ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  16.08.2021 09:04:02

ČR - indexy cen výrobců v červenci smíšené - růst v průmyslu a stavebnictví a pokles ve službách a zemědělství


Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců o 1,6 % a stavebních prací o 1,0 %, klesly ceny zemědělských výrobců o 1,8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,8 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 5,2 %, ceny průmyslových výrobců o 7,8 %, stavebních prací o 5,6 % a tržních služeb pro podniky o 1,0 %.

 

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,8 %. Klesly ceny brambor o 28,9 %, vajec o 6,8 %, olejnin o 5,3 % a drůbeže o 2,6 %. Vzrostly ceny skotu o 1,5 %, obilovin o 0,6 % a mléka o 0,2 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,6 %, což bylo nejrychlejší tempo růstu od ledna 2008. Ceny v odvětví dřeva, papíru a tisku byly vyšší o 7,8 % a v odvětví obecných kovů a kovodělných výrobků o 4,3 %. Rychle rostly i ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,3 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 1,4 %, průmyslových krmiv o 1,0 % a mléčných výrobků o 0,6 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,0 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 2,9 %.

Ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,8 %, a to v důsledku snížení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 16,0 %. Ceny v pozemní dopravě klesly o 0,6 %. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 3,3 % a za služby v oblasti nemovitostí o 0,6 %. Ceny za skladování a podpůrné službydopravě, za vydavatelské služby a za finanční služby kromě pojišťovnictví a penzijního financování se shodně zvýšily o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,2 %.
 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 5,2 % (v červnu o 5,8 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 6,8 %. Vyšší byly ceny obilovin o 14,2 % a olejnin o 8,2 %. Ceny zeleniny klesly o 7,1 %, brambor o 10,2 % a ovoce o 19,5 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 3,1 %. Vzrostly ceny mléka o 7,3 %, skotu o 5,1 % a drůbeže o 1,5 %. Klesly ceny vajec o 3,5 % a jatečných prasat o 6,6 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 7,8 % (v červnu o 6,1 %), více ceny vzrostly naposledy v listopadu 2004. Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Významně vzrostly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 20,0 % a chemických látek a výrobků o 37,7 %. Ceny dřeva, papíru a tisku byly vyšší o 17,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 1,2 %, z toho rostlinných a živočišných olejů a tuků o 16,1 % a mléčných výrobků o 3,7 %. Snížily se pouze ceny dopravních prostředků o 1,1 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 2,4 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny meziproduktů o 15,5 % a energií o 9,1 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 5,6 % (v červnu po zpřesnění o 4,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 12,8 % (v červnu o 9,5 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,0 % (v červnu o 0,9 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 7,7 % a za poradenství v oblasti řízení o 6,0 %. Ceny za skladování a podpůrné službydopravě, za právní a účetnické služby a za vydavatelské služby byly shodně vyšší o 2,0 %. Nižší byly ceny za informační služby o 5,5 %, za architektonické a inženýrské služby o 1,7 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,1 % (v červnu o 1,2 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – červen 2021 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně vyšší o 1,4 % stejně jako v květnu. Nejvíce se zvýšily ceny v Dánsku o 5,1 %. V Německu, v Rakousku a v Polsku vzrostly ceny o 1,1 %, v Česku o 0,8 % a na Slovensku o 0,2 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 0,3 %.

V červnu meziročně vzrostly ceny v EU o 10,3 % (v květnu o 9,6 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 42,5 %. V Polsku byly ceny vyšší o 8,9 %, Německu a v Rakousku o 7,6 %, v Česku o 6,1 % a na Slovensku o 3,5 %.


_____________________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmysluzahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace: 
011041 - 21 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 21 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 21 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 21 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
 https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:   16. 9. 2021

 

Přílohy

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.08.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

 

 

16. 08. 2021 

Tempo růstu cen průmyslových výrobců zrychlilo

Indexy cen výrobců – červenec 2021

Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců o 1,6 % a stavebních prací o 1,0 %, klesly ceny zemědělských výrobců o 1,8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,8 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 5,2 %, ceny průmyslových výrobců o 7,8 %, stavebních prací o 5,6 % a tržních služeb pro podniky o 1,0 %.

 

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,8 %. Klesly ceny brambor o 28,9 %, vajec o 6,8 %, olejnin o 5,3 % a drůbeže o 2,6 %. Vzrostly ceny skotu o 1,5 %, obilovin o 0,6 % a mléka o 0,2 %.

 

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,6 %, což bylo nejrychlejší tempo růstu od ledna 2008. Ceny v odvětví dřeva, papíru a tisku byly vyšší o 7,8 % a v odvětví obecných kovů a kovodělných výrobků o 4,3 %. Rychle rostly i ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,3 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 1,4 %, průmyslových krmiv o 1,0 % a mléčných výrobků o 0,6 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,0 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 2,9 %.

 

Ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,8 %, a to v důsledku snížení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 16,0 %. Ceny v pozemní dopravě klesly o 0,6 %. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 3,3 % a za služby v oblasti nemovitostí o 0,6 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě, za vydavatelské služby a za finanční služby kromě pojišťovnictví a penzijního financování se shodně zvýšily o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,2 %.

 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 5,2 % (v červnu o 5,8 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 6,8 %. Vyšší byly ceny obilovin o 14,2 % a olejnin o 8,2 %. Ceny zeleniny klesly o 7,1 %, brambor o 10,2 % a ovoce o 19,5 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 3,1 %. Vzrostly ceny mléka o 7,3 %, skotu o 5,1 % a drůbeže o 1,5 %. Klesly ceny vajec o 3,5 % a jatečných prasat o 6,6 %.

 

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 7,8 % (v červnu o 6,1 %), více ceny vzrostly naposledy v listopadu 2004. Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Významně vzrostly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 20,0 % a chemických látek a výrobků o 37,7 %. Ceny dřeva, papíru a tisku byly vyšší o 17,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 1,2 %, z toho rostlinných a živočišných olejů a tuků o 16,1 % a mléčných výrobků o 3,7 %. Snížily se pouze ceny dopravních prostředků o 1,1 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 2,4 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny meziproduktů o 15,5 % a energií o 9,1 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 5,6 % (v červnu po zpřesnění o 4,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 12,8 % (v červnu o 9,5 %).

 

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,0 % (v červnu o 0,9 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 7,7 % a za poradenství v oblasti řízení o 6,0 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě, za právní a účetnické služby a za vydavatelské služby byly shodně vyšší o 2,0 %. Nižší byly ceny za informační služby o 5,5 %, za architektonické a inženýrské služby o 1,7 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,1 % (v červnu o 1,2 %).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – červen 2021 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně vyšší o 1,4 % stejně jako v květnu. Nejvíce se zvýšily ceny v Dánsku o 5,1 %. V Německu, v Rakousku a v Polsku vzrostly ceny o 1,1 %, v Česku o 0,8 % a na Slovensku o 0,2 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 0,3 %.

 

V červnu meziročně vzrostly ceny v EU o 10,3 % (v květnu o 9,6 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 42,5 %. V Polsku byly ceny vyšší o 8,9 %, v Německu a v Rakousku o 7,6 %, v Česku o 6,1 % a na Slovensku o 3,5 %.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                            Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

 

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 21 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 21 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 21 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 21 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          16. 9. 2021

 

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen výrobců

Tab. 2   Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3   Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf 1   Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 2   Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 3   Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 4   Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 5   Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015 = 100)

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Po 11:55  P. Král k výhledu inflace cnb.cz (ČNB)
Po 11:51  Jak jsme vloni utráceli Research (Česká spořitelna)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.