1.21% 3 993 269.90 224 394.10 5.62%
31.12.2018 4 167 396.40 4 221 103.10 -53 706.70 -1.27% 3 931 296.40 236 100.00 6.01%
30.11.2018 4 221 103.10 4 173 633.50 47 469.60 1.14% 3 958 717.90 262 385.20 6.63%
31.10.2018 4 173 633.50 4 138 073.90 35 559.60 0.86% 3 945 165.10 228 468.40 5.79%
30.09.2018 4 138 073.90 4 163 143.50 -25 069.60 -0.60% 3 958 831.30 179 242.60 4.53%
31.08.2018 4 163 143.50 4 126 567.40 36 576.10 0.89% 3 960 989.10 202 154.40 5.10%
31.07.2018 4 126 567.40 4 099 778.70 26 788.70 0.65% 3 932 909.60 193 657.80 4.92%
30.06.2018 4 099 778.70 4 130 487.50 -30 708.80 -0.74% 3 878 742.40 221 036.30 5.70%
31.05.2018 4 130 487.50 4 085 441.20 45 046.30 1.10% 3 914 483.40 216 004.10 5.52%
30.04.2018 4 085 441.20 4 053 740.70 31 700.50 0.78% 3 891 872.20 193 569.00 4.97%
31.03.2018 4 053 740.70 4 046 605.80 7 134.90 0.18% 3 822 594.00 231 146.70 6.05%
28.02.2018 4 046 605.80 3 993 269.90 53 335.90 1.34% 3 734 301.80 312 304.00 8.36%
31.01.2018 3 993 269.90 3 931 296.40 61 973.50 1.58% 3 681 833.70 311 436.20 8.46%
31.12.2017 3 931 296.40 3 958 717.90 -27 421.50 -0.69% 3 566 537.10 364 759.30 10.23%
30.11.2017 3 958 717.90 3 945 165.10 13 552.80 0.34% 3 613 830.60 344 887.30 9.54%
31.10.2017 3 945 165.10 3 958 831.30 -13 666.20 -0.35% 3 557 338.70 387 826.40 10.90%
30.09.2017 3 958 831.30 3 960 989.10 -2 157.80 -0.05% 3 533 896.40 424 934.90 12.02%
31.08.2017 3 960 989.10 3 932 909.60 28 079.50 0.71% 3 526 222.40 434 766.70 12.33%
31.07.2017 3 932 909.60 3 878 742.40 54 167.20 1.40% 3 508 611.90 424 297.70 12.09%
30.06.2017 3 878 742.40 3 914 483.40 -35 741.00 -0.91% 3 475 543.40 403 199.00 11.60%
31.05.2017 3 914 483.40 3 891 872.20 22 611.20 0.58% 3 493 351.60 421 131.80 12.06%
30.04.2017 3 891 872.20 3 822 594.00 69 278.20 1.81% 3 465 554.30 426 317.90 12.30%
31.03.2017 3 822 594.00 3 734 301.80 88 292.20 2.36% 3 434 727.90 387 866.10 11.29%
28.02.2017 3 734 301.80 3 681 833.70 52 468.10 1.43% 3 425 705.80 308 596.00 9.01%
31.01.2017 3 681 833.70 3 566 537.10 115 296.60 3.23% 3 403 625.00 278 208.70 8.17%
31.12.2016 3 566 537.10 3 613 830.60 -47 293.50 -1.31% 3 383 389.10 183 148.00 5.41%
30.11.2016 3 613 830.60 3 557 338.70 56 491.90 1.59% 3 372 576.00 241 254.60 7.15%
31.10.2016 3 557 338.70 3 533 896.40 23 442.30 0.66% 3 326 359.90 230 978.80 6.94%
30.09.2016 3 533 896.40 3 526 222.40 7 674.00 0.22% 3 292 063.90 241 832.50 7.35%
31.08.2016 3 526 222.40 3 508 611.90 17 610.50 0.50% 3 254 542.10 271 680.30 8.35%
31.07.2016 3 508 611.90 3 475 543.40 33 068.50 0.95% 3 248 616.10 259 995.80 8.00%
30.06.2016 3 475 543.40 3 493 351.60 -17 808.20 -0.51% 3 208 164.80 267 378.60 8.33%
31.05.2016 3 493 351.60 3 465 554.30 27 797.30 0.80% 3 224 000.40 269 351.20 8.35%
30.04.2016 3 465 554.30 3 434 727.90 30 826.40 0.90% 3 202 932.00 262 622.30 8.20%
31.03.2016 3 434 727.90 3 425 705.80 9 022.10 0.26% 3 172 331.20 262 396.70 8.27%
29.02.2016 3 425 705.80 3 403 625.00 22 080.80 0.65% 3 175 141.30 250 564.50 7.89%
31.01.2016 3 403 625.00 3 383 389.10 20 235.90 0.60% 3 147 127.40 256 497.60 8.15%
31.12.2015 3 383 389.10 3 372 576.00 10 813.10 0.32% 3 166 520.40 216 868.70 6.85%
30.11.2015 3 372 576.00 3 326 359.90 46 216.10 1.39% 3 106 416.60 266 159.40 8.57%
31.10.2015 3 326 359.90 3 292 063.90 34 296.00 1.04% 3 074 521.40 251 838.50 8.19%
30.09.2015 3 292 063.90 3 254 542.10 37 521.80 1.15% 3 059 508.20 232 555.70 7.60%
31.08.2015 3 254 542.10 3 248 616.10 5 926.00 0.18% 3 062 425.60 192 116.50 6.27%
31.07.2015 3 248 616.10 3 208 164.80 40 451.30 1.26% 3 061 719.30 186 896.80 6.10%
30.06.2015 3 208 164.80 3 224 000.40 -15 835.60 -0.49% 3 042 099.80 166 065.00 5.46%
31.05.2015 3 224 000.40 3 202 932.00 21 068.40 0.66% 3 075 980.00 148 020.40 4.81%
30.04.2015 3 202 932.00 3 172 331.20 30 600.80 0.96% 3 063 572.70 139 359.30 4.55%
31.03.2015 3 172 331.20 3 175 141.30 -2 810.10 -0.09% 3 047 139.00 125 192.20 4.11%
28.02.2015 3 175 141.30 3 147 127.40 28 013.90 0.89% 3 033 399.60 141 741.70 4.67%
31.01.2015 3 147 127.40 3 166 520.40 -19 393.00 -0.61% 3 010 660.40 136 467.00 4.53%
31.12.2014 3 166 520.40 3 106 416.60 60 103.80 1.93% 3 027 319.80 139 200.60 4.60%
30.11.2014 3 106 416.60 3 074 521.40 31 895.20 1.04% 2 989 026.00 117 390.60 3.93%
31.10.2014 3 074 521.40 3 059 508.20 15 013.20 0.49% 2 957 001.30 117 520.10 3.97%
30.09.2014 3 059 508.20 3 062 425.60 -2 917.40 -0.10% 2 944 238.80 115 269.40 3.92%
31.08.2014 3 062 425.60 3 061 719.30 706.30 0.02% 2 944 524.80 117 900.80 4.00%
31.07.2014 3 061 719.30 3 042 099.80 19 619.50 0.64% 2 957 410.20 104 309.10 3.53%
30.06.2014 3 042 099.80 3 075 980.00 -33 880.20 -1.10% 2 905 857.50 136 242.30 4.69%
31.05.2014 3 075 980.00 3 063 572.70 12 407.30 0.40% 2 909 929.00 166 051.00 5.71%
30.04.2014 3 063 572.70 3 047 139.00 16 433.70 0.54% 2 906 376.80 157 195.90 5.41%
31.03.2014 3 047 139.00 3 033 399.60 13 739.40 0.45% 2 884 496.20 162 642.80 5.64%
28.02.2014 3 033 399.60 3 010 660.40 22 739.20 0.76% 2 892 739.20 140 660.40 4.86%
31.01.2014 3 010 660.40 3 027 319.80 -16 659.40 -0.55% 2 872 095.10 138 565.30 4.82%
31.12.2013 3 027 319.80 2 989 026.00 38 293.80 1.28% 2 874 603.70 152 716.10 5.31%
30.11.2013 2 989 026.00 2 957 001.30 32 024.70 1.08% 2 826 313.00 162 713.00 5.76%
31.10.2013 2 957 001.30 2 944 238.80 12 762.50 0.43% 2 828 977.20 128 024.10 4.53%
30.09.2013 2 944 238.80 2 944 524.80 - 286.00 -0.01% 2 789 466.50 154 772.30 5.55%
31.08.2013 2 944 524.80 2 957 410.20 -12 885.40 -0.44% 2 800 411.10 144 113.70 5.15%
31.07.2013 2 957 410.20 2 905 857.50 51 552.70 1.77% 2 802 203.80 155 206.40 5.54%
30.06.2013 2 905 857.50 2 909 929.00 -4 071.50 -0.14% 2 786 008.00 119 849.50 4.30%
31.05.2013 2 909 929.00 2 906 376.80 3 552.20 0.12% 2 798 151.40 111 777.60 3.99%
30.04.2013 2 906 376.80 2 884 496.20 21 880.60 0.76% 2 773 208.70 133 168.10 4.80%
31.03.2013 2 884 496.20 2 892 739.20 -8 243.00 -0.28% 2 748 780.70 135 715.50 4.94%
28.02.2013 2 892 739.20 2 872 095.10 20 644.10 0.72% 2 759 029.10 133 710.10 4.85%
31.01.2013 2 872 095.10 2 874 603.70 -2 508.60 -0.09% 2 733 042.70 139 052.40 5.09%
31.12.2012 2 874 603.70 2 826 313.00 48 290.70 1.71% 2 739 837.40 134 766.30 4.92%
30.11.2012 2 826 313.00 2 828 977.20 -2 664.20 -0.09% 2 686 395.40 139 917.60 5.21%
31.10.2012 2 828 977.20 2 789 466.50 39 510.70 1.42% 2 667 293.70 161 683.50 6.06%
30.09.2012 2 789 466.50 2 800 411.10 -10 944.60 -0.39% 2 662 388.30 127 078.20 4.77%
31.08.2012 2 800 411.10 2 802 203.80 -1 792.70 -0.06% 2 635 000.00 165 411.10 6.28%
31.07.2012 2 802 203.80 2 786 008.00 16 195.80 0.58% 2 645 740.10 156 463.70 5.91%
30.06.2012 2 786 008.00 2 798 151.40 -12 143.40 -0.43% 2 616 802.90 169 205.10 6.47%
31.05.2012 2 798 151.40 2 773 208.70 24 942.70 0.90% 2 647 092.00 151 059.40 5.71%
30.04.2012 2 773 208.70 2 748 780.70 24 428.00 0.89% 2 625 815.60 147 393.10 5.61%
31.03.2012 2 748 780.70 2 759 029.10 -10 248.40 -0.37% 2 586 407.90 162 372.80 6.28%
29.02.2012 2 759 029.10 2 733 042.70 25 986.40 0.95% 2 603 487.00 155 542.10 5.97%
31.01.2012 2 733 042.70 2 739 837.40 -6 794.70 -0.25% 2 599 056.40 133 986.30 5.16%
31.12.2011 2 739 837.40 2 686 395.40 53 442.00 1.99% 2 618 586.30 121 251.10 4.63%
30.11.2011 2 686 395.40 2 667 293.70 19 101.70 0.72% 2 574 255.50 112 139.90 4.36%
31.10.2011 2 667 293.70 2 662 388.30 4 905.40 0.18% 2 571 898.50 95 395.20 3.71%
30.09.2011 2 662 388.30 2 635 000.00 27 388.30 1.04% 2 565 720.70 96 667.60 3.77%
31.08.2011 2 635 000.00 2 645 740.10 -10 740.10 -0.41% 2 572 606.40 62 393.60 2.43%
31.07.2011 2 645 740.10 2 616 802.90 28 937.20 1.11% 2 582 470.70 63 269.40 2.45%
30.06.2011 2 616 802.90 2 647 092.00 -30 289.10 -1.14% 2 591 531.50 25 271.40 0.98%
31.05.2011 2 647 092.00 2 625 815.60 21 276.40 0.81% 2 595 500.10 51 591.90 1.99%
30.04.2011 2 625 815.60 2 586 407.90 39 407.70 1.52% 2 608 110.00 17 705.60 0.68%
31.03.2011 2 586 407.90 2 603 487.00 -17 079.10 -0.66% 2 553 645.20 32 762.70 1.28%
28.02.2011 2 603 487.00 2 599 056.40 4 430.60 0.17% 2 530 348.90 73 138.10 2.89%
31.01.2011 2 599 056.40 2 618 586.30 -19 529.90 -0.75% 2 514 076.20 84 980.20 3.38%
31.12.2010 2 618 586.30 2 574 255.50 44 330.80 1.72% 2 538 056.60 80 529.70 3.17%
30.11.2010 2 574 255.50 2 571 898.50 2 357.00 0.09% 2 483 604.20 90 651.30 3.65%
31.10.2010 2 571 898.50 2 565 720.70 6 177.80 0.24% 2 467 659.40 104 239.10 4.22%
30.09.2010 2 565 720.70 2 572 606.40 -6 885.70 -0.27% 2 437 153.80 128 566.90 5.28%
31.08.2010 2 572 606.40 2 582 470.70 -9 864.30 -0.38% 2 465 562.40 107 044.00 4.34%
31.07.2010 2 582 470.70 2 591 531.50 -9 060.80 -0.35% 2 468 817.30 113 653.40 4.60%
30.06.2010 2 591 531.50 2 595 500.10 -3 968.60 -0.15% 2 473 123.10 118 408.40 4.79%
31.05.2010 2 595 500.10 2 608 110.00 -12 609.90 -0.48% 2 517 488.70 78 011.40 3.10%
30.04.2010 2 608 110.00 2 553 645.20 54 464.80 2.13% 2 498 555.50 109 554.50 4.38%
31.03.2010 2 553 645.20 2 530 348.90 23 296.30 0.92% 2 468 784.30 84 860.90 3.44%
28.02.2010 2 530 348.90 2 514 076.20 16 272.70 0.65% 2 484 534.30 45 814.60 1.84%
31.01.2010 2 514 076.20 2 538 056.60 -23 980.40 -0.94% 2 466 613.90 47 462.30 1.92%
31.12.2009 2 538 056.60 2 483 604.20 54 452.40 2.19% 2 441 741.50 96 315.10 3.94%
30.11.2009 2 483 604.20 2 467 659.40 15 944.80 0.65% 2 393 766.60 89 837.60 3.75%
31.10.2009 2 467 659.40 2 437 153.80 30 505.60 1.25% 2 373 710.20 93 949.20 3.96%
30.09.2009 2 437 153.80 2 465 562.40 -28 408.60 -1.15% 2 377 434.20 59 719.60 2.51%
31.08.2009 2 465 562.40 2 468 817.30 -3 254.90 -0.13% 2 391 218.80 74 343.60 3.11%
31.07.2009 2 468 817.30 2 473 123.10 -4 305.80 -0.17% 2 364 932.00 103 885.30 4.39%
30.06.2009 2 473 123.10 2 517 488.70 -44 365.60 -1.76% 2 318 203.30 154 919.80 6.68%
31.05.2009 2 517 488.70 2 498 555.50 18 933.20 0.76% 2 341 139.00 176 349.70 7.53%
30.04.2009 2 498 555.50 2 468 784.30 29 771.20 1.21% 2 314 169.10 184 386.40 7.97%
31.03.2009 2 468 784.30 2 484 534.30 -15 750.00 -0.63% 2 277 317.80 191 466.50 8.41%
28.02.2009 2 484 534.30 2 466 613.90 17 920.40 0.73% 2 281 470.40 203 063.90 8.90%
31.01.2009 2 466 613.90 2 441 741.50 24 872.40 1.02% 2 267 517.40 199 096.50 8.78%
31.12.2008 2 441 741.50 2 393 766.60 47 974.90 2.00% 2 262 001.00 179 740.50 7.95%
30.11.2008 2 393 766.60 2 373 710.20 20 056.40 0.84% 2 213 887.00 179 879.60 8.12%
31.10.2008 2 373 710.20 2 377 434.20 -3 724.00 -0.16% 2 189 581.80 184 128.40 8.41%
30.09.2008 2 377 434.20 2 391 218.80 -13 784.60 -0.58% 2 147 455.70 229 978.50 10.71%
31.08.2008 2 391 218.80 2 364 932.00 26 286.80 1.11% 2 172 877.10 218 341.70 10.05%
31.07.2008 2 364 932.00 2 318 203.30 46 728.70 2.02% 2 147 426.50 217 505.50 10.13%
30.06.2008 2 318 203.30 2 341 139.00 -22 935.70 -0.98% 2 123 111.50 195 091.80 9.19%
31.05.2008 2 341 139.00 2 314 169.10 26 969.90 1.17% 2 129 854.10 211 284.90 9.92%
30.04.2008 2 314 169.10 2 277 317.80 36 851.30 1.62% 2 107 423.60 206 745.50 9.81%
31.03.2008 2 277 317.80 2 281 470.40 -4 152.60 -0.18% 2 039 106.10 238 211.70 11.68%
29.02.2008 2 281 470.40 2 267 517.40 13 953.00 0.62% 2 044 535.50 236 934.90 11.59%
31.01.2008 2 267 517.40 2 262 001.00 5 516.40 0.24% 2 022 009.90 245 507.50 12.14%
31.12.2007 2 262 001.00 2 213 887.00 48 114.00 2.17% 1 997 091.20 264 909.80 13.26%
30.11.2007 2 213 887.00 2 189 581.80 24 305.20 1.11% 1 963 643.20 250 243.80 12.74%
31.10.2007 2 189 581.80 2 147 455.70 42 126.10 1.96% 1 956 438.90 233 142.90 11.92%
30.09.2007 2 147 455.70 2 172 877.10 -25 421.40 -1.17% 1 916 664.90 230 790.80 12.04%
31.08.2007 2 172 877.10 2 147 426.50 25 450.60 1.19% 1 934 681.90 238 195.20 12.31%
31.07.2007 2 147 426.50 2 123 111.50 24 315.00 1.15% 1 916 887.10 230 539.40 12.03%
30.06.2007 2 123 111.50 2 129 854.10 -6 742.60 -0.32% 1 902 827.70 220 283.80 11.58%
31.05.2007 2 129 854.10 2 107 423.60 22 430.50 1.06% 1 898 372.00 231 482.10 12.19%
30.04.2007 2 107 423.60 2 039 106.10 68 317.50 3.35% 1 897 205.20 210 218.40 11.08%
31.03.2007 2 039 106.10 2 044 535.50 -5 429.40 -0.27% 1 846 986.50 192 119.60 10.40%
28.02.2007 2 044 535.50 2 022 009.90 22 525.60 1.11% 1 846 509.30 198 026.20 10.72%
31.01.2007 2 022 009.90 1 997 091.20 24 918.70 1.25% 1 837 681.80 184 328.10 10.03%
31.12.2006 1 997 091.20 1 963 643.20 33 448.00 1.70% 1 822 134.80 174 956.40 9.60%
30.11.2006 1 963 643.20 1 956 438.90 7 204.30 0.37% 1 809 546.90 154 096.30 8.52%
31.10.2006 1 956 438.90 1 916 664.90 39 774.00 2.08% 1 787 158.90 169 280.00 9.47%
30.09.2006 1 916 664.90 1 934 681.90 -18 017.00 -0.93% 1 764 214.80 152 450.10 8.64%
31.08.2006 1 934 681.90 1 916 887.10 17 794.80 0.93% 1 772 611.60 162 070.30 9.14%
31.07.2006 1 916 887.10 1 902 827.70 14 059.40 0.74% 1 765 652.70 151 234.40 8.57%
30.06.2006 1 902 827.70 1 898 372.00 4 455.70 0.23% 1 750 750.00 152 077.70 8.69%
31.05.2006 1 898 372.00 1 897 205.20 1 166.80 0.06% 1 754 348.00 144 024.00 8.21%
30.04.2006 1 897 205.20 1 846 986.50 50 218.70 2.72% 1 733 792.70 163 412.50 9.43%
31.03.2006 1 846 986.50 1 846 509.30 477.20 0.03% 1 685 112.50 161 874.00 9.61%
28.02.2006 1 846 509.30 1 837 681.80 8 827.50 0.48% 1 692 385.50 154 123.80 9.11%
31.01.2006 1 837 681.80 1 822 134.80 15 547.00 0.85% 1 675 092.80 162 589.00 9.71%
31.12.2005 1 822 134.80 1 809 546.90 12 587.90 0.70% 1 687 140.30 134 994.50 8.00%
30.11.2005 1 809 546.90 1 787 158.90 22 388.00 1.25% 1 695 342.80 114 204.10 6.74%
31.10.2005 1 787 158.90 1 764 214.80 22 944.10 1.30% 1 704 644.70 82 514.20 4.84%
30.09.2005 1 764 214.80 1 772 611.60 -8 396.80 -0.47% 1 692 926.90 71 287.90 4.21%
31.08.2005 1 772 611.60 1 765 652.70 6 958.90 0.39% 1 696 031.60 76 580.00 4.52%
31.07.2005 1 765 652.70 1 750 750.00 14 902.70 0.85% 1 688 249.20 77 403.50 4.58%
30.06.2005 1 750 750.00 1 754 348.00 -3 598.00 -0.20% 1 670 680.60 80 069.40 4.79%
31.05.2005 1 754 348.00 1 733 792.70 20 555.30 1.19% 1 673 539.30 80 808.70 4.83%
30.04.2005 1 733 792.70 1 685 112.50 48 680.20 2.89% 1 668 696.30 65 096.40 3.90%
31.03.2005 1 685 112.50 1 692 385.50 -7 273.00 -0.43% 1 620 800.50 64 312.00 3.97%
28.02.2005 1 692 385.50 1 675 092.80 17 292.70 1.03% 1 623 557.60 68 827.90 4.24%
31.01.2005 1 675 092.80 1 687 140.30 -12 047.50 -0.71% 1 614 616.10 60 476.70 3.75%
31.12.2004 1 687 140.30 1 695 342.80 -8 202.50 -0.48% 1 622 040.40 65 099.90 4.01%
30.11.2004 1 695 342.80 1 704 644.70 -9 301.90 -0.55% 1 588 982.50 106 360.30 6.69%
31.10.2004 1 704 644.70 1 692 926.90 11 717.80 0.69% 1 579 582.00 125 062.70 7.92%
30.09.2004 1 692 926.90 1 696 031.60 -3 104.70 -0.18% 1 572 660.70 120 266.20 7.65%
31.08.2004 1 696 031.60 1 688 249.20 7 782.40 0.46% 1 576 452.70 119 578.90 7.59%
