Investment position - liabilities (Balance of payment statistics (in millions of CZK)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Investment position - liabilities (Balance of payment statistics (in millions of CZK)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK

Graf hodnot, Balance of payment statistics (in millions of CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Investment position - liabilities - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 8 444 177.20
Min 31.12.1993 423 237.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 8 444 177.20 8 227 604.10 216 573.10 2.63% 8 094 553.00 349 624.20 4.32%
31.12.2019 8 227 604.10 8 263 936.40 -36 332.30 -0.44% 8 062 849.10 164 755.00 2.04%
30.09.2019 8 263 936.40 8 142 558.90 121 377.50 1.49% 7 933 594.20 330 342.20 4.16%
30.06.2019 8 142 558.90 8 094 553.00 48 005.90 0.59% 7 719 563.20 422 995.70 5.48%
31.03.2019 8 094 553.00 8 062 849.10 31 703.90 0.39% 7 676 216.50 418 336.50 5.45%
31.12.2018 8 062 849.10 7 933 594.20 129 254.90 1.63% 7 681 976.80 380 872.30 4.96%
30.09.2018 7 933 594.20 7 719 563.20 214 031.00 2.77% 7 768 427.30 165 166.90 2.13%
30.06.2018 7 719 563.20 7 676 216.50 43 346.70 0.56% 7 665 141.40 54 421.80 0.71%
31.03.2018 7 676 216.50 7 681 976.80 -5 760.30 -0.07% 7 555 240.00 120 976.50 1.60%
31.12.2017 7 681 976.80 7 768 427.30 -86 450.50 -1.11% 6 608 884.60 1 073 092.20 16.24%
30.09.2017 7 768 427.30 7 665 141.40 103 285.90 1.35% 6 453 381.60 1 315 045.70 20.38%
30.06.2017 7 665 141.40 7 555 240.00 109 901.40 1.45% 6 319 691.70 1 345 449.70 21.29%
31.03.2017 7 555 240.00 6 608 884.60 946 355.40 14.32% 6 186 417.30 1 368 822.70 22.13%
31.12.2016 6 608 884.60 6 453 381.60 155 503.00 2.41% 6 084 098.20 524 786.40 8.63%
30.09.2016 6 453 381.60 6 319 691.70 133 689.90 2.12% 6 039 487.90 413 893.70 6.85%
30.06.2016 6 319 691.70 6 186 417.30 133 274.40 2.15% 5 825 135.20 494 556.50 8.49%
31.03.2016 6 186 417.30 6 084 098.20 102 319.10 1.68% 5 828 576.80 357 840.50 6.14%
31.12.2015 6 084 098.20 6 039 487.90 44 610.30 0.74% 5 732 518.50 351 579.70 6.13%
30.09.2015 6 039 487.90 5 825 135.20 214 352.70 3.68% 5 715 719.50 323 768.40 5.66%
30.06.2015 5 825 135.20 5 828 576.80 -3 441.60 -0.06% 5 629 482.90 195 652.30 3.48%
31.03.2015 5 828 576.80 5 732 518.50 96 058.30 1.68% 5 487 875.80 340 701.00 6.21%
31.12.2014 5 732 518.50 5 715 719.50 16 799.00 0.29% 5 431 999.80 300 518.70 5.53%
30.09.2014 5 715 719.50 5 629 482.90 86 236.60 1.53% 5 156 908.80 558 810.70 10.84%
30.06.2014 5 629 482.90 5 487 875.80 141 607.10 2.58% 5 168 281.60 461 201.30 8.92%
31.03.2014 5 487 875.80 5 431 999.80 55 876.00 1.03% 5 111 308.20 376 567.60 7.37%
31.12.2013 5 431 999.80 5 156 908.80 275 091.00 5.33% 5 053 436.00 378 563.80 7.49%
30.09.2013 5 156 908.80 5 168 281.60 -11 372.80 -0.22% 4 995 045.00 161 863.80 3.24%
30.06.2013 5 168 281.60 5 111 308.20 56 973.40 1.11% 4 977 086.80 191 194.80 3.84%
31.03.2013 5 111 308.20 5 053 436.00 57 872.20 1.15% 4 920 829.10 190 479.10 3.87%
31.12.2012 5 053 436.00 4 995 045.00 58 391.00 1.17% 4 798 069.50 255 366.50 5.32%
30.09.2012 4 995 045.00 4 977 086.80 17 958.20 0.36% 4 716 308.90 278 736.10 5.91%
30.06.2012 4 977 086.80 4 920 829.10 56 257.70 1.14% 4 664 160.60 312 926.20 6.71%
31.03.2012 4 920 829.10 4 798 069.50 122 759.60 2.56% 4 601 490.90 319 338.20 6.94%
31.12.2011 4 798 069.50 4 716 308.90 81 760.60 1.73% 4 659 844.30 138 225.20 2.97%
30.09.2011 4 716 308.90 4 664 160.60 52 148.30 1.12% 4 605 512.40 110 796.50 2.41%
30.06.2011 4 664 160.60 4 601 490.90 62 669.70 1.36% 4 548 390.80 115 769.80 2.55%
31.03.2011 4 601 490.90 4 659 844.30 -58 353.40 -1.25% 4 381 101.80 220 389.10 5.03%
31.12.2010 4 659 844.30 4 605 512.40 54 331.90 1.18% 4 369 764.70 290 079.60 6.64%
30.09.2010 4 605 512.40 4 548 390.80 57 121.60 1.26% 4 216 469.10 389 043.30 9.23%
30.06.2010 4 548 390.80 4 381 101.80 167 289.00 3.82% 4 178 573.80 369 817.00 8.85%
31.03.2010 4 381 101.80 4 369 764.70 11 337.10 0.26% 4 158 673.00 222 428.80 5.35%
31.12.2009 4 369 764.70 4 216 469.10 153 295.60 3.64% 4 159 093.00 210 671.70 5.07%
30.09.2009 4 216 469.10 4 178 573.80 37 895.30 0.91% 4 054 991.20 161 477.90 3.98%
30.06.2009 4 178 573.80 4 158 673.00 19 900.80 0.48% 3 974 025.40 204 548.40 5.15%
31.03.2009 4 158 673.00 4 159 093.00 - 420.00 -0.01% 3 797 959.80 360 713.20 9.50%
31.12.2008 4 159 093.00 4 054 991.20 104 101.80 2.57% 3 747 820.80 411 272.20 10.97%
30.09.2008 4 054 991.20 3 974 025.40 80 965.80 2.04% 3 554 493.10 500 498.10 14.08%
30.06.2008 3 974 025.40 3 797 959.80 176 065.60 4.64% 3 472 848.70 501 176.70 14.43%
31.03.2008 3 797 959.80 3 747 820.80 50 139.00 1.34% 3 241 878.70 556 081.10 17.15%
31.12.2007 3 747 820.80 3 554 493.10 193 327.70 5.44% 3 115 636.80 632 184.00 20.29%
30.09.2007 3 554 493.10 3 472 848.70 81 644.40 2.35% 2 972 736.50 581 756.60 19.57%
30.06.2007 3 472 848.70 3 241 878.70 230 970.00 7.12% 2 928 606.00 544 242.70 18.58%
31.03.2007 3 241 878.70 3 115 636.80 126 241.90 4.05% 2 860 879.90 380 998.80 13.32%
31.12.2006 3 115 636.80 2 972 736.50 142 900.30 4.81% 2 820 795.60 294 841.20 10.45%
30.09.2006 2 972 736.50 2 928 606.00 44 130.50 1.51% 2 819 022.40 153 714.10 5.45%
30.06.2006 2 928 606.00 2 860 879.90 67 726.10 2.37% 2 737 208.40 191 397.60 6.99%
31.03.2006 2 860 879.90 2 820 795.60 40 084.30 1.42% 2 520 576.20 340 303.70 13.50%
31.12.2005 2 820 795.60 2 819 022.40 1 773.20 0.06% 2 436 342.60 384 453.00 15.78%
30.09.2005 2 819 022.40 2 737 208.40 81 814.00 2.99% 2 323 060.80 495 961.60 21.35%
30.06.2005 2 737 208.40 2 520 576.20 216 632.20 8.59% 2 264 147.80 473 060.60 20.89%
31.03.2005 2 520 576.20 2 436 342.60 84 233.60 3.46% 2 148 274.40 372 301.80 17.33%
31.12.2004 2 436 342.60 2 323 060.80 113 281.80 4.88% 2 064 768.30 371 574.30 18.00%
30.09.2004 2 323 060.80 2 264 147.80 58 913.00 2.60% 1 997 048.00 326 012.80 16.32%
30.06.2004 2 264 147.80 2 148 274.40 115 873.40 5.39% 1 947 596.00 316 551.80 16.25%
31.03.2004 2 148 274.40 2 064 768.30 83 506.10 4.04% 1 939 841.60 208 432.80 10.74%
31.12.2003 2 064 768.30 1 997 048.00 67 720.30 3.39% 1 977 177.70 87 590.60 4.43%
30.09.2003 1 997 048.00 1 947 596.00 49 452.00 2.54% 1 906 154.40 90 893.60 4.77%
30.06.2003 1 947 596.00 1 939 841.60 7 754.40 0.40% 1 833 182.80 114 413.20 6.24%
31.03.2003 1 939 841.60 1 977 177.70 -37 336.10 -1.89% 1 793 894.70 145 946.90 8.14%
31.12.2002 1 977 177.70 1 906 154.40 71 023.30 3.73% 1 789 030.70 188 147.00 10.52%
30.09.2002 1 906 154.40 1 833 182.80 72 971.60 3.98% 1 748 632.20 157 522.20 9.01%
30.06.2002 1 833 182.80 1 793 894.70 39 288.10 2.19% 1 764 448.90 68 733.90 3.90%
31.03.2002 1 793 894.70 1 789 030.70 4 864.00 0.27% 1 704 290.00 89 604.70 5.26%
31.12.2001 1 789 030.70 1 748 632.20 40 398.50 2.31% 1 640 270.00 148 760.70 9.07%
30.09.2001 1 748 632.20 1 764 448.90 -15 816.70 -0.90% 1 589 570.60 159 061.60 10.01%
30.06.2001 1 764 448.90 1 704 290.00 60 158.90 3.53% 1 535 914.80 228 534.10 14.88%
31.03.2001 1 704 290.00 1 640 270.00 64 020.00 3.90% 1 518 867.10 185 422.90 12.21%
31.12.2000 1 640 270.00 1 589 570.60 50 699.40 3.19% 1 458 893.30 181 376.70 12.43%
30.09.2000 1 589 570.60 1 535 914.80 53 655.80 3.49% 1 204 984.00 384 586.60 31.92%
30.06.2000 1 535 914.80 1 518 867.10 17 047.70 1.12% 1 204 984.00 330 930.80 27.46%
31.03.2000 1 518 867.10 1 458 893.30 59 973.80 4.11% 1 204 984.00 313 883.10 26.05%
31.12.1999 1 458 893.30 1 204 984.00 253 909.30 21.07% 1 204 984.00 253 909.30 21.07%
31.12.1998 1 204 984.00 1 138 248.10 66 735.90 5.86% 1 138 248.10 66 735.90 5.86%
31.12.1997 1 138 248.10 906 073.20 232 174.90 25.62% 906 073.20 232 174.90 25.62%
31.12.1996 906 073.20 723 101.90 182 971.30 25.30% 723 101.90 182 971.30 25.30%
31.12.1995 723 101.90 507 337.90 215 764.00 42.53% 507 337.90 215 764.00 42.53%
31.12.1994 507 337.90 423 237.70 84 100.20 19.87% 423 237.70 84 100.20 19.87%
31.12.1993 423 237.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Investment position - liabilities - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investment position - liabilities (Balance of payment statistics (in millions of CZK))
Investment position - liabilities (Balance of payment statistics (in millions of CZK))
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Excess of inter MFI liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.