Banks (excluding building societies) - loans on house purchase - volumes - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Banks (excluding building societies) - loans on house purchase - volumes v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- 3a - Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13) (1086)
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, 1.1. Dluhopisy vydané členským státem nebo jeho centrální bankou
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Použité ke krytí technických rezerv k životnímu pojištění, 1.1. Dluhopisy vydané členským státem nebo jeho centrální bankou
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Použité ke krytí technických rezerv k neživotnímu pojištění, 1.1. Dluhopisy vydané členským státem nebo jeho centrální bankou
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Nepoužité ke krytí technických rezerv, 1.1. Dluhopisy vydané členským státem nebo jeho centrální bankou
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Oběživo a vklady, Všechny původní splatnosti, Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, Krátkodobá původní splatnost (do 1 roku), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Úvěry, Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Úvěry, Krátkodobá původní splatnost (do 1 roku), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Úvěry, Všechny původní splatnosti, Centrální banka, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Obchodní úvěry a zálohy, Všechny původní splatnosti, Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Krátkodobá původní splatnost (do 1 roku), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti, Ekonomika celkem, Euro area 19 (od 2015), Konsolidováno, Všechny měny

Graf hodnot, Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Banks (excluding building societies) - loans on house purchase - volumes - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2016 33 857.00
Min 31.01.2014 11 508.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 21 210.10 16 952.40 4 257.70 25.12% 25 133.00 -3 922.90 -15.61%
28.02.2019 16 952.40 18 236.10 -1 283.70 -7.04% 20 759.70 -3 807.30 -18.34%
31.01.2019 18 236.10 19 638.40 -1 402.30 -7.14% 23 785.60 -5 549.50 -23.33%
31.12.2018 19 638.40 26 367.80 -6 729.40 -25.52% 25 311.80 -5 673.40 -22.41%
30.11.2018 26 367.80 29 316.60 -2 948.80 -10.06% 26 046.20 321.60 1.23%
31.10.2018 29 316.60 26 673.40 2 643.20 9.91% 23 421.30 5 895.30 25.17%
30.09.2018 26 673.40 25 261.70 1 411.70 5.59% 22 455.00 4 218.40 18.79%
31.08.2018 25 261.70 21 212.90 4 048.80 19.09% 23 251.10 2 010.60 8.65%
31.07.2018 21 212.90 25 634.90 -4 422.00 -17.25% 18 891.00 2 321.90 12.29%
30.06.2018 25 634.90 24 307.70 1 327.20 5.46% 28 291.10 -2 656.20 -9.39%
31.05.2018 24 307.70 22 818.50 1 489.20 6.53% 27 421.40 -3 113.70 -11.36%
30.04.2018 22 818.50 25 133.00 -2 314.50 -9.21% 23 098.40 - 279.90 -1.21%
31.03.2018 25 133.00 20 759.70 4 373.30 21.07% 26 703.70 -1 570.70 -5.88%
28.02.2018 20 759.70 23 785.60 -3 025.90 -12.72% 23 597.80 -2 838.10 -12.03%
31.01.2018 23 785.60 25 311.80 -1 526.20 -6.03% 24 215.30 - 429.70 -1.77%
31.12.2017 25 311.80 26 046.20 - 734.40 -2.82% 23 810.90 1 500.90 6.30%
30.11.2017 26 046.20 23 421.30 2 624.90 11.21% 33 857.00 -7 810.80 -23.07%
31.10.2017 23 421.30 22 455.00 966.30 4.30% 24 626.00 -1 204.70 -4.89%
30.09.2017 22 455.00 23 251.10 - 796.10 -3.42% 24 662.70 -2 207.70 -8.95%
