Main Indicators (Balance of Payments»Cummulation of Quarters) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Main Indicators (Balance of Payments»Cummulation of Quarters) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

ASSETS (in millions of CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Total 3 357 959.70 3 228 524.40 4.01% 2 799 720.30 19.94%
IND2 Direct investment abroad 394 106.10 409 234.70 -3.70% 382 994.70 2.90%
IND3 Direct investment abroad - equity capital 421 995.50 414 086.10 1.91% 365 394.40 15.49%
IND4 Direct investment abroad - other capital -27 889.40 -4 851.50 474.86% 17 600.20 - 258.46%
IND5 Portfolio investment - total 570 054.40 542 678.80 5.04% 469 896.40 21.31%
IND6 Portfolio investment - equity securities 258 192.50 239 309.80 7.89% 193 464.30 33.46%
IND7 Portfolio investment - debt securities 311 861.90 303 369.00 2.80% 276 432.10 12.82%
IND8 Financial derivatives 67 894.00 58 869.70 15.33% 58 838.60 15.39%
IND9 Other investment - total 1 139 636.40 1 073 353.90 6.18% 1 022 285.20 11.48%
IND10 Other investment - long-term - total 426 958.20 427 639.10 -0.16% 371 689.50 14.87%
IND11 Other investment - long-term - CNB 4 397.70 4 353.30 1.02% 4 177.30 5.28%
IND12 Other investment - long-term - commercial banks 378 289.90 378 949.60 -0.17% 323 982.10 16.76%
IND13 Other investment - long-term -government 30 989.30 31 291.10 -0.96% 31 941.60 -2.98%
IND14 Other investment - long-term - other sectors 13 281.20 13 045.10 1.81% 11 588.50 14.61%
IND15 Other investment - short- term - total 712 678.20 645 714.80 10.37% 650 595.60 9.54%
IND16 Other investment - short- term - CNB 845.80 359.70 135.14% 542.30 55.97%
IND17 Other investment - short- term - commercial banks 232 717.50 224 751.70 3.54% 254 711.40 -8.63%
IND18 Other investment - short- term - comercial banks -gold and foreign exchange 170 582.90 164 125.00 3.93% 162 944.10 4.69%
IND19 Other investment - short- term - total 0.00 0.00 - 0.00 -
IND20 Other investment - short- term - other sectors 479 115.00 420 603.40 13.91% 395 342.00 21.19%
IND21 NB reserves 1 186 268.90 1 144 387.30 3.66% 865 705.40 37.03%
IND22 NB reserves - gold 9 090.00 8 873.40 2.44% 8 688.30 4.62%
IND23 NB reserves - SDR 23 347.80 23 108.20 1.04% 22 410.10 4.18%
IND24 NB reserves - Reserve position in the Fund 15 248.20 14 869.60 2.55% 13 904.00 9.67%
IND25 NB reserves - Foreign Assets 1 031 110.00 1 049 354.30 -1.74% 750 252.20 37.44%
IND26 NB reserves - Other reserve assets 107 472.80 48 181.90 123.06% 70 450.80 52.55%

LIABILITIES (in millions of CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Total 5 018 397.00 4 931 770.80 1.76% 4 688 625.40 7.03%
IND2 Direct investment in the Czech Republic - Total 2 760 733.10 2 717 663.10 1.58% 2 685 347.00 2.81%
IND3 Direct investment in the Czech Republic - equity capitall 2 511 915.10 2 525 931.90 -0.55% 2 430 459.00 3.35%
IND4 Direct investment in the Czech Republic - other capital 248 818.00 191 731.20 29.77% 254 888.00 -2.38%
IND5 Portfolio investment - total 971 015.50 1 024 145.60 -5.19% 902 666.80 7.57%
IND6 Portfolio investment - equity securities 169 705.00 171 102.20 -0.82% 136 654.00 24.19%
IND7 Portfolio investment - debt securities 801 310.50 853 043.40 -6.06% 766 012.80 4.61%
IND8 Financial derivatives 74 865.40 84 087.10 -10.97% 79 483.00 -5.81%
IND9 Other investment - total 1 211 783.00 1 105 875.00 9.58% 1 021 128.60 18.67%
IND10 Other investment - long-term - total 500 656.50 516 403.00 -3.05% 507 489.40 -1.35%
IND11 Other investment - long-term - CNB 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 Other investment - long-term - commercial banks 97 886.30 99 103.80 -1.23% 92 857.40 5.42%
IND13 Other investment - long-term - government 121 793.30 126 514.50 -3.73% 121 150.40 0.53%
IND14 Other investment - long-term - other sectors 280 976.90 290 784.70 -3.37% 293 481.60 -4.26%
IND15 Other investment - short - term - total 711 126.50 589 472.00 20.64% 513 639.20 38.45%
IND16 Other investment - short - term - CNB 715.50 1 546.60 -53.74% 4 668.90 -84.68%
IND17 Other investment - short - term - commercial banks 505 631.90 373 049.30 35.54% 320 423.50 57.80%
IND18 Other investment - short - term - government 0.00 0.00 - 2 839.30 -
IND19 Other investment - short - term - other sectors 204 779.10 214 876.10 -4.70% 185 707.50 10.27%