31.07.2004 1 688 249.20 1 670 680.60 17 568.60 1.05% 1 559 494.70 128 754.50 8.26%
30.06.2004 1 670 680.60 1 673 539.30 -2 858.70 -0.17% 1 517 660.70 153 019.90 10.08%
31.05.2004 1 673 539.30 1 668 696.30 4 843.00 0.29% 1 531 600.70 141 938.60 9.27%
30.04.2004 1 668 696.30 1 620 800.50 47 895.80 2.96% 1 531 922.80 136 773.50 8.93%
31.03.2004 1 620 800.50 1 623 557.60 -2 757.10 -0.17% 1 507 011.00 113 789.50 7.55%
29.02.2004 1 623 557.60 1 614 616.10 8 941.50 0.55% 1 517 395.60 106 162.00 7.00%
31.01.2004 1 614 616.10 1 622 040.40 -7 424.30 -0.46% 1 523 254.50 91 361.60 6.00%
31.12.2003 1 622 040.40 1 588 982.50 33 057.90 2.08% 1 516 740.70 105 299.70 6.94%
30.11.2003 1 588 982.50 1 579 582.00 9 400.50 0.60% 1 520 522.10 68 460.40 4.50%
31.10.2003 1 579 582.00 1 572 660.70 6 921.30 0.44% 1 515 673.90 63 908.10 4.22%
30.09.2003 1 572 660.70 1 576 452.70 -3 792.00 -0.24% 1 483 234.60 89 426.10 6.03%
31.08.2003 1 576 452.70 1 559 494.70 16 958.00 1.09% 1 502 644.60 73 808.10 4.91%
31.07.2003 1 559 494.70 1 517 660.70 41 834.00 2.76% 1 481 470.80 78 023.90 5.27%
30.06.2003 1 517 660.70 1 531 600.70 -13 940.00 -0.91% 1 454 712.70 62 948.00 4.33%
31.05.2003 1 531 600.70 1 531 922.80 - 322.10 -0.02% 1 506 140.00 25 460.70 1.69%
30.04.2003 1 531 922.80 1 507 011.00 24 911.80 1.65% 1 490 813.80 41 109.00 2.76%
31.03.2003 1 507 011.00 1 517 395.60 -10 384.60 -0.68% 1 458 593.40 48 417.60 3.32%
28.02.2003 1 517 395.60 1 523 254.50 -5 858.90 -0.38% 1 465 255.30 52 140.30 3.56%
31.01.2003 1 523 254.50 1 516 740.70 6 513.80 0.43% 1 473 374.00 49 880.50 3.39%
31.12.2002 1 516 740.70 1 520 522.10 -3 781.40 -0.25% - - -
30.11.2002 1 520 522.10 1 515 673.90 4 848.20 0.32% - - -
31.10.2002 1 515 673.90 1 483 234.60 32 439.30 2.19% - - -
30.09.2002 1 483 234.60 1 502 644.60 -19 410.00 -1.29% - - -
31.08.2002 1 502 644.60 1 481 470.80 21 173.80 1.43% - - -
31.07.2002 1 481 470.80 1 454 712.70 26 758.10 1.84% - - -
30.06.2002 1 454 712.70 1 506 140.00 -51 427.30 -3.41% - - -
31.05.2002 1 506 140.00 1 490 813.80 15 326.20 1.03% - - -
30.04.2002 1 490 813.80 1 458 593.40 32 220.40 2.21% - - -
31.03.2002 1 458 593.40 1 465 255.30 -6 661.90 -0.45% - - -
28.02.2002 1 465 255.30 1 473 374.00 -8 118.70 -0.55% - - -
31.01.2002 1 473 374.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits of residents - Other general government/other residents - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.