IND12 of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year - ekonomika ČNB

Aktualizace dat IND12 of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Typy celkem
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Repo operace
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru: Měsíční, Příspěvky, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11)

Graf hodnot, Volumes for B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... IND12 of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2014 9 138.90
Max 31.12.2008 291 621.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2014 9 138.90 9 513.40 - 374.50 -3.94% 30 061.00 -20 922.10 -69.60%
31.08.2014 9 513.40 21 853.00 -12 339.60 -56.47% 27 762.80 -18 249.40 -65.73%
31.07.2014 21 853.00 13 734.50 8 118.50 59.11% 33 634.80 -11 781.80 -35.03%
30.06.2014 13 734.50 12 021.70 1 712.80 14.25% 24 375.20 -10 640.70 -43.65%
31.05.2014 12 021.70 12 570.00 - 548.30 -4.36% 17 730.10 -5 708.40 -32.20%
30.04.2014 12 570.00 15 019.30 -2 449.30 -16.31% 21 750.90 -9 180.90 -42.21%
31.03.2014 15 019.30 14 566.30 453.00 3.11% 22 651.50 -7 632.20 -33.69%
28.02.2014 14 566.30 16 409.50 -1 843.20 -11.23% 18 076.30 -3 510.00 -19.42%
31.01.2014 16 409.50 21 924.10 -5 514.60 -25.15% 26 640.20 -10 230.70 -38.40%
31.12.2013 21 924.10 20 045.10 1 879.00 9.37% 36 491.70 -14 567.60 -39.92%
30.11.2013 20 045.10 18 475.10 1 570.00 8.50% 28 231.00 -8 185.90 -29.00%
31.10.2013 18 475.10 30 061.00 -11 585.90 -38.54% 44 260.80 -25 785.70 -58.26%
30.09.2013 30 061.00 27 762.80 2 298.20 8.28% 54 680.50 -24 619.50 -45.02%
31.08.2013 27 762.80 33 634.80 -5 872.00 -17.46% 62 416.00 -34 653.20 -55.52%
31.07.2013 33 634.80 24 375.20 9 259.60 37.99% 59 993.90 -26 359.10 -43.94%
30.06.2013 24 375.20 17 730.10 6 645.10 37.48% 60 418.20 -36 043.00 -59.66%
31.05.2013 17 730.10 21 750.90 -4 020.80 -18.49% 67 800.70 -50 070.60 -73.85%
30.04.2013 21 750.90 22 651.50 - 900.60 -3.98% 80 342.00 -58 591.10 -72.93%
31.03.2013 22 651.50 18 076.30 4 575.20 25.31% 76 678.50 -54 027.00 -70.46%
28.02.2013 18 076.30 26 640.20 -8 563.90 -32.15% 69 632.60 -51 556.30 -74.04%
31.01.2013 26 640.20 36 491.70 -9 851.50 -27.00% 73 853.70 -47 213.50 -63.93%
31.12.2012 36 491.70 28 231.00 8 260.70 29.26% 89 988.40 -53 496.70 -59.45%
30.11.2012 28 231.00 44 260.80 -16 029.80 -36.22% 84 396.40 -56 165.40 -66.55%
31.10.2012 44 260.80 54 680.50 -10 419.70 -19.06% 86 250.00 -41 989.20 -48.68%
30.09.2012 54 680.50 62 416.00 -7 735.50 -12.39% 90 362.00 -35 681.50 -39.49%
31.08.2012 62 416.00 59 993.90 2 422.10 4.04% 83 858.60 -21 442.60 -25.57%
31.07.2012 59 993.90 60 418.20 - 424.30 -0.70% 84 661.30 -24 667.40 -29.14%
30.06.2012 60 418.20 67 800.70 -7 382.50 -10.89% 89 563.70 -29 145.50 -32.54%
31.05.2012 67 800.70 80 342.00 -12 541.30 -15.61% 98 294.30 -30 493.60 -31.02%
30.04.2012 80 342.00 76 678.50 3 663.50 4.78% 96 550.20 -16 208.20 -16.79%
31.03.2012 76 678.50 69 632.60 7 045.90 10.12% 106 366.00 -29 687.50 -27.91%
29.02.2012 69 632.60 73 853.70 -4 221.10 -5.72% 98 815.60 -29 183.00 -29.53%
31.01.2012 73 853.70 89 988.40 -16 134.70 -17.93% 120 280.10 -46 426.40 -38.60%
31.12.2011 89 988.40 84 396.40 5 592.00 6.63% 145 144.30 -55 155.90 -38.00%
30.11.2011 84 396.40 86 250.00 -1 853.60 -2.15% 122 309.30 -37 912.90 -31.00%
31.10.2011 86 250.00 90 362.00 -4 112.00 -4.55% 116 925.90 -30 675.90 -26.24%
30.09.2011 90 362.00 83 858.60 6 503.40 7.76% 131 679.80 -41 317.80 -31.38%
31.08.2011 83 858.60 84 661.30 - 802.70 -0.95% 147 598.40 -63 739.80 -43.18%
31.07.2011 84 661.30 89 563.70 -4 902.40 -5.47% 175 214.50 -90 553.20 -51.68%
30.06.2011 89 563.70 98 294.30 -8 730.60 -8.88% 170 749.10 -81 185.40 -47.55%
31.05.2011 98 294.30 96 550.20 1 744.10 1.81% 155 397.80 -57 103.50 -36.75%
30.04.2011 96 550.20 106 366.00 -9 815.80 -9.23% 183 938.60 -87 388.40 -47.51%
31.03.2011 106 366.00 98 815.60 7 550.40 7.64% 192 161.30 -85 795.30 -44.65%
28.02.2011 98 815.60 120 280.10 -21 464.50 -17.85% 159 152.00 -60 336.40 -37.91%
31.01.2011 120 280.10 145 144.30 -24 864.20 -17.13% 176 908.50 -56 628.40 -32.01%
31.12.2010 145 144.30 122 309.30 22 835.00 18.67% 228 311.40 -83 167.10 -36.43%
30.11.2010 122 309.30 116 925.90 5 383.40 4.60% 171 946.10 -49 636.80 -28.87%
31.10.2010 116 925.90 131 679.80 -14 753.90 -11.20% 195 863.10 -78 937.20 -40.30%
30.09.2010 131 679.80 147 598.40 -15 918.60 -10.79% 205 767.10 -74 087.30 -36.01%
31.08.2010 147 598.40 175 214.50 -27 616.10 -15.76% 201 558.10 -53 959.70 -26.77%
31.07.2010 175 214.50 170 749.10 4 465.40 2.62% 241 428.20 -66 213.70 -27.43%
30.06.2010 170 749.10 155 397.80 15 351.30 9.88% 212 927.70 -42 178.60 -19.81%
31.05.2010 155 397.80 183 938.60 -28 540.80 -15.52% 228 597.40 -73 199.60 -32.02%
30.04.2010 183 938.60 192 161.30 -8 222.70 -4.28% 256 667.00 -72 728.40 -28.34%
31.03.2010 192 161.30 159 152.00 33 009.30 20.74% 229 312.00 -37 150.70 -16.20%
28.02.2010 159 152.00 176 908.50 -17 756.50 -10.04% 223 804.00 -64 652.00 -28.89%
31.01.2010 176 908.50 228 311.40 -51 402.90 -22.51% 250 307.90 -73 399.40 -29.32%
31.12.2009 228 311.40 171 946.10 56 365.30 32.78% 291 621.10 -63 309.70 -21.71%
30.11.2009 171 946.10 195 863.10 -23 917.00 -12.21% 281 838.00 - 109 891.90 -38.99%
31.10.2009 195 863.10 205 767.10 -9 904.00 -4.81% 288 680.20 -92 817.10 -32.15%
30.09.2009 205 767.10 201 558.10 4 209.00 2.09% 288 510.00 -82 742.90 -28.68%
31.08.2009 201 558.10 241 428.20 -39 870.10 -16.51% 267 930.90 -66 372.80 -24.77%
31.07.2009 241 428.20 212 927.70 28 500.50 13.38% 194 091.70 47 336.50 24.39%
30.06.2009 212 927.70 228 597.40 -15 669.70 -6.85% 173 967.70 38 960.00 22.39%
31.05.2009 228 597.40 256 667.00 -28 069.60 -10.94% 182 549.00 46 048.40 25.23%
30.04.2009 256 667.00 229 312.00 27 355.00 11.93% 198 197.70 58 469.30 29.50%
31.03.2009 229 312.00 223 804.00 5 508.00 2.46% 171 339.70 57 972.30 33.83%
28.02.2009 223 804.00 250 307.90 -26 503.90 -10.59% 180 622.80 43 181.20 23.91%
31.01.2009 250 307.90 291 621.10 -41 313.20 -14.17% 203 708.60 46 599.30 22.88%
31.12.2008 291 621.10 281 838.00 9 783.10 3.47% 185 370.50 106 250.60 57.32%
30.11.2008 281 838.00 288 680.20 -6 842.20 -2.37% 204 361.80 77 476.20 37.91%
31.10.2008 288 680.20 288 510.00 170.20 0.06% 224 094.40 64 585.80 28.82%
30.09.2008 288 510.00 267 930.90 20 579.10 7.68% 186 151.10 102 358.90 54.99%
31.08.2008 267 930.90 194 091.70 73 839.20 38.04% 219 933.90 47 997.00 21.82%
31.07.2008 194 091.70 173 967.70 20 124.00 11.57% 191 007.90 3 083.80 1.61%
30.06.2008 173 967.70 182 549.00 -8 581.30 -4.70% 240 022.20 -66 054.50 -27.52%
31.05.2008 182 549.00 198 197.70 -15 648.70 -7.90% 240 965.30 -58 416.30 -24.24%
30.04.2008 198 197.70 171 339.70 26 858.00 15.68% 243 612.60 -45 414.90 -18.64%
31.03.2008 171 339.70 180 622.80 -9 283.10 -5.14% 229 137.40 -57 797.70 -25.22%
29.02.2008 180 622.80 203 708.60 -23 085.80 -11.33% 203 273.90 -22 651.10 -11.14%
31.01.2008 203 708.60 185 370.50 18 338.10 9.89% 218 679.50 -14 970.90 -6.85%
31.12.2007 185 370.50 204 361.80 -18 991.30 -9.29% 210 097.80 -24 727.30 -11.77%
30.11.2007 204 361.80 224 094.40 -19 732.60 -8.81% 193 681.40 10 680.40 5.51%
31.10.2007 224 094.40 186 151.10 37 943.30 20.38% 195 897.10 28 197.30 14.39%
30.09.2007 186 151.10 219 933.90 -33 782.80 -15.36% 218 758.80 -32 607.70 -14.91%
31.08.2007 219 933.90 191 007.90 28 926.00 15.14% 213 924.00 6 009.90 2.81%
31.07.2007 191 007.90 240 022.20 -49 014.30 -20.42% 194 412.10 -3 404.20 -1.75%
30.06.2007 240 022.20 240 965.30 - 943.10 -0.39% 233 251.60 6 770.60 2.90%
31.05.2007 240 965.30 243 612.60 -2 647.30 -1.09% 232 068.70 8 896.60 3.83%
30.04.2007 243 612.60 229 137.40 14 475.20 6.32% 233 886.20 9 726.40 4.16%
31.03.2007 229 137.40 203 273.90 25 863.50 12.72% 226 209.40 2 928.00 1.29%
28.02.2007 203 273.90 218 679.50 -15 405.60 -7.04% 181 878.00 21 395.90 11.76%
31.01.2007 218 679.50 210 097.80 8 581.70 4.08% 204 545.10 14 134.40 6.91%
31.12.2006 210 097.80 193 681.40 16 416.40 8.48% 205 842.30 4 255.50 2.07%
30.11.2006 193 681.40 195 897.10 -2 215.70 -1.13% 214 256.60 -20 575.20 -9.60%
