Metodika 2010 (Ceny»Ceny zemědělských výrobců) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Metodika 2010 (Ceny»Ceny zemědělských výrobců) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Měsíční, 2010, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), Zemědělská produkce a ryby
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Měsíční, 2010, Průměr bazického roku = 100, Zemědělská produkce a ryby
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Měsíční, 2010, Předchozí období = 100, Zemědělská produkce a ryby
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Měsíční, 2010, Stejné období předchozího roku = 100, Zemědělská produkce a ryby
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2010, Průměrný meziměsíční index za období, Zemědělská produkce a ryby
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2010, Stejné období předchozího roku = 100, Zemědělská produkce a ryby
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2010, Průměr bazického roku = 100, Zemědělská produkce a ryby
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Roční, 2010, Průměrný meziměsíční index za období, Zemědělská produkce a ryby
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Roční, 2010, Průměr bazického roku = 100, Zemědělská produkce a ryby
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Roční, 2010, Stejné období předchozího roku = 100, Zemědělská produkce a ryby
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Roční, 2010, Stejné období předchozího roku = 100, Rostlinná výroba
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Roční, 2010, Stejné období předchozího roku = 100, Živočišná produkce
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Roční, 2010, Stejné období předchozího roku = 100, Ryby
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Roční, 2010, Průměr bazického roku = 100, Rostlinná výroba
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Roční, 2010, Průměr bazického roku = 100, Živočišná produkce
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Roční, 2010, Průměr bazického roku = 100, Ryby
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Roční, 2010, Průměrný meziměsíční index za období, Rostlinná výroba
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Roční, 2010, Průměrný meziměsíční index za období, Živočišná produkce
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Roční, 2010, Průměrný meziměsíční index za období, Ryby
- Ceny zemědělských výrobců - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2010, Průměr bazického roku = 100, Rostlinná výroba
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 97.60 100.30 -2.69% 99.60 -2.01%
UK2 Rostlinná výroba 95.80 99.00 -3.23% 98.50 -2.74%
UK3 Živočišná produkce 100.20 103.10 -2.81% 102.10 -1.86%
UK4 Ryby 98.10 100.40 -2.29% 100.10 -2.00%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 108.00 110.10 -1.91% 95.30 13.33%
UK2 Rostlinná výroba 103.30 106.20 -2.73% 91.40 13.02%
UK3 Živočišná produkce 114.00 116.10 -1.81% 100.60 13.32%
UK4 Ryby 100.90 103.00 -2.04% 103.10 -2.13%

2010=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 123.40 126.40 -2.37% 114.30 7.96%
UK2 Rostlinná výroba 123.30 128.70 -4.20% 119.40 3.27%
UK3 Živočišná produkce 123.90 123.60 0.24% 108.70 13.98%
UK4 Ryby 101.70 103.70 -1.93% 100.80 0.89%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 108.10 106.90 1.12% 95.20 13.55%
UK2 Rostlinná výroba 103.50 102.30 1.17% 96.90 6.81%
UK3 Živočišná produkce 114.10 112.90 1.06% 92.90 22.82%
UK4 Ryby 102.10 102.20 -0.10% 100.20 1.90%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 108.80 112.10 -2.94% 96.00 13.33%
UK2 Rostlinná výroba 104.90 108.10 -2.96% 94.30 11.24%
UK3 Živočišná produkce 135.70 135.30 0.30% 93.30 45.44%
UK4 Ryby 102.10 100.50 1.59% 99.90 2.20%

2010=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 125.30 123.50 1.46% 115.20 8.77%
UK2 Rostlinná výroba 127.70 128.30 -0.47% 121.70 4.93%
UK3 Živočišná produkce 122.50 118.80 3.11% 106.60 14.92%
UK4 Ryby 102.90 105.50 -2.46% 100.80 2.08%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 99.50 100.30 -0.80% 100.40 -0.90%
UK2 Rostlinná výroba 98.30 99.80 -1.50% 99.50 -1.21%
UK3 Živočišná produkce 101.20 100.50 0.70% 101.90 -0.69%
UK4 Ryby 98.80 99.50 -0.70% 98.70 0.10%

SOPR=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 108.00 95.10 13.56% 95.10 13.56%
UK2 Rostlinná výroba 103.40 96.90 6.71% 96.90 6.71%
UK3 Živočišná produkce 114.10 92.90 22.82% 92.90 22.82%
UK4 Ryby 102.10 100.10 2.00% 100.10 2.00%

