ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  16.10.2017 09:39:13

16.10.2017 Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2017


Kód: 013014-17
Informace o produktu
Kód: 013014-17
Periodicita: Měsíční
Název produktu: Indexy cen vývozu a dovozu
Poznámka: Data za leden: -4 dny, únor: +2 dny, březen: +1 den, květen +3 dny, srpen: -1 den.
Anotace: Podrobná měsíční informace o vývoji indexů cen vývozu a dovozu podle klasifikace SITC.
Územní členění: Stát
Kontakt: vladimir.klimes@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 47. kalendářní den po období
Datum vydání: 16.03.2017, 20.04.2017, 18.05.2017, 16.06.2017, 20.07.2017, 16.08.2017, 18.09.2017, 16.10.2017, 16.11.2017, 18.12.2017, 16.01.2018, 16.02.2018
Rok: 2017
 

V srpnu 2017 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,1 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 1,2 %, dovozní ceny o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %.

Meziměsíční srovnání:
Vývozní ceny se v srpnu snížily o 0,1 % (v červenci o 0,8 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Ceny minerálních paliv se snížily o 2,0 % a ceny chemikálií o 0,6 %. Ceny polotovarů a ostatních surovin rostly shodně o 0,5 %.

Dovozní ceny se v srpnu snížily o 0,4 % (v červenci o 1,1 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Ceny ostatních surovin byly nižší o 3,9 %, potravin o 2,0 % a ceny chemikálií o 0,7 %. Ceny polotovarů se zvýšily o 0,6 % a ceny minerálních paliv o 0,5 %.

Směnné relace zůstaly na hodnotě 100,3 % (v červenci hodnota 100,3 %). Významnější pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (104,6 %), potraviny (102,0 %) a stroje a dopravní prostředky (100,4 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (97,5 %) a polotovary (99,9 %).

Meziroční srovnání:
Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 1,2 % (v červenci o 1,2 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 3,1 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 1,6 % a ceny chemikálií o 1,1 %. Rostly ceny minerálních paliv o 9,8 % (zejména uhlí) a ceny ve skupině ostatní suroviny o 7,7 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,1 % (v červenci o 0,8 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 4,4 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 3,3 % a ceny chemikálií o 1,2 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 4,6 %, minerálních paliv o 4,5 % a ceny polotovarů o 3,8 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,9 % (v červenci hodnota 99,6 %), nicméně jedenáctý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací však z významných skupin zaznamenaly pouze polotovary (97,3 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhla zejména minerální paliva (105,1 %), průmyslové spotřební zboží (101,8 %) a stroje a dopravní prostředky (101,4 %).


Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

Český statistický úřad připravuje standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.


Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100. Tyto nové technické (primární) indexy nahradí dosavadní technické indexy počítané k cenovému základu průměr roku 2010 = 100.


Současná časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude přepočtena na základ 2015 = 100. Takto vzniklá bazická řada bude od prosince 2017 řetězena pomocí nových technických indexů.


Veškeré odvozené indexy budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 bude posunuto v souladu s katalogem produktů na 29. 3. 2018.

_________________


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 11. 2017

Přílohy

 • cizc101617.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
 • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
 • rok 2017  |  srpen 2017  |  červenec 2017  |  červen 2017  |  květen 2017  |  duben 2017  |  březen 2017  |  únor 2017  |  leden 2017
 • rok 2016  |  prosinec 2016  |  listopad 2016  |  říjen 2016  |  září 2016  |  srpen 2016  |  červenec 2016  |  červen 2016  |  květen 2016  |  duben 2016  |  březen 2016  |  únor 2016  |  leden 2016
 • rok 2015  |  prosinec 2015  |  listopad 2015  |  říjen 2015  |  září 2015  |  srpen 2015  |  červenec 2015  |  červen 2015  |  květen 2015  |  duben 2015  |  březen 2015  |  únor 2015  |  leden 2015
 • rok 2014  |  prosinec 2014  |  listopad 2014  |  říjen 2014  |  září 2014  |  srpen 2014  |  červenec 2014  |  červen 2014  |  květen 2014  |  duben 2014  |  březen 2014  |  únor 2014  |  leden 2014
 • rok 2013  |  prosinec 2013  |  listopad 2013  |  říjen 2013  |  září 2013  |  srpen 2013  |  červenec 2013  |  červen 2013  |  květen 2013  |  duben 2013  |  březen 2013  |  únor 2013  |  leden 2013
 • rok 2012  |  prosinec 2012  |  listopad 2012  |  říjen 2012  |  září 2012  |  srpen 2012  |  červenec 2012  |  červen 2012  |  květen 2012  |  duben 2012  |  březen 2012  |  únor 2012  |  leden 2012
 • rok 2011  |  prosinec 2011  |  listopad 2011  |  říjen 2011  |  září 2011  |  srpen 2011  |  červenec 2011  |  červen 2011  |  květen 2011  |  duben 2011  |  březen 2011  |  únor 2011  |  leden 2011
 • rok 2010  |  prosinec 2010  |  listopad 2010  |  říjen 2010  |  září 2010  |  srpen 2010  |  červenec 2010  |  červen 2010  |  květen 2010  |  duben 2010  |  březen 2010  |  únor 2010  |  leden 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.16. 10. 2017

Meziměsíční pokles cen zahraničního obchodu zmírnil

Indexy cen vývozu a dovozu – srpen 2017

V srpnu 2017 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,1 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 1,2 %, dovozní ceny o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v srpnu snížily o 0,1 % (v červenci o 0,8 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Ceny minerálních paliv se snížily o 2,0 % a ceny chemikálií o 0,6 %. Ceny polotovarů a ostatních surovin rostly shodně o 0,5 %.

 

Dovozní ceny se v srpnu snížily o 0,4 % (v červenci o 1,1 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Ceny ostatních surovin byly nižší o 3,9 %, potravin o 2,0 % a ceny chemikálií o 0,7 %. Ceny polotovarů se zvýšily o 0,6 % a ceny minerálních paliv o 0,5 %.

Směnné relace zůstaly na hodnotě 100,3 % (v červenci hodnota 100,3 %). Významnější pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (104,6 %), potraviny (102,0 %) a stroje a dopravní prostředky (100,4 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (97,5 %) a polotovary (99,9 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 1,2 % (v červenci o 1,2 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 3,1 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 1,6 % a ceny chemikálií o 1,1 %. Rostly ceny minerálních paliv o 9,8 % (zejména uhlí) a ceny ve skupině ostatní suroviny o 7,7 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,1 % (v červenci o 0,8 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 4,4 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 3,3 % a ceny chemikálií o 1,2 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 4,6 %, minerálních paliv o 4,5 % a ceny polotovarů o 3,8 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,9 % (v červenci hodnota 99,6 %), nicméně jedenáctý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací však z významných skupin zaznamenaly pouze polotovary (97,3 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhla zejména minerální paliva (105,1 %), průmyslové spotřební zboží (101,8 %) a stroje a dopravní prostředky (101,4 %).

Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

Český statistický úřad připravuje standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.

Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100. Tyto nové technické (primární) indexy nahradí dosavadní technické indexy počítané k cenovému základu průměr roku 2010 = 100.

Současná časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude přepočtena na základ 2015 = 100. Takto vzniklá bazická řada bude od prosince 2017 řetězena pomocí nových technických indexů.

Veškeré odvozené indexy budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 bude posunuto v souladu s katalogem produktů na 29. 3. 2018.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat:                                             Výběrové zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat:                               16. kalendářní den po sledovaném měsíci

Navazující datová sada:                                     013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

Specifické metodické poznámky:                      Publikované údaje jsou definitivní.

Termín zveřejnění další RI:                                16. 11. 2017

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen vývozu a dovozu

Tab. 2   Indexy cen vývozu a dovozu

              (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)

Graf 1   Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

16.10.2017 Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2017

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

So   9:06  Benda (ČNB): Sazby mohou růst rychleji Patria (Patria Online)
Pá 22:05  Closing Bell & výhled na 22. 1. 18 – dojdou USA finance? Grant Capital (Grant Capital)
Pá   8:25  Páteční obchodní seance 19. 1. 2018 STOX.CZ (Grant Capital)
Čt 16:15  US - počet nových žádostí o podporu na 45letém minimu Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů