Metodika 2000 (Prices of Market Services»Freight Transport) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Metodika 2000 (Prices of Market Services»Freight Transport) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2025 HDP v eurozóně: Úroveň HDP eurozóny, Sezonně očištěno, Rok 2000 = 100, Index, Stálé ceny, Čtvrtletní
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Previous period=100, monthly data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2006 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. National goods transport, Total 99.70 100.40 -0.70% 99.50 0.20%
IND2 11. Rail 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
IND3 12. Road 99.60 101.00 -1.39% 99.10 0.50%
IND4 13. Pipeline 99.70 100.00 -0.30% 99.30 0.40%
IND5 14. River 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
IND6 15. Air 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

y-o-y indices, monthly data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2006 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. National goods transport, Total 100.30 100.00 0.30% 102.10 -1.76%
IND2 11. Rail 99.40 99.40 0.00 101.30 -1.88%
IND3 12. Road 101.40 100.80 0.60% 104.40 -2.87%
IND4 13. Pipeline 99.10 98.80 0.30% 96.50 2.69%
IND5 14. River 100.00 100.00 0.00 108.90 -8.17%
IND6 15. Air 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

2000=100, monthly data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2006 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. National goods transport, Total 110.30 110.60 -0.27% 110.00 0.27%
IND2 11. Rail 111.90 111.90 0.00 112.60 -0.62%
IND3 12. Road 116.30 116.80 -0.43% 114.80 1.31%
IND4 13. Pipeline 87.10 87.40 -0.34% 87.90 -0.91%
IND5 14. River 92.40 92.40 0.00 92.40 0.00
IND6 15. Air 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

12/1993=100, monthly data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2006 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. National goods transport, Total 112.50 112.80 -0.27% 112.20 0.27%
IND2 11. Rail 112.80 112.80 0.00 113.50 -0.62%
IND3 12. Road 119.00 119.50 -0.42% 117.40 1.36%
IND4 13. Pipeline 89.60 89.90 -0.33% 90.40 -0.88%
IND5 14. River 91.00 91.00 0.00 91.00 0.00
IND6 15. Air 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

y-o-y indices, quarterly data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2006 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. National goods transport, Total 100.10 101.00 -0.89% 102.40 -2.25%
IND2 11. Rail 99.40 99.40 0.00 101.30 -1.88%
IND3 12. Road 100.90 103.30 -2.32% 104.80 -3.72%
IND4 13. Pipeline 98.90 98.70 0.20% 97.70 1.23%
IND5 14. River 100.00 100.00 0.00 108.90 -8.17%
IND6 15. Air 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

2000=100, quarterly data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2006 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. National goods transport, Total 110.30 110.60 -0.27% 110.30 0.00
IND2 11. Rail 111.90 111.90 0.00 112.60 -0.62%
IND3 12. Road 116.20 116.60 -0.34% 115.20 0.87%
IND4 13. Pipeline 87.30 88.10 -0.91% 88.30 -1.13%
IND5 14. River 92.40 92.40 0.00 92.40 0.00
IND6 15. Air 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

12/1993=100, quarterly data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2006 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. National goods transport, Total 112.50 112.80 -0.27% 112.50 0.00
IND2 11. Rail 112.80 112.80 0.00 113.50 -0.62%
IND3 12. Road 118.90 119.30 -0.34% 117.90 0.85%
IND4 13. Pipeline 89.80 90.60 -0.88% 90.80 -1.10%
IND5 14. River 91.00 91.00 0.00 91.00 0.00
IND6 15. Air 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

Average monthly index in a quarter, quarterly data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2006 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. National goods transport, Total 99.90 100.00 -0.10% 100.10 -0.20%
IND2 11. Rail 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
IND3 12. Road 99.80 100.10 -0.30% 100.30 -0.50%
IND4 13. Pipeline 99.90 99.50 0.40% 99.60 0.30%
IND5 14. River 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
IND6 15. Air 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

y-o-y indices, annual data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2006 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. National goods transport, Total 100.90 101.90 -0.98% 101.90 -0.98%
IND2 11. Rail 99.90 101.00 -1.09% 101.00 -1.09%
IND3 12. Road 102.70 103.40 -0.68% 103.40 -0.68%
IND4 13. Pipeline 97.90 99.90 -2.00% 99.90 -2.00%
IND5 14. River 103.90 100.20 3.69% 100.20 3.69%
IND6 15. Air 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

2000=100, annual data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2006 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. National goods transport, Total 110.50 109.50 0.91% 109.50 0.91%
IND2 11. Rail 112.10 112.20 -0.09% 112.20 -0.09%
IND3 12. Road 116.20 113.10 2.74% 113.10 2.74%
IND4 13. Pipeline 88.20 90.00 -2.00% 90.00 -2.00%
IND5 14. River 92.40 88.90 3.94% 88.90 3.94%
IND6 15. Air 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

12/1999=100, annual data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2006 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. National goods transport, Total 112.70 111.70 0.90% 111.70 0.90%
IND2 11. Rail 113.00 113.00 0.00 113.00 0.00
IND3 12. Road 118.90 115.80 2.68% 115.80 2.68%
IND4 13. Pipeline 90.70 92.60 -2.05% 92.60 -2.05%
IND5 14. River 91.00 87.60 3.88% 87.60 3.88%
IND6 15. Air 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

Average monthly index in a year, annual data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2006 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. National goods transport, Total 100.00 100.20 -0.20% 100.20 -0.20%
IND2 11. Rail 99.90 100.10 -0.20% 100.10 -0.20%
IND3 12. Road 100.10 100.40 -0.30% 100.40 -0.30%
IND4 13. Pipeline 99.90 99.70 0.20% 99.70 0.20%
IND5 14. River 100.00 100.70 -0.70% 100.70 -0.70%
IND6 15. Air 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
Previous period=100, monthly data
National goods transport, Total (72 hodnoty, 31.12.2006)
11. Rail (72 hodnoty, 31.12.2006)
12. Road (72 hodnoty, 31.12.2006)
13. Pipeline (72 hodnoty, 31.12.2006)
14. River (72 hodnoty, 31.12.2006)
15. Air (72 hodnoty, 31.12.2006)
y-o-y indices, monthly data
National goods transport, Total (72 hodnoty, 31.12.2006)
11. Rail (72 hodnoty, 31.12.2006)
12. Road (72 hodnoty, 31.12.2006)
13. Pipeline (72 hodnoty, 31.12.2006)
14. River (72 hodnoty, 31.12.2006)
15. Air (72 hodnoty, 31.12.2006)
2000=100, monthly data
National goods transport, Total (72 hodnoty, 31.12.2006)
11. Rail (72 hodnoty, 31.12.2006)
12. Road (72 hodnoty, 31.12.2006)
13. Pipeline (72 hodnoty, 31.12.2006)
14. River (72 hodnoty, 31.12.2006)
15. Air (72 hodnoty, 31.12.2006)
12/1993=100, monthly data
National goods transport, Total (72 hodnoty, 31.12.2006)
11. Rail (72 hodnoty, 31.12.2006)
12. Road (72 hodnoty, 31.12.2006)
13. Pipeline (72 hodnoty, 31.12.2006)
14. River (72 hodnoty, 31.12.2006)
15. Air (72 hodnoty, 31.12.2006)
y-o-y indices, quarterly data
National goods transport, Total (24 hodnoty, 31.12.2006)
11. Rail (24 hodnoty, 31.12.2006)
12. Road (24 hodnoty, 31.12.2006)
13. Pipeline (24 hodnoty, 31.12.2006)
14. River (24 hodnoty, 31.12.2006)
15. Air (24 hodnoty, 31.12.2006)
2000=100, quarterly data
National goods transport, Total (24 hodnoty, 31.12.2006)
11. Rail (24 hodnoty, 31.12.2006)
12. Road (24 hodnoty, 31.12.2006)
13. Pipeline (24 hodnoty, 31.12.2006)
14. River (24 hodnoty, 31.12.2006)
15. Air (24 hodnoty, 31.12.2006)
12/1993=100, quarterly data
National goods transport, Total (24 hodnoty, 31.12.2006)
11. Rail (24 hodnoty, 31.12.2006)
12. Road (24 hodnoty, 31.12.2006)
13. Pipeline (24 hodnoty, 31.12.2006)
14. River (24 hodnoty, 31.12.2006)
15. Air (24 hodnoty, 31.12.2006)
Average monthly index in a quarter, quarterly data
National goods transport, Total (24 hodnoty, 31.12.2006)
11. Rail (24 hodnoty, 31.12.2006)
12. Road (24 hodnoty, 31.12.2006)
13. Pipeline (24 hodnoty, 31.12.2006)
14. River (24 hodnoty, 31.12.2006)
15. Air (24 hodnoty, 31.12.2006)
y-o-y indices, annual data
National goods transport, Total (6 hodnot, 31.12.2006)
11. Rail (6 hodnot, 31.12.2006)
12. Road (6 hodnot, 31.12.2006)
13. Pipeline (6 hodnot, 31.12.2006)
14. River (6 hodnot, 31.12.2006)
15. Air (6 hodnot, 31.12.2006)
2000=100, annual data
National goods transport, Total (6 hodnot, 31.12.2006)
11. Rail (6 hodnot, 31.12.2006)
12. Road (6 hodnot, 31.12.2006)
13. Pipeline (6 hodnot, 31.12.2006)
14. River (6 hodnot, 31.12.2006)
15. Air (6 hodnot, 31.12.2006)
12/1999=100, annual data
National goods transport, Total (6 hodnot, 31.12.2006)
11. Rail (6 hodnot, 31.12.2006)
12. Road (6 hodnot, 31.12.2006)
13. Pipeline (6 hodnot, 31.12.2006)
14. River (6 hodnot, 31.12.2006)
15. Air (6 hodnot, 31.12.2006)
Average monthly index in a year, annual data
National goods transport, Total (6 hodnot, 31.12.2006)
11. Rail (6 hodnot, 31.12.2006)
12. Road (6 hodnot, 31.12.2006)
13. Pipeline (6 hodnot, 31.12.2006)
14. River (6 hodnot, 31.12.2006)
15. Air (6 hodnot, 31.12.2006)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Metodika 2000 (Freight Transport)
Metodika 2000 (Spotřebitelské ceny)
Metodika 2000 (Ceny průmyslových výrobců)
Metodika 2000 (Ceny zemědělských výrobců)
Metodika 2000 (Ceny lesnictví)
Metodika 2000 (Souhrn)
Metodika 2000 (Nákladní doprava)
Metodika 2000 (Peněžnictví)
Metodika 2000 (Pojišťovnictví)
Metodika 2000 (Vodné a stočné)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Memo: Final consumption expenditure of GG at constant prices (2000) (c - Government consumption and other non-financial categories)
Memo: GDP ESA95 at constant price (base year = 2000) (c - Government consumption and other non-financial categories)
Methodology 2000 (Consumer Prices)
2000=100, monthly data (Methodology 2000)
2000=100, quarterly data (Methodology 2000)
2000=100, annual data (Methodology 2000)
Methodology 2000 (Industrial Producer Prices)
2000=100, monthly data (Total)
2000=100, quarterly data (Total)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.