ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  08.03.2021 00:00:00

Vývoj průměrných mezd ve 4. čtvrtletí a v 1. až 4. čtvrtletí 2020. Průměrná mzda se v Libereckém kraji meziročně zvýšila o 1 125 Kč na 32 837 Kč.

 

(předběžné výsledky)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzdaLibereckém kraji dosažená v roce 2020 se meziročně zvýšila o  1 125  na 32 837 . Mzda rostla také ve 4. čtvrtletí 2020, a to o 2 398  na 36 081 .

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (v přepočtu na plně zaměstnané) v Libereckém kraji roce 2020 dosáhla hodnoty 32 837  a ve srovnání s rokem 2019 se zvýšila o 1 125 . Nominální nárůst představoval 3,5 %, reálné zvýšení vzhledem k 3,2% nárůstu spotřebitelských cen v České republice činilo 0,3 %.

Graf - Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích

V České republice se mzda absolutně zvýšila o 1 500 . Absolutně nejvíce si polepšili zaměstnanci v Ústeckém kraji (+1 916 ), v našem kraji byl zaznamenán nejnižší přírůstek. Relativní nárůst v České republice dosáhl 4,4 %, reálně se mzda zvýšila o 1,2 %. Mezi kraji se nominální zvýšení pohybovalo od 3,1 % v hlavním městě Praze do 6,1 % v Ústeckém kraji. Reálně vzrostla mzdaÚsteckém kraji o 2,8 %, v hlavním městě Praze o 0,1 % poklesla.

Průměrná mzda v našem kraji byla mezi regiony 7. nejvyšší a byla o 2 774  nižší než průměrná mzda v celé České republice, která činila 35 611 . Nad republikovým průměrem se pohybovala mzda v hlavním městě Praze (43 675 , +8 063 ) a ve Středočeském kraji (36 260 , +649 ). Nejnižší mzda byla vykázána v Karlovarském kraji, ve kterém zaostala za republikovým průměrem o 4 431  a představovala 31 180 .

Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly v  roce 2020 v přepočtu na plně zaměstnané 141,7 tis. osob, tj. meziročně o 5,4 tis. osob (3,7 %) méně. Počet zaměstnaných poklesl také ve všech ostatních krajích – absolutně nejvíce v kraji Moravskoslezském (-16,6 tis. osob, tj. -3,8 %), nejméně se počet zaměstnaných snížil v Pardubickém kraji (-4,4 tis. osob). Nejvyšší relativní pokles zaznamenal Karlovarský kraj (-5,5 %). Nejnižší relativní úbytek zaměstnaných vykázalo hlavní město Praha (-1,6 %), ve kterém byla soustředěna více než jedna pětina z republikového úhrnu 3 980,2 tis. zaměstnanců. V celé České republice poklesl průměrný evidenční počet pracovníků o 106,9 tis. osob (-2,6 %).

Pouze ve 4. čtvrtletí 2020 představovala průměrná hrubá měsíční nominální mzda přepočtená na plně zaměstnané v Libereckém kraji částku 36 081 , meziročně tedy o 2 398  (7,1 %) více. S ohledem na 2,6% navýšení spotřebitelských cen v České republice se mzda reálně zvýšila o 4,4 %. Oproti celorepublikovému průměru (38 525 ) byla mzdaLibereckém kraji nižší o 2 444  a o 9 863  zaostala za nejvyšší krajskou průměrnou mzdou vyplácenou v hlavním městě Praze (45 944 ). Nejnižší průměrnou mzdu pobírali zaměstnanci v Karlovarském kraji (34 200 ), mzdaLibereckém kraji byla  v posledním čtvrtletí roku 2020 7. nejvyšší. K meziročnímu nárůstu mezd došlo ve všech regionech. Nejvýraznější změna byla vykázána v Ústeckém kraji (+3 198 , nominálně +9,6 %, reálně +6,8 %), naopak tomu bylo v hlavním městě Praze (+1 782 , nominálně +4,0 %, reálně +1,4 %). Absolutní přírůstek průměrné mzdy v celé České republice představoval 2 364 , nominálně se zvýšila o 6,5 %, reálně o 3,8 %.

Ve 4. čtvrtletí 2020 subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 141,2 tis. osob, tj. meziročně o 6,2 tis. osob (4,2 %) méně. Podíl našeho kraje na republikovém stavu 3 992,1 tis. zaměstnaných osob dosáhl 3,5 %. Nižší meziroční zaměstnanost vykázaly také všechny ostatní regiony České republiky s tím, že nejvyšší absolutní úbytek zaměstnanců evidovalo hlavní město Praha (-21,5 tis. osob, -2,5 %) a relativně se nejvíce zaměstnanost snížila v Karlovarském kraji (-6,6 %, -5,8 tis.).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

Přílohy

 

8 3. 2021

Vývoj průměrných mezd ve 4. čtvrtletí a v 1. až 4. čtvrtletí

2020 (předběžné výsledky) 

Průměrná hrubá měčnominální mzda v Libereckém kraji dosažená v roce 2020 se meziročně zvýšila o  1 125 Kč na 32 837 Kč. Mzda rostla také ve 4. čtvrtletí 2020, a to o 2 398 Kč na 36 081 Kč.

Vývoj průměrné měčmzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích

Průměrná hrubá měčnominální mzda (v přepočtu na plně zaměstnané) v Libereckém kraji v roce 2020 dosáhla hodnoty 32 837 Kč a ve srovnání s rokem 2019 se zvýšila o 1 125 Kč. Nominální nárůst představoval 3,5 %, reálné zvýšení vzhledem k 3,2% nárůstu spotřebitelských cen v České republice činilo 0,3 %.

Nominální a reálná změna průměrných hrubých měčních mezd v přepočtu na plně 

zaměstnané podle krajů (1. až 4. čtvrtletí 2020/1. až 4. čtvrtletí 2019)

V České republice se mzda absolutně zvýšila o 1 500 Kč. Absolutně nejvíce si polepšili zaměstnanci v Ústeckém kraji (+1 916 Kč), v našem kraji byl zaznamenán nejnižší přírůstek. Relativní nárůst v České republice dosáhl 4,4 %, reálně se mzda zvýšila o 1,2 %. Mezi kraji se nominální zvýšení pohybovalo od 3,1 % v hlavním městě Praze do 6,1 % v Ústeckém kraji. Reálně vzrostla mzda v Ústeckém kraji o 2,8 %, v hlavním městě Praze o 0,1 % poklesla.

Průměrná mzda v našem kraji byla mezi regiony 7. nejvyšší a byla o 2 774 Kč nižší než průměrná mzda v celé České republice, která činila 35 611 Kč. Nad republikovým průměrem se pohybovala mzda v hlavním městě Praze (43 675 Kč, +8 063 Kč) a ve Středočeském kraji (36 260 Kč, +649 Kč). Nejnižší mzda byla vykázána v Karlovarském kraji, ve kterém zaostala za republikovým průměrem o 4 431 Kč a představovala 31 180 Kč.

Průměrná hrubá měčmzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020

(předběžné výsledky, podle místa pracoviště, včetně podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců)

 

Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly v  roce 2020 v přepočtu na plně zaměstnané 141,7 tis. osob, tj. meziročně o 5,4 tis. osob (3,7 %) méně. Počet zaměstnaných poklesl také ve všech ostatních krajích – absolutně nejvíce v kraji Moravskoslezském (-16,6 tis. osob, tj. -3,8 %), nejméně se počet zaměstnaných snížil v Pardubickém kraji (-4,4 tis. osob). Nejvyšší relativní pokles zaznamenal Karlovarský kraj (-5,5 %). Nejnižší relativní úbytek zaměstnaných vykázalo hlavní město Praha (-1,6 %), ve kterém byla soustředěna více než jedna pětina z republikového úhrnu 3 980,2 tis. zaměstnanců. V celé České republice poklesl průměrný evidenční počet pracovníků o 106,9 tis. osob (-2,6 %).

Pouze ve 4. čtvrtletí 2020 představovala průměrná hrubá měčnominální mzda přepočtená na plně zaměstnané v Libereckém kraji částku 36 081 Kč, meziročně tedy o 2 398 Kč (7,1 %) více. S ohledem na 2,6% navýšení spotřebitelských cen v České republice se mzda reálně zvýšila o 4,4 %. Oproti celorepublikovému průměru (38 525 Kč) byla mzda v Libereckém kraji nižší o 2 444 Kč a o 9 863 Kč zaostala za nejvyšší krajskou průměrnou mzdou vyplácenou v hlavním městě Praze (45 944 Kč). Nejnižší průměrnou mzdu pobírali zaměstnanci v Karlovarském kraji (34 200 Kč), mzda v Libereckém kraji byla  v posledním čtvrtletí roku 2020 7. nejvyšší. 

Průměrná hrubá měčmzda v přepočtu na plně zaměstnané

podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020                                                  

(předběžné výsledky, podle místa pracoviště, včetně podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců)

 

K meziročnímu nárůstu mezd došlo ve všech regionech. Nejvýraznější změna byla vykázána v Ústeckém kraji (+3 198 Kč, nominálně +9,6 %, reálně +6,8 %), naopak tomu bylo v hlavním městě Praze (+1 782 Kč, nominálně +4,0 %, reálně +1,4 %). Absolutní přírůstek průměrné mzdy v celé České republice představoval 2 364 Kč, nominálně se zvýšila o 6,5 %, reálně o 3,8 %. 

Nominální a reálná změna průměrných hrubých měčních mezd v přepočtu na plně 

zaměstnané podle krajů (4. čtvrtletí 2020/4. čtvrtletí 2019)

Ve 4. čtvrtletí 2020 subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 141,2 tis. osob, tj. meziročně o 6,2 tis. osob (4,2 %) méně. Podíl našeho kraje na republikovém stavu 3 992,1 tis. zaměstnaných osob dosáhl 3,5 %. Nižší meziroční zaměstnanost vykázaly také všechny ostatní regiony České republiky s tím, že nejvyšší absolutní úbytek zaměstnanců evidovalo hlavní město Praha (-21,5 tis. osob, -2,5 %) a relativně se nejvíce zaměstnanost snížila v Karlovarském kraji (-6,6 %, -5,8 tis.). 

 

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci  Oddělení informačních služeb tel.: 485 238 811 email: infoservislbc@czso.cz web: www.liberec.czso.cz

 

 

Přílohy:

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až. 4. čtvrtletí 2020 (přepočtené osoby) 

(předběžné výsledky, podle místa pracoviště, včetně podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců)          

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 

Průměrná měční  mzda zaměstnance 

v tis.

přírůstek (úbytek) proti 

1. až 4. čtvrtletí 2019

v Kč 

přírůstek (úbytek) proti 

1.až 4. čtvrtletí 2019

v tis.

%

v Kč 

%

Česká republika[1])

3 980,2 

-106,9

                -2,6 

35 611 

1 500 

4,4

z toho kraje:

Hl. m. Praha

 

842,4 

 

-13,4 

 

-1,6 

 

43 675 

 

1 319 

 

3,1

Středočeský

400,9 

-7,2 

-1,8 

36 260 

1 254 

3,6

Jihočeský

216,5 

-6,3 

-2,8 

32 661 

1 718 

5,6

Plzeňský

208,4 

-6,1 

-2,8 

34 513 

1 390 

4,2

Karlovarský

83,1 

-4,8 

-5,5 

31 180 

1 343 

4,5

Ústecký

243,0 

-8,1 

-3,2 

33 303 

1 916 

6,1

Liberecký

141,7 

-5,4 

-3,7 

32 837 

1 125 

3,5

Královéhradecký

192,6 

-4,8 

-2,4 

33 447 

1 587 

5,0

Pardubický

179,7 

-4,4 

-2,4 

32 095 

1 531 

5,0

Vysočina

170,3 

-5,0 

-2,9 

32 710 

1 496 

4,8

Jihomoravský

456,6 

-12,1 

-2,6 

34 597 

1 776 

5,4

Olomoucký

216,7 

-6,6 

-3,0 

32 435 

1 641 

5,3

Zlínský

202,3 

-5,9 

-2,9 

31 644 

1 236 

4,1

Moravskoslezský

424,1 

-16,6 

-3,8 

32 325 

1 393 

4,5

  

 

Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020 (přepočtené osoby) 

(předběžné výsledky, podle místa pracoviště, včetně podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců)          

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 

Průměrná měční  mzda zaměstnance 

v tis.

přírůstek (úbytek) proti 

4. čtvrtletí 2019

v Kč 

přírůstek (úbytek) proti 

4. čtvrtletí 2019

v tis.

%

v Kč 

%

Česká republika[2])

3 992,1 

-117,2

                 -2,9 

38 525 

2 364 

6,5

z toho kraje:

Hl. m. Praha

 

847,3 

 

-21,5 

 

-2,5 

 

45 944 

 

1 782 

 

4,0

Středočeský

404,2 

-6,0 

-1,5 

38 820 

1 881 

5,1

Jihočeský

216,9 

-6,6 

-3,0 

35 942 

2 688 

8,1

Plzeňský

209,5 

-6,0 

-2,8 

37 839 

2 606 

7,4

Karlovarský

81,9 

-5,8 

-6,6 

34 200 

2 505 

7,9

Ústecký

242,8 

-8,4 

-3,4 

36 585 

3 198 

9,6

Liberecký

141,2 

-6,2 

-4,2 

36 081 

2 398 

7,1

Královéhradecký

193,5 

-4,8 

-2,4 

36 547 

2 758 

8,2

Pardubický

180,1 

-4,7 

-2,6 

35 425 

2 477 

7,5

Vysočina

170,6 

-4,8 

-2,7 

35 724 

2 547 

7,7

Jihomoravský

458,6 

-11,5 

-2,4 

37 814 

2 700 

7,7

Olomoucký

217,2 

-7,1 

-3,2 

35 734 

2 738 

8,3

Zlínský

202,2 

-6,4 

-3,1 

34 610 

1 909 

5,8

Moravskoslezský

424,2 

-17,2 

-3,9 

35 178 

2 387 

7,3

  [1] ) zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR                                           

 

[2] ) zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR                                            

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2020

Více zpráv k tématu Mzdy


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.