Czech Republic, total (Nominal wage in CZK, quarterly data) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Czech Republic, total (Nominal wage in CZK, quarterly data) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Repa, CZK, Celkem
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Typy celkem, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem

Graf hodnot, Nominal wage in CZK, quarterly data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Czech Republic, total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2019 36 161.00
Min 31.03.2000 11 941.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 34 271.00 34 132.00 139.00 0.41% 34 111.00 160.00 0.47%
31.03.2020 34 132.00 36 161.00 -2 029.00 -5.61% 32 467.00 1 665.00 5.13%
31.12.2019 36 161.00 33 686.00 2 475.00 7.35% 34 057.00 2 104.00 6.18%
30.09.2019 33 686.00 34 111.00 - 425.00 -1.25% 31 685.00 2 001.00 6.32%
30.06.2019 34 111.00 32 467.00 1 644.00 5.06% 32 003.00 2 108.00 6.59%
31.03.2019 32 467.00 34 057.00 -1 590.00 -4.67% 30 427.00 2 040.00 6.70%
31.12.2018 34 057.00 31 685.00 2 372.00 7.49% 31 802.00 2 255.00 7.09%
30.09.2018 31 685.00 32 003.00 - 318.00 -0.99% 29 234.00 2 451.00 8.38%
30.06.2018 32 003.00 30 427.00 1 576.00 5.18% 29 432.00 2 571.00 8.74%
31.03.2018 30 427.00 31 802.00 -1 375.00 -4.32% 28 034.00 2 393.00 8.54%
31.12.2017 31 802.00 29 234.00 2 568.00 8.78% 29 491.00 2 311.00 7.84%
30.09.2017 29 234.00 29 432.00 - 198.00 -0.67% 27 396.00 1 838.00 6.71%
30.06.2017 29 432.00 28 034.00 1 398.00 4.99% 27 452.00 1 980.00 7.21%
31.03.2017 28 034.00 29 491.00 -1 457.00 -4.94% 26 683.00 1 351.00 5.06%
31.12.2016 29 491.00 27 396.00 2 095.00 7.65% 28 258.00 1 233.00 4.36%
30.09.2016 27 396.00 27 452.00 -56.00 -0.20% 26 163.00 1 233.00 4.71%
30.06.2016 27 452.00 26 683.00 769.00 2.88% 26 408.00 1 044.00 3.95%
31.03.2016 26 683.00 28 258.00 -1 575.00 -5.57% 25 497.00 1 186.00 4.65%
31.12.2015 28 258.00 26 163.00 2 095.00 8.01% 27 261.00 997.00 3.66%
30.09.2015 26 163.00 26 408.00 - 245.00 -0.93% 25 279.00 884.00 3.50%
30.06.2015 26 408.00 25 497.00 911.00 3.57% 25 569.00 839.00 3.28%
31.03.2015 25 497.00 27 261.00 -1 764.00 -6.47% 24 931.00 566.00 2.27%
31.12.2014 27 261.00 25 279.00 1 982.00 7.84% 26 525.00 736.00 2.77%
30.09.2014 25 279.00 25 569.00 - 290.00 -1.13% 24 735.00 544.00 2.20%
30.06.2014 25 569.00 24 931.00 638.00 2.56% 24 877.00 692.00 2.78%
31.03.2014 24 931.00 26 525.00 -1 594.00 -6.01% 23 985.00 946.00 3.94%
31.12.2013 26 525.00 24 735.00 1 790.00 7.24% 27 055.00 - 530.00 -1.96%
30.09.2013 24 735.00 24 877.00 - 142.00 -0.57% 24 439.00 296.00 1.21%
30.06.2013 24 877.00 23 985.00 892.00 3.72% 24 627.00 250.00 1.02%
31.03.2013 23 985.00 27 055.00 -3 070.00 -11.35% 24 131.00 - 146.00 -0.60%
31.12.2012 27 055.00 24 439.00 2 616.00 10.70% 26 211.00 844.00 3.22%
30.09.2012 24 439.00 24 627.00 - 188.00 -0.76% 24 107.00 332.00 1.38%
30.06.2012 24 627.00 24 131.00 496.00 2.06% 24 116.00 511.00 2.12%
31.03.2012 24 131.00 26 211.00 -2 080.00 -7.94% 23 372.00 759.00 3.25%
31.12.2011 26 211.00 24 107.00 2 104.00 8.73% 25 591.00 620.00 2.42%
30.09.2011 24 107.00 24 116.00 -9.00 -0.04% 23 600.00 507.00 2.15%
30.06.2011 24 116.00 23 372.00 744.00 3.18% 23 504.00 612.00 2.60%
31.03.2011 23 372.00 25 591.00 -2 219.00 -8.67% 22 738.00 634.00 2.79%
31.12.2010 25 591.00 23 600.00 1 991.00 8.44% 25 418.00 173.00 0.68%
30.09.2010 23 600.00 23 504.00 96.00 0.41% 23 091.00 509.00 2.20%
30.06.2010 23 504.00 22 738.00 766.00 3.37% 22 796.00 708.00 3.11%
31.03.2010 22 738.00 25 418.00 -2 680.00 -10.54% 22 108.00 630.00 2.85%
31.12.2009 25 418.00 23 091.00 2 327.00 10.08% 24 309.00 1 109.00 4.56%
30.09.2009 23 091.00 22 796.00 295.00 1.29% 22 181.00 910.00 4.10%
30.06.2009 22 796.00 22 108.00 688.00 3.11% 22 246.00 550.00 2.47%
31.03.2009 22 108.00 24 309.00 -2 201.00 -9.05% 21 632.00 476.00 2.20%
31.12.2008 24 309.00 22 181.00 2 128.00 9.59% 22 641.00 1 668.00 7.37%
30.09.2008 22 181.00 22 246.00 -65.00 -0.29% 20 721.00 1 460.00 7.05%
30.06.2008 22 246.00 21 632.00 614.00 2.84% 20 740.00 1 506.00 7.26%
31.03.2008 21 632.00 22 641.00 -1 009.00 -4.46% 19 687.00 1 945.00 9.88%
31.12.2007 22 641.00 20 721.00 1 920.00 9.27% 21 269.00 1 372.00 6.45%
30.09.2007 20 721.00 20 740.00 -19.00 -0.09% 19 305.00 1 416.00 7.33%
30.06.2007 20 740.00 19 687.00 1 053.00 5.35% 19 300.00 1 440.00 7.46%
31.03.2007 19 687.00 21 269.00 -1 582.00 -7.44% 18 270.00 1 417.00 7.76%
31.12.2006 21 269.00 19 305.00 1 964.00 10.17% 19 963.00 1 306.00 6.54%
30.09.2006 19 305.00 19 300.00 5.00 0.03% 18 203.00 1 102.00 6.05%
30.06.2006 19 300.00 18 270.00 1 030.00 5.64% 18 112.00 1 188.00 6.56%
31.03.2006 18 270.00 19 963.00 -1 693.00 -8.48% 17 067.00 1 203.00 7.05%
31.12.2005 19 963.00 18 203.00 1 760.00 9.67% 19 183.00 780.00 4.07%
30.09.2005 18 203.00 18 112.00 91.00 0.50% 17 190.00 1 013.00 5.89%
30.06.2005 18 112.00 17 067.00 1 045.00 6.12% 17 223.00 889.00 5.16%
31.03.2005 17 067.00 19 183.00 -2 116.00 -11.03% 16 231.00 836.00 5.15%
31.12.2004 19 183.00 17 190.00 1 993.00 11.59% 18 096.00 1 087.00 6.01%
30.09.2004 17 190.00 17 223.00 -33.00 -0.19% 16 088.00 1 102.00 6.85%
30.06.2004 17 223.00 16 231.00 992.00 6.11% 16 529.00 694.00 4.20%
31.03.2004 16 231.00 18 096.00 -1 865.00 -10.31% 14 986.00 1 245.00 8.31%
31.12.2003 18 096.00 16 088.00 2 008.00 12.48% 17 133.00 963.00 5.62%
30.09.2003 16 088.00 16 529.00 - 441.00 -2.67% 15 268.00 820.00 5.37%
30.06.2003 16 529.00 14 986.00 1 543.00 10.30% 15 599.00 930.00 5.96%
31.03.2003 14 986.00 17 133.00 -2 147.00 -12.53% 14 083.00 903.00 6.41%
31.12.2002 17 133.00 15 268.00 1 865.00 12.21% 15 908.00 1 225.00 7.70%
30.09.2002 15 268.00 15 599.00 - 331.00 -2.12% 14 117.00 1 151.00 8.15%
30.06.2002 15 599.00 14 083.00 1 516.00 10.76% 14 391.00 1 208.00 8.39%
31.03.2002 14 083.00 15 908.00 -1 825.00 -11.47% 13 052.00 1 031.00 7.90%
31.12.2001 15 908.00 14 117.00 1 791.00 12.69% 14 717.00 1 191.00 8.09%
30.09.2001 14 117.00 14 391.00 - 274.00 -1.90% 12 963.00 1 154.00 8.90%
30.06.2001 14 391.00 13 052.00 1 339.00 10.26% 13 227.00 1 164.00 8.80%
31.03.2001 13 052.00 14 717.00 -1 665.00 -11.31% 11 941.00 1 111.00 9.30%
31.12.2000 14 717.00 12 963.00 1 754.00 13.53% - - -
30.09.2000 12 963.00 13 227.00 - 264.00 -2.00% - - -
30.06.2000 13 227.00 11 941.00 1 286.00 10.77% - - -
31.03.2000 11 941.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Czech Republic, total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Czech Republic, total (Nominal wage in CZK, quarterly data)
Czech Republic, total (Nominal wage index, y-o-y indices, quarterly data)
Czech Republic, total (Real wage index, y-o-y indices, quarterly data)
Czech Republic, total (Thousand of persons, quarterly data)
Czech Republic, total (y-o-y indices, quarterly data)
Czech Republic, total (Nominal wage in CZK, annual data)
Czech Republic, total (Nominal wage index, y-o-y indices, annual data)
Czech Republic, total (Real wage index, y-o-y indices, annual data)
Czech Republic, total (Thousand of persons, annual data)
Czech Republic, total (y-o-y indices, annual data)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.