2010=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 122.20 113.10 8.05% 113.10 8.05%
UK2 Rostlinná výroba 126.70 122.50 3.43% 122.50 3.43%
UK3 Živočišná produkce 117.70 103.20 14.05% 103.20 14.05%
UK4 Ryby 105.20 103.00 2.14% 103.00 2.14%

Průměrný měsíční index v roce, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 100.60 99.60 1.00% 99.60 1.00%
UK2 Rostlinná výroba 100.30 99.20 1.11% 99.20 1.11%
UK3 Živočišná produkce 101.10 100.00 1.10% 100.00 1.10%
UK4 Ryby 100.10 100.30 -0.20% 100.30 -0.20%
Předchozí období=100, měsíční data
Zemědělská produkce a ryby (96 hodnot, 31.12.2017)
Rostlinná výroba (96 hodnot, 31.12.2017)
Živočišná produkce (96 hodnot, 31.12.2017)
Ryby (96 hodnot, 31.12.2017)
SOPR=100, měsíční data
Zemědělská produkce a ryby (96 hodnot, 31.12.2017)
Rostlinná výroba (96 hodnot, 31.12.2017)
Živočišná produkce (96 hodnot, 31.12.2017)
Ryby (96 hodnot, 31.12.2017)
2010=100, měsíční data
Zemědělská produkce a ryby (96 hodnot, 31.12.2017)
Rostlinná výroba (96 hodnot, 31.12.2017)
Živočišná produkce (96 hodnot, 31.12.2017)
Ryby (96 hodnot, 31.12.2017)
Meziroční klouzavý průměr, měsíční data
Zemědělská produkce a ryby (96 hodnot, 31.12.2017)
Rostlinná výroba (96 hodnot, 31.12.2017)
Živočišná produkce (96 hodnot, 31.12.2017)
Ryby (96 hodnot, 31.12.2017)
SOPR=100, čtvrtletní data
Zemědělská produkce a ryby (32 hodnoty, 31.12.2017)
Rostlinná výroba (32 hodnoty, 31.12.2017)
Živočišná produkce (32 hodnoty, 31.12.2017)
Ryby (32 hodnoty, 31.12.2017)
2010=100, čtvrtletní data
Zemědělská produkce a ryby (32 hodnoty, 31.12.2017)
Rostlinná výroba (32 hodnoty, 31.12.2017)
Živočišná produkce (32 hodnoty, 31.12.2017)
Ryby (32 hodnoty, 31.12.2017)
Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data
Zemědělská produkce a ryby (32 hodnoty, 31.12.2017)
Rostlinná výroba (32 hodnoty, 31.12.2017)
Živočišná produkce (32 hodnoty, 31.12.2017)
Ryby (32 hodnoty, 31.12.2017)
SOPR=100, roční data
Zemědělská produkce a ryby (8 hodnot, 31.12.2017)
Rostlinná výroba (8 hodnot, 31.12.2017)
Živočišná produkce (8 hodnot, 31.12.2017)
Ryby (8 hodnot, 31.12.2017)
2010=100, roční data
Zemědělská produkce a ryby (8 hodnot, 31.12.2017)
Rostlinná výroba (8 hodnot, 31.12.2017)
Živočišná produkce (8 hodnot, 31.12.2017)
Ryby (8 hodnot, 31.12.2017)
Průměrný měsíční index v roce, roční data
Zemědělská produkce a ryby (8 hodnot, 31.12.2017)
Rostlinná výroba (8 hodnot, 31.12.2017)
Živočišná produkce (8 hodnot, 31.12.2017)
Ryby (8 hodnot, 31.12.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Metodika 2010 (Ceny nemovitostí)
Metodika 2010 (Průmysl)
Metodika 2010 (Stavebnictví)
Metodika 2010 (Nové zakázky v průmyslu)
Metodika 2010 (Tržby v maloobchodě)
Metodika 2010 (Ceny zemědělských výrobců)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
2010=100, monthly data (Methodology 2005)
2010=100, quarterly data (Methodology 2005)
2010=100, annual data (Methodology 2005)
Metodika 2000 (Freight Transport)
Metodika 1994 (Ostatní podnikatelské služby)
Metodika 2000 (Ostatní podnikatelské služby)
Metodika 1994 (Členění SITC (komoditní struktura))
Metodika 2000 (Členění SITC (komoditní struktura))
2010=100, monthly data (Methodology 2010)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.