IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months - ekonomika ČNB

Aktualizace dat IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, CZK
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, CZK
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, Všechny cizí měny

Graf hodnot, Volumes for B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2014 29 667.30
Max 31.01.2002 257 526.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2014 29 667.30 29 818.10 - 150.80 -0.51% 33 024.60 -3 357.30 -10.17%
31.08.2014 29 818.10 29 975.30 - 157.20 -0.52% 33 118.10 -3 300.00 -9.96%
31.07.2014 29 975.30 30 169.50 - 194.20 -0.64% 33 376.70 -3 401.40 -10.19%
30.06.2014 30 169.50 30 453.90 - 284.40 -0.93% 33 612.00 -3 442.50 -10.24%
31.05.2014 30 453.90 30 657.80 - 203.90 -0.67% 33 886.50 -3 432.60 -10.13%
30.04.2014 30 657.80 30 880.20 - 222.40 -0.72% 34 094.10 -3 436.30 -10.08%
31.03.2014 30 880.20 31 159.60 - 279.40 -0.90% 34 305.80 -3 425.60 -9.99%
28.02.2014 31 159.60 31 393.40 - 233.80 -0.74% 34 567.50 -3 407.90 -9.86%
31.01.2014 31 393.40 31 676.30 - 282.90 -0.89% 34 817.90 -3 424.50 -9.84%
31.12.2013 31 676.30 32 095.10 - 418.80 -1.30% 35 050.60 -3 374.30 -9.63%
30.11.2013 32 095.10 32 714.50 - 619.40 -1.89% 35 080.80 -2 985.70 -8.51%
31.10.2013 32 714.50 33 024.60 - 310.10 -0.94% 35 423.50 -2 709.00 -7.65%
30.09.2013 33 024.60 33 118.10 -93.50 -0.28% 35 696.70 -2 672.10 -7.49%
31.08.2013 33 118.10 33 376.70 - 258.60 -0.77% 35 932.30 -2 814.20 -7.83%
31.07.2013 33 376.70 33 612.00 - 235.30 -0.70% 36 236.90 -2 860.20 -7.89%
30.06.2013 33 612.00 33 886.50 - 274.50 -0.81% 38 198.10 -4 586.10 -12.01%
31.05.2013 33 886.50 34 094.10 - 207.60 -0.61% 38 510.70 -4 624.20 -12.01%
30.04.2013 34 094.10 34 305.80 - 211.70 -0.62% 38 942.90 -4 848.80 -12.45%
31.03.2013 34 305.80 34 567.50 - 261.70 -0.76% 39 494.20 -5 188.40 -13.14%
28.02.2013 34 567.50 34 817.90 - 250.40 -0.72% 40 061.20 -5 493.70 -13.71%
31.01.2013 34 817.90 35 050.60 - 232.70 -0.66% 40 560.80 -5 742.90 -14.16%
31.12.2012 35 050.60 35 080.80 -30.20 -0.09% 41 255.70 -6 205.10 -15.04%
30.11.2012 35 080.80 35 423.50 - 342.70 -0.97% 41 464.90 -6 384.10 -15.40%
31.10.2012 35 423.50 35 696.70 - 273.20 -0.77% 41 990.90 -6 567.40 -15.64%
30.09.2012 35 696.70 35 932.30 - 235.60 -0.66% 42 730.50 -7 033.80 -16.46%
31.08.2012 35 932.30 36 236.90 - 304.60 -0.84% 43 316.50 -7 384.20 -17.05%
31.07.2012 36 236.90 38 198.10 -1 961.20 -5.13% 43 929.80 -7 692.90 -17.51%
30.06.2012 38 198.10 38 510.70 - 312.60 -0.81% 44 475.40 -6 277.30 -14.11%
31.05.2012 38 510.70 38 942.90 - 432.20 -1.11% 44 985.50 -6 474.80 -14.39%
30.04.2012 38 942.90 39 494.20 - 551.30 -1.40% 45 448.20 -6 505.30 -14.31%
31.03.2012 39 494.20 40 061.20 - 567.00 -1.42% 45 886.10 -6 391.90 -13.93%
29.02.2012 40 061.20 40 560.80 - 499.60 -1.23% 46 638.80 -6 577.60 -14.10%
31.01.2012 40 560.80 41 255.70 - 694.90 -1.68% 47 247.10 -6 686.30 -14.15%
31.12.2011 41 255.70 41 464.90 - 209.20 -0.50% 48 061.90 -6 806.20 -14.16%
30.11.2011 41 464.90 41 990.90 - 526.00 -1.25% 47 816.90 -6 352.00 -13.28%
31.10.2011 41 990.90 42 730.50 - 739.60 -1.73% 48 334.10 -6 343.20 -13.12%
30.09.2011 42 730.50 43 316.50 - 586.00 -1.35% 48 688.60 -5 958.10 -12.24%
31.08.2011 43 316.50 43 929.80 - 613.30 -1.40% 49 267.70 -5 951.20 -12.08%
31.07.2011 43 929.80 44 475.40 - 545.60 -1.23% 49 935.60 -6 005.80 -12.03%
30.06.2011 44 475.40 44 985.50 - 510.10 -1.13% 53 461.50 -8 986.10 -16.81%
31.05.2011 44 985.50 45 448.20 - 462.70 -1.02% 52 502.60 -7 517.10 -14.32%
30.04.2011 45 448.20 45 886.10 - 437.90 -0.95% 105 442.20 -59 994.00 -56.90%
31.03.2011 45 886.10 46 638.80 - 752.70 -1.61% 103 632.70 -57 746.60 -55.72%
28.02.2011 46 638.80 47 247.10 - 608.30 -1.29% 102 065.60 -55 426.80 -54.30%
31.01.2011 47 247.10 48 061.90 - 814.80 -1.70% 95 271.40 -48 024.30 -50.41%
31.12.2010 48 061.90 47 816.90 245.00 0.51% 88 291.30 -40 229.40 -45.56%
30.11.2010 47 816.90 48 334.10 - 517.20 -1.07% 86 819.90 -39 003.00 -44.92%
31.10.2010 48 334.10 48 688.60 - 354.50 -0.73% 87 363.00 -39 028.90 -44.67%
30.09.2010 48 688.60 49 267.70 - 579.10 -1.18% 85 813.10 -37 124.50 -43.26%
31.08.2010 49 267.70 49 935.60 - 667.90 -1.34% 81 157.90 -31 890.20 -39.29%
31.07.2010 49 935.60 53 461.50 -3 525.90 -6.60% 78 499.90 -28 564.30 -36.39%
30.06.2010 53 461.50 52 502.60 958.90 1.83% 76 126.20 -22 664.70 -29.77%
31.05.2010 52 502.60 105 442.20 -52 939.60 -50.21% 70 704.20 -18 201.60 -25.74%
30.04.2010 105 442.20 103 632.70 1 809.50 1.75% 67 798.30 37 643.90 55.52%
31.03.2010 103 632.70 102 065.60 1 567.10 1.54% 60 837.90 42 794.80 70.34%
28.02.2010 102 065.60 95 271.40 6 794.20 7.13% 59 699.70 42 365.90 70.97%
31.01.2010 95 271.40 88 291.30 6 980.10 7.91% 61 232.40 34 039.00 55.59%
31.12.2009 88 291.30 86 819.90 1 471.40 1.69% 56 273.20 32 018.10 56.90%
30.11.2009 86 819.90 87 363.00 - 543.10 -0.62% 56 319.80 30 500.10 54.16%
31.10.2009 87 363.00 85 813.10 1 549.90 1.81% 57 037.50 30 325.50 53.17%
30.09.2009 85 813.10 81 157.90 4 655.20 5.74% 57 763.10 28 050.00 48.56%
31.08.2009 81 157.90 78 499.90 2 658.00 3.39% 58 327.50 22 830.40 39.14%
31.07.2009 78 499.90 76 126.20 2 373.70 3.12% 58 810.90 19 689.00 33.48%
30.06.2009 76 126.20 70 704.20 5 422.00 7.67% 59 814.40 16 311.80 27.27%
31.05.2009 70 704.20 67 798.30 2 905.90 4.29% 60 473.60 10 230.60 16.92%
30.04.2009 67 798.30 60 837.90 6 960.40 11.44% 61 252.10 6 546.20 10.69%
31.03.2009 60 837.90 59 699.70 1 138.20 1.91% 62 030.70 -1 192.80 -1.92%
28.02.2009 59 699.70 61 232.40 -1 532.70 -2.50% 62 830.60 -3 130.90 -4.98%
31.01.2009 61 232.40 56 273.20 4 959.20 8.81% 63 949.10 -2 716.70 -4.25%
31.12.2008 56 273.20 56 319.80 -46.60 -0.08% 64 749.40 -8 476.20 -13.09%
30.11.2008 56 319.80 57 037.50 - 717.70 -1.26% 64 736.30 -8 416.50 -13.00%
31.10.2008 57 037.50 57 763.10 - 725.60 -1.26% 65 351.30 -8 313.80 -12.72%
30.09.2008 57 763.10 58 327.50 - 564.40 -0.97% 65 712.40 -7 949.30 -12.10%
31.08.2008 58 327.50 58 810.90 - 483.40 -0.82% 66 138.70 -7 811.20 -11.81%
31.07.2008 58 810.90 59 814.40 -1 003.50 -1.68% 66 737.20 -7 926.30 -11.88%
30.06.2008 59 814.40 60 473.60 - 659.20 -1.09% 67 205.90 -7 391.50 -11.00%
31.05.2008 60 473.60 61 252.10 - 778.50 -1.27% 67 719.40 -7 245.80 -10.70%
30.04.2008 61 252.10 62 030.70 - 778.60 -1.26% 68 376.30 -7 124.20 -10.42%
31.03.2008 62 030.70 62 830.60 - 799.90 -1.27% 69 077.90 -7 047.20 -10.20%
29.02.2008 62 830.60 63 949.10 -1 118.50 -1.75% 70 110.10 -7 279.50 -10.38%
31.01.2008 63 949.10 64 749.40 - 800.30 -1.24% 70 941.90 -6 992.80 -9.86%
31.12.2007 64 749.40 64 736.30 13.10 0.02% 71 783.90 -7 034.50 -9.80%
30.11.2007 64 736.30 65 351.30 - 615.00 -0.94% 71 736.60 -7 000.30 -9.76%
31.10.2007 65 351.30 65 712.40 - 361.10 -0.55% 72 300.10 -6 948.80 -9.61%
30.09.2007 65 712.40 66 138.70 - 426.30 -0.64% 72 863.40 -7 151.00 -9.81%
31.08.2007 66 138.70 66 737.20 - 598.50 -0.90% 69 810.30 -3 671.60 -5.26%
31.07.2007 66 737.20 67 205.90 - 468.70 -0.70% 70 404.20 -3 667.00 -5.21%
30.06.2007 67 205.90 67 719.40 - 513.50 -0.76% 70 912.50 -3 706.60 -5.23%
31.05.2007 67 719.40 68 376.30 - 656.90 -0.96% 71 509.70 -3 790.30 -5.30%
30.04.2007 68 376.30 69 077.90 - 701.60 -1.02% 72 024.20 -3 647.90 -5.06%
31.03.2007 69 077.90 70 110.10 -1 032.20 -1.47% 72 820.30 -3 742.40 -5.14%
28.02.2007 70 110.10 70 941.90 - 831.80 -1.17% 73 756.60 -3 646.50 -4.94%
31.01.2007 70 941.90 71 783.90 - 842.00 -1.17% 74 756.60 -3 814.70 -5.10%
31.12.2006 71 783.90 71 736.60 47.30 0.07% 84 605.90 -12 822.00 -15.15%
30.11.2006 71 736.60 72 300.10 - 563.50 -0.78% 84 613.40 -12 876.80 -15.22%
31.10.2006 72 300.10 72 863.40 - 563.30 -0.77% 85 312.70 -13 012.60 -15.25%
30.09.2006 72 863.40 69 810.30 3 053.10 4.37% 86 046.40 -13 183.00 -15.32%
31.08.2006 69 810.30 70 404.20 - 593.90 -0.84% 86 791.90 -16 981.60 -19.57%
31.07.2006 70 404.20 70 912.50 - 508.30 -0.72% 87 618.00 -17 213.80 -19.65%
30.06.2006 70 912.50 71 509.70 - 597.20 -0.84% 88 435.60 -17 523.10 -19.81%
31.05.2006 71 509.70 72 024.20 - 514.50 -0.71% 89 235.20 -17 725.50 -19.86%
30.04.2006 72 024.20 72 820.30 - 796.10 -1.09% 90 181.60 -18 157.40 -20.13%
31.03.2006 72 820.30 73 756.60 - 936.30 -1.27% 91 196.40 -18 376.10 -20.15%
28.02.2006 73 756.60 74 756.60 -1 000.00 -1.34% 92 363.30 -18 606.70 -20.15%
31.01.2006 74 756.60 84 605.90 -9 849.30 -11.64% 93 646.20 -18 889.60 -20.17%
31.12.2005 84 605.90 84 613.40 -7.50 -0.01% 95 041.90 -10 436.00 -10.98%
30.11.2005 84 613.40 85 312.70 - 699.30 -0.82% 94 918.10 -10 304.70 -10.86%
31.10.2005 85 312.70 86 046.40 - 733.70 -0.85% 95 671.00 -10 358.30 -10.83%
30.09.2005 86 046.40 86 791.90 - 745.50 -0.86% 96 349.50 -10 303.10 -10.69%
31.08.2005 86 791.90 87 618.00 - 826.10 -0.94% 97 048.90 -10 257.00 -10.57%
31.07.2005 87 618.00 88 435.60 - 817.60 -0.92% 97 820.70 -10 202.70 -10.43%
30.06.2005 88 435.60 89 235.20 - 799.60 -0.90% 98 670.50 -10 234.90 -10.37%
31.05.2005 89 235.20 90 181.60 - 946.40 -1.05% 99 571.40 -10 336.20 -10.38%
30.04.2005 90 181.60 91 196.40 -1 014.80 -1.11% 100 727.40 -10 545.80 -10.47%
