ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  11.08.2017 02:00:00

11.08.2017 Odhady sklizní - červenec 2017


Kód: 270150-17
Informace o produktu
Kód: 270150-17
Periodicita: Nepravidelná
Název produktu: Odhady sklizní
Poznámka: 4.7.2017, 11.8.2017, 13.10.2017
Anotace: Hektarový výnos (v t/ha) a celková sklizeň (propočet z odhadovaného hektarového výnosu a osevní plochy). Porovnání s předchozím rokem.
Územní členění: Stát
Kontakt: iveta.horakova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: Jiný
Datum vydání: 04.07.2017, 11.08.2017, 13.10.2017
Rok: 2017
 

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se předpokládá úroda základních obilovin ve výši 6 709 tis. tun a řepky 1 199 tis. tun. V porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní je úroda základních obilovin nižší o 1 020 tis. tun (-13,2 %) a řepky o 160 tis. tun (-11,8 %). Předpokládaná úroda máku 23 tis. tun je o pětinu nižší než loňská skutečnost (-19,8 %).

Odhadovaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 709 tis. tun  je o 13,2 % nižší než loňská nadprůměrná sklizeň. Předpokládaný pokles produkce o 1 020 tis. tun jde zcela na vrub snížení výnosu na 5,32 t/ha (-13,1 %), zatímco osevní plocha 1 262 tis. ha zůstala na téměř stejné úrovni jako v loňském roce (-0,1 %). Očekávaná úroda základních obilovin je nižší než průměr za posledních pět i deset let (-6,5 %, respektive -4,2 %).

U všech druhů základních obilovin se očekává pokles hektarových výnosů v porovnání s výnosy dosaženými v loňském roce. Nárůst produkce díky významnému rozšíření osevní plochy se odhaduje pouze u pšenice jarní (+65 tis. tun) a ovsa (+20 tis. tun). Sklizeň žita zůstane přibližně na stejné úrovni jako loni. U ostatních druhů obilovin se očekává pokles úrody, nejvýraznější u pšenice ozimé (-854 tis. tun), ječmene jarního (-117 tis. tun) a ječmene ozimého (-109 tis. tun).

Pšenice ozimé se podle červencového odhadu sklidí 4 462 tis. tun (-16,1 %) s výnosem 5,68 t/ha (-13,5 %), ječmene jarního 1 090 tis. tun (-9,7 %) s výnosem 4,73 t/ha (-13,2 %), ječmene ozimého 528 tis. tun (-17,1 %) s výnosem 5,44 t/ha (-11,3 %), pšenice jarní 204 tis. tun (+46,6 %) s výnosem 4,38 t/ha (-3,5 %), tritikale 168 tis. tun (-12,8 %) s výnosem 4,64 t/ha (-4,9 %), ovsa 152 tis. tun (+15,1 %) s výnosem 3,45 t/ha (-2,0 %) a žita 105 tis. tun (+0,3 %) s výnosem 4,71 t/ha (-5,4 %).

Úroda řepky se kvůli poklesu výnosu na 3,04 t/ha (-12,1 %) odhaduje na úrovni 1 199 tis. tun a je o 160 tis. tun nižší než loňská sklizeň (-11,8 %). Osevní plocha se proti předchozímu roku mírně rozšířila na 394 tis. ha (+0,3 %) a je třetí nejvyšší v historii sledování. Vyšší výměra řepky byla zaznamenaná jen v roce 2012 a 2013, kdy přesahovala 400 tis. hektarů. Při porovnání s pětiletým průměrem je odhadovaná úroda řepky o 10,6 % nižší (výměra +0,1 %; výnos -10,7 %) a je srovnatelná s průměrem za posledních deset let (sklizeň -0,1 %; výměra +4,9 %; výnos -4,8 %).

Odhadovaná sklizeň máku 23 tis. tun je téměř o pětinu nižší než loni (-19,8 %) v důsledku poklesu výnosu na 0,70 t/ha (-12,5 %) i osevní plochy na 33 tis. ha (-8,3 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 7. 2017.

_____________________


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz


Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz


Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V7) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)


Termín ukončení sběru dat: 14. 7. 2017
Termín ukončení zpracování: 10. 8. 2017
Navazující publikace:
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2017
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-7-2017


Soupis ploch osevů - 2017
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2017


Postup zpřesnění: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15.  8. 2017
termín zveřejnění: 8
. 9. 2017

Přílohy

 • cskl081117.docx
 • Příloha:
 • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
 • rok 2017  |  červenec 2017  |  červen 2017
 • rok 2016  |  září 2016  |  červenec 2016  |  červen 2016
 • rok 2015  |  září 2015  |  červenec 2015  |  červen 2015
 • rok 2014  |  září 2014  |  červenec 2014  |  červen 2014
 • rok 2013  |  září 2013  |  červenec 2013  |  červen 2013
 • rok 2012  |  září 2012  |  červenec 2012  |  červen 2012
 • rok 2011  |  září 2011  |  červenec 2011  |  červen 2011
 • rok 2010  |  září 2010  |  červenec 2010  |  červen 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.08.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.11. 8. 2017

Výnosy nedosahují loňské skutečnosti

Odhady sklizně – červenec 2017

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se předpokládá úroda základních obilovin ve výši 6 709 tis. tun a řepky 1 199 tis. tun. V porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní je úroda základních obilovin nižší o 1 020 tis. tun (-13,2 %) a řepky o 160 tis. tun (-11,8 %). Předpokládaná úroda máku 23 tis. tun je o pětinu nižší než loňská skutečnost (-19,8 %).

Odhadovaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 709 tis. tun je o 13,2 % nižší než loňská nadprůměrná sklizeň. Předpokládaný pokles produkce o 1 020 tis. tun jde zcela na vrub snížení výnosu na 5,32 t/ha (-13,1 %), zatímco osevní plocha 1 262 tis. ha zůstala na téměř stejné úrovni jako v loňském roce (-0,1 %). Očekávaná úroda základních obilovin je nižší než průměr za posledních pět i deset let (-6,5 %, respektive -4,2 %).

U všech druhů základních obilovin se očekává pokles hektarových výnosů v porovnání s výnosy dosaženými v loňském roce. Nárůst produkce díky významnému rozšíření osevní plochy se odhaduje pouze u pšenice jarní (+65 tis. tun) a ovsa (+20 tis. tun). Sklizeň žita zůstane přibližně na stejné úrovni jako loni. U ostatních druhů obilovin se očekává pokles úrody, nejvýraznější u pšenice ozimé (-854 tis. tun), ječmene jarního (-117 tis. tun) a ječmene ozimého (-109 tis. tun).

Pšenice ozimé se podle červencového odhadu sklidí 4 462 tis. tun (-16,1 %) s výnosem 5,68 t/ha (-13,5 %), ječmene jarního 1 090 tis. tun (-9,7 %) s výnosem 4,73 t/ha (-13,2 %), ječmene ozimého 528 tis. tun (-17,1 %) s výnosem 5,44 t/ha (-11,3 %), pšenice jarní 204 tis. tun (+46,6 %) s výnosem 4,38 t/ha (-3,5 %), tritikale 168 tis. tun (-12,8 %) s výnosem 4,64 t/ha (-4,9 %), ovsa 152 tis. tun (+15,1 %) s výnosem 3,45 t/ha (-2,0 %) a žita 105 tis. tun (+0,3 %) s výnosem 4,71 t/ha (-5,4 %).

Úroda řepky se kvůli poklesu výnosu na 3,04 t/ha (-12,1 %) odhaduje na úrovni 1 199 tis. tun a je o 160 tis. tun nižší než loňská sklizeň (-11,8 %). Osevní plocha se proti předchozímu roku mírně rozšířila na 394 tis. ha (+0,3 %) a je třetí nejvyšší v historii sledování. Vyšší výměra řepky byla zaznamenaná jen v roce 2012 a 2013, kdy přesahovala 400 tis. hektarů. Při porovnání s pětiletým průměrem je odhadovaná úroda řepky o 10,6 % nižší (výměra +0,1 %; výnos -10,7 %) a je srovnatelná s průměrem za posledních deset let (sklizeň -0,1 %; výměra +4,9 %; výnos -4,8 %).

Odhadovaná sklizeň máku 23 tis. tun je téměř o pětinu nižší než loni (-19,8 %) v důsledku poklesu výnosu na 0,70 t/ha (-12,5 %) i osevní plochy na 33 tis. ha (-8,3 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 7. 2017.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník:      Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                 Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Zdroj dat:                                              statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V7) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)

Termín ukončení sběru dat:              14. 7. 2017

Termín ukončení zpracování:           10. 8. 2017

Navazující publikace:                         Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2017

                                                               https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-7-2017

                                                               Soupis ploch osevů - 2017

                                               https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2017

Postup zpřesnění:                               Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2017

                                                               termín zveřejnění: 8. 9. 2017

Více zpráv k tématu Odhady analytiků

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

11.08.2017 Odhady sklizní - červenec 2017

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Pá 21:55  Closing Bell & výhled na 20. 2. Grant Capital (Grant Capital)
Pá 12:46  Domácí ekonomika se na konci roku na vysoké růstové vlně nesvezla (Analýzy... Investiční bankovnictví (Komerční banka)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů