Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury

Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Banks (excluding building societies) - loans on house purchase - APRC (%) 3.01 3.02 -0.33% 2.67 12.73%
IND2 Banks (excluding building societies) - loans on house purchase - int. rate (%) 2.86 2.89 -1.04% 2.50 14.40%
IND3 Banks (excluding building societies) - mortgage loans - int. rate (%) 2.80 2.83 -1.06% 2.43 15.23%
IND4 Banks (excluding building societies) - mortgage loans - new loans including extensions of loans - int. rate (%) 2.94 3.03 -2.97% 2.47 19.03%
IND5 Banks (excluding building societies) - mortgage loans - refinanced loans - int. rate (%) 2.81 2.82 -0.35% 2.43 15.64%
IND6 Banks (excluding building societies) - mortgage loans - other renegotiations to existing loans - int. rate (%) 2.54 2.51 1.20% 2.34 8.55%
IND7 Building societies - loans on house purchase - APRC (%) 3.93 4.02 -2.24% 3.42 14.91%
IND8 Bulding societies - loans on house purchase - int. rate (%) 3.56 3.44 3.49% 2.91 22.34%
IND9 Building societies - standard credit from construction savings - int. rate (%) 3.72 3.78 -1.59% 3.80 -2.11%
IND10 Building societies - bridging credit from construction savings - int. rate (%) 4.33 4.31 0.46% 3.48 24.43%
IND11 Building societies - mortgage loans - int. rate (%) 2.73 2.67 2.25% 2.13 28.17%
IND12 Building societies - mortgage loans - new loans including extensions of loans - int. rate (%) 2.77 2.73 1.47% 2.15 28.84%
IND13 Banks (excluding building societies) - loans on house purchase - volumes 21 210.10 16 952.40 25.12% 25 133.00 -15.61%
IND14 Banks (excluding building societies) - mortgage loans - volumes 20 403.00 16 460.20 23.95% 24 050.20 -15.16%
IND15 Banks (excluding building societies) - mortgage loans - new loans including extensions of loans - volumes 11 561.20 8 845.20 30.71% 14 278.20 -19.03%
IND16 Banks (excluding building societies) - mortgage loans - refinanced loans - volumes 2 279.70 2 047.80 11.32% 2 954.90 -22.85%
IND17 Banks (excluding building societies) - mortgage loans - other renegotiations to existing loans - volumes 6 562.10 5 567.20 17.87% 6 817.10 -3.74%
IND18 Building societies - loans on house purchase - volumes 3 734.30 3 401.70 9.78% 5 406.90 -30.93%
IND19 Building societies - standard credit from construction savings - volumes 42.90 27.20 57.72% 38.20 12.30%
IND20 Building societies - bridging credit from construction savings - volumes 1 922.50 1 583.50 21.41% 3 066.80 -37.31%
IND21 Building societies - Mortgage loans - volumes 1 768.80 1 791.00 -1.24% 2 301.80 -23.16%
IND22 Building societies - mortgage loans - new loans including extensions of loans - volumes 1 257.20 1 300.10 -3.30% 1 772.00 -29.05%

Banks (excluding building societies) - loans on house purchase - APRC (%)

ObdobíHodnota
31.03.2019 3.01
28.02.2019 3.02
31.01.2019 3.03
31.12.2018 3.00
30.11.2018 2.90
31.10.2018 2.83
30.09.2018 2.77
31.08.2018 2.75
31.07.2018 2.70
30.06.2018 2.69
Další »
Banks (excluding building societies) - loans on house purchase - APRC (%),Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Banks (excluding building societies) - loans on house purchase - int. rate (%)

ObdobíHodnota
31.03.2019 2.86
28.02.2019 2.89
31.01.2019 2.87
31.12.2018 2.85
30.11.2018 2.75
31.10.2018 2.68
30.09.2018 2.61
31.08.2018 2.58
31.07.2018 2.54
30.06.2018 2.52
Další »
Banks (excluding building societies) - loans on house purchase - int. rate (%),Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Banks (excluding building societies) - mortgage loans - int. rate (%)

ObdobíHodnota
31.03.2019 2.80
28.02.2019 2.83
31.01.2019 2.82
31.12.2018 2.80
30.11.2018 2.69
31.10.2018 2.62
30.09.2018 2.55
31.08.2018 2.50
31.07.2018 2.46
30.06.2018 2.45
Další »
Banks (excluding building societies) - mortgage loans - int. rate (%),Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Banks (excluding building societies) - mortgage loans - new loans including extensions of loans - int. rate (%)