31.10.2006 195 897.10 218 758.80 -22 861.70 -10.45% 181 286.10 14 611.00 8.06%
30.09.2006 218 758.80 213 924.00 4 834.80 2.26% 186 425.30 32 333.50 17.34%
31.08.2006 213 924.00 194 412.10 19 511.90 10.04% 179 434.90 34 489.10 19.22%
31.07.2006 194 412.10 233 251.60 -38 839.50 -16.65% 178 035.10 16 377.00 9.20%
30.06.2006 233 251.60 232 068.70 1 182.90 0.51% 202 980.30 30 271.30 14.91%
31.05.2006 232 068.70 233 886.20 -1 817.50 -0.78% 201 808.80 30 259.90 14.99%
30.04.2006 233 886.20 226 209.40 7 676.80 3.39% 192 508.10 41 378.10 21.49%
31.03.2006 226 209.40 181 878.00 44 331.40 24.37% 182 520.20 43 689.20 23.94%
28.02.2006 181 878.00 204 545.10 -22 667.10 -11.08% 160 840.30 21 037.70 13.08%
31.01.2006 204 545.10 205 842.30 -1 297.20 -0.63% 161 231.30 43 313.80 26.86%
31.12.2005 205 842.30 214 256.60 -8 414.30 -3.93% 175 600.80 30 241.50 17.22%
30.11.2005 214 256.60 181 286.10 32 970.50 18.19% 172 453.70 41 802.90 24.24%
31.10.2005 181 286.10 186 425.30 -5 139.20 -2.76% 169 179.40 12 106.70 7.16%
30.09.2005 186 425.30 179 434.90 6 990.40 3.90% 180 978.80 5 446.50 3.01%
31.08.2005 179 434.90 178 035.10 1 399.80 0.79% 166 802.20 12 632.70 7.57%
31.07.2005 178 035.10 202 980.30 -24 945.20 -12.29% 183 060.60 -5 025.50 -2.75%
30.06.2005 202 980.30 201 808.80 1 171.50 0.58% 195 728.90 7 251.40 3.70%
31.05.2005 201 808.80 192 508.10 9 300.70 4.83% 165 636.90 36 171.90 21.84%
30.04.2005 192 508.10 182 520.20 9 987.90 5.47% 168 641.00 23 867.10 14.15%
31.03.2005 182 520.20 160 840.30 21 679.90 13.48% 166 542.50 15 977.70 9.59%
28.02.2005 160 840.30 161 231.30 - 391.00 -0.24% 150 500.80 10 339.50 6.87%
31.01.2005 161 231.30 175 600.80 -14 369.50 -8.18% 139 734.80 21 496.50 15.38%
31.12.2004 175 600.80 172 453.70 3 147.10 1.82% - - -
30.11.2004 172 453.70 169 179.40 3 274.30 1.94% - - -
31.10.2004 169 179.40 180 978.80 -11 799.40 -6.52% - - -
30.09.2004 180 978.80 166 802.20 14 176.60 8.50% - - -
31.08.2004 166 802.20 183 060.60 -16 258.40 -8.88% - - -
31.07.2004 183 060.60 195 728.90 -12 668.30 -6.47% - - -
30.06.2004 195 728.90 165 636.90 30 092.00 18.17% - - -
31.05.2004 165 636.90 168 641.00 -3 004.10 -1.78% - - -
30.04.2004 168 641.00 166 542.50 2 098.50 1.26% - - -
31.03.2004 166 542.50 150 500.80 16 041.70 10.66% - - -
29.02.2004 150 500.80 139 734.80 10 766.00 7.70% - - -
31.01.2004 139 734.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

IND12           of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
IND12 of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND12 of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year (Volumes for B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.