NET INVESTMENT POSITION (in millions of CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Total -1 660 437.30 -1 703 246.40 -2.51% -1 888 905.00 -12.10%

INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION - CZK millions - Total

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 ASSETS - Total 3 357 959.70 3 228 524.40 4.01% 2 799 720.30 19.94%
IND2 ASSETS - direct investment abroad 394 106.10 409 234.70 -3.70% 382 994.70 2.90%
IND3 ASSETS - direct investment abroad - equity capital 421 995.50 414 086.10 1.91% 365 394.40 15.49%
IND4 ASSETS - direct investment abroad - other capital -27 889.40 -4 851.50 474.86% 17 600.20 - 258.46%
IND5 ASSETS - portfolio investment - total 570 054.40 542 678.80 5.04% 469 896.40 21.31%
IND6 ASSETS - portfolio investment - equity securities 258 192.50 239 309.80 7.89% 193 464.30 33.46%
IND7 ASSETS - portfolio investment - debt securities 311 861.90 303 369.00 2.80% 276 432.10 12.82%
IND8 ASSETS - financial derivatives 67 894.00 58 869.70 15.33% 58 838.60 15.39%
IND9 ASSETS - other investment - total 1 139 636.40 1 073 353.90 6.18% 1 022 285.20 11.48%
IND10 ASSETS - other investment - long-term - total 426 958.20 427 639.10 -0.16% 371 689.50 14.87%
IND11 ASSETS - other investment - long-term - CNB 4 397.70 4 353.30 1.02% 4 177.30 5.28%
IND12 ASSETS - other investment - long-term - commercial banks 378 289.90 378 949.60 -0.17% 323 982.10 16.76%
IND13 ASSETS - other investment - long-term -government 30 989.30 31 291.10 -0.96% 31 941.60 -2.98%
IND14 ASSETS - other investment - long-term - other sectors 13 281.20 13 045.10 1.81% 11 588.50 14.61%
IND15 ASSETS - other investment - short- term - total 712 678.20 645 714.80 10.37% 650 595.60 9.54%
IND16 ASSETS - other investment - short- term - CNB 845.80 359.70 135.14% 542.30 55.97%
IND17 ASSETS - other investment - short- term - commercial banks 232 717.50 224 751.70 3.54% 254 711.40 -8.63%
IND18 ASSETS - other investment - short- term - comercial banks -gold and foreign exchange 170 582.90 164 125.00 3.93% 162 944.10 4.69%
IND19 ASSETS - other investment - short- term - total 0.00 0.00 - 0.00 -
IND20 ASSETS - other investment - short- term - other sectors 479 115.00 420 603.40 13.91% 395 342.00 21.19%
IND21 ASSETS -CNB reserves 1 186 268.90 1 144 387.30 3.66% 865 705.40 37.03%
IND22 ASSETS -CNB reserves - gold 9 090.00 8 873.40 2.44% 8 688.30 4.62%
IND23 ASSETS -CNB reserves - SDR 23 347.80 23 108.20 1.04% 22 410.10 4.18%
IND24 ASSETS -CNB reserves - Reserve position in the Fund 15 248.20 14 869.60 2.55% 13 904.00 9.67%
IND25 ASSETS -CNB reserves - Foreign Assets 1 031 110.00 1 049 354.30 -1.74% 750 252.20 37.44%
IND26 ASSETS -CNB reserves - Other reserve assets 107 472.80 48 181.90 123.06% 70 450.80 52.55%
IND27 LIABILITIES - Total 5 018 397.00 4 931 770.80 1.76% 4 688 625.40 7.03%
IND28 LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - Total 2 760 733.10 2 717 663.10 1.58% 2 685 347.00 2.81%
IND29 LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - equity capitall 2 511 915.10 2 525 931.90 -0.55% 2 430 459.00 3.35%
IND30 LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - other capital 248 818.00 191 731.20 29.77% 254 888.00 -2.38%
IND31 LIABILITIES - portfolio investment - total 971 015.50 1 024 145.60 -5.19% 902 666.80 7.57%
IND32 LIABILITIES - portfolio investment - equity securities 169 705.00 171 102.20 -0.82% 136 654.00 24.19%
IND33 LIABILITIES - portfolio investment - debt securities 801 310.50 853 043.40 -6.06% 766 012.80 4.61%
IND34 LIABILITIES - financial derivatives 74 865.40 84 087.10 -10.97% 79 483.00 -5.81%
IND35 LIABILITIES - other investment - total 1 211 783.00 1 105 875.00 9.58% 1 021 128.60 18.67%
IND36 LIABILITIES - other investment - long-term - total 500 656.50 516 403.00 -3.05% 507 489.40 -1.35%
IND37 LIABILITIES - other investment - long-term - CNB 0.00 0.00 - 0.00 -
IND38 LIABILITIES - other investment - long-term - commercial banks 97 886.30 99 103.80 -1.23% 92 857.40 5.42%
IND39 LIABILITIES - other investment - long-term - government 121 793.30 126 514.50 -3.73% 121 150.40 0.53%
IND40 LIABILITIES - other investment - long-term - other sectors 280 976.90 290 784.70 -3.37% 293 481.60 -4.26%
IND41 LIABILITIES - other investment - short - term - total 711 126.50 589 472.00 20.64% 513 639.20 38.45%
IND42 LIABILITIES - other investment - short - term - CNB 715.50 1 546.60 -53.74% 4 668.90 -84.68%
IND43 LIABILITIES - other investment - short - term - commercial banks 505 631.90 373 049.30 35.54% 320 423.50 57.80%
IND44 LIABILITIES - other investment - short - term - government 0.00 0.00 - 2 839.30 -
IND45 LIABILITIES - other investment - short - term - other sectors 204 779.10 214 876.10 -4.70% 185 707.50 10.27%
IND46 NET INVESTMENT POSITION -1 660 437.30 -1 703 246.40 -2.51% -1 888 905.00 -12.10%
Items of Current Account and Capital Account
Items of Current Account and Capital Account in millions of EUR
Items of Current Account and Capital Account in millions of CZK
Items of Current Account and Capital Account in millions of USD
Items of Current Account and Capital Account in millions of EUR
Items of Current Account and Capital Account in millions of USD
Items of Current Account and Capital Account in millions of CZK
Balance of Payments
Balance of Payments in millions of EUR
Balance of Payments in millions of CZK
Balance of Payments in millions of USD
Items of Financial Account
Items of Financial Account in millions of USD
Items of Financial Account in millions of EUR
Items of Financial Account in millions of CZK
ASSETS (in millions of CZK)
Total (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment abroad (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment abroad - equity capital (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment abroad - other capital (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - equity securities (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - debt securities (65 hodnot, 30.06.2014)
Financial derivatives (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term -government (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - comercial banks -gold and foreign exchange (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - gold (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - SDR (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - Reserve position in the Fund (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - Foreign Assets (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - Other reserve assets (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES (in millions of CZK)
Total (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment in the Czech Republic - Total (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment in the Czech Republic - equity capitall (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment in the Czech Republic - other capital (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - equity securities (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - debt securities (65 hodnot, 30.06.2014)
Financial derivatives (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - government (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - government (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
NET INVESTMENT POSITION (in millions of CZK)
Total (65 hodnot, 30.06.2014)
INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION - CZK millions - Total
ASSETS - Total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - direct investment abroad (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - direct investment abroad - equity capital (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - direct investment abroad - other capital (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - portfolio investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - portfolio investment - equity securities (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - portfolio investment - debt securities (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - financial derivatives (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term -government (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - comercial banks -gold and foreign exchange (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - gold (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - SDR (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - Reserve position in the Fund (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - Foreign Assets (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - Other reserve assets (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - Total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - Total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - equity capitall (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - other capital (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - portfolio investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - portfolio investment - equity securities (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - portfolio investment - debt securities (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - financial derivatives (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - government (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - government (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
NET INVESTMENT POSITION (65 hodnot, 30.06.2014)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Main indicators (Monetary and financial statistics)
Main indicators (SDDS)
Main indicators (General Economic Statistics)
Main Indicators (Cummulation of Quarters)
Main Indicators (International Investment Position - Quarters)
Main Indicators (Quarters)
Main Indicators (Cummulation of Quarters)
Main Indicators (Quarters)
Main indicators (Balance of payments statistics (BPM 6))
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) (Flows)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) % (Growth rates)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) % (Growth rates)
Cross-sectional indicators (Monetary statistics)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents (Monetary statistics)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels (Levels)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the rest of the world - levels (Levels)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows (Flows)
Table B1.4: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business (Interest rates (harmonized))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.