Cost-of-borrowing indicators (Interest rates of MFIs including volumes) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Cost-of-borrowing indicators (Interest rates of MFIs including volumes) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
30.06.2023 Rozvahové položky pro statistiku platebního styku: Čtvrtletní, Ostatní poskytovatelé platebních služeb a vydavatelé elektronických peněz, Jednodenní vklady, Non-MFIs, Všechny měny celkem
30.06.2023 Rozvahové položky pro statistiku platebního styku: Čtvrtletní, Úvěrové instituce legálně zapsané ve vykazující zemi, Jednodenní vklady, Non-MFIs, Všechny měny celkem
30.06.2023 Rozvahové položky pro statistiku platebního styku: Čtvrtletní, Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně, Jednodenní vklady, Non-MFIs, Všechny měny celkem
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Cost of borrowing indicators

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Short-term cost of borrowing to non-financial corporations (%) 3.43 3.42 0.29% 2.48 38.31%
IND2 Long-term cost of borrowing to non-financial corporations (%) 4.06 3.40 19.41% 2.52 61.11%
IND3 Short-term cost of borrowing to households for house purchase (%) 3.42 3.39 0.88% 2.79 22.58%
IND4 Long-term cost of borrowing to households for house purchase (%) 2.85 2.89 -1.38% 2.61 9.20%
IND5 Total short-term cost of borrowing (%) 3.43 3.42 0.29% 2.49 37.75%
IND6 Total long-term cost of borrowing (%) 3.07 2.98 3.02% 2.60 18.08%
IND7 Total cost of borrowing to non-financial corporations (%) 3.50 3.41 2.64% 2.49 40.56%
IND8 Total cost of borrowing to households for house purchase (%) 2.88 2.91 -1.03% 2.62 9.92%

Refinanced loans and other renegotiations to existing loans by Czech households

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Households and NISH (S.14+S.15) - total - pure new loans including extensions of loans - rate 4.95 5.14 -3.70% 4.22 17.30%
IND2 Households and NISH (S.14+S.15) - total - refinanced loans - rate 4.65 4.61 0.87% 4.01 15.96%
IND3 Households and NISH (S.14+S.15) - total - other renegotiations to existing loans - rate 3.72 3.76 -1.06% 3.45 7.83%
IND4 of which: on house purchase - pure new loans including extensions of loans - rate 3.16 3.21 -1.56% 2.67 18.35%
IND5 of which: on house purchase - refinanced loans - rate 2.83 2.82 0.35% 2.44 15.98%
IND6 of which: house purchase - other renegotiations to existing loans - rate 2.59 2.56 1.17% 2.37 9.28%
IND7 of which: consumer credit - pure new loans including extension of loans - rate 8.67 8.70 -0.34% 8.57 1.17%
IND8 of which: consumer credit - refinanced loans - rate 7.88 7.98 -1.25% 8.10 -2.72%
IND9 of which: consumer credit - other renegotiations to existing loans - rate 7.66 7.95 -3.65% 8.25 -7.15%
IND10 Households and NISH (S.14+S.15) - total - pure new loans including extension of loans - volumes 25 454.00 20 793.00 22.42% 29 264.00 -13.02%
IND11 Households and NISH (S.14+S.15) - total - refinanced loans - volumes 4 236.00 3 833.00 10.51% 4 791.00 -11.58%
IND12 Households and NISH (S.14+S.15) - total - other renegotiations to existing loans - volumes 9 892.00 8 600.00 15.02% 10 312.00 -4.07%
IND13 of which: on house purchase - pure new loans including extension of loans - volume 15 319.00 12 025.00 27.39% 19 641.00 -22.00%
IND14 of which: on house purchase - refinanced loans - volume 2 662.00 2 430.00 9.55% 3 377.00 -21.17%
IND15 of which: on house purchase - other renegotiations to existing loans - volume 6 963.00 5 900.00 18.02% 7 521.00 -7.42%
IND16 of which: consumer credit - pure new loans including extension of loans - volume 7 747.00 6 805.00 13.84% 7 297.00 6.17%
IND17 of which: consumer credit - refinanced loans - volume 1 161.00 1 012.00 14.72% 1 014.00 14.50%
IND18 of which: consumer credit - other renegotiations to existing loans - volume 2 097.00 1 819.00 15.28% 1 802.00 16.37%

Table B3.1: Cost of borrowing indicators

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Short-term cost of borrowing to non-financial corporations (%) 1.90 2.24 -15.18% 3.50 -45.71%
IND2 Long-term cost of borrowing to non-financial corporations (%) 3.63 3.21 13.08% 3.34 8.68%
IND3 Short-term cost of borrowing to households for house purchase (%) 2.44 2.67 -8.61% 3.37 -27.60%
IND4 Long-term cost of borrowing to households for house purchase (%) 2.33 2.41 -3.32% 2.80 -16.79%
IND5 Total short-term cost of borrowing (%) 1.92 2.25 -14.67% 3.50 -45.14%
IND6 Total long-term cost of borrowing (%) 2.53 2.54 -0.39% 2.90 -12.76%
IND7 Total cost of borrowing to non-financial corporations (%) 2.09 2.34 -10.68% 3.48 -39.94%
IND8 Total cost of borrowing to households for house purchase (%) 2.33 2.42 -3.72% 2.83 -17.67%
Cost of borrowing indicators
Short-term cost of borrowing to non-financial corporations (%) (101 hodnota, 30.06.2019)
Long-term cost of borrowing to non-financial corporations (%) (186 hodnot, 30.06.2019)
Short-term cost of borrowing to households for house purchase (%) (186 hodnot, 30.06.2019)
Long-term cost of borrowing to households for house purchase (%) (186 hodnot, 30.06.2019)
Total short-term cost of borrowing (%) (101 hodnota, 30.06.2019)
Total long-term cost of borrowing (%) (163 hodnoty, 30.06.2019)
Total cost of borrowing to non-financial corporations (%) (101 hodnota, 30.06.2019)
Total cost of borrowing to households for house purchase (%) (163 hodnoty, 30.06.2019)
Refinanced loans and other renegotiations to existing loans by Czech households
Households and NISH (S.14+S.15) - total - pure new loans including extensions of loans - rate (63 hodnoty, 31.03.2019)
Households and NISH (S.14+S.15) - total - refinanced loans - rate (63 hodnoty, 31.03.2019)
Households and NISH (S.14+S.15) - total - other renegotiations to existing loans - rate (63 hodnoty, 31.03.2019)
of which: on house purchase - pure new loans including extensions of loans - rate (63 hodnoty, 31.03.2019)
of which: on house purchase - refinanced loans - rate (63 hodnoty, 31.03.2019)
of which: house purchase - other renegotiations to existing loans - rate (63 hodnoty, 31.03.2019)
of which: consumer credit - pure new loans including extension of loans - rate (63 hodnoty, 31.03.2019)
of which: consumer credit - refinanced loans - rate (63 hodnoty, 31.03.2019)
of which: consumer credit - other renegotiations to existing loans - rate (63 hodnoty, 31.03.2019)
Households and NISH (S.14+S.15) - total - pure new loans including extension of loans - volumes (63 hodnoty, 31.03.2019)
Households and NISH (S.14+S.15) - total - refinanced loans - volumes (63 hodnoty, 31.03.2019)
Households and NISH (S.14+S.15) - total - other renegotiations to existing loans - volumes (63 hodnoty, 31.03.2019)
of which: on house purchase - pure new loans including extension of loans - volume (63 hodnoty, 31.03.2019)
of which: on house purchase - refinanced loans - volume (63 hodnoty, 31.03.2019)
of which: on house purchase - other renegotiations to existing loans - volume (63 hodnoty, 31.03.2019)
of which: consumer credit - pure new loans including extension of loans - volume (63 hodnoty, 31.03.2019)
of which: consumer credit - refinanced loans - volume (63 hodnoty, 31.03.2019)
of which: consumer credit - other renegotiations to existing loans - volume (63 hodnoty, 31.03.2019)
Table B3.1: Cost of borrowing indicators
Short-term cost of borrowing to non-financial corporations (%) (114 hodnot, 31.07.2020)
Long-term cost of borrowing to non-financial corporations (%) (199 hodnot, 31.07.2020)
Short-term cost of borrowing to households for house purchase (%) (199 hodnot, 31.07.2020)
Long-term cost of borrowing to households for house purchase (%) (199 hodnot, 31.07.2020)
Total short-term cost of borrowing (%) (114 hodnot, 31.07.2020)
Total long-term cost of borrowing (%) (176 hodnot, 31.07.2020)
Total cost of borrowing to non-financial corporations (%) (114 hodnot, 31.07.2020)
Total cost of borrowing to households for house purchase (%) (176 hodnot, 31.07.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Cost-of-borrowing indicators (Interest rates of MFIs including volumes)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.