Non-MMF Investment Funds (Time series database - ARAD»SDDS Plus) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Non-MMF Investment Funds (Time series database - ARAD»SDDS Plus) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- SDDS Plus
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
30.09.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
30.09.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
31.12.2023 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.12.2023 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.12.2023 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.12.2023 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
30.09.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
30.09.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
30.09.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
30.09.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
30.09.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
30.09.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
30.09.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
30.09.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
30.09.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
30.09.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Financial assets, stocks, Non-MMF investment funds

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Total assets 179 599.00 180 950.00 -0.75% - -
IND2 Currency and deposits (AF.2) 21 963.00 23 361.00 -5.98% - -
IND3 Currency (AF.21) 0.00 0.00 - - -
IND4 Deposits (AF.22+AF.29) 21 963.00 23 361.00 -5.98% - -
IND5 Transferable deposits (AF.22) 10 844.00 12 544.00 -13.55% - -
IND6 Other deposits (AF.29) 11 119.00 10 817.00 2.79% - -
IND7 Debt securities (AF.3) 76 840.00 79 163.00 -2.93% - -
IND8 Short-term (AF.31) 1 068.00 1 765.00 -39.49% - -
IND9 Long-term (AF.32L) 75 772.00 77 398.00 -2.10% - -
IND10 Loans (AF.4) 14 041.00 12 311.00 14.05% - -
IND11 Short-term (AF.41) 1 399.00 1 093.00 28.00% - -
IND12 Long-term (AF.42L) 12 642.00 11 218.00 12.69% - -
IND13 Equity and investment fund shares (AF.5) 65 351.00 60 947.00 7.23% - -
IND14 Shares and other equity (AF.51) 27 181.00 28 134.00 -3.39% - -
IND15 Listed shares (AF.511) 26 073.00 27 030.00 -3.54% - -
IND16 Unlisted shares (AF.512) 126.00 262.00 -51.91% - -
IND17 Other equity (AF.519) 982.00 842.00 16.63% - -
IND18 Investment fund shares/units (AF.52) 38 170.00 32 813.00 16.33% - -
IND19 Insurance, pension and standardised guarantees (AF.6) 1 176.00 19.00 6 089.47% - -
IND20 Non-life insurance technical reserves (AF. 61) 1 176.00 19.00 6 089.47% - -
IND21 Life insurance and annuity entitlements (AF.62) 0.00 0.00 - - -
IND22 Pension entitlements (AF.63) 0.00 0.00 - - -
IND23 Financial derivatives and employee stock options (AF.7) 228.00 297.00 -23.23% - -
IND24 Other accounts payable (AF.8) 0.00 4 852.00 - - -
IND25 Trade credits and advances (AF.81) 4 898.00 4 672.00 4.84% - -
IND26 Other accounts payable excluding trade credits and advances (AF.89) 233.00 180.00 29.44% - -

Financial assets, transactions, Non-MMF investment funds

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Total assets -1 351.00 -5 689.00 -76.25% - -
IND2 Currency and deposits (F.2) -1 398.00 -8 631.00 -83.80% - -
IND3 Currency (F.21) 0.00 0.00 - - -
IND4 Deposits (F.22+F.29) -1 398.00 -8 631.00 -83.80% - -
IND5 Transferable deposits (F.22) -1 700.00 -4 418.00 -61.52% - -
IND6 Other deposits (F.29) 302.00 -4 213.00 - 107.17% - -
IND7 Debt securities (F.3) -2 323.00 -3 237.00 -28.24% - -
IND8 Short-term (F.31) - 697.00 528.00 - 232.01% - -
IND9 Long-term (F.32) -1 626.00 -3 765.00 -56.81% - -
IND10 Loans (F.4) 1 730.00 976.00 77.25% - -
IND11 Short-term (F.41) 306.00 1 093.00 -72.00% - -
IND12 Long-term (F.42) 1 424.00 - 117.00 -1 317.09% - -
IND13 Equity and investment fund shares (F.5) 4 404.00 4 721.00 -6.71% - -
IND14 Shares and other equity (F.51) - 953.00 1 138.00 - 183.74% - -
IND15 Listed shares (F.511) - 957.00 1 014.00 - 194.38% - -
IND16 Unlisted shares (F.512) - 136.00 111.00 - 222.52% - -
IND17 Other equity (F.519) 140.00 13.00 976.92% - -
IND18 Investment fund shares/units (F.52) 5 357.00 3 583.00 49.51% - -
IND19 Insurance, pension and standardised guarantees (F.6) 1 157.00 19.00 5 989.47% - -
IND20 Non-life insurance technical reserves (F. 61) 1 157.00 19.00 5 989.47% - -
IND21 Life insurance and annuity entitlements (F.62) 0.00 0.00 - - -
IND22 Pension entitlements (F.63) 0.00 0.00 - - -
IND23 Financial derivatives and employee stock options (F.7) -69.00 -89.00 -22.47% - -
IND24 Other accounts payable (F.8) -4 852.00 552.00 - 978.99% - -
IND25 Trade credits and advances (F.81) 226.00 1 447.00 -84.38% - -
IND26 Other accounts payable excluding trade credits and advances (F.89) 53.00 - 895.00 - 105.92% - -
Financial assets, stocks, Non-MMF investment funds
IND1 Total assets (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND2 Currency and deposits (AF.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND3 Currency (AF.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND4 Deposits (AF.22+AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND5 Transferable deposits (AF.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND6 Other deposits (AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND7 Debt securities (AF.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND8 Short-term (AF.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND9 Long-term (AF.32L) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND10 Loans (AF.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND11 Short-term (AF.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND12 Long-term (AF.42L) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND13 Equity and investment fund shares (AF.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND14 Shares and other equity (AF.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND15 Listed shares (AF.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND16 Unlisted shares (AF.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND17 Other equity (AF.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND18 Investment fund shares/units (AF.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND19 Insurance, pension and standardised guarantees (AF.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND20 Non-life insurance technical reserves (AF. 61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND21 Life insurance and annuity entitlements (AF.62) (2 hodnoty, 30.06.2014)
IND22 Pension entitlements (AF.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND23 Financial derivatives and employee stock options (AF.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND24 Other accounts payable (AF.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND25 Trade credits and advances (AF.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND26 Other accounts payable excluding trade credits and advances (AF.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Financial assets, transactions, Non-MMF investment funds
IND1 Total assets (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND2 Currency and deposits (F.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND3 Currency (F.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND4 Deposits (F.22+F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND5 Transferable deposits (F.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND6 Other deposits (F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND7 Debt securities (F.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND8 Short-term (F.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND9 Long-term (F.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND10 Loans (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND11 Short-term (F.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND12 Long-term (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND13 Equity and investment fund shares (F.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND14 Shares and other equity (F.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND15 Listed shares (F.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND16 Unlisted shares (F.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND17 Other equity (F.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND18 Investment fund shares/units (F.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND19 Insurance, pension and standardised guarantees (F.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND20 Non-life insurance technical reserves (F. 61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND21 Life insurance and annuity entitlements (F.62) (2 hodnoty, 30.06.2014)
IND22 Pension entitlements (F.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND23 Financial derivatives and employee stock options (F.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND24 Other accounts payable (F.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND25 Trade credits and advances (F.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
IND26 Other accounts payable excluding trade credits and advances (F.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Non-MMF Investment Funds (SDDS Plus)
Non-MMF Investment Funds (Financial accounts statistics)
Investment funds (Statistics on other financial institutions)
MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels) (Levels)
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - total (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels) (Levels)
Non-monetary financial intermediaries - total (MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels))
Non-monetary financial intermediaries - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels))
Insurance corporations and pension funds - total (MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.