M3 - Money market fund shares/units, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M3 - Obchodovatelné nástroje
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní protipoložky M3
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Ostatní protipoložky M3
- Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Ostatní protipoložky M3
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu M3 - Money market fund shares/units

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2018 1 439.40 2 353.40 - 914.00 -38.84% -27.80 1 467.20 -5 277.70%
01.07.2018 2 353.40 2 174.10 179.30 8.25% - 552.20 2 905.60 - 526.19%
01.04.2018 2 174.10 315.70 1 858.40 588.66% 184.90 1 989.20 1 075.82%
01.01.2018 315.70 -27.80 343.50 -1 235.61% 1 239.40 - 923.70 -74.53%
01.10.2017 -27.80 - 552.20 524.40 -94.97% 55.70 -83.50 - 149.91%
01.07.2017 - 552.20 184.90 - 737.10 - 398.65% -31.30 - 520.90 1 664.22%
01.04.2017 184.90 1 239.40 -1 054.50 -85.08% 9.70 175.20 1 806.19%
01.01.2017 1 239.40 55.70 1 183.70 2 125.13% -23.10 1 262.50 -5 465.37%
01.10.2016 55.70 -31.30 87.00 - 277.96% -30.00 85.70 - 285.67%
01.07.2016 -31.30 9.70 -41.00 - 422.68% - 202.50 171.20 -84.54%
01.04.2016 9.70 -23.10 32.80 - 141.99% -83.90 93.60 - 111.56%
01.01.2016 -23.10 -30.00 6.90 -23.00% - 266.70 243.60 -91.34%
01.10.2015 -30.00 - 202.50 172.50 -85.19% 5.50 -35.50 - 645.45%
01.07.2015 - 202.50 -83.90 - 118.60 141.36% - 214.00 11.50 -5.37%
01.04.2015 -83.90 - 266.70 182.80 -68.54% -66.80 -17.10 25.60%
01.01.2015 - 266.70 5.50 - 272.20 -4 949.09% - 282.60 15.90 -5.63%
01.10.2014 5.50 - 214.00 219.50 - 102.57% - 213.00 218.50 - 102.58%
01.07.2014 - 214.00 -66.80 - 147.20 220.36% -70.80 - 143.20 202.26%
01.04.2014 -66.80 - 282.60 215.80 -76.36% - 156.50 89.70 -57.32%
01.01.2014 - 282.60 - 213.00 -69.60 32.68% - 552.10 269.50 -48.81%
01.10.2013 - 213.00 -70.80 - 142.20 200.85% - 374.90 161.90 -43.18%
01.07.2013 -70.80 - 156.50 85.70 -54.76% 506.90 - 577.70 - 113.97%
01.04.2013 - 156.50 - 552.10 395.60 -71.65% - 335.00 178.50 -53.28%
01.01.2013 - 552.10 - 374.90 - 177.20 47.27% - 723.00 170.90 -23.64%
01.10.2012 - 374.90 506.90 - 881.80 - 173.96% -2 162.40 1 787.50 -82.66%
01.07.2012 506.90 - 335.00 841.90 - 251.31% -2 287.40 2 794.30 - 122.16%
01.04.2012 - 335.00 - 723.00 388.00 -53.67% -2 392.90 2 057.90 -86.00%
01.01.2012 - 723.00 -2 162.40 1 439.40 -66.56% -1 987.40 1 264.40 -63.62%
01.10.2011 -2 162.40 -2 287.40 125.00 -5.46% -2 293.70 131.30 -5.72%
01.07.2011 -2 287.40 -2 392.90 105.50 -4.41% - 907.70 -1 379.70 152.00%
01.04.2011 -2 392.90 -1 987.40 - 405.50 20.40% -1 426.90 - 966.00 67.70%
01.01.2011 -1 987.40 -2 293.70 306.30 -13.35% - 331.60 -1 655.80 499.34%
01.10.2010 -2 293.70 - 907.70 -1 386.00 152.69% 1 444.00 -3 737.70 - 258.84%
01.07.2010 - 907.70 -1 426.90 519.20 -36.39% 343.90 -1 251.60 - 363.94%
01.04.2010 -1 426.90 - 331.60 -1 095.30 330.31% 508.00 -1 934.90 - 380.89%
01.01.2010 - 331.60 1 444.00 -1 775.60 - 122.96% -5 939.90 5 608.30 -94.42%
01.10.2009 1 444.00 343.90 1 100.10 319.89% -14 524.20 15 968.20 - 109.94%
01.07.2009 343.90 508.00 - 164.10 -32.30% - 270.80 614.70 - 226.99%
01.04.2009 508.00 -5 939.90 6 447.90 - 108.55% - 722.80 1 230.80 - 170.28%
01.01.2009 -5 939.90 -14 524.20 8 584.30 -59.10% -4 330.40 -1 609.50 37.17%
01.10.2008 -14 524.20 - 270.80 -14 253.40 5 263.44% - 875.60 -13 648.60 1 558.77%
01.07.2008 - 270.80 - 722.80 452.00 -62.53% - 446.00 175.20 -39.28%
01.04.2008 - 722.80 -4 330.40 3 607.60 -83.31% 1 416.50 -2 139.30 - 151.03%
01.01.2008 -4 330.40 - 875.60 -3 454.80 394.56% 555.30 -4 885.70 - 879.83%
01.10.2007 - 875.60 - 446.00 - 429.60 96.32% - 513.80 - 361.80 70.42%
01.07.2007 - 446.00 1 416.50 -1 862.50 - 131.49% -1 288.40 842.40 -65.38%
01.04.2007 1 416.50 555.30 861.20 155.09% -1 398.80 2 815.30 - 201.27%
01.01.2007 555.30 - 513.80 1 069.10 - 208.08% - 499.20 1 054.50 - 211.24%
01.10.2006 - 513.80 -1 288.40 774.60 -60.12% 2 519.00 -3 032.80 - 120.40%
01.07.2006 -1 288.40 -1 398.80 110.40 -7.89% 1 554.40 -2 842.80 - 182.89%
01.04.2006 -1 398.80 - 499.20 - 899.60 180.21% 2 588.10 -3 986.90 - 154.05%
01.01.2006 - 499.20 2 519.00 -3 018.20 - 119.82% 4 370.40 -4 869.60 - 111.42%
01.10.2005 2 519.00 1 554.40 964.60 62.06% -3 077.70 5 596.70 - 181.85%
01.07.2005 1 554.40 2 588.10 -1 033.70 -39.94% 2 100.10 - 545.70 -25.98%
01.04.2005 2 588.10 4 370.40 -1 782.30 -40.78% 4 275.10 -1 687.00 -39.46%
01.01.2005 4 370.40 -3 077.70 7 448.10 - 242.00% 6 050.60 -1 680.20 -27.77%
01.10.2004 -3 077.70 2 100.10 -5 177.80 - 246.55% - - -
01.07.2004 2 100.10 4 275.10 -2 175.00 -50.88% - - -
01.04.2004 4 275.10 6 050.60 -1 775.50 -29.34% - - -
01.01.2004 6 050.60 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Money market fund shares/units (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.