31.08.2017 23 251.10 18 891.00 4 360.10 23.08% 23 901.10 - 650.00 -2.72%
31.07.2017 18 891.00 28 291.10 -9 400.10 -33.23% 20 804.80 -1 913.80 -9.20%
30.06.2017 28 291.10 27 421.40 869.70 3.17% 30 828.10 -2 537.00 -8.23%
31.05.2017 27 421.40 23 098.40 4 323.00 18.72% 25 595.00 1 826.40 7.14%
30.04.2017 23 098.40 26 703.70 -3 605.30 -13.50% 21 832.10 1 266.30 5.80%
31.03.2017 26 703.70 23 597.80 3 105.90 13.16% 24 097.20 2 606.50 10.82%
28.02.2017 23 597.80 24 215.30 - 617.50 -2.55% 19 381.90 4 215.90 21.75%
31.01.2017 24 215.30 23 810.90 404.40 1.70% 16 112.50 8 102.80 50.29%
31.12.2016 23 810.90 33 857.00 -10 046.10 -29.67% 22 049.20 1 761.70 7.99%
30.11.2016 33 857.00 24 626.00 9 231.00 37.48% 21 871.80 11 985.20 54.80%
31.10.2016 24 626.00 24 662.70 -36.70 -0.15% 20 398.50 4 227.50 20.72%
30.09.2016 24 662.70 23 901.10 761.60 3.19% 20 902.20 3 760.50 17.99%
31.08.2016 23 901.10 20 804.80 3 096.30 14.88% 20 890.20 3 010.90 14.41%
31.07.2016 20 804.80 30 828.10 -10 023.30 -32.51% 22 949.30 -2 144.50 -9.34%
30.06.2016 30 828.10 25 595.00 5 233.10 20.45% 25 033.10 5 795.00 23.15%
31.05.2016 25 595.00 21 832.10 3 762.90 17.24% 21 276.80 4 318.20 20.30%
30.04.2016 21 832.10 24 097.20 -2 265.10 -9.40% 20 893.80 938.30 4.49%
31.03.2016 24 097.20 19 381.90 4 715.30 24.33% 21 362.40 2 734.80 12.80%
29.02.2016 19 381.90 16 112.50 3 269.40 20.29% 15 553.30 3 828.60 24.62%
31.01.2016 16 112.50 22 049.20 -5 936.70 -26.92% 14 227.40 1 885.10 13.25%
31.12.2015 22 049.20 21 871.80 177.40 0.81% 17 666.60 4 382.60 24.81%
30.11.2015 21 871.80 20 398.50 1 473.30 7.22% 16 214.80 5 657.00 34.89%
31.10.2015 20 398.50 20 902.20 - 503.70 -2.41% 17 938.00 2 460.50 13.72%
30.09.2015 20 902.20 20 890.20 12.00 0.06% 18 680.40 2 221.80 11.89%
31.08.2015 20 890.20 22 949.30 -2 059.10 -8.97% 15 687.40 5 202.80 33.17%
31.07.2015 22 949.30 25 033.10 -2 083.80 -8.32% 18 181.60 4 767.70 26.22%
30.06.2015 25 033.10 21 276.80 3 756.30 17.65% 19 898.20 5 134.90 25.81%
31.05.2015 21 276.80 20 893.80 383.00 1.83% 19 002.40 2 274.40 11.97%
30.04.2015 20 893.80 21 362.40 - 468.60 -2.19% 17 392.20 3 501.60 20.13%
31.03.2015 21 362.40 15 553.30 5 809.10 37.35% 18 536.30 2 826.10 15.25%
28.02.2015 15 553.30 14 227.40 1 325.90 9.32% 13 472.20 2 081.10 15.45%
31.01.2015 14 227.40 17 666.60 -3 439.20 -19.47% 11 508.40 2 719.00 23.63%
31.12.2014 17 666.60 16 214.80 1 451.80 8.95% - - -
30.11.2014 16 214.80 17 938.00 -1 723.20 -9.61% - - -
31.10.2014 17 938.00 18 680.40 - 742.40 -3.97% - - -
30.09.2014 18 680.40 15 687.40 2 993.00 19.08% - - -
31.08.2014 15 687.40 18 181.60 -2 494.20 -13.72% - - -
31.07.2014 18 181.60 19 898.20 -1 716.60 -8.63% - - -
30.06.2014 19 898.20 19 002.40 895.80 4.71% - - -
31.05.2014 19 002.40 17 392.20 1 610.20 9.26% - - -
30.04.2014 17 392.20 18 536.30 -1 144.10 -6.17% - - -
31.03.2014 18 536.30 13 472.20 5 064.10 37.59% - - -
28.02.2014 13 472.20 11 508.40 1 963.80 17.06% - - -
31.01.2014 11 508.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Banks (excluding building societies) - loans on house purchase - volumes - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Banks (excluding building societies) - loans on house purchase - volumes (Loans for housing purchase provided by banks and building societies to households (% p.a. and volumes in millions CZK))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Interest rates of MFIs including volumes (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.