Investment position - liabilities (Balance of payment statistics (in millions of CZK)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Investment position - liabilities (Balance of payment statistics (in millions of CZK)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK

Graf hodnot, Balance of payment statistics (in millions of CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Investment position - liabilities - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2014 5 018 397.00
Min 31.12.1993 423 237.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 5 018 397.00 4 931 770.80 86 626.20 1.76% 4 688 625.40 329 771.60 7.03%
31.03.2014 4 931 770.80 4 952 990.90 -21 220.10 -0.43% 4 649 656.50 282 114.30 6.07%
31.12.2013 4 952 990.90 4 660 888.70 292 102.20 6.27% 4 571 709.30 381 281.60 8.34%
30.09.2013 4 660 888.70 4 688 625.40 -27 736.70 -0.59% 4 528 909.70 131 979.00 2.91%
30.06.2013 4 688 625.40 4 649 656.50 38 968.90 0.84% 4 528 057.50 160 567.90 3.55%
31.03.2013 4 649 656.50 4 571 709.30 77 947.20 1.70% 4 467 875.70 181 780.80 4.07%
31.12.2012 4 571 709.30 4 528 909.70 42 799.60 0.94% 4 357 164.60 214 544.70 4.92%
30.09.2012 4 528 909.70 4 528 057.50 852.20 0.02% 4 310 949.90 217 959.80 5.06%
30.06.2012 4 528 057.50 4 467 875.70 60 181.80 1.35% 4 250 350.60 277 706.90 6.53%
31.03.2012 4 467 875.70 4 357 164.60 110 711.10 2.54% 4 218 458.80 249 416.90 5.91%
31.12.2011 4 357 164.60 4 310 949.90 46 214.70 1.07% 4 253 354.50 103 810.10 2.44%
30.09.2011 4 310 949.90 4 250 350.60 60 599.30 1.43% 4 215 113.10 95 836.80 2.27%
30.06.2011 4 250 350.60 4 218 458.80 31 891.80 0.76% 4 167 408.20 82 942.40 1.99%
31.03.2011 4 218 458.80 4 253 354.50 -34 895.70 -0.82% 4 036 715.20 181 743.60 4.50%
31.12.2010 4 253 354.50 4 215 113.10 38 241.40 0.91% 4 046 350.70 207 003.80 5.12%
30.09.2010 4 215 113.10 4 167 408.20 47 704.90 1.14% 3 853 754.50 361 358.60 9.38%
30.06.2010 4 167 408.20 4 036 715.20 130 693.00 3.24% 3 874 565.10 292 843.10 7.56%
31.03.2010 4 036 715.20 4 046 350.70 -9 635.50 -0.24% 3 889 686.50 147 028.70 3.78%
31.12.2009 4 046 350.70 3 853 754.50 192 596.20 5.00% 3 919 767.90 126 582.80 3.23%
30.09.2009 3 853 754.50 3 874 565.10 -20 810.60 -0.54% 3 797 260.10 56 494.40 1.49%
30.06.2009 3 874 565.10 3 889 686.50 -15 121.40 -0.39% 3 722 116.70 152 448.40 4.10%
31.03.2009 3 889 686.50 3 919 767.90 -30 081.40 -0.77% 3 551 353.00 338 333.50 9.53%
31.12.2008 3 919 767.90 3 797 260.10 122 507.80 3.23% 3 536 558.30 383 209.60 10.84%
30.09.2008 3 797 260.10 3 722 116.70 75 143.40 2.02% 3 380 456.20 416 803.90 12.33%
30.06.2008 3 722 116.70 3 551 353.00 170 763.70 4.81% 3 270 035.20 452 081.50 13.82%
31.03.2008 3 551 353.00 3 536 558.30 14 794.70 0.42% 3 068 415.40 482 937.60 15.74%
31.12.2007 3 536 558.30 3 380 456.20 156 102.10 4.62% 2 971 925.50 564 632.80 19.00%
30.09.2007 3 380 456.20 3 270 035.20 110 421.00 3.38% 2 856 568.40 523 887.80 18.34%
30.06.2007 3 270 035.20 3 068 415.40 201 619.80 6.57% 2 801 515.90 468 519.30 16.72%
31.03.2007 3 068 415.40 2 971 925.50 96 489.90 3.25% 2 735 331.10 333 084.30 12.18%
31.12.2006 2 971 925.50 2 856 568.40 115 357.10 4.04% 2 712 846.30 259 079.20 9.55%
30.09.2006 2 856 568.40 2 801 515.90 55 052.50 1.97% 2 641 476.70 215 091.70 8.14%
30.06.2006 2 801 515.90 2 735 331.10 66 184.80 2.42% 2 563 808.40 237 707.50 9.27%
31.03.2006 2 735 331.10 2 712 846.30 22 484.80 0.83% 2 409 423.10 325 908.00 13.53%
31.12.2005 2 712 846.30 2 641 476.70 71 369.60 2.70% 2 374 328.40 338 517.90 14.26%
30.09.2005 2 641 476.70 2 563 808.40 77 668.30 3.03% 2 252 742.40 388 734.30 17.26%
30.06.2005 2 563 808.40 2 409 423.10 154 385.30 6.41% 2 189 308.00 374 500.40 17.11%
31.03.2005 2 409 423.10 2 374 328.40 35 094.70 1.48% 2 101 013.30 308 409.80 14.68%
31.12.2004 2 374 328.40 2 252 742.40 121 586.00 5.40% 2 064 768.30 309 560.10 14.99%
30.09.2004 2 252 742.40 2 189 308.00 63 434.40 2.90% 1 997 048.00 255 694.40 12.80%
30.06.2004 2 189 308.00 2 101 013.30 88 294.70 4.20% 1 947 596.00 241 712.00 12.41%
31.03.2004 2 101 013.30 2 064 768.30 36 245.00 1.76% 1 939 841.60 161 171.70 8.31%
31.12.2003 2 064 768.30 1 997 048.00 67 720.30 3.39% 1 977 177.70 87 590.60 4.43%
30.09.2003 1 997 048.00 1 947 596.00 49 452.00 2.54% 1 906 154.40 90 893.60 4.77%
30.06.2003 1 947 596.00 1 939 841.60 7 754.40 0.40% 1 833 182.80 114 413.20 6.24%
31.03.2003 1 939 841.60 1 977 177.70 -37 336.10 -1.89% 1 793 894.70 145 946.90 8.14%
31.12.2002 1 977 177.70 1 906 154.40 71 023.30 3.73% 1 789 030.70 188 147.00 10.52%
30.09.2002 1 906 154.40 1 833 182.80 72 971.60 3.98% 1 748 632.20 157 522.20 9.01%
30.06.2002 1 833 182.80 1 793 894.70 39 288.10 2.19% 1 764 448.90 68 733.90 3.90%
31.03.2002 1 793 894.70 1 789 030.70 4 864.00 0.27% 1 704 290.00 89 604.70 5.26%
31.12.2001 1 789 030.70 1 748 632.20 40 398.50 2.31% 1 640 270.00 148 760.70 9.07%
30.09.2001 1 748 632.20 1 764 448.90 -15 816.70 -0.90% 1 589 570.60 159 061.60 10.01%
30.06.2001 1 764 448.90 1 704 290.00 60 158.90 3.53% 1 535 914.80 228 534.10 14.88%
31.03.2001 1 704 290.00 1 640 270.00 64 020.00 3.90% 1 518 867.10 185 422.90 12.21%
31.12.2000 1 640 270.00 1 589 570.60 50 699.40 3.19% 1 458 893.30 181 376.70 12.43%
30.09.2000 1 589 570.60 1 535 914.80 53 655.80 3.49% 1 204 984.00 384 586.60 31.92%
30.06.2000 1 535 914.80 1 518 867.10 17 047.70 1.12% 1 204 984.00 330 930.80 27.46%
31.03.2000 1 518 867.10 1 458 893.30 59 973.80 4.11% 1 204 984.00 313 883.10 26.05%
31.12.1999 1 458 893.30 1 204 984.00 253 909.30 21.07% 1 204 984.00 253 909.30 21.07%
31.12.1998 1 204 984.00 1 138 248.10 66 735.90 5.86% 1 138 248.10 66 735.90 5.86%
31.12.1997 1 138 248.10 906 073.20 232 174.90 25.62% 906 073.20 232 174.90 25.62%
31.12.1996 906 073.20 723 101.90 182 971.30 25.30% 723 101.90 182 971.30 25.30%
31.12.1995 723 101.90 507 337.90 215 764.00 42.53% 507 337.90 215 764.00 42.53%
31.12.1994 507 337.90 423 237.70 84 100.20 19.87% 423 237.70 84 100.20 19.87%
31.12.1993 423 237.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Investment position - liabilities - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investment position - liabilities (Balance of payment statistics (in millions of CZK))
Investment position - liabilities (Balance of payment statistics (in millions of CZK))
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Excess of inter MFI liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.