ObdobíHodnota
31.03.2019 2.94
28.02.2019 3.03
31.01.2019 3.03
31.12.2018 2.94
30.11.2018 2.80
31.10.2018 2.69
30.09.2018 2.60
31.08.2018 2.55
31.07.2018 2.51
30.06.2018 2.50
Další »
Banks (excluding building societies) - mortgage loans - new loans including extensions of loans - int. rate (%),Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Banks (excluding building societies) - mortgage loans - refinanced loans - int. rate (%)

ObdobíHodnota
31.03.2019 2.81
28.02.2019 2.82
31.01.2019 2.90
31.12.2018 2.85
30.11.2018 2.73
31.10.2018 2.63
30.09.2018 2.56
31.08.2018 2.51
31.07.2018 2.48
30.06.2018 2.46
Další »
Banks (excluding building societies) - mortgage loans - refinanced loans - int. rate (%),Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Banks (excluding building societies) - mortgage loans - other renegotiations to existing loans - int. rate (%)

ObdobíHodnota
31.03.2019 2.54
28.02.2019 2.51
31.01.2019 2.51
31.12.2018 2.50
30.11.2018 2.45
31.10.2018 2.40
30.09.2018 2.41
31.08.2018 2.40
31.07.2018 2.37
30.06.2018 2.34
Další »
Banks (excluding building societies) - mortgage loans - other renegotiations to existing loans - int. rate (%),Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Building societies - loans on house purchase - APRC (%)

ObdobíHodnota
31.03.2019 3.93
28.02.2019 4.02
31.01.2019 3.53
31.12.2018 3.49
30.11.2018 3.55
31.10.2018 3.44
30.09.2018 3.48
31.08.2018 3.45
31.07.2018 3.42
30.06.2018 3.38
Další »
Building societies - loans on house purchase - APRC (%),Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Bulding societies - loans on house purchase - int. rate (%)

ObdobíHodnota
31.03.2019 3.56
28.02.2019 3.44
31.01.2019 3.24
31.12.2018 3.23
30.11.2018 3.17
31.10.2018 3.12
30.09.2018 3.11
31.08.2018 3.08
31.07.2018 3.03
30.06.2018 3.03
Další »
Bulding societies - loans on house purchase - int. rate (%),Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Building societies - standard credit from construction savings - int. rate (%)

ObdobíHodnota
31.03.2019 3.72
28.02.2019 3.78
31.01.2019 3.72
31.12.2018 3.72
30.11.2018 3.80
31.10.2018 3.80
30.09.2018 3.74
31.08.2018 3.75
31.07.2018 3.75
30.06.2018 3.94
Další »
Building societies - standard credit from construction savings - int. rate (%),Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Building societies - bridging credit from construction savings - int. rate (%)

ObdobíHodnota
31.03.2019 4.33
28.02.2019 4.31
31.01.2019 4.25
31.12.2018 3.57
30.11.2018 3.48
31.10.2018 3.41
30.09.2018 3.48
31.08.2018 3.51
31.07.2018 3.45
30.06.2018 3.56
Další »
Building societies - bridging credit from construction savings - int. rate (%),Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Building societies - mortgage loans - int. rate (%)

ObdobíHodnota
31.03.2019 2.73
28.02.2019 2.67
31.01.2019 2.58
31.12.2018 2.57
30.11.2018 2.53
31.10.2018 2.47
30.09.2018 2.41
31.08.2018 2.36
31.07.2018 2.31
30.06.2018 2.27
Další »
Building societies - mortgage loans - int. rate (%),Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Building societies - mortgage loans - new loans including extensions of loans - int. rate (%)

ObdobíHodnota
31.03.2019 2.77
28.02.2019 2.73
31.01.2019 2.64
31.12.2018 2.62
30.11.2018 2.56
31.10.2018 2.50
30.09.2018 2.43
31.08.2018 2.38
31.07.2018 2.35
30.06.2018 2.30
Další »
Building societies - mortgage loans - new loans including extensions of loans - int. rate (%),Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Banks (excluding building societies) - loans on house purchase - volumes

ObdobíHodnota
31.03.2019 21 210.10
28.02.2019 16 952.40
31.01.2019 18 236.10
31.12.2018 19 638.40
30.11.2018 26 367.80
31.10.2018 29 316.60
30.09.2018 26 673.40
31.08.2018 25 261.70
31.07.2018 21 212.90
30.06.2018 25 634.90
Další »
Banks (excluding building societies) - loans on house purchase - volumes,Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Banks (excluding building societies) - mortgage loans - volumes

ObdobíHodnota
31.03.2019 20 403.00
28.02.2019 16 460.20
31.01.2019 17 759.40
31.12.2018 19 055.80
30.11.2018 25 425.00
31.10.2018 28 102.90
30.09.2018 25 717.10
31.08.2018 24 216.50
31.07.2018 20 248.10
30.06.2018 24 558.30
Další »
Banks (excluding building societies) - mortgage loans - volumes,Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Banks (excluding building societies) - mortgage loans - new loans including extensions of loans - volumes

ObdobíHodnota
31.03.2019 11 561.20
28.02.2019 8 845.20
31.01.2019 9 072.10
31.12.2018 10 942.00
30.11.2018 15 166.40
31.10.2018 18 913.70
30.09.2018 16 808.90
31.08.2018 15 143.70
31.07.2018 11 977.60
30.06.2018 14 872.90
Další »
Banks (excluding building societies) - mortgage loans - new loans including extensions of loans - volumes,Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Banks (excluding building societies) - mortgage loans - refinanced loans - volumes

ObdobíHodnota
31.03.2019 2 279.70
28.02.2019 2 047.80
31.01.2019 1 887.70
31.12.2018 2 616.50
30.11.2018 3 050.10
31.10.2018 3 046.80
30.09.2018 2 720.70
31.08.2018 2 296.80
31.07.2018 1 956.50
30.06.2018 2 595.30
Další »
Banks (excluding building societies) - mortgage loans - refinanced loans - volumes,Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Banks (excluding building societies) - mortgage loans - other renegotiations to existing loans - volumes

ObdobíHodnota
31.03.2019 6 562.10
28.02.2019 5 567.20
31.01.2019 6 799.60
31.12.2018 5 497.30
30.11.2018 7 208.50
31.10.2018 6 142.30
30.09.2018 6 187.40
31.08.2018 6 776.10
31.07.2018 6 313.90
30.06.2018 7 090.10
Další »
Banks (excluding building societies) - mortgage loans - other renegotiations to existing loans - volumes,Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Building societies - loans on house purchase - volumes

ObdobíHodnota
31.03.2019 3 734.30
28.02.2019 3 401.70
31.01.2019 3 496.20
31.12.2018 4 179.00
30.11.2018 5 842.00
31.10.2018 7 513.40
30.09.2018 5 618.80
31.08.2018 5 632.00
31.07.2018 5 248.20
30.06.2018 6 228.90
Další »
Building societies - loans on house purchase - volumes,Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Building societies - standard credit from construction savings - volumes

ObdobíHodnota
31.03.2019 42.90
28.02.2019 27.20
31.01.2019 24.50
31.12.2018 24.70
30.11.2018 30.40
31.10.2018 31.40
30.09.2018 31.00
31.08.2018 35.70
31.07.2018 35.10
30.06.2018 50.10
Další »
Building societies - standard credit from construction savings - volumes,Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Building societies - bridging credit from construction savings - volumes

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 922.50
28.02.2019 1 583.50
31.01.2019 1 356.00
31.12.2018 2 733.90
30.11.2018 3 928.60
31.10.2018 5 163.80
30.09.2018 3 662.70
31.08.2018 3 461.90
31.07.2018 3 265.10
30.06.2018 3 598.90
Další »
Building societies - bridging credit from construction savings - volumes,Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Building societies - Mortgage loans - volumes

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 768.80
28.02.2019 1 791.00
31.01.2019 2 115.60
31.12.2018 1 420.40
30.11.2018 1 883.00
31.10.2018 2 318.20
30.09.2018 1 925.10
31.08.2018 2 134.40
31.07.2018 1 948.10
30.06.2018 2 579.90
Další »
Building societies - Mortgage loans - volumes,Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Building societies - mortgage loans - new loans including extensions of loans - volumes

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 257.20
28.02.2019 1 300.10
31.01.2019 1 643.00
31.12.2018 1 037.00
30.11.2018 1 380.20
31.10.2018 1 825.90
30.09.2018 1 441.00
31.08.2018 1 599.50
31.07.2018 1 405.40
30.06.2018 1 775.90
Další »
Building societies - mortgage loans - new loans including extensions of loans - volumes,Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK) (Loans for housing purchase (banks, building societies))
Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK) (Loans for housing purchase in CZK)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.