31.03.2005 91 196.40 92 363.30 -1 166.90 -1.26% 101 979.20 -10 782.80 -10.57%
28.02.2005 92 363.30 93 646.20 -1 282.90 -1.37% 103 429.70 -11 066.40 -10.70%
31.01.2005 93 646.20 95 041.90 -1 395.70 -1.47% 105 130.10 -11 483.90 -10.92%
31.12.2004 95 041.90 94 918.10 123.80 0.13% 106 395.70 -11 353.80 -10.67%
30.11.2004 94 918.10 95 671.00 - 752.90 -0.79% 107 078.60 -12 160.50 -11.36%
31.10.2004 95 671.00 96 349.50 - 678.50 -0.70% 108 165.30 -12 494.30 -11.55%
30.09.2004 96 349.50 97 048.90 - 699.40 -0.72% 109 404.10 -13 054.60 -11.93%
31.08.2004 97 048.90 97 820.70 - 771.80 -0.79% 110 508.30 -13 459.40 -12.18%
31.07.2004 97 820.70 98 670.50 - 849.80 -0.86% 111 568.70 -13 748.00 -12.32%
30.06.2004 98 670.50 99 571.40 - 900.90 -0.90% 112 733.40 -14 062.90 -12.47%
31.05.2004 99 571.40 100 727.40 -1 156.00 -1.15% 114 178.80 -14 607.40 -12.79%
30.04.2004 100 727.40 101 979.20 -1 251.80 -1.23% 116 274.60 -15 547.20 -13.37%
31.03.2004 101 979.20 103 429.70 -1 450.50 -1.40% 117 511.40 -15 532.20 -13.22%
29.02.2004 103 429.70 105 130.10 -1 700.40 -1.62% 118 775.00 -15 345.30 -12.92%
31.01.2004 105 130.10 106 395.70 -1 265.60 -1.19% 119 769.20 -14 639.10 -12.22%
31.12.2003 106 395.70 107 078.60 - 682.90 -0.64% 119 730.40 -13 334.70 -11.14%
30.11.2003 107 078.60 108 165.30 -1 086.70 -1.00% 135 729.00 -28 650.40 -21.11%
31.10.2003 108 165.30 109 404.10 -1 238.80 -1.13% 138 132.70 -29 967.40 -21.69%
30.09.2003 109 404.10 110 508.30 -1 104.20 -1.00% 140 495.00 -31 090.90 -22.13%
31.08.2003 110 508.30 111 568.70 -1 060.40 -0.95% 250 293.40 - 139 785.10 -55.85%
31.07.2003 111 568.70 112 733.40 -1 164.70 -1.03% 253 333.90 - 141 765.20 -55.96%
30.06.2003 112 733.40 114 178.80 -1 445.40 -1.27% 255 411.80 - 142 678.40 -55.86%
31.05.2003 114 178.80 116 274.60 -2 095.80 -1.80% 253 459.80 - 139 281.00 -54.95%
30.04.2003 116 274.60 117 511.40 -1 236.80 -1.05% 255 046.80 - 138 772.20 -54.41%
31.03.2003 117 511.40 118 775.00 -1 263.60 -1.06% 251 366.80 - 133 855.40 -53.25%
28.02.2003 118 775.00 119 769.20 - 994.20 -0.83% 252 215.80 - 133 440.80 -52.91%
31.01.2003 119 769.20 119 730.40 38.80 0.03% 257 526.00 - 137 756.80 -53.49%
31.12.2002 119 730.40 135 729.00 -15 998.60 -11.79% - - -
30.11.2002 135 729.00 138 132.70 -2 403.70 -1.74% - - -
31.10.2002 138 132.70 140 495.00 -2 362.30 -1.68% - - -
30.09.2002 140 495.00 250 293.40 - 109 798.40 -43.87% - - -
31.08.2002 250 293.40 253 333.90 -3 040.50 -1.20% - - -
31.07.2002 253 333.90 255 411.80 -2 077.90 -0.81% - - -
30.06.2002 255 411.80 253 459.80 1 952.00 0.77% - - -
31.05.2002 253 459.80 255 046.80 -1 587.00 -0.62% - - -
30.04.2002 255 046.80 251 366.80 3 680.00 1.46% - - -
31.03.2002 251 366.80 252 215.80 - 849.00 -0.34% - - -
28.02.2002 252 215.80 257 526.00 -5 310.20 -2.06% - - -
31.01.2002 257 526.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (Volumes for B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Redeemable at notice (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels) (Levels)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.