AKTIVA (v mil. Kč) (Kumulace Ä?tvrtletĂ­»ZĂĄkladnĂ­ ukazatele) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Celkem 3 357 959.70 3 228 524.40 4.01% 2 799 720.30 19.94%
UK2 Přímé investice v zahraničí - celkem 394 106.10 409 234.70 -3.70% 382 994.70 2.90%
UK3 Přímé investice v zahraničí - základní jmění 421 995.50 414 086.10 1.91% 365 394.40 15.49%
UK4 Přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál -27 889.40 -4 851.50 474.86% 17 600.20 - 258.46%
UK5 Portfoliové investice - celkem 570 054.40 542 678.80 5.04% 469 896.40 21.31%
UK6 Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti 258 192.50 239 309.80 7.89% 193 464.30 33.46%
UK7 Portfoliové investice - dluhové cenné papíry 311 861.90 303 369.00 2.80% 276 432.10 12.82%
UK8 Finanční deriváty 67 894.00 58 869.70 15.33% 58 838.60 15.39%
UK9 Ostatní investice - celkem 1 139 636.40 1 073 353.90 6.18% 1 022 285.20 11.48%
UK10 Ostatní investice - dlouhodobé - celkem 426 958.20 427 639.10 -0.16% 371 689.50 14.87%
UK11 Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB 4 397.70 4 353.30 1.02% 4 177.30 5.28%
UK12 Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky 378 289.90 378 949.60 -0.17% 323 982.10 16.76%
UK13 Ostatní investice - dlouhodobé - vláda 30 989.30 31 291.10 -0.96% 31 941.60 -2.98%
UK14 Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory 13 281.20 13 045.10 1.81% 11 588.50 14.61%
UK15 Ostatní investice - krátkodobé - celkem 712 678.20 645 714.80 10.37% 650 595.60 9.54%
UK16 Ostatní investice - krátkodobé - ČNB 845.80 359.70 135.14% 542.30 55.97%
UK17 Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky 232 717.50 224 751.70 3.54% 254 711.40 -8.63%
UK18 Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy 170 582.90 164 125.00 3.93% 162 944.10 4.69%
UK19 Ostatní investice - krátkodobé - vláda 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory 479 115.00 420 603.40 13.91% 395 342.00 21.19%
UK21 Rezervy ČNB 1 186 268.90 1 144 387.30 3.66% 865 705.40 37.03%
UK22 Rezervy ČNB - zlato 9 090.00 8 873.40 2.44% 8 688.30 4.62%
UK23 Rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání 23 347.80 23 108.20 1.04% 22 410.10 4.18%
UK24 Rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF 15 248.20 14 869.60 2.55% 13 904.00 9.67%
UK25 Rezervy ČNB - devizy 1 031 110.00 1 049 354.30 -1.74% 750 252.20 37.44%
UK26 Rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva 107 472.80 48 181.90 123.06% 70 450.80 52.55%

Celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 3 357 959.70
31.03.2014 3 228 524.40
31.12.2013 3 181 209.00
30.09.2013 2 826 009.80
30.06.2013 2 799 720.30
31.03.2013 2 819 681.00
31.12.2012 2 696 171.90
30.09.2012 2 617 682.70
30.06.2012 2 647 744.80
31.03.2012 2 556 171.20
Další »
Celkem,AKTIVA (v mil. Kč)

Přímé investice v zahraničí - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 394 106.10
31.03.2014 409 234.70
31.12.2013 425 414.90
30.09.2013 388 336.40
30.06.2013 382 994.70
31.03.2013 368 642.10
31.12.2012 330 946.10
30.09.2012 311 897.00
30.06.2012 296 643.60
31.03.2012 279 382.20
Další »
Přímé investice v zahraničí - celkem,AKTIVA (v mil. Kč)

Přímé investice v zahraničí - základní jmění

ObdobíHodnota
30.06.2014 421 995.50
31.03.2014 414 086.10
31.12.2013 410 473.20
30.09.2013 368 841.50
30.06.2013 365 394.40
31.03.2013 348 823.60
31.12.2012 316 756.90
30.09.2012 296 898.30
30.06.2012 280 835.40
31.03.2012 262 764.50
Další »
Přímé investice v zahraničí - základní jmění,AKTIVA (v mil. Kč)

Přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál

ObdobíHodnota
30.06.2014 -27 889.40
31.03.2014 -4 851.50
31.12.2013 14 941.70
30.09.2013 19 494.90
30.06.2013 17 600.20
31.03.2013 19 818.50
31.12.2012 14 189.20
30.09.2012 14 998.70
30.06.2012 15 808.20
31.03.2012 16 617.70
Další »
Přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál,AKTIVA (v mil. Kč)

Portfoliové investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 570 054.40
31.03.2014 542 678.80
31.12.2013 524 366.20
30.09.2013 495 432.60
30.06.2013 469 896.40
31.03.2013 488 964.30
31.12.2012 490 767.60
30.09.2012 473 384.00
30.06.2012 466 097.30
31.03.2012 467 390.60
Další »
Portfoliové investice - celkem,AKTIVA (v mil. Kč)

Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti

ObdobíHodnota
30.06.2014 258 192.50
31.03.2014 239 309.80
31.12.2013 226 967.10
30.09.2013 213 654.80
30.06.2013 193 464.30
31.03.2013 201 884.60
31.12.2012 197 083.50
30.09.2012 187 870.30
30.06.2012 183 121.60
31.03.2012 187 488.00
Další »
Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti,AKTIVA (v mil. Kč)

Portfoliové investice - dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.06.2014 311 861.90
31.03.2014 303 369.00
31.12.2013 297 399.10
30.09.2013 281 777.80
30.06.2013 276 432.10
31.03.2013 287 079.70
31.12.2012 293 684.10
30.09.2012 285 513.70
30.06.2012 282 975.70
31.03.2012 279 902.60
Další »
Portfoliové investice - dluhové cenné papíry,AKTIVA (v mil. Kč)

Finanční deriváty

ObdobíHodnota
30.06.2014 67 894.00
31.03.2014 58 869.70
31.12.2013 55 658.10
30.09.2013 58 560.70
30.06.2013 58 838.60
31.03.2013 77 276.40
31.12.2012 93 994.70
30.09.2012 131 633.80
30.06.2012 120 839.00
31.03.2012 116 240.50
Další »
Finanční deriváty,AKTIVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 139 636.40
31.03.2014 1 073 353.90
31.12.2013 1 057 390.30
30.09.2013 1 011 292.00
30.06.2013 1 022 285.20
31.03.2013 992 028.90
31.12.2012 925 212.40
30.09.2012 916 815.00
30.06.2012 960 359.50
31.03.2012 895 991.60
Další »
Ostatní investice - celkem,AKTIVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - dlouhodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 426 958.20
31.03.2014 427 639.10
31.12.2013 422 251.50
30.09.2013 372 318.60
30.06.2013 371 689.50
31.03.2013 347 970.20
31.12.2012 312 506.10
30.09.2012 306 174.30
30.06.2012 306 087.10
31.03.2012 291 626.10
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - celkem,AKTIVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 4 397.70
31.03.2014 4 353.30
31.12.2013 4 336.00
30.09.2013 4 223.00
30.06.2013 4 177.30
31.03.2013 4 233.00
31.12.2012 4 164.50
30.09.2012 4 225.50
30.06.2012 4 091.80
31.03.2012 3 804.90
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB,AKTIVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 378 289.90
31.03.2014 378 949.60
31.12.2013 375 260.30
30.09.2013 325 477.90
30.06.2013 323 982.10
31.03.2013 299 300.20
31.12.2012 264 602.70
30.09.2012 262 985.20
30.06.2012 264 010.60
31.03.2012 249 944.60
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky,AKTIVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - dlouhodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 30 989.30
31.03.2014 31 291.10
31.12.2013 31 291.10
30.09.2013 31 056.80
30.06.2013 31 941.60
31.03.2013 32 055.70
31.12.2012 32 602.40
30.09.2012 28 762.00
30.06.2012 27 307.50
31.03.2012 26 816.80
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - vláda,AKTIVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 13 281.20
31.03.2014 13 045.10
31.12.2013 11 364.10
30.09.2013 11 560.90
30.06.2013 11 588.50
31.03.2013 12 381.30
31.12.2012 11 136.50
30.09.2012 10 201.60
30.06.2012 10 677.20
31.03.2012 11 059.80
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory,AKTIVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - krátkodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 712 678.20
31.03.2014 645 714.80
31.12.2013 635 138.80
30.09.2013 638 973.30
30.06.2013 650 595.60
31.03.2013 644 058.60
31.12.2012 612 706.30
30.09.2012 610 640.80
30.06.2012 654 272.40
31.03.2012 604 365.50
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - celkem,AKTIVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - krátkodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 845.80
31.03.2014 359.70
31.12.2013 602.30
30.09.2013 342.40
30.06.2013 542.30
31.03.2013 1 207.00
31.12.2012 2 616.00
30.09.2012 2 379.50
30.06.2012 2 988.10
31.03.2012 2 227.10
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - ČNB,AKTIVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 232 717.50
31.03.2014 224 751.70
31.12.2013 223 545.50
30.09.2013 243 550.80
30.06.2013 254 711.40
31.03.2013 257 443.00
31.12.2012 248 234.60
30.09.2012 231 973.50
30.06.2012 262 159.20
31.03.2012 248 756.90
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky,AKTIVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy

ObdobíHodnota
30.06.2014 170 582.90
31.03.2014 164 125.00
31.12.2013 171 948.80
30.09.2013 176 293.80
30.06.2013 162 944.10
31.03.2013 149 054.90
31.12.2012 141 839.20
30.09.2012 134 284.20
30.06.2012 160 422.70
31.03.2012 144 893.70
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy,AKTIVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - krátkodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
30.09.2013 0.00
30.06.2013 0.00
31.03.2013 0.00
31.12.2012 0.00
30.09.2012 0.00
30.06.2012 0.00
31.03.2012 0.00
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - vláda,AKTIVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 479 115.00
31.03.2014 420 603.40
31.12.2013 410 991.00
30.09.2013 395 080.10
30.06.2013 395 342.00
31.03.2013 385 408.60
31.12.2012 361 855.80
30.09.2012 376 287.70
30.06.2012 389 125.10
31.03.2012 353 381.50
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory,AKTIVA (v mil. Kč)

Rezervy ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 186 268.90
31.03.2014 1 144 387.30
31.12.2013 1 118 379.50
30.09.2013 872 388.10
30.06.2013 865 705.40
31.03.2013 892 769.30
31.12.2012 855 251.00
30.09.2012 783 952.80
30.06.2012 803 805.30
31.03.2012 797 166.30
Další »
Rezervy ČNB,AKTIVA (v mil. Kč)

Rezervy ČNB - zlato

ObdobíHodnota
30.06.2014 9 090.00
31.03.2014 8 873.40
31.12.2013 8 341.80
30.09.2013 8 748.70
30.06.2013 8 688.30
31.03.2013 11 773.00
31.12.2012 11 776.20
30.09.2012 12 771.10
30.06.2012 12 842.50
31.03.2012 12 193.40
Další »
Rezervy ČNB - zlato,AKTIVA (v mil. Kč)

Rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání

ObdobíHodnota
30.06.2014 23 347.80
31.03.2014 23 108.20
31.12.2013 23 013.20
30.09.2013 21 954.10
30.06.2013 22 410.10
31.03.2013 22 579.00
31.12.2012 21 990.10
30.09.2012 22 330.20
30.06.2012 23 195.40
31.03.2012 21 534.40
Další »
Rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání,AKTIVA (v mil. Kč)

Rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF

ObdobíHodnota
30.06.2014 15 248.20
31.03.2014 14 869.60
31.12.2013 14 881.90
30.09.2013 13 935.40
30.06.2013 13 904.00
31.03.2013 13 770.00
31.12.2012 13 329.50
30.09.2012 13 403.20
30.06.2012 13 924.60
31.03.2012 12 869.30
Další »
Rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF,AKTIVA (v mil. Kč)

Rezervy ČNB - devizy

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 031 110.00
31.03.2014 1 049 354.30
31.12.2013 963 954.10
30.09.2013 759 333.40
30.06.2013 750 252.20
31.03.2013 772 926.00
31.12.2012 713 378.40
30.09.2012 687 199.50
30.06.2012 670 513.20
31.03.2012 622 251.20
Další »
Rezervy ČNB - devizy,AKTIVA (v mil. Kč)

Rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2014 107 472.80
31.03.2014 48 181.90
31.12.2013 108 188.40
30.09.2013 68 416.50
30.06.2013 70 450.80
31.03.2013 71 721.30
31.12.2012 94 776.80
30.09.2012 48 248.80
30.06.2012 83 329.70
31.03.2012 128 318.00
Další »
Rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva,AKTIVA (v mil. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
AKTIVA (v mil. Kč) (ZĂĄkladnĂ­ ukazatele)
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Čistá zahraniční aktiva (AnalytickĂŠ ĂşÄ?ty centrĂĄlnĂ­ banky (v mld. CZK))

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies