1 - Monetary gold - assets (Items of the Reserve Assets in millions of CZK) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1 - Monetary gold - assets (Items of the Reserve Assets in millions of CZK) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Ztrátové, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Malé banky, CZK, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Střední banky, CZK, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Malé a střední banky, CZK, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Velké banky, CZK, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Pobočky zahraničních bank, CZK, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Items of the Reserve Assets in millions of CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Monetary gold - assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2012 12 842.50
Min 31.12.1998 369.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 10 078.60 8 840.80 1 237.80 14.00% 7 881.70 2 196.90 27.87%
31.12.2019 8 840.80 9 044.90 - 204.10 -2.26% 8 117.20 723.60 8.91%
30.09.2019 9 044.90 8 305.20 739.70 8.91% 7 379.10 1 665.80 22.57%
30.06.2019 8 305.20 7 881.70 423.50 5.37% 8 331.00 -25.80 -0.31%
31.03.2019 7 881.70 8 117.20 - 235.50 -2.90% 8 148.90 - 267.20 -3.28%
31.12.2018 8 117.20 7 379.10 738.10 10.00% 8 376.70 - 259.50 -3.10%
30.09.2018 7 379.10 8 331.00 - 951.90 -11.43% 8 593.20 -1 214.10 -14.13%
30.06.2018 8 331.00 8 148.90 182.10 2.23% 8 738.20 - 407.20 -4.66%
31.03.2018 8 148.90 8 376.70 - 227.80 -2.72% 9 696.40 -1 547.50 -15.96%
31.12.2017 8 376.70 8 593.20 - 216.50 -2.52% 9 329.70 - 953.00 -10.21%
30.09.2017 8 593.20 8 738.20 - 145.00 -1.66% 10 093.00 -1 499.80 -14.86%
30.06.2017 8 738.20 9 696.40 - 958.20 -9.88% 10 256.80 -1 518.60 -14.81%
31.03.2017 9 696.40 9 329.70 366.70 3.93% 9 304.50 391.90 4.21%
31.12.2016 9 329.70 10 093.00 - 763.30 -7.56% 8 518.60 811.10 9.52%
30.09.2016 10 093.00 10 256.80 - 163.80 -1.60% 8 799.40 1 293.60 14.70%
30.06.2016 10 256.80 9 304.50 952.30 10.23% 9 376.40 880.40 9.39%
31.03.2016 9 304.50 8 518.60 785.90 9.23% 10 134.00 - 829.50 -8.19%
31.12.2015 8 518.60 8 799.40 - 280.80 -3.19% 9 318.90 - 800.30 -8.59%
30.09.2015 8 799.40 9 376.40 - 577.00 -6.15% 8 998.70 - 199.30 -2.21%
30.06.2015 9 376.40 10 134.00 - 757.60 -7.48% 9 090.00 286.40 3.15%
31.03.2015 10 134.00 9 318.90 815.10 8.75% 8 873.40 1 260.60 14.21%
31.12.2014 9 318.90 8 998.70 320.20 3.56% 8 341.80 977.10 11.71%
30.09.2014 8 998.70 9 090.00 -91.30 -1.00% 8 748.70 250.00 2.86%
30.06.2014 9 090.00 8 873.40 216.60 2.44% 8 688.30 401.70 4.62%
31.03.2014 8 873.40 8 341.80 531.60 6.37% 11 772.70 -2 899.30 -24.63%
31.12.2013 8 341.80 8 748.70 - 406.90 -4.65% 11 776.20 -3 434.40 -29.16%
30.09.2013 8 748.70 8 688.30 60.40 0.70% 12 771.10 -4 022.40 -31.50%
30.06.2013 8 688.30 11 772.70 -3 084.40 -26.20% 12 842.50 -4 154.20 -32.35%
31.03.2013 11 772.70 11 776.20 -3.50 -0.03% 12 193.40 - 420.70 -3.45%
31.12.2012 11 776.20 12 771.10 - 994.90 -7.79% 12 371.70 - 595.50 -4.81%
30.09.2012 12 771.10 12 842.50 -71.40 -0.56% 11 697.10 1 074.00 9.18%
30.06.2012 12 842.50 12 193.40 649.10 5.32% 10 503.20 2 339.30 22.27%
31.03.2012 12 193.40 12 371.70 - 178.30 -1.44% 10 016.30 2 177.10 21.74%
31.12.2011 12 371.70 11 697.10 674.60 5.77% 10 947.30 1 424.40 13.01%
30.09.2011 11 697.10 10 503.20 1 193.90 11.37% 9 637.20 2 059.90 21.37%
30.06.2011 10 503.20 10 016.30 486.90 4.86% 10 655.50 - 152.30 -1.43%
31.03.2011 10 016.30 10 947.30 - 931.00 -8.50% 8 618.00 1 398.30 16.23%
31.12.2010 10 947.30 9 637.20 1 310.10 13.59% 8 347.10 2 600.20 31.15%
30.09.2010 9 637.20 10 655.50 -1 018.30 -9.56% 7 123.30 2 513.90 35.29%
30.06.2010 10 655.50 8 618.00 2 037.50 23.64% 7 278.00 3 377.50 46.41%
31.03.2010 8 618.00 8 347.10 270.90 3.25% 8 092.00 526.00 6.50%
31.12.2009 8 347.10 7 123.30 1 223.80 17.18% 6 933.80 1 413.30 20.38%
30.09.2009 7 123.30 7 278.00 - 154.70 -2.13% 6 341.80 781.50 12.32%
30.06.2009 7 278.00 8 092.00 - 814.00 -10.06% 5 985.60 1 292.40 21.59%
31.03.2009 8 092.00 6 933.80 1 158.20 16.70% 6 423.80 1 668.20 25.97%
31.12.2008 6 933.80 6 341.80 592.00 9.33% 6 431.60 502.20 7.81%
30.09.2008 6 341.80 5 985.60 356.20 5.95% 6 123.70 218.10 3.56%
30.06.2008 5 985.60 6 423.80 - 438.20 -6.82% 5 919.70 65.90 1.11%
31.03.2008 6 423.80 6 431.60 -7.80 -0.12% 6 035.60 388.20 6.43%
31.12.2007 6 431.60 6 123.70 307.90 5.03% 5 690.90 740.70 13.02%
30.09.2007 6 123.70 5 919.70 204.00 3.45% 5 770.20 353.50 6.13%
30.06.2007 5 919.70 6 035.60 - 115.90 -1.92% 5 747.90 171.80 2.99%
31.03.2007 6 035.60 5 690.90 344.70 6.06% 5 950.80 84.80 1.43%
31.12.2006 5 690.90 5 770.20 -79.30 -1.37% 5 526.80 164.10 2.97%
30.09.2006 5 770.20 5 747.90 22.30 0.39% 5 051.50 718.70 14.23%
30.06.2006 5 747.90 5 950.80 - 202.90 -3.41% 4 730.70 1 017.20 21.50%
31.03.2006 5 950.80 5 526.80 424.00 7.67% 4 325.20 1 625.60 37.58%
31.12.2005 5 526.80 5 051.50 475.30 9.41% 4 253.90 1 272.90 29.92%
30.09.2005 5 051.50 4 730.70 320.80 6.78% 4 621.10 430.40 9.31%
30.06.2005 4 730.70 4 325.20 405.50 9.38% 4 571.40 159.30 3.48%
31.03.2005 4 325.20 4 253.90 71.30 1.68% 4 974.20 - 649.00 -13.05%
31.12.2004 4 253.90 4 621.10 - 367.20 -7.95% 4 784.30 - 530.40 -11.09%
30.09.2004 4 621.10 4 571.40 49.70 1.09% 4 666.70 -45.60 -0.98%
30.06.2004 4 571.40 4 974.20 - 402.80 -8.10% 4 205.90 365.50 8.69%
31.03.2004 4 974.20 4 784.30 189.90 3.97% 4 323.20 651.00 15.06%
31.12.2003 4 784.30 4 666.70 117.60 2.52% 4 653.80 130.50 2.80%
30.09.2003 4 666.70 4 205.90 460.80 10.96% 4 386.70 280.00 6.38%
30.06.2003 4 205.90 4 323.20 - 117.30 -2.71% 4 285.20 -79.30 -1.85%
31.03.2003 4 323.20 4 653.80 - 330.60 -7.10% 4 776.20 - 453.00 -9.48%
31.12.2002 4 653.80 4 386.70 267.10 6.09% 4 469.90 183.90 4.11%
30.09.2002 4 386.70 4 285.20 101.50 2.37% 4 780.40 - 393.70 -8.24%
30.06.2002 4 285.20 4 776.20 - 491.00 -10.28% 4 758.10 - 472.90 -9.94%
31.03.2002 4 776.20 4 469.90 306.30 6.85% 4 498.90 277.30 6.16%
31.12.2001 4 469.90 4 780.40 - 310.50 -6.50% 4 640.40 - 170.50 -3.67%
30.09.2001 4 780.40 4 758.10 22.30 0.47% 4 905.90 - 125.50 -2.56%
30.06.2001 4 758.10 4 498.90 259.20 5.76% 4 893.40 - 135.30 -2.76%
31.03.2001 4 498.90 4 640.40 - 141.50 -3.05% 4 593.60 -94.70 -2.06%
31.12.2000 4 640.40 4 905.90 - 265.50 -5.41% 677.00 3 963.40 585.44%
30.09.2000 4 905.90 4 893.40 12.50 0.26% 369.10 4 536.80 1 229.15%
30.06.2000 4 893.40 4 593.60 299.80 6.53% 369.10 4 524.30 1 225.77%
31.03.2000 4 593.60 677.00 3 916.60 578.52% 369.10 4 224.50 1 144.54%
31.12.1999 677.00 369.10 307.90 83.42% 369.10 307.90 83.42%
31.12.1998 369.10 1 521.90 -1 152.80 -75.75% 1 521.90 -1 152.80 -75.75%
31.12.1997 1 521.90 2 290.30 - 768.40 -33.55% 2 290.30 - 768.40 -33.55%
31.12.1996 2 290.30 2 234.60 55.70 2.49% 2 234.60 55.70 2.49%
31.12.1995 2 234.60 2 309.30 -74.70 -3.23% 2 309.30 -74.70 -3.23%
31.12.1994 2 309.30 2 466.40 - 157.10 -6.37% 2 466.40 - 157.10 -6.37%
31.12.1993 2 466.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Monetary gold - assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Monetary gold - assets (Items of the Reserve Assets in millions of CZK)
1 - Monetary gold - assets (Items of the Reserve Assets in millions of EUR)
1 - Monetary gold - assets (Items of the Reserve Assets in millions of USD)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Monetary statistics (Monetary and financial statistics)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
National monetary statistics (Monetary statistics)
Monetary survey - historical data (National monetary statistics)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.