ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  08.11.2019 09:04:19

08.11.2019 Služby - 3. čtvrtletí 2019


Kód: 180030-19
Informace o produktu
Kód: 180030-19
Periodicita: Čtvrtletní
Název produktu: Služby
Poznámka: Data za 1Q: +1 den; 4Q: -1 den.
Anotace: Indexy tržeb v odvětví dopravy a skladování, informačních a komunikačních činností, ubytování, stravování a pohostinství, činností v oblasti nemovitostí, profesních, vědeckých a technických činností, administrativních a podpůrných činností a ostatních osobních služeb.
Územní členění: Stát
Kontakt: jana.gotvaldova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 39. kalendářní den po období
Datum vydání: 10.05.2019, 08.08.2019, 08.11.2019, 07.02.2020
Rok: 2019

Ve 3. čtvrtletí tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně klesly o 1,1 %, bez očištění vzrostly o 0,3 %. Sezónně očištěné tržby se mezičtvrtletně snížily o 0,9 %.

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) ve 3. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy klesly o 0,9 %.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 1,1 % (ve 3. čtvrtletí 2019 bylo o 3 pracovní dny více než ve 3. čtvrtletí 2018). Růst zaznamenaly pouze sekce informačních a komunikačních činností a sekce ubytování, stravování a pohostinství.
 

Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 0,3 %. V jednotlivých sekcích byl vývoj následující:

 • v dopravě a skladování se tržby snížily o 0,7 %. Nejvíce poklesly tržby letecké dopravě (o 10,9 %). Nižší tržby zaznamenala také vodní doprava (o 1,8 %) a pozemní a potrubní doprava (o 1,4 %). Nad loňskou úroveň se dostaly tržby za skladování a vedlejší činnosti v dopravě (růst o 0,2 %). Dvouciferným tempem rostly tržby poštovních a kurýrních činností (o 18,6 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 0,7 %. Ve stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 1,6 %, v ubytování tržby klesly o 1,3 %;
 • tržby informačních a komunikačních činností vzrostly o 5,9 %. Nejvyššího meziročního růstu dosáhly vydavatelské činnosti (o 16,0 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly informační činnosti (o 8,6 %) a činnosti v oblasti informačních technologií (o 6,2 %), kde je zahrnuto např. programování, správa počítačového vybavení a poradenství v oblasti informačních technologií. Tržby se zvýšily také telekomunikačním činnostem (3,1 %) a tvorbě programů a vysílání (o 0,6 %). Naopak pokles tržeb vykázal tzv. filmový a hudební průmysl, a to o 4,8 %;
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 1,7 %. Největší pokles tržeb vykázaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 7,7 %). Nižší tržby zaznamenal také pronájem nemovitostí (o 0,2 %);
 • profesní, vědecké a technické činností2) vykázaly pokles tržeb o 1,5 %. Klesajícím odvětvím v této sekci byly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 4,6 %), kam se řadí například překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Nižší tržby vykázaly také architektonické a inženýrské činnosti (o 3,4 %) a reklamní agentury a průzkum trhu (o 2,0 %). Rostoucích tržeb dosáhly právní a účetnické činnosti (o 3,1 %) a činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 1,9 %);
 • v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 1,5 %. Nejvýraznější pokles tržeb zaznamenaly agentury práce (o 8,5 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 4,9 %). Nižší tržby vykázaly také cestovní agentury (o 0,8 %), které klesají již čtvrté čtvrtletí v řadě. Růstu tržeb naopak dosáhly administrativní a kancelářské činnosti (o 3,1 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 1,5 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 0,8 %).

 

_________________

Poznámky:
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce Klasifikace ekonomických činností: Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).

2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Data za 3. čtvrtletí 2019 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2019 budou známy v červnu 2020.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 10. 2019
Termín ukončení zpracování: 1. 11. 2019

Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)

Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2020

 

Přílohy

 • cslu110819.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
 • Tiskové sdělení: Tržby ve službách rostly pouze díky vyššímu počtu pracovních dní
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
 • rok 2019 | 3. čtvrtletí 2019 | 2. čtvrtletí 2019 | 1. čtvrtletí 2019
 • rok 2018 | 4. čtvrtletí 2018 | 3. čtvrtletí 2018 | 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
 • rok 2017 | 4. čtvrtletí 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
 • rok 2016 | 4. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
 • rok 2015 | 4. čtvrtletí 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
 • rok 2014 | 4. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
 • rok 2013 | 4. čtvrtletí 2013 | 3. čtvrtletí 2013 | 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
 • rok 2012 | 4. čtvrtletí 2012 | 3. čtvrtletí 2012 | 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
 • rok 2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
 • rok 2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.8. 11. 2019

Růst tržeb ve službách pouze díky vyššímu počtu pracovních dní

Služby – 3. čtvrtletí 2019

Ve 3. čtvrtletí tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně klesly o 1,1 %, bez očištění vzrostly o 0,3 %. Sezónně očištěné tržby se mezičtvrtletně snížily o 0,9 %.

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) ve 3. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy klesly o 0,9 %.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 1,1 % (ve 3. čtvrtletí 2019 bylo o 3 pracovní dny více než ve 3. čtvrtletí 2018). Růst zaznamenaly pouze sekce informačních a komunikačních činností a sekce ubytování, stravování a pohostinství.

Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 0,3 %. V jednotlivých sekcích byl vývoj následující:

- v dopravě a skladování se tržby snížily o 0,7 %. Nejvíce poklesly tržby letecké dopravě (o 10,9 %). Nižší tržby zaznamenala také vodní doprava (o 1,8 %) a pozemní a potrubní doprava (o 1,4 %). Nad loňskou úroveň se dostaly tržby za skladování a vedlejší činnosti v dopravě (růst o 0,2 %). Dvouciferným tempem rostly tržby poštovních a kurýrních činností (o 18,6 %);

- v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 0,7 %. Ve stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 1,6 %, v ubytování tržby klesly o 1,3 %;

 

- tržby informačních a komunikačních činností vzrostly o 5,9 %. Nejvyššího meziročního růstu dosáhly vydavatelské činnosti (o 16,0 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly informační činnosti (o 8,6 %) a činnosti v oblasti informačních technologií (o 6,2 %), kde je zahrnuto např. programování, správa počítačového vybavení a poradenství v oblasti informačních technologií. Tržby se zvýšily také telekomunikačním činnostem (3,1 %) a tvorbě programů a vysílání (o 0,6 %). Naopak pokles tržeb vykázal tzv. filmový a hudební průmysl, a to o 4,8 %;

- v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 1,7 %. Největší pokles tržeb vykázaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 7,7 %). Nižší tržby zaznamenal také pronájem nemovitostí (o 0,2 %);

- profesní, vědecké a technické činností2) vykázaly pokles tržeb o 1,5 %. Klesajícím odvětvím v této sekci byly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 4,6 %), kam se řadí například překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Nižší tržby vykázaly také architektonické a inženýrské činnosti (o 3,4 %) a reklamní agentury a průzkum trhu (o 2,0 %). Rostoucích tržeb dosáhly právní a účetnické činnosti (o 3,1 %) a činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 1,9 %);

- v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 1,5 %. Nejvýraznější pokles tržeb zaznamenaly agentury práce (o 8,5 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 4,9 %). Nižší tržby vykázaly také cestovní agentury (o 0,8 %), které klesají již čtvrté čtvrtletí v řadě. Růstu tržeb naopak dosáhly administrativní a kancelářské činnosti (o 3,1 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 1,5 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 0,8 %).

Poznámky:

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce Klasifikace ekonomických činností: Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).

2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Data za 3. čtvrtletí 2019 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2019 budou známy v červnu 2020.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691,
e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat:                                             přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat:                               29. 10. 2019

Termín ukončení zpracování:                            1. 11. 2019

Navazující výstupy:                                              Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006). (https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)

Termín zveřejnění další RI:                                7. 2. 2020


Přílohy

Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)

Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)

Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)

Graf Tržby ve službách – bazické indexy, stálé ceny

Graf Tržby ve službách – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, běžné ceny

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

08.11.2019 Služby - 3. čtvrtletí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: 08.11.2019 Služby - 3. čtvrtletí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Čt 11:49  Němci přece jen rozhazují (tedy ... šetří míň než dřív) Research (Česká spořitelna)
Čt 11:39  Evropská komise kárá, radí, informuje Research (Česká spořitelna)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies